x_insert_update.aspx combo

x_insert_update.aspx combo

W Studio System istnieją pola typu Combo, które pozwalają użytkownikowi wybierać pozycje z listy rozwijanej. Jednym z przykładów zastosowania takiej listy jest skorowidz jednostek miary. W tym artykule omówimy konfigurację pól Combo i ich możliwości.

Pola typu Combo w Studio System

Pola typu Combo w Studio System pozwalają na elastyczne zarządzanie danymi i ułatwiają użytkownikom wybór odpowiednich opcji.

Aby skonfigurować pole Combo, należy rozpocząć od wyboru wiersza dotyczącego jednostki miary w definicji formularza. Następnie, w kolumnie „Typ Kolumny”, wybieramy opcję „combo”.

Kolejnym krokiem jest określenie, jakie dane mają być dostępne w skorowidzu poprzez zapytanie SELECT do bazy SQL. Wartości do skorowidza pobierane są z pierwszej kolumny zapytania. Jeśli zapytanie zwraca więcej kolumn, pozostałe będą ignorowane.

Ważne jest, aby nie zwracać zapytaniem więcej niż 100 rekordów, ponieważ program automatycznie ograniczy listę do pierwszych 100 pozycji. W przypadku bardziej rozbudowanych potrzeb funkcjonalnych, zawsze można skonsultować się z producentem oprogramowania. Istnieją sytuacje, gdy tekst wyświetlany na liście Combo różni się od wartości przypisanej do tekstu. Jeśli potrzebujemy, aby zapisana wartość była inna niż wyświetlana, możemy w zapytaniu podać dwie kolumny. Pierwsza kolumna zawiera wartość, która będzie zapisana w bazie danych, a druga kolumna to tekst wyświetlany dla użytkownika. Gdzie zmienna @ODDZIAL jest zastępowana symbolem oddziału przypisanym do użytkownika programu. Dzięki temu można dostosować listę rozwijaną Combo do konkretnego kontekstu użytkownika.

Pola typu Combo

Niektóre informacje na formularzu łatwiej jest wprowadzać użytkownikowi, gdy ma do dyspozycji listę rozwijaną z pozycjami do wyboru. Przykładem zastosowania takiej listy jest skorowidz jednostek miary.

W tym celu w definicji formularza wybieramy wiersz jednostka miary

konfiguracja informacji combo jednostka miary

Następnie ustawiamy w kolumnie Typ Kolumny jako combo.

konfiguracja informacji combo jednostka miary 1

Kolejnym krokiem konfiguracji programu jest wskazanie za pomocą zapytania SELECT do bazy SQL jakie dane mają być dostępne w skorowidzu. Jako dane do skorowidza pobierane są wartości z pierwszej kolumny zapytania, jeżeli zapytanie zwraca więcej kolumn to będą one ignorowane.

UWAGA: kontrolka COMBO nadaje się do wykorzystania dla danych słownikowych zawierających, kilka, kilkanaście wierszy do wyboru. W przypadku potrzeby rozbudowanej funkcjonalności należy skontaktować się z producentem oprogramowania. Nie należy w zapytaniu zwracać więcej niż 100 rekordów, gdyż program automatycznie ograniczy ich listę do pierwszych 100 pozycji.

Aby lista zawierała zdefiniowane kody jednostek miary należy wprowadzić zapytanie:

SELECT KOD FROM x_skorowidze where PRX=’JED’ and AKTYWNE=1 ORDER BY KOD

konfiguracja informacji combo jednostka miary 2

W efekcie na formularzu dostępna będzie lista do wyboru (combo)

konfiguracja informacji combo jednostka miary 3

Tekst i wartość

Istnieją sytuacje gdy tekst wyświetlany na liście wyboru COMBO nie jest tożsamy z wartością przypisaną do tekstu. Jeżeli potrzebujemy mieć zapisaną inną wartość niż wyświetlana w kontrolce Combo to należy w zapytaniu podać dwie kolumny zamiast jednej, gdzie druga kolumna oznacza tekst do wyświetlenia dla użytkownika, pierwsza natomiast to wartość, która będzie zapisana w bazie.

