szukaj.aspx kod

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją.

Przeszukiwanie list definiowanych

Transakcja szukaj.aspx pozwala na tworzenie listy do przeszukiwania na podstawie zdefiniowanej w słowniku sekcja ZESTAWIENIA kod SEL – listy transakcji szukaj.aspx

zestawienia SEL

 

W słowniku definiujemy jakie listy na podstawie zapytań mogą być realizowane za pomocą transakcji szukaj.aspx

Przykład 1 – lista skorowidzy

Przykładowo mamy zdefiniowaną pozycję słownika, która pozwala na wyświetlenie listy zdefiniowanych kodów PRX aby zbudować menu do wyświetlenia słowników

zestawienia lista transakcji szukaj

 

Najważniejsze informacje to:

  • KOD – unikalna identyfikator zapytania, który przekazywany jest jako parametr do transakcji np. szukaj.aspx?kod=SKO
  • UWAGI / ZAPYTANIE SQL – wpisujemy poprawne SQL jakie ma zwrócić listę danych na podstawie których zostanie zbudowana lista MENU.

Przykład zapytania

SELECT SEKCJA, OPIS + ’ (’+PRX+’)’ as OPIS, BACKCOLOR, IKONA, '/role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=’+prx as navigate FROM _PRX WHERE POZYCJA IN (’R’,’L’) AND AKTYWNE = 'True’ ORDER BY SEKCJA, KOLEJNOSC, OPIS

 

Wymagane kolumny poprawnego zapytania:

  • OPIS – fraza wyświetlana w oknie obiektu, tworząca polecenie uruchomienia docelowej transakcji, na jej podstawie działa wyszukiwanie.
  • NAVIGATE – wskazuje transakcje jaka ma zostać uruchomiona, gdy użytkownik kliknie w link – tekst OPIS.
  • SEKCJA – pozwala grupować dane, wyświetlana w oknie obiektu. Kolumna jest opcjonalna, brak jej w zapytaniu powoduje brak wyświetlania informajci o grupie.
  • BACKCOLOR – kolor tła obiektu, brak kolumny definiującej kolor tła powoduje że wszystkie obiekty będą tego samego domyślnego koloru.
  • IKONA – plik graficzny w rozmiarze 32×32 wyświetlany wewnątrz obiektu, pozwala użytkownikowi kojarzyć nazwę z symbolem graficznym, kolumna opcjonalna, brak jej oznacza że zostanie wykorzystana domyślna ikona.

 

Uruchomienie

Uruchomienie transakcji z parametrem kod i podaniem unikalnego kodu ze słownika SEL spowodujemy wykonanie zapytania ze skorowidza i zbudowanie menu.

szukaj.aspx?kod=SKO

W efekcie otrzymamy listę

szukaj kod

 

która możemy przeszukiwać metodą znaną z systemu Windows 8, przykładowo wpisujemy frazę KAR

wyświetli się lista ograniczona do pozycji zawierających w nazwie KAR

szukaj kod kart

 

 

Przykład 2  – lista kontrahentów

Wprowadzając do słownika pozycję oznaczoną kodem np. KNKON kontrahenci i przypisaniu do niego zapytania:

SELECT skroco as OPIS, '/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY skroco

otrzymamy listę kontrahentów.

szukaj knkon

 

Zwróć uwagę, że zapytanie zwraca tylko obowiązkowe kolumny, brak jest w zapytaniu oznaczenia sekcji, koloru tła oraz ikonki. Kliknięcie na wybranej pozycji skutkuje wywołaniem transakcji wyświetlającej szczegóły wskazanej kartoteki kontrahenta.

 

Przykład 3  – lista kontrahentów pogrupowana wg miejscowości

Wprowadzając zapytanie:

SELECT upper(miejscowosc) as sekcja, skroco as OPIS, '/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE len(miejscowosc) >0 and AKTYWNE = 'True’ ORDER BY miejscowosc, skroco

Otrzymamy listę kontrahentów z przypisaną nazwą miejscowości, pogrupowaną wg miejscowości (nazwa zamieniona na duże litery)

szukaj pogrupowane

 

Przykład 4  – lista kontrahentów pogrupowana wg pierwszej litery nazwy

Wprowadzając zapytanie:

SELECT upper(substring(skroco,1,1)) as sekcja, skroco as OPIS, '/role_sys/x_tab.aspx?grupa=KNKON&refno=’+upper(nridodn) as navigate FROM knkon WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY  skroco

Otrzymamy listę kontrahentów pogrupowaną wg pierwszej litery nazwy.

