android w zakładzie produkcyjnym

SoftwareStudio Spis stron

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. System WMS posiada moduł do pracy z terminalami radiowymi (kolektory danych) pracujący na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym Windows CE, Windows Mobile oraz Android. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA etykiety logistyczne w tym etykiety zgodne ze standardem GS1 i wymaganiami sieci handlowych. Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez Internet.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania. Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania oraz jego numerów identyfikacyjnych np. numer partii produkcyjnej, numery seryjne, terminy przydatności.

Lista stron dostępnych na witrynie www.programmagazyn.pl, wyświetlane są strony z 2 poziomem zagłębienia. W celu dostępu do dalszych szczegółów należy korzystać z submenu dostępnych w ramach danego rozdziału – listy stron.

Administrator

Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do zarządzania systemem magazynowym WMS.net nazywany jest administratorem. Jego uprawnienia dotyczą…

Administrator

Mianem użytkownika Administrator programu, określa się osobę lub osoby, które mają odpowiednie kompetencję do zarządzania…

adm_kalendarz_insert

Transakcja pozwala na dopisywanie lub edycję kalendarza, uruchamiana z poziomu transakcji adm_kalendarz.aspx Pozwala na edycję parametrów…

adm_kalendarz_kategorie.aspx

Transakcja przeznaczona do definiowania listy kategorii występujących w zapisach w kalendarzu, stanowi rodzaj konfiguracji dedykowanego…

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Kalendarz oprócz kategorii ma do wyboru tzw zasoby. Dostęp do transakcji następuje z poziomu modułu…

adm_licznik.aspx

Transakcja przeznaczona do przeglądania, edycji lub dopisywania stanów liczników dla dokumentów i kartotek. Dostęp do…

adm_pliki.aspx

Administrator ma z poziomu programu przeglądać listę zainstalowanych w folderze aplikacji list plików. Transakcja pozwalająca…

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzy wymaga oznaczania za pomocą unikalnych kodów (PRX) pozycji, tak aby program “wiedział”…

adm_raporty.aspx

Program pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów zainstalowanych na Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą…

adm_users.aspx

Z programów opartych o platformę StudioSystem korzystają użytkownicy zdefiniowani i o określonych prawach. Do zarządzania…

adm_x_zestawienia.aspx

Wyświetlanie większości informacji z bazy danych realizowane jest za pomocą standardowej tabeli z określonymi funkcjonalnościami….

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

Transakcja powiązana z adm_x_zestawienia.aspx, służy do skopiowania ustawień bieżącej konfiguracji widoku, w celu łatwiejszej i szybszej…

adm_x_zestawienia_kolumny.aspx

Transakcja powiązana z adm_x_zestawienia.aspx, służy do precyzyjnego zdefiniowania kolumn dla transakcji x_grid, lub obiektów dla transakcji…

Aktualne salda palet dostawców

Warehouse Management System (WMS) to aplikacja, która pomaga firmom zarządzać operacjami magazynowymi. Służy do śledzenia…

Aktywność użytkowników

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie transakcji wywoływanych przez wszystkich użytkowników w określonym przedziale czasowym.

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu…

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji.Pozycje na liście zawierają numer zlecenia,…

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu…

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem Android pozycji asortymentowych do koszyka zamówień…

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji. Po wyświetleniu okna…

Aplikacja internetowa OnLine

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie…

Aplikacja w chmurze

SoftwareStudio Sp. z o.o. tworzy wydajne aplikacje internetowe w technologii Microsoft ASP.net które łączyć się…

Aplikacje w chmurze

Ogólnie rzecz biorąc, oparte na chmurze aplikacje WMS oferują firmom szereg korzyści. Takich, które mogą…

ASP.net

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL…

Automatyczne wypełnienie

Dowolne pole formularza może być automatycznie wypełnione wartością wynikającą z innych pól oraz numerem nadawanym…

Awiza dostaw oczekujące

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zarówno tych zrealizowanych jak i do realizacji….

Awizo dostawy

Awizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można wystawić dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ….

Baza danych

Wraz z ciągłym rozwojem oprogramowania StudioSystem zmienia się struktura bazy danych. SoftwareStudio prowadzi na bieżącą…

Baza danych

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację…

Braki z inwentury

Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące niedobory na arkuszu…

Cennik

Pozycja menu CENNIK wyświetla cennik indywidulany kontrahenta. W cenniku dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ….

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems. CMMS utrzymanie ruchu można przetłumaczyć jako system…

Dashboard

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit…

dashboard.aspx

Transakcja wyświetla pulpit z oknami na podstawie konfiguracji. Moduł programu KONFIGURACJA pozwala definiować okna jakie…

Definicje kodów PRX

Lista kodów PRX stanowi bardzo ważny element działania platformy StudioSystem, gdyż na podstawie kodów PRX…

DETAILS – Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy….

div_grid.aspx

Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli…

Dokument RW Bufor

Dokument RW Bufor program magazynowy. Wybranie menu wyświetla zestawienie dokumentów RW zapisanych do bufora. W…

Dokumenty magazynowe

Pozycje menu DOKUMENTY zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie palet. Program…

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka…

Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg…

Dokumenty obroty paletami

Funkcja DOKUMENTY wyświetla zestawienie operacji magazynowych dla wybranej, zaznaczonej przed uruchomieniem funkcji, kartoteki.    …

Dokumenty przyjęć palet bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ lub wewnętrznego PW zapisanych do…

Dokumenty PW bufor

WMS program magazynowy dokumenty PW bufor. Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów PW zapisanych do…

Dokumenty PW bufor

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów PW zapisanych ze statusem w buforze. Dokumenty w buforze nie…

Dokumenty PW zatwierdzone

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów zatwierdzonych. Domyślnie wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni. Dostępne…

Dokumenty PZ bufor

W rejestrze wyświetlane są dokumenty PZ w buforze, czyli dokumentu niezatwierdzone ostatecznie przez obsługę magazynu….

Dokumenty różnic

Rejestr dokumentów różnic generowanych przy zamknięciu zlecenia przyjęcia (zlecenia zamykane są w rejestrze  Zlecenia otwarte…

Dokumenty RW

Rozchód wewnętrzny rejestrowany jest za pomocą dokumentów RW w celu skorygowania stanów magazynowych w sytuacjach…

Dokumenty RW bufor

Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW BUFOR wyświetla dokumenty rozchodu wewnętrznego zapisane ze…

Dokumenty RW zatwierdzone

Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW ZATWIERDZONE wyświetla dokumenty rozchodu wewnętrznego zapisane ze statusem…

Dokumenty składowania

Rejestr dokumentów ZL (zmiana lokalizacji) rejestrujących przesunięcie ze strefy przyjęcia do strefy składowania. Domyślnie w…

Dokumenty wg dostawcy

Po wskazaniu dostawcy z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów dla wskazanego dostawcy w określonym przedziale…

Dokumenty wg kierowcy

Po wskazaniu kierowcy z listy zostanie wyświetlone zestawienie dokumentów dla wsakzanego kierowcy w wybranym przedziale…

Dokumenty wg odbiorcy

Po wskazaniu odbiorcy z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów magazynowych dla wskazanego odbiorcy w określonym…

Dokumenty wg przewoźnika

Po wskazaniu przewoźnika z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów dla wskazanego przewoźnika w określonym przedziale…

Dokumenty wydań palet bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów wydania zewnętrznego WZ lub wewnętrznego RW zapisanych do…

Dokumenty WZ zatwierdzone

Rejestr dokumentów WZ zatwierdzonych (zamkniętych). Polecenia w rejestrze dokumentów: PODGLĄD, WYDRUKI.  

