sub_menu_metro.aspx

sub_menu_metro.aspx

W programie magazynowym WMS.net istnieje możliwość wyświetlania sub menu za pomocą innej transakcji niż standardowe sub_menu. Ten aspekt znajduje zastosowanie w rozwiązaniach dla modułu Framework oraz w sytuacjach, gdy użytkownik, czyli wdrożeniowiec, chce zamiast zwykłej transakcji z sekcjami wyświetlać sub menu w postaci przycisków.

sub_menu_metro.aspx w programie magazynowym WMS.net

Dzięki opcji sub_menu_metro.aspx użytkownik może dostosować wygląd i interfejs programu do własnych potrzeb. To szczególnie przydatne, gdy standardowe sub_menu nie spełnia oczekiwań lub konieczne jest bardziej intuicyjne podejście do nawigacji.

Korzystając z sub_menu_metro.aspx, można tworzyć przyciski, które reprezentują różne sekcje programu. Użytkownik może łatwo przechodzić między nimi, co ułatwia korzystanie z programu i zwiększa jego efektywność.

Ta funkcjonalność jest szczególnie użyteczna w przypadku, gdy program WMS.net jest dostosowywany do konkretnych potrzeb klienta. Pozwala ona na tworzenie spersonalizowanego interfejsu, który idealnie odpowiada wymaganiom i preferencjom użytkownika.

Podsumowując, opcja sub_menu_metro.aspx w programie magazynowym WMS.net to przydatne narzędzie pozwalające na dostosowanie interfejsu programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu można tworzyć bardziej intuicyjne i efektywne środowisko pracy w magazynie.

Wyświetlanie sub menu za pomocą innej transakcji

W programie magazynowym WMS.net istnieje możliwość wyświetlania sub menu za pomocą innej transakcji niż standardowe sub_menu. Ta funkcjonalność znajduje zastosowanie w rozwiązaniach wykorzystujących moduł Framework oraz w sytuacjach, gdy użytkownik (wdrożeniowiec) preferuje wyświetlanie sub menu w formie przycisków zamiast tradycyjnych sekcji.

Korzystanie z sub_menu_metro.aspx umożliwia bardziej elastyczne dostosowanie interfejsu programu magazynowego do indywidualnych potrzeb. Zamiast tradycyjnych sekcji, użytkownik może teraz korzystać z przycisków, co może być bardziej intuicyjne i przyjazne dla niego.

Ta opcja stwarza również możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych rozwiązań opartych na module Framework, które są bardziej elastyczne i dostosowane do konkretnych zadań i wymagań klienta.

Podsumowując, sub_menu_metro.aspx w programie magazynowym WMS.net to opcja, która umożliwia bardziej elastyczne i indywidualne podejście do projektowania interfejsu użytkownika. Dzięki niej można dostosować wygląd i działanie sub menu do konkretnych potrzeb i preferencji użytkownika, co wpływa na lepszą obsługę programu magazynowego.

sub_menu_metro.aspx w programie magazynowym WMS.net

Wyświetlanie sub menu za pomocą innej transakcji niż standardowe sub_menu znajduje zastosowanie w rozwiązaniach dla modułu Framework lub tam gdzie użytkownik (wdrożeniowiec) zechce zamiast zwykłej transakcji z sekcjami wyświetlać sub menu w postaci przycisków.

sub_menu_metro

Kolor tła

Jeżeli chcemy, aby dane polecenie było wyświetlane z tłem w innym kolorze niż domyślne, to w programie w module konfiguracyjnym możemy wskazać jaki kolor ma zostać użyty.

sub_menu_metro_kolory

Przykład powyżej pokazuje że zmieniono kolory dla przycisków: DOPISZ NOWY i WSZYSCY

sub_menu_metro konfiguracja kolory

Ikona

Dla danego polecenia możemy wskazać jaki plik ma być wyświetlony jako ikona w tym celu w konfiguracji podajemy

sub_menu_metro konfiguracja ikona
Aplikacja magazynowa Czytnik kodów kreskowych Motorola
SAdam

Aplikacja magazynowa

Aplikacja magazynowa od SoftwareStudio, tak jak WMS.net, stanowi potężne narzędzie do efektywnego zarządzania zapasami. Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, integracji z SAP i możliwości śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym, firmy mogą zwiększyć wydajność, precyzję i kontrolę nad swoim magazynem. Wybierając aplikację magazynową od SoftwareStudio, firmy inwestują w innowacyjne rozwiązanie, które przyczyni się do doskonałości operacyjnej i osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.

Program magazynowy www
SAdam

Program magazynowy www

Program magazynowy www to aplikacja internetowa działająca przez przeglądarkę internetową, dająca podobne możliwości jak tradycyjny program magazynowy instalowany na komputerze.

WMS – system zarządzania magazynem
SAdam

WMS – system zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) oprogramowania SoftwareStudio został zaprojektowany w celu uproszczenia i optymalizacji przechowywania, kompletacji i wysyłki zapasów w całym przedsiębiorstwie. Usprawniając cały proces, WMS SoftwareStudio jest w stanie zwiększyć wydajność i dokładność śledzenia i obsługi zapasów, ostatecznie prowadząc do poprawy obsługi klienta i oszczędności.

sub_menu_metro.aspx

Dzięki opcji sub_menu_metro.aspx użytkownik może dostosować wygląd i interfejs programu do własnych potrzeb. To szczególnie przydatne, gdy standardowe sub_menu nie spełnia oczekiwań lub konieczne jest bardziej intuicyjne podejście do nawigacji.
DEMO
Podgląd szczegółów
SAdam

Podgląd szczegółów

Program Studio WMS.net to kluczowe narzędzie dla każdej firmy logistycznej. Umożliwia on efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki niemu pracownicy mają szybki dostęp do niezbędnych informacji. Program oferuje funkcję PODGLĄD. Ta funkcja jest bardzo przydatna. Wyświetla ona zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Ułatwia to pracę w magazynie.

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzone. Dokumenty rejestrują zmianę lokalizacji towaru w ramach magazynu. Zmiana lokalizacji może być wykonana dla palety lub asortymentu. PROGRAM MAGAZYNOWY

kwatery_insert.aspx
SAdam

kwatery_insert.aspx

Studio WMS.net to kompleksowe oprogramowanie magazynowe, które oferuje wiele funkcji niezbędnych do zarządzania magazynem. Jednym z jego modułów jest transakcja „kwatery_insert.aspx”, która umożliwia dodawanie i edycję kartotek kwater w bazie danych.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...