szukaj.aspx kod

Program magazynowy Najnowsze wpisy

SoftwareStudio szukaj.aspx kod

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją.

Przeszukiwanie list definiowanych

Transakcja szukaj.aspx pozwala na tworzenie listy do przeszukiwania na podstawie zdefiniowanej w słowniku sekcja ZESTAWIENIA kod SEL – listy transakcji szukaj.aspx

zestawienia SEL

 

W słowniku definiujemy jakie listy na podstawie zapytań mogą być realizowane za pomocą transakcji szukaj.aspx

Przykład 1 – lista skorowidzy

Przykładowo mamy zdefiniowaną pozycję słownika, która pozwala na wyświetlenie listy zdefiniowanych kodów PRX aby zbudować menu do wyświetlenia słowników

zestawienia lista transakcji szukaj

 

Najważniejsze informacje to:

  • KOD – unikalna identyfikator zapytania, który przekazywany jest jako parametr do transakcji np. szukaj.aspx?kod=SKO
  • UWAGI / ZAPYTANIE SQL – wpisujemy poprawne SQL jakie ma zwrócić listę danych na podstawie których zostanie zbudowana lista MENU.

Przykład zapytania

SELECT SEKCJA, OPIS + ‘ (‘+PRX+’)’ as OPIS, BACKCOLOR, IKONA, ‘/role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=’+prx as navigate FROM _PRX WHERE POZYCJA IN (‘R’,’L’) AND AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY SEKCJA, KOLEJNOSC, OPIS

 

Wymagane kolumny poprawnego zapytania:

  • OPIS – fraza wyświetlana w oknie obiektu, tworząca polecenie uruchomienia docelowej transakcji, na jej podstawie działa wyszukiwanie.
  • NAVIGATE – wskazuje transakcje jaka ma zostać uruchomiona, gdy użytkownik kliknie w link – tekst OPIS.
  • SEKCJA – pozwala grupować dane, wyświetlana w oknie obiektu. Kolumna jest opcjonalna, brak jej w zapytaniu powoduje brak wyświetlania informajci o grupie.
  • BACKCOLOR – kolor tła obiektu, brak kolumny definiującej kolor tła powoduje że wszystkie obiekty będą tego samego domyślnego koloru.
  • IKONA – plik graficzny w rozmiarze 32×32 wyświetlany wewnątrz obiektu, pozwala użytkownikowi kojarzyć nazwę z symbolem graficznym, kolumna opcjonalna, brak jej oznacza że zostanie wykorzystana domyślna ikona.

 

Uruchomienie

Uruchomienie transakcji z parametrem kod i podaniem unikalnego kodu ze słownika SEL spowodujemy wykonanie zapytania ze skorowidza i zbudowanie menu.

szukaj.aspx?kod=SKO

W efekcie otrzymamy listę

szukaj kod

 

która możemy przeszukiwać metodą znaną z systemu Windows 8, przykładowo wpisujemy frazę KAR

wyświetli się lista ograniczona do pozycji zawierających w nazwie KAR

szukaj kod kart

 

 

Przykład 2  – lista kontrahentów

Wprowadzając do słownika pozycję oznaczoną kodem np. KNKON kontrahenci i przypisaniu do niego zapytania:

SELECT skroco as OPIS, ‘/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY skroco

otrzymamy listę kontrahentów.

szukaj knkon

 

Zwróć uwagę, że zapytanie zwraca tylko obowiązkowe kolumny, brak jest w zapytaniu oznaczenia sekcji, koloru tła oraz ikonki. Kliknięcie na wybranej pozycji skutkuje wywołaniem transakcji wyświetlającej szczegóły wskazanej kartoteki kontrahenta.

 

Przykład 3  – lista kontrahentów pogrupowana wg miejscowości

Wprowadzając zapytanie:

SELECT upper(miejscowosc) as sekcja, skroco as OPIS, ‘/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE len(miejscowosc) >0 and AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY miejscowosc, skroco

Otrzymamy listę kontrahentów z przypisaną nazwą miejscowości, pogrupowaną wg miejscowości (nazwa zamieniona na duże litery)

szukaj pogrupowane

 

Przykład 4  – lista kontrahentów pogrupowana wg pierwszej litery nazwy

Wprowadzając zapytanie:

SELECT upper(substring(skroco,1,1)) as sekcja, skroco as OPIS, ‘/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY  skroco

Otrzymamy listę kontrahentów pogrupowaną wg pierwszej litery nazwy.

szukaj pogrupowane 1

 

 

 