Dokumenty ZL bufor

Uruchomienie menu wyświetla rejestr dokumentów Zmiany Lokalizacji ze statusem do realizacji. W rejestrze aktywne są…

Dokumenty ZL bufor

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem w buforze. Dostępne w rejestrze funkcje:…

Dokumenty ZL zatwierdzone

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem zatwierdzone. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, …

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu….

Dopisanie miejsca składowania

Dopisywanie w programie magazynowym miejsc składowania Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ….

Dopisanie nowej kartoteki

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po…

Dopisanie operacji magazynowej

Dopisanie operacji magazynowej w aplikacji magazynowej. Skonstruowane w oparciu o nowe technologie XML, inteligentne aplikacje…

Dopisanie użytkownika

Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz……

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlony…

Dopisz nowe awizo

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany…

Dostawcy i odbiorcy palet

Dostawcy i Odbiorcy palet Po wywołaniu menu wyświetlony zostanie rejestr dopisanych kartotek kontrahentów oznaczonych jako…

Dostawy bezpośrednie

Menu dostawy bezpośrednie wyświetla rejestry dokumentów przyjęcia bezpośredniego towaru z zewnątrz (PZB), a więc przyjęcia…

dpcrm_insert.aspx

Rejestracja wizyt handlowców odbywa się za pomocą standardowej transakcji dopisywania i edycji dokumentów CRM. W…

dpcrm_status.aspx

Zmiana statusu wizyty handlowca rejestrowana jest za pomocą transakcji dpcrm_status.aspx, uruchamia się ją z poziomu rejestru…

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO – uruchamiając…

dpmag_insert_p.aspx

Uniwersalna transakcja przyjęć palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr…

dpmag_insert_r.aspx

Uniwersalna transakcja wydań palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr…

dppal_kp_insert.aspx

Program magazynowy umożliwia za pomocą transakcji dppal_kp_insert.aspx tworzyć karty paletowe, generować kody kreskowe i drukować je, aby…

Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który…

Drzewka

W programie moduł Konfiguracja pozwala definiować i zarządzać funkcjonalnością tzw “drzewka” (tree), czyli nawigacją za…

Dynamiczne SubMenu

Program umożliwia definiowanie pozycji SubMenu które będą wynikały z konfiguracji systemu np. utworzonych przez administratora…

Dzienniki

Po wywołaniu funkcji w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe (submenu wyświetlana za pomocą transakcji…

Dzienniki użytkownika

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dostępnych rejestrów zdarzeń: Dziennik zdarzeń – wyświetla zestawienie zdarzeń…

Dzienniki zdarzeń

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie w określonym przedziale czasowym dla…

E-mail

Uruchomienie funkcji E-mail umożliwia wysłanie wiadomości w formie elektronicznej o zarejestrowaniu dokumentu w systemie. Program magazynowy…

E-mail

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online jest potężnym narzędziem dla firm…

Edycja – zmiany w kartotece

Modyfikacja danych zapisanych w kartotece programu magazynowego WMS w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA….

Edycja arkusza spisu z natury

Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane…

Edycja dokumentu awiza

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA….

Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane…

Eksport danych

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach, rejestrach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez…

eksport2sped.aspx

Transakcje przeznaczona jest do eksportu danych dotyczących dokumentów magazynowych w formacie pliku CSV. Przeznaczenie Tworzenie…

EML – Szablony EMAIL

Skorowidz EML – Szablony EMAIL, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx. Skorowidz…

Etykiety kartonów

Pozycja menu ETYKIETY KARTONÓW wyświetla formularz wydruku etykiet dla kartonów pakowanych w strefie zbierania. Numery…

Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne umożliwiają również szybką i dokładną identyfikację oraz śledzenie produktów, materiałów i przesyłek w…

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych można wykorzystać do identyfikacji trendów w hurtowni. Analizując dane w czasie, oprogramowanie może…

firma_mex

Dedykowane transakcje dla wybranej firmy, oznaczone kodem MEX.

Framework

Program wersja Framework przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows z interfejsem przypominającym pakiet Office…

Framework

Framework WMS sprawdza tożsamość użytkownika i sam dokonuje weryfikacji czy ma on prawo do użycia…

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel’a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na…

Funkcje

Część zdań związanych z przetwarzaniem danych może być wykonywana przez serwer SQL, gdyż takie obliczenia…

Funkcje standardowe

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może służyć do generowania raportów, które zapewniają wgląd w operacje…

Grupowanie danych

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).  W…

Grupy

Grupa menu określa ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce. Za pomocą zdefiniowanych GRUP poszczególne pozycje…

g_grid.aspx

Uniwersalna wyszukiwarka Zadaniem systemów bazodanowych jest umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, niedoścignionym wzorem jest w tym…

handlowiec_insert.aspx

Zakładanie i edycja kartotek handlowców, czyli pracowników firmy, którzy realizują spotkania i sprzedaż poprzez bezpośredni…

Harmonogram

Problem w tym że dane logowania są przesyłane przez sieć w postaci czystego tekstu. Dlatego…

Historia miejsca składowania

Historia operacji magazynowych dotyczących miejsca składowania. Historia – zestawienie obrotów Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie…

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę…

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.  …

Historia operacji

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie przez wszystkich użytkowników systemu w…

HTML 5

Wsparcie wszystkich środowisk i producentów przeglądarek ukierunkowane jest na HTML 5, w związku z tym…

Ikony

Program FRAMEWORK buduje menu w oparciu o konfigurację platformy StudioSystem, budowa menu składa się z:…

Import z Excel’a (plik XLS)

Poza zarządzaniem zapasami i zamówieniami oprogramowanie WMS może służyć również do importu danych z Excela…

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać…

Import zleceń

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych,…

import2mws.aspx

Transakcja import2mws.aspx przeznaczona jest do pobierania informacji związanych z transportem z plików CSV i wgrywania ich…

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx pozwala na pobieranie danych z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (format pliku XLS) i…

Indeks

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online jest nieocenionym narzędziem dla firm,…

Indeksy

Optymalizacja zapytań do bazy wymaga zbudowania odpowiednich indeksów, czyli “spisów treści” związanej z zawartością tabel….

Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i analiz z danych rejestrowanych w systemie WMS. Informacje…

Informacje dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE to polecenie wyświetlane  w rejestrach kartotek i dokumentów. Polecenie zawiera submenu: Uwagi, Załączniki…

Inne dokumenty magazynowe

Program Magazynowy WMS.net oferuje oprócz standardowych transakcji związanych z przyjęciem i wydaniem towaru z magazynu…

Insert Update

Wiele informacji można dopisywać i edytować w bazie za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx   Transakcja…

Instalacja i konfiguracja

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być…

Instalacja i konfiguracja

Aplikacja Framework to standardowa Windows instalowana na stacji roboczej, można wykorzystać do tego celu instalację…

Instalacja programu WMS.net

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online zrewolucjonizowało sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi zapasami,…

Instalacja wydruków i raportów

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków…

Instrukcja

Ta instrukcja została przygotowana, aby pomóc Ci w opanowaniu podstawowych funkcji i operacji związanych z…

Interlabel

W zakresie dostaw profesjonalnego sprzętu i urządzeń związanych z kodami kreskowymi współpracujemy z firmą: INTERLABEL Mariusz…

Inwentaryzacja

Oprogramowanie WMS pomaga również w zarządzaniu stanami magazynowymi. Może służyć do śledzenia ilości towarów w…

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające…

Inwentaryzacja – menu

Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA zawiera pozycje menu: Nowa inwentaryzacja – pozycja menu wyświetla formularz dopisania…

Inwentaryzacje w realizacji

Rejestr wyświetla nagłówki dokumentów inwentaryzacji w realizacji. Dostępne funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, ZAMKNIJ,…

Inwentaryzacje zamknięte

Rejestr dokumentów spisu z natury, które zostały rozliczone i zamknięte. Z tego poziomu możliwe jest…

j_insert_update.aspx

Transakcja bliźniacza do transakcji y_insert_update.aspx, różni się zastosowaną technologią budowania strony. Konfiguracja jest tożsama, jednak…

j_uwagi.aspx

Transakcja j_uwagi.aspx jest nowszą wersję poprzedniej wersji x_uwagi.aspx i pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję…

Kalendarz

Transakcja przeznaczona jest do zarządzania i konfiguracji kalendarzy w StudioSystem. Za pomocą tej transakcji ustawia…

Kalendarze

Rozwiązania działające w oparciu o StudioSystem firmy SoftwareStudio pozwalają na definiowanie kalendarzy i korzystanie z…

Kartoteka towarowa

Kartoteka towarów jest zwykle używana do zarządzania przepływem towarów od punktu odbioru do punktu wysyłki….

Kartoteki

Pozycje szczegółowe sekcji menu KARTOTEKI wyświetlają dostęp do rejestru kartotek palet, kartotek kontrahentów, platform oraz…

Kartoteki

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka…

Kartoteki

Dokumenty magazynowe powiązane są z kartotekami magazynowymi, miejscami składowania (lokacje magazynowe) oraz kontrahentami. Dane te…

Kartoteki

W programie obsługiwane są kartoteki: towarowe (asortyment), kontrahentów, usług i lokalizacji. Dla kontrahentów definiowany jest…

Kartoteki

W programie obsługiwane są CMMS sekcja kartoteki: obiekty, pracownicy, kontrahenci, lokalizacje obiektów, lokalizacje magazynu. …

Kartoteki kontrahentów

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje:…

Kartoteki kontrahentów

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla submenu zawierająca rejestr DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW, SERWISÓW. W rejestrze dostępne…

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe w programie WMS to miejsce, gdzie zapisane są podstawowe informacje dotyczące przechowywanego towaru….

Kartoteki obiektów

Menu CMMS kartoteki obiektów wyświetla wszystkie obiekty, które do tej pory zostały zapisane w kartotece,…

Kartoteki pogrupowane

System WMS, czyli Warehouse Management System, to potężne narzędzie stosowane w nowoczesnych magazynach, które pomaga…

Kartoteki pracowników

Pozycja menu CMMS kartoteki pracowników wyświetla rejestr kartotek pracowników. W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ,…

Kartoteki towarowe

Menu KARTOTEKI / ASORTYMENT wyświetla submenu zawierające rejestr wszystkich kartotek (pozycja menu WSZYSTKIE KARTOTEKI) oraz…

Kartoteki wg dostawców

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg dostawców przypisanych do kartotek. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione…

Kartoteki wg magazynów

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg magazynów. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione jest od pozycji…

Kartoteki wg oddziałów

Opcja w programie magazynowym wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg oddziałów. Menu w programie jest budowane…

Kartoteki ze zdjęciami

Używanie zdjęć w systemie magazynowym może pomóc firmom poprawić dokładność i wydajność, a także zapewnić…

Kierowcy

WMS i kierowcy są niezbędni dla firm, aby zapewnić terminową i wydajną dostawę towarów do…

knkar_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przeznaczona jest…

knkon_insert.aspx

Praca handlowca z klientami wymaga, aby przechowywane w bazie danych informacje ze spotkań były skojarzone…

knkon_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek kontrahentów związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkon_insert.aspx przeznaczona jest…

knkon_insert.aspx

Transakcja dopisywania i edycji kartotek klientów. Transakcja udostępnia kilka zakładek: Dane ewidencyjne Opis Miejsce zatrudnienia…

knkon_insert_2.aspx

Transakcja dopisywania i edycji kartotek kandydatów do pracy. Składa się z kilku zakładek: dane ogólne…

knwms_insert.aspx

Dopisywanie i edycja kartotek miejsc składowania.     Automatyczne tworzenie miejsc składowania Wysłanie transakcji ze…

Kody kreskowe 1D i 2D

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D…

kody_kreskowe.aspx

Transakcja pozwala na automatyczne generowanie kodów kreskowych lub kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy oraz…

Kolektor danych

Mobilne komputery używane w magazynach często nazywane są KOLEKTORAMI DANYCH to wytrzymałe urządzenia działające OnLine…

Kolumny tabeli

Na podstawie wprowadzonego zapytania do bazy, program generuje automatycznie strukturę tabeli, wypełniając je domyślnymi wartościami,…

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w…

komunikat.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno…

Komunikaty

Korzystanie z oprogramowania skutkuje czasami koniecznością wyświetlania komunikatów informujących użytkowników o wystąpieniu określonego zdarzenia. Za…

Konfiguracja

Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające…

Konfiguracja

Konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania magazynem może być również wykorzystywane do tworzenia niestandardowych raportów i zarządzania…

Konfiguracja informacji

Menu konfiguracja informacji pozwala na zdefiniowanie zestawień i raportów oraz ustawienie dostępu dla zdefiniowanych użytkowników…

