Transakcja import_xls.aspx pozwala na pobieranie danych z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (format pliku XLS) i zapis danych w tabelach bazy danych SQL programu StudioSystem. Transakcja działa w oparciu o konfigurację schematów importu danych,

 

Ustawienia import z excela plik xls

 

Uruchomienie transakcji wyświetla formularz za pomocą którego przekazujemy plik z danymi do importu.

import xls

Zachowanie i sposób działania formularza w programie (transakcji import_xls.aspx) można zmieniać przekazując parametry przy jej uruchomieniu.

Parametry

refno

Możemy wskazać jaki schemat ma być automatycznie podstawiony, tak aby użytkownik tylko wskazał plik i mógł uruchomić import danych. W tym celu należy przekazać parametr refno i podać numer identyfikujący dany schemat importu, np. role_sys/import_xls.aspx?refno=123465790

nriodn

Pozycja wyboru kontrahenta pojawia się wyłącznie, gdy uruchamiając transakcję import_xls.aspx wywołamy z parametrem nridodn=

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=

Jeżeli parametr ma wartość pustą to wyświetlona lista pozwali na wybór kontrahenta, jeżeli jednak podany identyfikator kontrahenta (nridodn) jako wartość, to zostanie ona automatycznie ustawiona bez możliwości jej zmiany. Zastosowanie – gdy chcemy importować dane uruchamiając transakcję w kartotece kontrahenta.

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=1231546

import excel

raport

Po wykonaniu importu danych możemy wyświetlić raport podsumowania zawierający w tabelach szczegółowe informacje o tym jakie dane zostały wgrane do jakich tabel bazy danych SQL oraz jakie wiersze z arkusze excel’a zostały odrzucone i nie zostały dopisane. Parametr należy podać z wartością 1.

np. role_sys/import_xls.aspx?raport=1

import kartotek excel

Domyślnie raport podsumowania importu danych z pliku XLS nie jest wyświetlany.