import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne pobieranie danych z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (w formacie pliku XLS) i zapisywanie tych danych w tabelach bazy danych SQL systemu StudioSystem.

Pobieranie danych z arkusza Excel do systemu magazynowego

Transakcja import_xls.aspx to ważne narzędzie w systemie magazynowym Studio WMS.net, które ułatwia import danych z arkuszy Excela do bazy danych SQL. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą efektywnie zarządzać danymi magazynowymi i unikać zbędnego dublowania pracy.

Działanie tej transakcji opiera się na konfiguracji schematów importu danych. Jest to ważna funkcjonalność, która umożliwia dostosowanie sposobu importu do konkretnych potrzeb użytkownika.

Aby korzystać z transakcji import_xls.aspx, użytkownik musi:

  1. Przygotować arkusz kalkulacyjny w formacie XLS z danymi, które chce zaimportować do systemu magazynowego.
  2. Zdefiniować odpowiedni schemat importu danych, określając, które kolumny arkusza Excela odpowiadają polom w bazie danych SQL systemu StudioSystem.
  3. Uruchomić transakcję import_xls.aspx i wskazać przygotowany plik XLS oraz wybrany schemat importu.
  4. Transakcja automatycznie przetworzy dane z arkusza Excela i zapisze je do bazy danych SQL, dzięki czemu staną się one dostępne w systemie magazynowym.

Jedną z głównych zalet tej transakcji jest szybkość i dokładność importu danych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo aktualizować dane magazynowe, unikając ręcznego wprowadzania informacji.

Ponadto, możliwość definiowania różnych schematów importu pozwala dostosować proces importu do różnych rodzajów danych, co zwiększa elastyczność i użyteczność systemu magazynowego Studio WMS.net.

Uproszczenie Importu Danych z Excela

Transakcja import_xls.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net od SoftwareStudio odgrywa kluczową rolę. Umożliwia ona łatwy import danych z arkuszy Excel (format XLS) bezpośrednio do bazy danych SQL systemu. Dzięki temu, zarządzanie danymi magazynowymi staje się bardziej efektywne.

Konfiguracja Schematów Importu Danych

Kluczową cechą transakcji import_xls.aspx jest możliwość konfiguracji schematów importu. Umożliwia to użytkownikom dostosowanie procesu do ich indywidualnych potrzeb, co znacząco ułatwia pracę.

Prosty Proces Importowania Danych

Aby skorzystać z transakcji import_xls.aspx, użytkownik powinien przygotować arkusz XLS, zdefiniować schemat importu i uruchomić transakcję. Proces ten jest intuicyjny i użytkownikowi łatwo jest go zrozumieć oraz zastosować.

Szybkość i Dokładność Importu

Główną zaletą tej transakcji jest szybkość i dokładność importu danych. Użytkownicy mogą szybko aktualizować informacje w systemie, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Elastyczność Dzięki Różnym Schematom Importu

Możliwość definiowania różnych schematów importu sprawia, że Studio WMS.net jest elastycznym i użytecznym narzędziem. Pozwala to na dostosowanie procesu importu do różnych rodzajów danych.

Podsumowanie – Efektywny Import z Excela do Studio WMS.net

Podsumowując, transakcja import_xls.aspx jest nieocenionym narzędziem w Studio WMS.net. Ułatwia ona import danych z Excela do bazy danych SQL. Dzięki temu, użytkownicy mogą efektywniej zarządzać danymi magazynowymi i unikać zbędnych powtórzeń pracy.

Transakcja import_xls.aspx w Studio WMS.net

Transakcja import_xls.aspx pozwala na pobieranie danych z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (format pliku XLS) i zapis danych w tabelach bazy danych SQL programu StudioSystem. Transakcja działa w oparciu o konfigurację schematów importu danych,

Ustawienia import z excela plik xls

Uruchomienie transakcji wyświetla formularz za pomocą którego przekazujemy plik z danymi do importu.

import xls

Zachowanie i sposób działania formularza w programie (transakcji import_xls.aspx) można zmieniać przekazując parametry przy jej uruchomieniu.

Parametry

refno

Możemy wskazać jaki schemat ma być automatycznie podstawiony, tak aby użytkownik tylko wskazał plik i mógł uruchomić import danych. W tym celu należy przekazać parametr refno i podać numer identyfikujący dany schemat importu, np. role_sys/import_xls.aspx?refno=123465790

nriodn

Pozycja wyboru kontrahenta pojawia się wyłącznie, gdy uruchamiając transakcję import_xls.aspx wywołamy z parametrem nridodn=

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=

Jeżeli parametr ma wartość pustą to wyświetlona lista pozwali na wybór kontrahenta, jeżeli jednak podany identyfikator kontrahenta (nridodn) jako wartość, to zostanie ona automatycznie ustawiona bez możliwości jej zmiany. Zastosowanie – gdy chcemy importować dane uruchamiając transakcję w kartotece kontrahenta.

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=1231546

import excel

raport

Po wykonaniu importu danych możemy wyświetlić raport podsumowania zawierający w tabelach szczegółowe informacje o tym jakie dane zostały wgrane do jakich tabel bazy danych SQL oraz jakie wiersze z arkusze excel’a zostały odrzucone i nie zostały dopisane. Parametr należy podać z wartością 1.

np. role_sys/import_xls.aspx?raport=1

import kartotek excel

Domyślnie raport podsumowania importu danych z pliku XLS nie jest wyświetlany.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

Magazyny i uprawnienia
SAdam

Magazyny i uprawnienia

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki magazynowej, efektywne zarządzanie magazynem staje się kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji. Odpowiednie zarządzanie nie tylko zwiększa wydajność, ale również przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom zarządzania magazynem, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i regulacji.

Programy magazynowe dla firm
SAdam

Programy magazynowe dla firm

Czy wiesz już, że potrzebujesz programów magazynowych dla swojej firmy? Ich implementacja może znacząco ułatwić pracę w magazynie i przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania zapasami. Jeśli jeszcze się nad tym zastanawiasz, warto rozważyć korzyści, jakie przynoszą programy magazynowe dla firm.

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx to ważne narzędzie w systemie magazynowym Studio WMS.net, które ułatwia import danych z arkuszy Excela do bazy danych SQL. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą efektywnie zarządzać danymi magazynowymi i unikać zbędnego dublowania pracy.
DEMO
Podgląd dokumentu
SAdam

Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentów dostawy w naszym programie magazynowym jest nieocenionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem. Zapewnia on szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, co przekłada się na wyższą wydajność i lepszą organizację pracy. Zachęcamy do wypróbowania tej funkcji, by zobaczyć, jak może ona usprawnić codzienne operacje magazynowe.

Dokumenty PW bufor
SAdam

Dokumenty PW bufor

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowane przez SoftwareStudio, rejestracje dokumentów magazynowych odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu magazynem. Jednym z ważnych rejestrów jest rejestr Przyjęcia Wewnętrznego (PW) oraz dokumenty PW bufor.

import2mws.aspx

Transakcja import2mws.aspx przeznaczona jest do pobierania informacji związanych z transportem z plików CSV i wgrywania ich do bazy systemu WMS. Zaimportowane dane są zapisywane w bazie programu w tabeli dptra Wstęp Import danych z plików CSV

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...