Konfiguracja MENU

Bez względu na wybraną metodą nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU…

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu…

Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym,  w konfiguracji…

Konfiguracja TOOLBARMENU

W sekcji konfiguracja Toolbarmenu definiujemy transakcje dostępne w poszczególnych rejestrach, które pojawią się na pasku…

Kontrahenci

Po wyborze z menu KONTRAHENCI  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje submenu. Istnieje kilka…

Kontrahenci magazynu palet

Jeśli chodzi o magazynowanie i składowanie, jednym z najbardziej wydajnych i opłacalnych rozwiązań jest stosowanie…

Kopiowanie zestawień

W trakcie wdrożenia lub eksploatacji systemu może istnieć potrzeba stworzenia zestawienia, które będzie podobne do…

Koszty w rozliczeniu

Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno zawierające formularz dopisania oraz listę kosztów…

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx przeznaczona jest do tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań.   Uruchomienie…

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń w programie magazynowym służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze. Po…

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze. Po uruchomieniu opcji menu…

kwatery_insert.aspx

Pracownicy oddelegowani do pracy szczególnie za granicę wymagają zakwaterowania. Agencja pośrednictwa pracy dział logistyki zajmuje…

kwatery_podglad.aspx

Transakcja wyświetlająca szczegółowe informacje związane z kwaterą oraz historią wykorzystania.

last_activity.aspx

Użytkownik poruszając się po programie uruchamia różne transakcje, każde uruchomienie transakcji skutkuje zapisem w bazie…

Lista błędów

Po wywołaniu menu wyświetlone zostanie zestawienie błędów zapisanych w programie do bazy wywołanych przez wszystkich…

Logowanie

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie…

Logowanie

Ważnym elementem programu magazynowego jest proces logowania i uwierzytelniania użytkowników. Został zaprojektowany w celu ochrony…

Logowanie

Logowanie do programów opartych o platformę StudioSystem może być realizowane na dwie metody: logowanie zintegrowane…

Lokalizacje

Pozycja menu KARTOTEKI / LOKALIZACJE wyświetla kartoteki lokalizacji (miejsc składowania) zapisane w programie. Dostępne w…

Lokalizacje magazynu

Przy pomocy dostosowanych do klienta rozwiązań, takich jak program magazynowy cmms lokalizacje magazynu, wspomagamy operacje…

Lokalizacje obiektów

Ze względu na bezpieczeństwo danych program magazynowy cmms lokalizacje obiektów zawartych w bazie, warto stosować…

Magazyn

Program magazynowy WMS.net Pozycje menu Magazyn zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w…

Magazyn

Sekcja magazyn przeznaczona jest do rejestracji zdarzeń związanych z obsługa magazynu. Z tego poziomu użytkownicy…

Magazyn klienta

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów (magazyn dla…

Magazyn Palet

Mając dostęp do szczegółowych danych o każdym zwrocie, magazyn może dokładniej szacować przyszłe zwroty i…

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyny wysokiego składowania to świetny sposób na zwiększenie wydajności i redukcję kosztów. Oprogramowanie wykorzystywane w…

Masked Input

Jedną z form wprowadzania danych na formularzu j_insert_update jest możliwość określenie sposobu wprowadzania danych za…

Menu

Wyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy dodać nowe…

Menu aplikacji

Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework. Głównym…

menu_insert.aspx

Konfiguracja ustawień menu lub submenu platformy StudioSystem wymaga zdefiniowania szeregu parametrów. Dla łatwego ich ustawiania…

menu_konfiguracja.aspx

Transakcja modułu KONFIGURACJA systemu, pozwala nawigować pomiędzy transakcjami odpowiedzialnymi za konfigurację platformy.   Z poziomu…

menu_konfiguracja_role.aspx

Przed uruchomieniem modułu KONFIGURACJA administrator programu może wybrać kontekst roli w jakiej chce dokonywać konfiguracji…

menu_rap.aspx

Transakcja menu_rap.aspx buduje za pomocą listy SubMenu pozycje raportów dla użytkownika na podstawie konfiguracji raportów….

menu_ulubione.aspx

Każda osoba korzystająca z programu może mieć indywidualnie zdefiniowane własne submenu, czyli tzw listę ULUBIONE….

Microsoft

Rozwiązania SoftwareStudio działają na systemach firmy Microsoft, jako partner Microsoft ze statusem SILVER oferujemy naszym…

Microsoft .NET

Oprogramowanie firmy Microsoft służące do łączenia informacji, osób, systemów i urządzeń. Technologia .NET zapewnia współdziałanie…

Miejsca dostawy

Po wywołaniu menu KARTOTEKI/MIEJSCA DOSTAWY zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie miejsc składowania. Nowe miejsce…

Miejsca składowania

Miejsca składowania Po wyborze z menu MIEJSCA SKŁADOWANIA w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje….

Miejsca składowania

Bez względu na to, jaki typ magazynu wybierzesz, ważne jest, aby pamiętać, że towary muszą…

Miejsca składowania wg stref

Ponadto nasza specjalistyczna wiedza z zakresu baz danych (miejsca składowania wg stref) wykorzystywana jest podczas…

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA….

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA….

Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA….

Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacje dokumentu magazynowego oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia…

Modyfikacja dokumentu RW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA…

Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA…

Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA…

Multilanguage

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych powoduje, że z programu magazynowego WMS.net korzystać mogę nie tylko…

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu…

Nadwyżki inwentaryzacyjne

Dokumenty nadwyżek W rejestrze wyświetlane są dokumenty nadwyżek inwentaryzacyjnych wygenerowane w trakcie zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego….

Nadwyżki z inwentury

Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące nadwyżki na arkuszu…

Niedobory inwentaryzacyjne

W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych wygenerowane w trakcie zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego.    …

Notatki

Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych notatek – komentarzy do…

Notatki

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Notatki. Nowy komentarz –…

Notatki

Funkcja NOTATKI umożliwia dopisanie do wybranego dokumentu dowolnej ilości komentarzy – notatek. Notatki dopisywane są…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek –…

Notatki

Notatki jakie oferuje program magazynowy. Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu…

Notatki do dokumentu Wz

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ)…

Notatki dotyczące palet

Opcja pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych notatek – komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej….