szukaj pogrupowane 1

 

 

 

Przykład 5  – lista użytkowników do wyświetlenia rejestru dokumentów

Wprowadzając zapytanie:

 SELECT username as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate FROM _users WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY username

otrzymamy listę aktywnych użytkowników programu, po wybraniu użytkownika program uruchomi transakcję wyświetlającą widok dokumentów odfiltrowany wg wybranego użytkownika.

szukaj pogrupowane users

 

 

Przykład 6  – lista dat z rejestru dokumentów

Jeżeli chcemy wyświetlić listę dat w jakich są zarejestrowane wizyty handlowców wprowadzamy zapytanie:

SELECT top(100) substring(upper(ddowod),1,10) as OPIS, '/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&ddowod=’+upper(ddowod) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = 'True’ group by ddowod ORDER BY ddowod desc

W efekcie dostaniemy listę  ostatnich 100 dat powiązanych z dokumentami. Jeżeli danego dnia nie ma żadnej wizyty to taka data się na liście wyboru nie pojawi. Ograniczenie TOP(100) pozwala nam ograniczyć listę dat do ostatnich 100 w stosunku do daty bieżącej.

szukaj pogrupowane ddowod

 

Chcąc na liście wyświetlić wizyty z dnia 23 dowolnego miesiąca wpisujemy 23 i lista zostanie ograniczona.

szukaj pogrupowane ddowod 23

 

Po kliknięciu w datę wyświetlony zostanie rejestr (widok CRM_WIZYTY) odfiltrowany dla wybranej daty (DDOWOD).

 

Przykład 7  – lista kontrahentów wg dat wizyt

Jeżeli chcemy stworzyć bardziej skomplikowaną listę wizyt pogrupowaną wg dat, ale z rozbiciem na kontrahentów i poszczególne wizyty, a kliknięcie w wybraną pozycję menu ma wyświetlić podgląd dokumentu wizyty to wprowadzamy następujące zapytanie:

WITH TYM AS (SELECT TOP(100) substring(upper(ddowod),1,10) as sekcja, (SELECT TOP(1) SKROCO FROM KNKON WHERE NRIDODN = dpcrm.NRIDODN) as OPIS, '/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno=’+upper(refno) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY DDOWOD DESC ) SELECT * FROM TYM ORDER BY SEKCJA DESC, OPIS

 

Zapytanie składa się z dwóch części:

  • Pierwsza zwraca ostatnie 100 rekordów z bazytabeli dpcrm WITH TYM AS (SELECT TOP(100) substring(upper(ddowod),1,10) as sekcja, (SELECT TOP(1) SKROCO FROM KNKON WHERE NRIDODN = dpcrm.NRIDODN) as OPIS, '/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno=’+upper(refno) as navigate FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = 'True’ ORDER BY DDOWOD DESC ) 
  • Druga otrzymane wyniki sortuje wg dat i nazw kontrahentów SELECT * FROM TYM ORDER BY SEKCJA DESC, OPIS

 

W efekcie otrzymujemy listę

szukaj pogrupowane ddowod nridodn

 

 

 

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

Windows 8
SoftwareStudio

Windows 8

Windows 8 to system operacyjny, który ma wiele zalet. Jedną z nich jest jego szybkość. Dzięki temu system działa płynnie i efektywnie.

Business Intelligence SQL
SAdam

Business Intelligence SQL

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence. Rozwiązanie to  jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami Operacyjnymi oraz dostępne nieprzerwanie i w każdej chwili. Platformą, która ułatwia firmom spełnienie takich założeń jest SQL Server.

szukaj.aspx kod

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Program Magazynowy
SAdam

Program Magazynowy

Wybierając oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, ważne jest, aby zwrócić uwagę na funkcje i możliwości systemu. Oprogramowanie powinno umożliwiać śledzenie zapasów, realizację zamówień, wysyłkę i prognozowanie stanów magazynowych. Ponadto, ważne jest również, aby rozważyć koszty zakupu oprogramowania oraz dostępne wsparcie techniczne.

Przesunięcia - obieg dokumentów
Joanna Ciebień

Przesunięcia – obieg dokumentów

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest obsługa przesunięć, czyli zmiany lokalizacji towarów w magazynie, oraz skuteczny obieg dokumentów z nimi związanym.

Menu

Wyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy dodać nowe pozycje lub deaktywować. Tabela zawiera „projekt” menu, a więc w jakiej kolejności z jakim opisem i jaką ikoną będzie zawierać

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja sz...

szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych. Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z p...

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...