Notatki

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja umożliwiająca zarządzanie notatkami. Ta funkcja pozwala na przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej.

Notatki w programie magazynowym

Nasz program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie dla kierowników magazynów, które oferuje pełną kontrolę nad operacjami magazynowymi. Dzięki temu rozwiązaniu, kierownicy magazynów mają łatwy dostęp do wielu funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem.

Jedną z kluczowych zalet modułu Studio WMS.net jest możliwość korzystania z niego poprzez przeglądarkę internetową. To oznacza, że kierownik magazynu może zalogować się do systemu z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon. To zapewnia elastyczność i wygodę w korzystaniu z naszego systemu.

Praca przez przeglądarkę internetową umożliwia kierownikowi magazynu monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Może sprawdzać dostępność towarów, zarządzać lokalizacjami w magazynie oraz nadzorować procesy logistyczne. To wszystko dostępne jest z poziomu przeglądarki, co sprawia, że zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Dodatkowo, kierownik magazynu może korzystać z różnorodnych raportów i analiz dostępnych przez przeglądarkę internetową. Dzięki nim może ocenić efektywność operacji magazynowych, monitorować wydajność, analizować trendy sprzedażowe oraz śledzić koszty i zyski. To narzędzie umożliwia także planowanie i optymalizację procesów logistycznych.

W skrócie, nasz program magazynowy Studio WMS.net to rozwiązanie, które zapewnia kierownikom magazynów pełną kontrolę nad swoimi operacjami, a praca przez przeglądarkę internetową sprawia, że jest to jeszcze bardziej wygodne i efektywne.

Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych notatek – komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej.

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Notatki.

Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł notatki. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza. Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

by dodać nowy komentarz lub notatkę, należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchom polecenie „Notatki” w programie.
  2. Kliknij na opcję „Nowy komentarz” lub „Notatka”, aby dodać nowy wpis.
  3. W pierwszym polu oznacz, czy notatka ma być aktywna.
  4. Następnie wypełnij pola „Kod” oraz „Tytuł notatki”.
  5. Pole „Uwagi” jest przeznaczone na dodanie dowolnego komentarza lub informacji.
  6. Po wprowadzeniu danych, zatwierdź je, używając odpowiednich kombinacji klawiszy.

Jeśli potrzebujesz dokonać modyfikacji informacji w polach, po prostu dwukrotnie kliknij na wybrane pole. Po dokonaniu zmian, zapisanie ich również wymaga użycia kombinacji klawiszy.

Warto również zaznaczyć, że w notatkach istnieje możliwość usuwania. Aby usunąć konkretną notatkę, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaznacz pozycję, którą chcesz usunąć, klikając na nią myszką.
  2. Zaznaczony wiersz zostanie podświetlony.
  3. Następnie użyj klawisza „Usuń”, aby usunąć zaznaczoną pozycję.
Cross-Docking w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking w programie WMS.net polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu.

Instalacja SQL Server Express with Advanced Services
program WMS

SQL Management Studio

Management Studio jest produktem który umożliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager z SQL Server 2000).

Notatki

Nasz program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie dla kierowników magazynów, które oferuje pełną kontrolę nad operacjami magazynowymi. Dzięki temu rozwiązaniu, kierownicy magazynów mają łatwy dostęp do wielu funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem.
DEMO
Etykiety kartonów
Joanna Ciebień

Etykiety kartonów

Pozycja menu „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczonym przez SoftwareStudio, pełni ważną rolę w procesie wydawania towarów z magazynu, zwłaszcza jeśli chodzi o wydawanie towarów na zewnątrz firmy. W artykule omówimy, jak korzystać z tego formularza wydruku etykiet dla kartonów.

Kartoteki ze zdjęciami
SAdam

Kartoteki ze zdjęciami

Wykorzystanie zdjęć w systemie magazynowym przynosi liczne korzyści dla firm, poprawiając dokładność, wydajność i umożliwiając dostęp do wizualnych dowodów stanu magazynu oraz zawartości. Oprogramowanie oprogramowanie magazynowe, takie jak system WMS (Warehouse Management System), może efektywnie zarządzać zdjęciami w kontekście magazynowym, umożliwiając przechowywanie, porządkowanie, śledzenie oraz zarządzanie nimi.

Konfiguracja
SAdam

Konfiguracja

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków, co dotyczy również zarządzania magazynem. System Studio System oferuje elastyczną konfigurację, która pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału oprogramowania, dostosowanego do specyficznych potrzeb i procesów logistycznych Twojego przedsiębiorstwa.

Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia "DOPISZ". W o...
Edycja - zmiany w kartotece

Edycja - zmiany w kartotece

W programie magazynowym Studio WMS.net można wygodnie edytować dane w kartotece towarowej. Wprowadzanie zmian jest proste i intuicyjne. Dzięki temu mo...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych jest dostępna po wybraniu polecenia "HISTORIA". To zestawienie pokazuje obroty dla wybranej kartoteki. Wyświetla listę dok...
Notatki

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja umożliwiająca zarządzanie notatkami. Ta funkcja pozwala na przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie kom...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia podgląd kartoteki magazynowej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w firmach log...
Załączniki

Załączniki

Dodawanie załączników do programu magazynowego Studio WMS.net to istotna funkcja, która ułatwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie różnych rodzajów...
Zdjęcia

Zdjęcia

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje funkcję dodawania zdjęć do kartotek i dokumentów. Dzięki tej funkcji, można łatwo dołączać obrazy do rekordów....
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...