android w zakładzie produkcyjnym

SoftwareStudio Spis stron

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. System WMS posiada moduł do pracy z terminalami radiowymi (kolektory danych) pracujący na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym Android.

Program do zarządzania magazynem umożliwia śledzenie stanów magazynowych, rejestrowanie przyjęć i wydań towarów, monitorowanie terminów ważności, generowanie raportów i analiz dotyczących obrotów towarowych, oraz automatyzację procesów magazynowych takich jak kompletacja zamówień, przygotowywanie dokumentów transportowych i inne.

Programy do zarządzania magazynem gwarantują również szybkie i dokładne wyszukiwanie towarów, co przyspiesza proces obsługi klientów, minimalizuje ryzyko błędów oraz poprawia jakość i efektywność pracy.

Wdrażanie programów do zarządzania magazynem wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i dostosowania ich do specyfiki danej firmy oraz procesów magazynowych. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych oraz przeszkolenie personelu, aby był w stanie skutecznie korzystać z programu.

Podsumowując, programy do zarządzania magazynem są niezbędnym narzędziem w dzisiejszej logistyce i pomagają w efektywnym zarządzaniu przepływem towarów, minimalizacji kosztów oraz poprawie jakości obsługi klientów.

Lista stron dostępnych na witrynie www.programmagazyn.pl, wyświetlane są strony z 2 poziomem zagłębienia. W celu dostępu do dalszych szczegółów należy korzystać z submenu dostępnych w ramach danego rozdziału – listy stron.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm.

W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania. Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania oraz jego numerów identyfikacyjnych np. numer partii produkcyjnej, numery seryjne, terminy przydatności.

Spis stron

Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. System WMS posiada moduł do pracy z terminalami radiowymi (kolektory danych) pracujący na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym Android.
DEMO

Magazyn WMS.net

android w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Integracja z systemem SAP

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu

program magazynowy partie produkcyjne
SoftwareStudio

Ekrany do wyświetlania

Wysoki komfort prowadzenia prezentacji – sterowanie ścienne oraz bezprzewodowe (pilot i odbiornik w zestawie) Płynna, cicha praca Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White Współczynnik odbicia światła 1.0 Mechanizm zabezpieczający przed zwijaniem Format obrazu 4:3 Czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu Obudowa metalowa w kolorze białym Mocowanie ścienne i sufitowe.

WMS, a SAP
SoftwareStudio

Integracja SAP

Integracja SAP jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich. W celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Dzieje się to poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

Usługi
Joanna Ciebień

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logistycznymi. W ramach tej funkcji, często dostępnej jako pozycja menu o nazwie „KARTOTEKI / USŁUGI logistyczne”, użytkownicy mają możliwość wyświetlania kartotek usług zdefiniowanych w programie.

system magazynowy Kalendarze
SAdam

adm_kalendarz_insert

Transakcja pozwala na dopisywanie lub edycję kalendarza, uruchamiana z poziomu transakcji adm_kalendarz.aspx Pozwala na edycję parametrów dotyczących kalendarza i jego działania: KOD – 3 znakowy unikalny identyfikator kalendarza NAZWA kalendarza to dowolny tekst opisujący kalendarz WIDOK

Program WMS Załączniki i zdjęcia
SAdam

Załączniki i zdjęcia

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okno umożliwiające dołączenia załącznika. Dopisanie załącznika wymaga użycia polecenia