Folder zawierający zestaw standardowych, uniwersalnych transakcji dla całego systemu. Wykorzystywane są w każdym rozwiązaniu działającym w oparciu o platformę internetową StudioSystem.

Blog dotyczący programu magazynowego.

Remote Desktop

Zmiana miejsca składowania

Standardową operacją w programie jest przesunięcie towaru pomiędzy lokalizacjami. Po uruchomieniu pozycji menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu szczegółowe Uruchomienie meny wyświetla zestawienie dokumentów ZL dopisanych w systemie. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, podglądu oraz dopisania notatek do wybranego dokumentu oraz podglądu dokumentu.

Zlecenie Wydania ZWZ

Zlecenie wydania jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można wystawić dokumentu wydania zewnętrznego WZ. Warunkiem koniecznym zapisania dokumentu ZWZ jest wybranie kontrahenta oraz pozycji asortymentowych przypisanych do kontrahenta. Dokument ZWZ automatycznie jest usuwany z rejestru dokumentów oczekujących na realizację w momencie przyjęcia jego wszystkich pozycji dokumentem WZ. Dla pozycji dokumentów wyświetla …

Zlecenia zamknięte

Rejestr wyświetla zamknięte zlecenia przyjęcia – zlecenia, dla których został wygenerowany dokument PZ do strefy przyjęcia i zostało zrealizowane składowanie. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni. W rejestrze aktywne jest polecenie PODGLĄD. Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – główne dane zlecenia, POZYCJE – zestawienie …

Zlecenia wydania do realizacji

Rejestr wyświetla zlecenia wydania ze statusem w buforze oraz zlecenia zatwierdzone oczekujące na realizację. W rejestrze jest wyświetlana ilość do realizacji – pole DO REALIZACJI. W polu wyświetlana  jest ilość zlecenia pomniejszona o ilość zapisaną w dyspozycji wydania. Funkcje aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLAD, DYSPOZYCJA WYDANIA, INFORMACJE DODATKOWE. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisana zlecenia wydania  …

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów ZWZ oczekujących na realizację. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, modyfikacji, akceptacji, zmiany priorytetu, podglądu oraz dopisania notatek, podglądu oraz wydruku dokumentu.    
Program magazynowy WMS.net, menu główne

Zlecenia w realizacji

Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające, dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel. Program magazynowy CMMS zlecenia w realizacji Android – aplikacja magazynowa Platforma StudioSystem korzysta z SQL Reporting Services do tworzenia raportów oraz wydruków. Czy może działać centrum logistyczne bez sprawnego systemu WMS …

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W rejestrze wyświetlane są zlecenia w buforze oraz zlecenia zatwierdzone, dla których nie zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia. Polecenia aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, GENERUJ PZ, INFORMACJE DODATKOWE. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia – opis: Nowe zlecenie przyjęcia. Polecenie EDYCJA Polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia. Polecenie PODGLĄD Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu …

Zlecenia przyjęcia

Zlecenia przyjęcia (awizo dostawy) dopisywane są w programie lub importowane z pliku xls. Przewidziane statusy dla zleceń przyjęcia: bufor – dokument niezatwierdzony; oczekujące – zlecenie zatwierdzone; oczekujące na przyjęcie towaru do strefy przyjęcia; otwarte – zlecenie przyjęte do strefy przyjęcia, w trakcie składowania; zamknięte – zlecenie , dla którego towar …

analiza przedwdrożeniowa programu magazynowego aplikacja magazynowa aplikacja magazynowa online Aplikacje do magazynu wysokiego składowania Aplikacje magazynowe Aplikacje w chmurze Arkusze magazynowe dokumentacja magazynowa Gospodarka magazynowa Integracja oprogramowania magazynowego magazyn Android magazyn www magazyn wysokiego składowania magazyny internetowe oprogramowanie do magazynu oprogramowanie do prowadzenia magazynu Oprogramowanie magazynowe oprogramowanie w magazynie program do magazynu Program do prowadzenia magazynu program magazynowy program magazynowy online program magazynowy WMS program magazynowy ze skanerem programowanie systemów magazynowych programy do magazynów SAP spis z natury w magazynie SQL SQL Server studiosystem System aplikacji magazynowej system magazynowy online systemy informatyczne system zarządzania magazynem wms Technologie w magazynie terminal Android usługi IT w magazynie usługi magazynowe wdrożenie oprogramowania magazynowego Wdrożenie programu magazynowego wms wms program magazynowy WMS warehouse management system zarządzanie magazynem