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja może zostać zapisana dla wybranego: magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu. Pozycja menu MAGAZYN…

Nowe przyjęcie PZ

Uruchomienie menu Nowe przyjęcie PZ wywołuje okno dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. Dokument przyjęcia…

Nowe wydanie WZ

Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ. Nagłówek…

Nowe zlecenia

Aplikacja przeglądarkowa program magazynowy cmms nowe zlecenia musi być tak samo szybka i funkcjonalna, jak…

Nowe zlecenia przyjęcia

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ…

Nowe zlecenie przesunięcia

Pozycja menu MAGAZYN / PREZESUNIĘCIA / NOWE ZLECENIE PRZESUNIĘCIA wyświetla formularz dopisania dokumentu. Zlecenie przesunięcia…

Nowe zlecenie wydania

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ…

Nowe zlecenie wydanie

Wybranie menu wywołuje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu ZWZ. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i…

Nowy dokument MM

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany magazynu, czyli dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe). Przy dopisaniu…

Nowy dokument PW

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego PW. W dokumencie automatycznie zapisywana jest data…

Nowy dokument PW

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu PW. Aktywne funkcje w formularzu: ZAPISZ – polecenie zapisuje…

Nowy dokument PZB

Bezpośrednia rejestracja dokumentów przyjęcia towaru do magazynu PZB jest jedną z dostępnych funkcjonalności. Dzięki temu,…

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW Wybranie menu wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu RW. Nagłówek dopisywanego dokumentu składa…

Nowy dokument RW

Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / NOWY DOKUMENT RW wyświetla formularz dopisania dokumentu RW. Funkcje…

Nowy dokument WZB

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego WZB (nie skojarzonego z dokumentem zlecenia)….

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data…

Nowy dokument ZL

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji ZL. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek…

Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje….

Number input

Formularz j_insert_update pozwala na wykorzystanie kontrolki typu NUMBER za pomocą której można wprowadzać wartości numeryczne…

Numeracja

Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania…

Numeracja

Zapisując dane w bazie możemy skorzystać z funkcji numeracji dokumentów i zapisać w wybranej kolumnie…

O firmie

Branża informatyczna, w której działa SoftwareStudio jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i…

Obroty palet wg dostawców

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich dostawców we wskazanym…

Obroty palet wg odbiorców

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich odbiorców we wskazanym…

Obroty palet wg przewoźników

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich przewoźników we wskazanym…

Odbiorcy

Po uruchomieniu funkcji Odbiorcy dla wybranej kartoteki kontrahenta zostanie wyświetlone zestawienie dopisanych odbiorców klienta. Z…

Oferta

Oprogramowanie magazynowe to niezbędne narzędzia dla każdej firmy, która musi zarządzać swoimi zapasami i operacjami….

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych….

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie…

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie…

Operacje magazynowe

Czynności wykonywane przez pracowników magazynów, czyli operacje magazynowe Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych…

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie…

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie…

Operacje magazynowe

Operacje magazynowe to rejestr czynności wykonywanych w magazynie przez pracowników związanych z obsługą przyjęć, wydań…

Operator logistyczny

Operatorzy logistyczni coraz częściej sięgają po platformy WMS, które pomagają im wydajniej zarządzać magazynami i…

Operator logistyczny

Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów oraz innych firm handlowych na…

Oprogramowanie komputerowe

Platforma Warehouse Management System (WMS) to program komputerowy zaprojektowany, aby pomóc firmom zarządzać operacjami magazynowymi….

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej…

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony…

Palety

Pozycja menu PALETY wyświetla listę palet zapisanych w systemie wraz z aktualnymi stanami. Nowy typ…

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.Dopisanie palet magazynowych…

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem wydania z magazynu Wz bez konieczności…

Palety

Palety oraz program magazynowy. Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności…

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet…

Palety

Po wyborze menu KARTOTEKI/PALETY zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie kartotek palet i opakowań. W…

Palety wg kontrahenta

Program magazynowy palety wg kontrahenta. Administratorzy program magazynowy palety wg kontrahenta mogą podłączyć się do…

Palety wg rodzaju

Program magazynowy palety wg rodzaju. Integracja posiadane przez Państwa oprogramowania z tworzonymi aplikacjami. Celem jest…

Parametry

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały…

Parametry aplikacji

Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób działania i wyświetlania okien aplikacji terminala. Parametry…

parametry_systemu.aspx

Większość ustawień platforma StudioSystem realizuje w oparciu o szablony per rola lub użytkownik, jednak jest…

Partnerzy biznesowi

SoftwareStudio współpracuje z wybranymi partnerami merytorycznymi i technologicznymi w celu zapewnienia najlepszej oferty i jakości…

Pasek przycisków

Transakcja y_insert_update.aspx może wyświetlać listę dodatkowych przycisków uruchamiających powiązane transakcje, za pomocą których można rejestrować…

Personalizacja wydruków

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych…

Platformy

W programie Magazyn Palet poprzez oznaczenie PLATFORMA rozumiemy miejsce przechowywania palet. W związku z tym…

Plik Web.config

Podstawowe parametry konfiguracyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie aplikacji zapisane są w pliku tekstowym znajdującym się w…

Podgląd dokumentu

Program magazynowy Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany jest przez potwierdzenie…

Podgląd dokumentu

WMS program magazynowy podgląd dokumentu możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku. Wyświetlany jest przez potwierdzenie…

Podgląd dokumentu dostawy

W programie możliwy jest podgląd dokumentu dostawy bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD….

Podgląd dokumentu PW

W programie możliwy jest podgląd dokumentu PW program magazynowy bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie…

Podgląd dokumentu RW

Podgląd dokumentu RW program magazynowy. W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany jest…

Podgląd dokumentu Wz

[page_title] W programie możliwy jest podgląd dokumentu wydania towaru z magazynu WZ bez wydruku, wyświetlany…

Podgląd dokumentu WZB

Podgląd dokumentu WZB program magazynowy. W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany jest…

Podgląd dokumentu ZL

Podgląd dokumentu ZL jaki oferuje program magazynowy. Wymiana informacji, dzięki Internetowi rozwiązaniu znalazła zupełnie inne…

Podgląd kartoteki magazynowej

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach informacje o kartotece, parametrach kartoteki, zestawienie…

Podgląd operacji magazynowej

Podgląd operacji magazynowej w aplikacji WMS. 2-Factor Authentication to bezpieczny sposób logowania z potwierdzeniem logowania…

Podgląd szczegółów

Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno podglądu kartoteki zamykane jest przez użycie przycisku…

pojazdy_insert.aspx

Dział logistyki organizuje nie tylko miejsca zakwaterowania pracowników, ale także dojazd pojazdami. Transakcja pojazdy_insert.aspx pozwala dopisywać…

Polityka prywatności

Dowiedz się jaka jest polityka prywatności w programie magazynowym. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny…

Pomoc

Programy działające w oparciu o platformę StudioSystem w module Administrator posiadają sekcja POMOC, która daje…

Pozostały obrót paletami

Pozostały obrót paletami jaki oferuje program magazynowy. Do uwierzytelnienia typu Basic, wykorzystywane są dane (…

Pozycje MENU

Zdefiniowany widok może być wykorzystywany (wywoływany, uruchamiany) za pomocą dowolnie wielu poleceń pozycji MENU. Standardowo…

Pozycje MENU

Programy działające na platformie StudioSystem budują dynamicznie na podstawie konfiguracji menu dla poszczególnych grup użytkowników….

pracownicy_insert.aspx

Transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję kartotek pracowników firmy rekrutacyjnej.

