Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek kontrahentów związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkon_insert.aspx przeznaczona jest do dopisywania oraz edycji kartotek kontrahentów.

knkon_insert

 

Transakcja zbudowana jest w oparciu o zakładki:

  • Dane ewidencyjne – zawiera zestaw podstawowych danych o kontrahencie
  • Kontakty – lista osób kontaktowych kontrahenta
  • Cechy kontrahenta – wykorzystuje transakcje x_cechy.aspx?prx=CKL&grupuj=KOD1. Wyświetla listę cech kodu CKL przypisanych dla roli DOK. Dane są grupowane wg kolumny KOD1
  • Notatki – dowolne uwagi przypisane do kartoteki pracownika – wykorzystuje transakcję x_uwagi.aspx
  • Załączniki – pozwala na dodawanie plików załączników skojarzonych z kartotekę kontrahentów – wykorzystuje transakcje x_zalacznik.aspx

 

 

Techniczne

Transakcja obsługuje tabelę KNKON w której zapisuje i odczytuje dane podstawowe kontrahenta.

Uruchomienie transakcji w trybie edycji następuje poprzez uruchomienie z parametrem refno, gdzie jako wartość podawany jest unikalny numer identyfikacyjny z tabeli KNKON kolumna NRIDODN.