Transakcja pozwala na dopisywanie lub edycję kalendarza, uruchamiana z poziomu transakcji adm_kalendarz.aspx

adm_kalendarz_insert

 

Pozwala na edycję parametrów dotyczących kalendarza i jego działania:

  • KOD – 3 znakowy unikalny identyfikator kalendarza
  • NAZWA kalendarza to dowolny tekst opisujący kalendarz
  • WIDOK – wybór ze skorowidza metody pobierania danych z tabeli events,
   • Events_prx – pobiera dane filtrując po kolumnie PRX podanej w parametrze, czyli identyfikator kalendarza.
   • Events_prx_username – pobiera dane filtrując po kolumnach PRX i KTO  podanej w parametrach, pozwala wyświetlić kalendarz wybranego użytkownika.
  • PARAMETRY WIDOKU – jeżeli wybrany widok wymaga parametru to należy go wpisać wg zasady nazwa_parametru=wartosc_parametru np. PRX=01 Jeżelei chcemy aby dane były dynamicznie filtrowane wg nazwy zalogowanego użytkownika to należy jako parametr podać nazwę zmiennej @KTO np. KTO=@KTO Uwaga: jeżeli mamy podać kilka parametrów do widoku to każdy z nich oddzielamy znakiem przecinka np.: PRX=02, KTO=@KTO
  • TRANSAKCJA DOPISYWANIA – podajemy jak się ma nazywać plik aspx który zostanie wyświetlony w oknie dopisywania/ edycji zdarzenia w kalendarzu, domyślnie jest to: ../WebScheduler/EditingForm.aspx
  • TEKST TYTUŁ – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
  • TEKST OPIS – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
  • TEKST LOKALIZACJA – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
  • TEKST ZASOBY  – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie zasobów kalendarza
  • STYLE – kalendarz może być wyświetlany w jednym kilku styli kolorystycznych
   • Win7
   • Outlook2007Blue
   • Outlook2007Black
   • OliveGreen
  • DOMYŚLNY PODGLĄD określamy jaki widok kalendarza ma być wyświetlony domyślnie po jego uruchomieniu:
   • DAY
   • WEEK
   • MONTH
   • YEAR
  • Aktualizacja zasobów – puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela resources) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów:
   • KNKON – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkon->ResourceColor)
   • KNKAR – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkar->ResourceColor)
  • Aktualizacja zapisów –  puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela events) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów
   • DPMAG – odczytywane są zapisy do uzupełnienia na podstawie widoku SQL (v_dpmag2events) przegrywane są wyłącznie pozycje z dpmag dokumentów zatwierdzonych (ACH=1) oraz tych kontrahentów którzy występuję w tabeli zasoby (resources). Ponadto kopiowane są dokumenty oznaczone typem w tabeli kategorii kalendarza. Przykładowo dla dpmag mogą to być pozycje Pz i Wz

 

Ustawienie kalendarzy