Przykład 5  – lista użytkowników do wyświetlenia rejestru dokumentów

Wprowadzając zapytanie:

 SELECT username as OPIS, ‘/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate FROM _users WHERE AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY username

otrzymamy listę aktywnych użytkowników programu, po wybraniu użytkownika program uruchomi transakcję wyświetlającą widok dokumentów odfiltrowany wg wybranego użytkownika.

szukaj pogrupowane users

 

 

Przykład 6  – lista dat z rejestru dokumentów

Jeżeli chcemy wyświetlić listę dat w jakich są zarejestrowane wizyty handlowców wprowadzamy zapytanie:

SELECT top(100) substring(upper(ddowod),1,10) as OPIS, ‘/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&ddowod=’+upper(ddowod) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = ‘True’ group by ddowod ORDER BY ddowod desc

W efekcie dostaniemy listę  ostatnich 100 dat powiązanych z dokumentami. Jeżeli danego dnia nie ma żadnej wizyty to taka data się na liście wyboru nie pojawi. Ograniczenie TOP(100) pozwala nam ograniczyć listę dat do ostatnich 100 w stosunku do daty bieżącej.

szukaj pogrupowane ddowod

 

Chcąc na liście wyświetlić wizyty z dnia 23 dowolnego miesiąca wpisujemy 23 i lista zostanie ograniczona.

szukaj pogrupowane ddowod 23

 

Po kliknięciu w datę wyświetlony zostanie rejestr (widok CRM_WIZYTY) odfiltrowany dla wybranej daty (DDOWOD).

 

Przykład 7  – lista kontrahentów wg dat wizyt

Jeżeli chcemy stworzyć bardziej skomplikowaną listę wizyt pogrupowaną wg dat, ale z rozbiciem na kontrahentów i poszczególne wizyty, a kliknięcie w wybraną pozycję menu ma wyświetlić podgląd dokumentu wizyty to wprowadzamy następujące zapytanie:

WITH TYM AS (SELECT TOP(100) substring(upper(ddowod),1,10) as sekcja, (SELECT TOP(1) SKROCO FROM KNKON WHERE NRIDODN = dpcrm.NRIDODN) as OPIS, ‘/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno=’+upper(refno) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY DDOWOD DESC ) SELECT * FROM TYM ORDER BY SEKCJA DESC, OPIS

 

Zapytanie składa się z dwóch części:

  • Pierwsza zwraca ostatnie 100 rekordów z bazytabeli dpcrm WITH TYM AS (SELECT TOP(100) substring(upper(ddowod),1,10) as sekcja, (SELECT TOP(1) SKROCO FROM KNKON WHERE NRIDODN = dpcrm.NRIDODN) as OPIS, ‘/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno=’+upper(refno) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = ‘True’ ORDER BY DDOWOD DESC ) 
  • Druga otrzymane wyniki sortuje wg dat i nazw kontrahentów SELECT * FROM TYM ORDER BY SEKCJA DESC, OPIS

 

W efekcie otrzymujemy listę

szukaj pogrupowane ddowod nridodn

 

 

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

system WMS licznik
SAdam

Numeracja dokumentów – funkcja LICZNIK

W celu nadawania numerów dokumentów korzystamy z metody licznik, można w dość swobodny sposób określać format numeru jaki chcemy uzyskać, harmonogramowanie dostaw.

magazyny okna czasowe
SAdam

Uruchomienie magazynu

Zwirtualizowane centra danych z każdym dniem stają się coraz bardziej popularne. Organizacje IT i dostawcy usług hostingowych oferują model IaaS (infrastruktura jako usługa), umożliwiający klientom korzystanie z bardziej elastycznych wirtualnych infrastruktur. SoftwareStudio oferuje program do zarządzania magazynem, który skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie.

skanowanie w magazynie
SAdam

System magazynowy

Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem, każdego dnia wykonują dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych para

system magazynowy Ewidencja ramp
SAdam

Transport

Funkcja Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem towaru do magazynu. Po wywołaniu menu pojawia się formularz dopisania danych dotyczących przesyłki. W pierwszym polu z listy rozwijanej należy wybrać

WMS Nowy dokument WZB
SAdam

Nowy dokument WZB

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego WZB (nie skojarzonego z dokumentem zlecenia). Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT WZB należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta oraz pracownika

Android WMS
SAdam

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem Android pozycji asortymentowych do koszyka zamówień poprzez skanowanie kodu kreskowego opakowań. Okno wyświetla koszyk zamówień wraz z ikoną plusa w prawym-dolnym rogu, odpowiedzialną za dodawanie zamówień i