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji. Aby dokonać…

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji. Aby dokonać…

Program magazyn blog

Program magazynowy pozwala na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Pozwala…

Program magazynowy

Korzystanie z oprogramowania WMS i programów magazynowych może pomóc firmom poprawić wydajność i obsługę klienta….

Program Magazynowy

Wybierając oprogramowanie magazynowe, należy wziąć pod uwagę funkcje i możliwości, jakie oferuje oprogramowanie. Niektóre funkcje,…

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów….

Program na produkcji

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego…

Programy internetowe

Programy internetowe obsługiwane za pomocą programu zwanego PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA. Programy Internetowe różnią się od programów WINDOWS,…

Programy magazynowe

Programy magazynowe są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Wykorzystując najnowszą technologię, programy magazynowe mogą pomóc…

Przeglądaj bazę danych

Po wywołaniu w programie pozycji menu PRZEGLĄDAJ BAZĘ DANYCH pojawi się okno umożliwiające zadanie zapytania…

Przeglądarka Chrome

Platforma StudioSystem od wersji 2014 jako podstawową przeglądarkę traktujemy Google Chrome i wszystkie transakcje testujemy…

Przeglądy prewencyjne

Oprogramowanie Warehouse Management System (WMS) to potężne narzędzie do zarządzania pracą magazynu. Pomaga usprawnić proces…

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub…

Przesunięcia – menu

Menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA zawiera pozycje submenu: Menu PRZESUNIĘCIA Nowy dokument ZL – pozycja menu…

Przesunięcia palet

Program Magazyn Palet pozwala rejestrować dokumentu przesunięć palet (MM) między platformami, czyli miejscami ich składowania….

Przewoźnicy palet

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek przewoźników dopisanych w systemie. W rejestrze aktywne są…

Przyciski SubToolBarMenu

Jeżeli dla zdefiniowanej grupy przycisków menu zostaną dopisane przyciski sub menu, wówczas obok nazwy przycisku…

Przyciski ToolBarMenu

Programy magazynowe i przyciski ToolBarMenu to dwa z najważniejszych elementów każdego systemu komputerowego. Służą do…

Przyjęcia – menu

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu: ZLECENIA PRZYJĘCIA, PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE.   Pozycja menu…

Przyjęcia do realizacji

Pozycja menu wyświetla zestawienie towaru znajdującego się w strefie przyjęcia. Jest to towar oczekujący na…

Przyjęcia palet

Dokumenty przyjęcia Po wywołaniu menu DOKUMENTY/DOKUMENTY PRZYJĘCIA w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe.  …

Przyjęcia palet PZ

Przyjęcia palet PZ jak to robi program magazynowy. Trend wirtualizacji sprawia, że organizacje IT i…

Przyjęcia wewnętrzne

Przyjęcia wewnętrzne rejestrowane są przez dokument PW. Dokumenty PW zapisywane są z poziomu aplikacji. Dokumenty…

Przyjęcia zewnętrzne

Przyjęcia zewnętrzne rejestrowane są przez dokument PZ. Dokumenty PZ generowane są dla zleceń przyjęcia. Asortyment…

Przyjęcie – obieg dokumentów

Obieg dokumentów przyjęcia do magazynu: Zapisanie i zatwierdzenie zlecenia przyjęcia.Wygenerowanie dla zlecenia przyjęcia dokumentu PZ…

Przyjęcie do magazynu

Pierwszym krokiem w procesie przyjęcia do magazynu jest wybór odpowiedniego magazynu do swoich potrzeb. Obejmuje…

Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu rejestrowane jest na podstawie dokumentu zlecenia przyjęcia ZPZ lub przyjęcia bezpośredniego PZB….

Przyjęcie i wydanie palet

Wdrażając dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, organizacje mogą obniżyć koszty, poprawić dokładność i zwiększyć wydajność….

Przyjęcie palet

Z poziomu dopisywania pozycji dokumentu możliwe jest także dopisanie przyjęcia palet magazynowych oraz operacji magazynowych…

Przyjęcie palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet…

Przyjęcie wewnętrzne PW

Magazyn wysokiego składowania jest specyficznym rodzajem magazynu, ale podlega tym samym zasadą ewidencji dokumentów co…

Przyjęcie z produkcji

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie WMS jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która musi zarządzać przyjęciem…

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Oprogramowanie WMS to potężne narzędzie do zarządzania przepływem towarów i usług w magazynie. Może służyć…

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane. Program magazynowy…

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze…

Raporty

Raporty pracy magazynu są nieocenionym narzędziem do zarządzania operacjami magazynowymi. Zapewniając przegląd operacji magazynowych i…

raporty.aspx

Transakcja przeznaczona jest to uruchamiania opublikowanych na serwerze SQL Reporting Services raportów. Raporty uruchamiane są…

Rejestr Inwentur

Program magazynowy rejestr inwentur. Serwer sprawdza tożsamość użytkownika i sam dokonuje weryfikacji czy ma on…

Ribbon

W 2014 roku wprowadziliśmy możliwość opcjonalnego ładowania menu użytkownika w formie tzw. wstążki (ribbon), czyli…

Rodzaje plików

Typ plikuOpisaspxPodstawowe pliki stron odpowiadają za wyświetlaną treść, widoki tabel, formularzy, menu itp.Web.configPlik konfiguracyjny aplikacji,…

Role w systemie

Korzystanie z platformy StudioSystem przez użytkowników podzielone jest na różne role. ROLA w programie to…

role_adm

Role_adm, czyli folder zawierający zestaw transakcji związanych z administracją i konfiguracją platformy StudioSystem. Przeglądarkowe aplikacje…

role_crm

Na platformie StudioSystem transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_crm przeznaczone są do realizacji zadań związanych z…

role_doc

Folder zawierający zestaw transakcji związanych z obsługą modułu Studio Dokumenty.net działającym na platformie StudioSystem. Treść…

role_hr

Na platformie StudioSystem transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_hr przeznaczone są do realizacji zadań związanych z…

role_pal

Folder zawiera transakcje przeznaczone do obsługi modułu magazynu palet (gospodarka paletami) oferowanego pod nazwą handlową…

role_rap

Folder zawierający uniwersalną transakcję dla całego systemu przeznaczoną do tworzenia, eksportowania i drukowania raportów i…

role_sys

Folder zawierający zestaw standardowych, uniwersalnych transakcji dla całego systemu. Wykorzystywane są w każdym rozwiązaniu działającym…

role_wms

W programie Transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_wms przeznaczone są do realizacji zadań związanych…

Rotacje

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka…

Rozchody wewnętrzne

Wydanie wewnętrzne rejestrowane są przez dokumenty rozchodu wewnętrznego RW. Wydanie wewnętrzne wyświetlane są w pozycji…