Przykład zapytania gdzie tekst i wartość będą takie same:

SELECT KOD FROM x_skorowidze where PRX=’JED’ and AKTYWNE=1 ORDER BY KOD

oraz zapytanie dla którego wyświetlanym tekstem będzie wartość odczytana z kolumny OPIS, a wartość zapisywana w bazie to KOD

SELECT KOD, OPIS FROM x_skorowidze where PRX=’JED’ and AKTYWNE=1 ORDER BY KOD

 Zmienne

W zapytaniu zwracającym listę skorowidza combo można wykorzystać zmienną @ODDZIAL aby pobierać wiersze danego oddziału w kontekście zalogowanego użytkownika. Zapytanie wówczas wyglądałoby następująco:

SELECT KOD, OPIS FROM x_skorowidze where PRX=’JED’ and ODDZIAL=@ODDZIAL and AKTYWNE=1 ORDER BY KOD

gdzie wartość @ODDZIAL zostaje zostąpiona symbolem oddziału przypisanym do użytkownika programu.

 

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie
SAdam

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie

Kiedy przychodzi do drukowania etykiet logistycznych w magazynie, wybór odpowiedniej drukarki kodów kreskowych jest kluczowy. Wpływa on na szybkość, niezawodność i rozmiar etykiet, co ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania magazynem.

Filtrowanie
SAdam

Filtrowanie

Filtrowanie danych to istotny proces, który pomaga w uzyskaniu potrzebnych informacji z bazy danych. Dzięki niemu można precyzyjnie wybierać dane spełniające określone kryteria, co jest niezbędne w wielu dziedzinach działalności.

Przyjęcia palet
SAdam

Przyjęcia palet

W każdym odnoszącym sukcesy magazynie sprawny odbiór i akceptacja produktów jest tak samo ważna jak ich terminowa wysyłka. Palety są najczęściej używanym sposobem transportu towarów na całym świecie i zapewniają doskonały sposób na uporządkowanie i zabezpieczenie produktów podczas transportu. Przyjmowanie palet do magazynu może być czasochłonne bez odpowiednich procesów i procedur, dlatego posiadanie systemu umożliwiającego szybkie przyjmowanie palet do magazynu może być dużym atutem.

x_insert_update.aspx combo

Pola typu Combo w Studio System pozwalają na elastyczne zarządzanie danymi i ułatwiają użytkownikom wybór odpowiednich opcji.
DEMO
Przyciski ToolBarMenu
SAdam

Przyciski ToolBarMenu

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net, oraz przyciski ToolBarMenu odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu danymi i funkcjami systemów komputerowych. W tym artykule omówimy, jak konfigurować przyciski ToolBarMenu w programie magazynowym Studio WMS.net.

pojazdy_insert.aspx
SAdam

pojazdy_insert.aspx

Dział logistyki w firmach, szczególnie w magazynach wysokiego składowania, ma wiele zadań do wykonania. Jednym z nich jest organizacja miejsca zakwaterowania pracowników oraz zapewnienie odpowiedniego dojazdu pojazdami. W tym celu korzysta z funkcjonalności systemu WMS, a konkretnie z transakcji pojazdy_insert.aspx, która umożliwia zarządzanie kartotekami pojazdów.

zamowienie_insert.aspx
SAdam

zamowienie_insert.aspx

W świecie magazynów i logistyki, skuteczne zarządzanie zamówieniami klienta jest kluczowym elementem. Dlatego właśnie programy magazynowe takie jak „Studio WMS.net” od SoftwareStudio stają się niezastąpionym narzędziem dla przedsiębiorstw.

x_insert_update.aspx combo

x_insert_update.aspx combo

W Studio System istnieją pola typu Combo, które pozwalają użytkownikowi wybierać pozycje z listy rozwijanej. Jednym z przykładów zastosowania takiej listy ...
x_insert_update.aspx obramowanie

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego ob...
x_insert_update.aspx separator

x_insert_update.aspx separator

W przypadku, gdy na formularzu występuje duża ilość obiektów do edycji lub przeglądania, warto wykorzystać typ pola o nazwie SEPARATOR, aby lepiej zorgan...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...