szukaj.aspx wygląd

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach.

Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx

BACKCOLOR

Parametr pozwala na określenie jaki kolor tła obiektu ma zostać wykorzystany, jeżeli brak parametru to wyświetlany jest domyślny kolor #29619B

IKONA

Parametr pozwala na wyświetlenie pliku graficznego określanego jako ikona danego obiektu, jeżeli ikona nie zostanie określona to wykorzystany zostanie domyślny plik /images_m/32×32/navigate_right.png

SZEROKOSC

Domyślna wartość szerokości obiektu to 300 pikseli, jeżeli chcemy zmienić szerokość obiektu możemy podać inną dowolną wartość w pikselach

WYSOKOSC

Domyślna wartość wysokości obiektu to 60 pikseli, jeżeli chcemy zmienić wysokość obiektu możemy podać inną dowolną wartość w pikselach

FONTSIZE

Domyślny rozmiar czcionki wyświetlanej w obiekcie to 12, możemy zmienić podając w parametrze jej rozmiar jako fontsize

FONTFAMILY

Domyślnie czcionka wykorzystywana do wyświetlenia tekstu linku w obiekcie to Segoe UI, można zdecydować, aby została użyta dowolna inna czcionka.

 

 

Przykład 1

Zapytanie zwraca wskazaną ikonę, ustawia szerokosć na 220 pikseli i wysokość na 35:

SELECT username as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, '/images_m/24×24/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, '220′ AS szerokosc FROM _users WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY username

 

 

szukaj szerokosc 220 wysokosc 35

 

Przykład 2

Zapytanie zwraca kolor tła jako ciemno zielony, ikonę w rozmiarze 48×48 pikseli, wysokość obiektu na 70 pikseli i szerokość obiektu na 350 pikseli

 

SELECT username as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, '/images_m/48×48/navigate_end.png’ AS IKONA, ’70’ as wysokosc, '350′ AS szerokosc, 'darkgreen’ as backcolor FROM _users WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY username

 

szukaj szerokosc 350 wysokosc 70

 

 Przykład 3

Zapytanie zwraca rozmiar czcionki jako 8

SELECT username as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, '/images_m/32×32/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, 'darkgreen’ as backcolor. '8′ as fontsize FROM _users WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY username

szukaj czcionka 8

 

 

Przykład 4

Zapytanie zwraca rodzaj czcionki jako Verdana

SELECT username as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, '/images_m/32×32/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, 'darkgreen’ as backcolor, 'Verdana’ as fontfamily FROM _users WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY username

szukaj czcionka verdana

 

Przykład 5

 

SELECT top(100) substring(upper(ddowod),1,10) as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&ddowod=’+upper(ddowod) as navigate, ’40’ AS WYSOKOSC, '200′ as SZEROKOSC, 'Verdana’ AS FONTFAMILY, ’18’ AS FONTSIZE FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = 'True’ group by ddowod ORDER BY ddowod desc

szukaj przykład

 

Tablet aplikacja magazynowa
SAdam

Tablet aplikacja magazynowa

Czy marzysz o mobilnym i efektywnym sposobie zarządzania magazynem? SoftwareStudio oferuje rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania – tablet z systemem Android i aplikacją magazynową.

Awizacje transportu
SAdam

Awizacje transportu

Awizacje transportu samochodem i dostaw do magazynu są kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania procesów logistycznych. Nasze oprogramowanie, system do awizacji VSS.net, to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), które jest znane także jako YMS (Yard Management System). Ten system informatyczny umożliwia efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów, wizytami oraz ruchem na terenie zakładu.

Organizacja czasu pracy
SAdam

Organizacja czasu pracy

Zarządzanie czasem jest kluczowym elementem efektywnej pracy w magazynie. Oznacza to, że pracownik musi skoncentrować się na priorytetowych zadaniach, unikając pomyłek i zapomnień.

szukaj.aspx wygląd

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kartoteki pracowników
Joanna Ciebień

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią podstawę do podejmowania decyzji związanych z rekrutacją, szkoleniami, przydziałem zadań, oceną wydajności oraz planowaniem długoterminowym. Dzięki nim, zarządzanie personelem staje się bardziej efektywne, a procesy magazynowe oraz utrzymania ruchu są zoptymalizowane.

Kreator zatwierdzania zleceń
SAdam

Kreator zatwierdzania zleceń

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie dostawami jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Program Magazynowy, będący zaawansowanym rozwiązaniem dla logistyki magazynowej, wprowadza innowacyjne narzędzie – Kreator Zatwierdzania Zleceń. Ta nowa funkcja stanowi istotny element modułu awizacji dostaw, który znacząco usprawnia proces zarządzania przepływem towarów.

knkon_podglad_2.aspx
SAdam

knkon_podglad_2.aspx

Oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) to kluczowy element systemów klasy WMS, które umożliwiają skuteczne zarządzanie magazynem. Studio WMS.net to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, które oferuje wiele funkcji i korzyści.

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja sz...

szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych. Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z p...

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...