Rozliczanie palet

Menu informacje umożliwia dostęp do zestawień oraz raportów. Do zestawień i raportów brane są pod…

Rozliczenie kosztów

Rozliczenia kosztów generowane są dla wybranego kontrahenta i przedziału czasowego. Rozliczenie może zostać zapisane jako…

Rozliczenie kosztów

Menu MAGAZYN / ROZLICZENIE KOSZTÓW zawiera pozycje Rozliczenie kosztów może być dopisane ze statusem zatwierdzone…

SaaS

Ogólnie rzecz biorąc, usługi WMS i IT są niezbędnymi składnikami każdego odnoszącego sukcesy biznesu. Inwestując…

Scheduler

Organizacja czasu w pracy jest pojęciem dość złożonym, pod którym można rozumieć wiele procesów nakierowanych…

Schemat kompletacji

Poza optymalizacją procesu kompletacji towarów, oprogramowanie WMS może służyć również do poprawy bezpieczeństwa magazynu. Może…

Sekcja definicje cech

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą cech dokumentów oraz kartotek dopisywanych w systemie. Cechy zarówno…

Sekcja dokumenty

Skorowidze zdefiniowane  tej sekcji dotyczą w głównej mierze roli DMS. DDR – Definicje rejestrów W…

Sekcja inne skorowidze

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji mogą zostać wykorzystane w różnych systemach wchodzących w skład aplikacji…

Sekcja Kartoteki

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą kartotek kontrahentów oraz kartotek asortymentowych. DDZ – Działy Skorowidz…

Sekcja Magazyn

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą definicji magazynowych, miejsc składowania itp, wykorzystywanych w roli WMS….

Sekcja Palety

Skorowidze w tej sekcji dotyczą definicji cech palet

Sekcja Reklamacje

Sekcja reklamacje zawiera skorowidze niezbędne do dopisania dokumentu reklamacji, a także związane z jej obiegiem….

Sekcja Systemowe

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą np. zdefiniowanych źródeł danych, dostępnych w systemie transakcji, rodzajów…

Sekcja Utrzymanie Ruchu

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą głównie modułu CMMS. GOB – grupy obiektów Skorowidz wykorzystywany…

Sekcja Zamówienia

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji znajdują zastosowanie podczas dopisywania i edycji dokumentów zamówień w module…

Sekcja Zestawienia

Zestawienia Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą typów kolumn, rodzaju wyrównania, wypełnienia kolumn, sposobów filtrowania…

Skorowidze

Oprogramowanie Warehouse Management System (WMS) to potężne narzędzie, które pomaga firmom zarządzać operacjami magazynowymi. Ma…

SMS – szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Transakcja…

Software-as-a-Service

Licencjonowanie oprogramowania na zasadzie SaaS (Software-as-a-Service) w chmurze, dzierżawa oprogramowania działającego OnLine na serwerach w…

SoftwareStudio Sp. o.o.

Samodzielne pisanie procedur bezpieczeństwa jest wyjątkowo trudne i kosztowne. Aplikacje zabezpieczeń wymagają: oprogramowania, debugowania, testowania,…

SoftwareStudio Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o. 62-069 Dąbrowa k. Poznania, ul. Innowatorów 8 NIP: 7792343623Regon: 300925438KRS: 0000317073Kapitał…

Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach…

Spis kategorii

Ogólnie rzecz biorąc, dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem to potężne narzędzie dla firm, które chcą…

Spis Magazyn WMS.net

Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne…

Spis stron

Lista stron dostępnych na witrynie www.programmagazyn.pl, wyświetlane są strony z 2 poziomem zagłębienia. W celu…

Spis StudioSystem

Oprogramowanie magazynowe z modułem zbierania danych dla systemu Android to potężne narzędzie dla firm, które…

Spis Treści

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie biznesu magazyny są niezbędne. Do zapewnienia, że towary i…

Spis z natury

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury. W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę…

Sposób wyświetlania

Konfiguracja ustawień systemowych dla użytkownika pozwala określić domyślny sposób uruchamiania aplikacji Framework.     Okno…

Stan magazynowy na dzień

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie WMS jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która chce zoptymalizować operacje…

Stany w lokalizacji

Stany magazynowe w wybranym miejscu składowania. Wybór polecenia STANY wyświetla zestawienie kartotek asortymentowych, które są…

Statyczne SubMenu

Dopisanie nowej pozycji SubMenu lub edycja Wybranie polecenia NOWY lub EDYCJA powoduje wyświetlenie formularza.  …

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w…

Struktura folderów

Nazwa folderuOpisApp_CodePliki z kodami aplikacjiApp_DataBaza danych SQL dotycząca użytkowników i ich personalizacji, wykorzystywana przy logowaniu…

Studio Codabar.net

Moduł StudioSystem przeznaczony jest do ewidencji informacji związanych z towarami oznakowanymi kodami kreskowymi ze szczegółami…

Studio System

Platforma Studiosystem zapewnia również szereg funkcji pomagających firmom w integracji operacji magazynowych z innymi systemami….

sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle…

sub_menu_metro.aspx

Wyświetlanie sub menu za pomocą innej transakcji niż standardowe sub_menu znajduje zastosowanie w rozwiązaniach dla…

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do…

szukaj.aspx

Lista menu Standardowe działanie to wyświetlanie listy transakcji użytkownika z możliwością wyszukiwania wpisując szukaną frazę….

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list…

szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych. Uruchamiając…

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle…

Szyfrowanie danych

Pewne informacje możemy chcieć zapisać w bazie danych w sposób zaszyfrowany, tak aby dostęp do…

Tabele

Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy…

TABS zakładki

Jedną z funkcjonalności dostępnych w ramach definicji informacji jest konfiguracja zakładek jakie są wyświetlane w…

Tagi

Tagi 2. Funkcje standardowe analiza aplikacja aplikacje Aplikacje w chmurze aplikacji Arkusze CMMS CSS enova…

Technologia

Z punktu widzenia przedsiębiorstw jedną z najbardziej fascynujących obietnic ery informacji jest zapowiedź możliwości zapewniania…

Telefony, tablety i terminale

Aplikacja współpracuje z większością dostępnych na rynku smartfonów oraz tabletów opartych na systemie operacyjny ANDROID…

Terminal

Sekcja przeznaczona do zarządzania i konfigurowania modułu TERMINAL. Z tego poziomu określa się uprawnienia użytkowników…

Terminal Android

Terminal Android WMS został zaprojektowany tak, aby można go było w dużym stopniu dostosowywać. Pozwala…

Terminal Android

Aplikacja Software Studio na urządzenia mobilne z systemem Android. Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do…

Terminal radiowy

Ogólnie rzecz biorąc, Terminal radiowy WMS i kolektory danych są niezbędnymi narzędziami do zarządzania operacjami…

Terminologia

Terminologia Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji. Są to informacje pomocne zwłaszcza…

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.asxp może wyświetlać listę przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Pasek…

Transakcje

Transakcje w programie StudioSystem to elementy składowe każdego systemu opartego o platformę, czyli najmniejsze jednostki…

Transakcje

Program magazynowy ma również na celu ułatwienie dokonywania transakcji w systemie informatycznym. Transakcje to wymiana…

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące program magazynowy WMS z listy dostępnych pamiętając, że…

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawia…

Transport

Funkcja Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru…

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawia…

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawia…

Ulubione transakcje

Administrator systemu może zdefiniować menu ULUBIONE dla wybranego użytkownika systemu. Po uruchomieniu funkcji pojawi się…

ulubione_insert.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć własny indywidualny zestaw sub menu z listą transakcji do wyboru,…

user_cfg.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć indywidualnie ustawione parametry dostępu do poszczególnych elementów i transakcji. Do…

Ustawienia

Sekcja Ustawienia umożliwia włączenie lub wyłączenie wybranego skorowidza w menu SKOROWIDZE oraz dopisanie nowych transakcji…

Usługi

Pozycja menu KARTOTEKI / USŁUGI wyświetla kartoteki usług zdefiniowane w programie. Rozwiązywanie typowych problemów związanych…

Usługi magazynowe wg kontrahentów

Program magazynowy usługi magazynowe wg kontrahentów. Uwierzytelnienie użytkownika wymaga jakiejś formy formy sprawdzania referencji, którymi…

Usługi magazynowe wg rodzaju

Program magazynowy usługi magazynowe wg rodzaju. Korzystamy z najpopularniejszych obecnie technologii tworzenia dynamicznych witryn WWW…

Usługi związane z wydaniem WZ

Program magazynowy usługi związane z wydaniem WZ. W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów program magazynowy usługi…

Uwagi

UWAGI to opcja umożliwiająca dopisywanie i przeglądanie dodatkowych uwag, notatek, komentarzy zapisywanych dla kartoteki lub…

Użytkownicy

Dla listy użytkowników programu można sprecyzować parametry związane z wykorzystaniem modułu Terminal.

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już…

Użytkownicy programu

Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje: dopisania…

Warehouse Management System

Warehouse Management System Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi…

Warunki korzystania

Witamy na witrynie SoftwareStudio Odwiedzając nasze ​​strony automatycznie zgadzasz się z warunkami użytkowania podanymi na…

Ważenie palety

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej….

Web Service

Po wywołaniu w programie menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaną wyświetlone linki do dokumentów opisujących…

Web Services

Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są Usługi Web Services. Oparte na otwartych standardach…

WebService

Program Framework potrzebuje do pracy dostęp do metod WebService platformy StudioSystem. Standardowo dostęp jest poprzez…

Widoki

Dla łatwiejszego operowania na danych program StudioSystem udostępnia szereg wirtualnych tabel zwanych widokami. Za pomocą…

Widoki SQL

Pierwsza sekcja modułu KONFIGURACJA zawiera zdefiniowane grupy widoków SQL (zapytań do bazy i konfiguracji zestawień,…

Wizualizacja magazynu

Wizualizacja zajętości regałów i miejsc składowania to narzędzie, które umożliwia kontrolę stanów magazynowych w czasie…

WMS Outsourcing

WMS Outosourcing to wariant konfiguracji programu do obsługi magazynu gdzie obieg dokumentów zewnętrznych opiera się…

WMS_ADD_EAN

Transakcja przypisania kodu EAN do asortymentu. Magazynier podaje indeks towaru dla którego chce przypisać kod…

WMS_KNASO_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia stanów magazynowych oraz aktualnych miejsc składowania wskazanego asortymentu. Po zeskanowaniu kodu…

WMS_KNWMS_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia aktualnie składowanych towarów na wybranym miejscu składowania. Po uruchomieniu transakcji należy…

WMS_PZ

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje…

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod…

Spis stron

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. System WMS posiada moduł do pracy z terminalami radiowymi (kolektory danych) pracujący na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym Windows CE, Windows Mobile oraz Android. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA etykiety logistyczne w tym etykiety zgodne ze standardem GS1 i wymaganiami sieci handlowych. Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez Internet.
DEMO

Magazyn WMS.net

Program magazynowy Zebra
SAdam

Systemy zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem #WMS. Dzięki modułowi Magazyn uzyskujemy większą efektywność zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. System odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że magazynier bez pomocy systemu informatycznego nie jest wstanie opanować przepływu towarów. Nad ilością danych dotyczących przepływów towarów, a także danych ich dotyczących czuwać muszą systemy zarządzania magazynem. Systemy zarządzania magazynem są rozwiązaniem, które nadzoruje procesy wewnątrz magazynu. Do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia, jak również wydawania.

WMS.net system zarządzania magazynem
admin

Konferencja Oracle OpenWorld

Program WMS.net oferuje rozwiązania do magazynowania towarów. Jak szybko wdrożyć systemy informatyczne w magazynie wms w magazynie wysokiego składowania?

system WMS Maszyny Wirtualne
SoftwareStudio

Maszyny Wirtualne

Usługi w chmurze systemu Windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdrażania, od zainicjowania obsługi i włączenia równoważenia obciążenia po monitorowanie kondycji w celu zapewnienia ciągłej dostępności. Aplikacja jest objęta najlepszą w branży umową SLA na poziomie 99,95% miesięcznie. Możesz skoncentrować się tylko na aplikacji, nie przejmując się infrastrukturą. To bardzo dobre rozwiązanie.

Program magazynowy na terminal
SAdam

Telefony, tablety i terminale

Aplikacja współpracuje z większością dostępnych na rynku smartfonów oraz tabletów opartych na systemie operacyjny ANDROID firmy Google. Ponadto oferowane są rozwiązania na telefony Blackberry, iPhone firmy Apple oraz Nokia z Microsoft Windows Phone. Przed zakupem

WMS Przyjęcie - obieg dokumentów
Joanna Ciebień

Przyjęcie – obieg dokumentów

Obieg dokumentów przyjęcia do magazynu: Zapisanie i zatwierdzenie zlecenia przyjęcia. Wygenerowanie dla zlecenia przyjęcia dokumentu PZ do strefy przyjęcia. Składowanie towaru – praca przez terminal; paletowanie towaru; rejestracja zmiany lokalizacji – przesunięcie ze strefy przyjęcia

system WMS Dokumenty składowania
SAdam

x_generowanie_rozliczenia.aspx

Wprowadzanie danych związanych z obsługą pracowników pozwala na generowanie rozliczenia kosztów ich utrzymania per klient. Do realizacji zadania generowania takiego rozliczenia jest transakcja x_generowanie_rozliczenia.aspx