x_insert_update.aspx obramowanie

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego obramowania, konieczne jest podanie pary pozycji, które określają, gdzie ma się zaczynać i kończyć ramka.

Obramowanie za pomocą FIELDSET

Obramowanie za pomocą FIELDSET to przydatne narzędzie, które pozwala na uporządkowanie i wizualne wyodrębnienie pewnych elementów w konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć strukturę i organizację danych oraz obiektów w systemie.

Aby skonfigurować obramowanie, należy określić parę pozycji, które wyznaczają, gdzie ramka ma się rozpoczynać i kończyć. Dzięki temu można wyznaczyć obszar, który chcemy wyróżnić i zgrupować.

Obramowanie to nie tylko narzędzie organizacyjne, ale także ułatwia zrozumienie struktury i organizacji danych oraz obiektów w systemie. Użytkownicy mogą łatwiej nawigować i identyfikować, które elementy są ze sobą powiązane.

W praktyce, FIELDSET pozwala na estetyczne i czytelne wydzielanie pewnych fragmentów konfiguracji lub formularzy, co z kolei przekłada się na lepszą użyteczność i przejrzystość interfejsu użytkownika.

Podsumowując, korzystanie z obramowania za pomocą FIELDSET jest skutecznym sposobem na uporządkowanie i wizualne wyodrębnienie danych w systemie. To narzędzie pomaga użytkownikom łatwiej zrozumieć strukturę konfiguracji i organizację obiektów, co przekłada się na bardziej efektywne korzystanie z systemu.

Jeśli planujemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, warto rozważyć użycie elementu Fieldset. Obramowanie za pomocą FIELDSET jest przydatnym narzędziem, które pomaga w uporządkowaniu i wizualnym wyodrębnieniu określonych elementów w konfiguracji.

Obramowanie za pomocą FIELDSET

Zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu czy cechach możemy umieścić wewnątrz ramki Fieldset. W tym celu w konfiguracji należy podać ZAWSZE parę oznaczającą od jakiej pozycji ma rozpocząć się ramka i na jakiej pozycji ma się kończyć.

Przykładowo umieszczamy na pozycji 1 wiersz oznaczony jako FieldsetStart i na pozycji 9 wiersz typ FieldsetStop.

konfiguracja informacji fieldset konfiguracja

Zawsze rozpoczynamy oznaczenie ramki od typu kolumny jako FiledsetStart i kończymy SieldsetStop.

W efekcie takiej konfiguracji wszystkie znajdujące się pomiędzy tymi wierszami obiekty zostaną ujęte w ramce, której tytuł zostanie odczytany z tytułu wiersza FieldsetStart.

konfiguracja informacji fieldset

Można naturalnie definiować wiele ramek obejmując różne grupy obiektów.

konfiguracja informacji fieldset ramki

ponieważ zdefiniowaliśmy dodatkowe kolejne pola typu FieldsetStart i FieldsetStop

konfiguracja informacji fieldset ramki konfiguracja
Drukarka etykiet Zebra ZM400
SoftwareStudio

Drukarka etykiet Zebra ZM400

Drukarka etykiet Zebra ZM400 to zaawansowane urządzenie, które oferuje szeroki zakres opcji komunikacji, co czyni ją doskonałym narzędziem dla firm i organizacji poszukujących efektywnego sposobu drukowania etykiet.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego
SAdam

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Wybór programu magazynowego jak Studio WMS.net od SoftwareStudio to pierwszy krok w zarządzaniu magazynem. Instalacja i konfiguracja tego oprogramowania to proces, który dostosowuje program do potrzeb Twojej firmy. To z kolei jest kluczowe dla efektywności magazynu.

Strona startowa
SAdam

Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem jest elastycznym narzędziem, które umożliwia użytkownikowi dostosowanie swojej strony startowej do indywidualnych potrzeb. Po zalogowaniu do aplikacji można skonfigurować, która transakcja lub strona internetowa ma być widoczna jako strona startowa. Domyślnie, po zalogowaniu, system wyświetla transakcję witamy.aspx, ale istnieje możliwość zmiany tego ustawienia.

x_insert_update.aspx obramowanie

Obramowanie za pomocą FIELDSET to przydatne narzędzie, które pozwala na uporządkowanie i wizualne wyodrębnienie pewnych elementów w konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć strukturę i organizację danych oraz obiektów w systemie.
DEMO
role_adm
SAdam

role_adm

Oprogramowanie magazynowe, zwłaszcza systemy WMS, stanowią klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki takim rozwiązaniom, jak Studio WMS.net, firmy mogą usprawnić swoje procesy logistyczne, zwiększyć kontrolę nad zapasami i poprawić obsługę klienta.

Sekcja Palety
SAdam

Sekcja Palety

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, istnieje sekcja dedykowana definicjom cech palet. Ta sekcja, zlokalizowana w panelu administratora, umożliwia precyzyjne określenie cech nośników logistycznych, które są używane w magazynach.

knkon_insert.aspx
SAdam

knkon_insert.aspx

W dzisiejszym artykule omówimy transakcję knkon_insert.aspx, która jest jedną z wielu funkcji dostępnych w programie magazynowym Studio WMS.net. Ta transakcja ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania kartotekami klientów i oferuje wiele zakładek, które pozwalają na dokładne ewidencjonowanie informacji.

x_insert_update.aspx combo

x_insert_update.aspx combo

W Studio System istnieją pola typu Combo, które pozwalają użytkownikowi wybierać pozycje z listy rozwijanej. Jednym z przykładów zastosowania takiej listy ...
x_insert_update.aspx obramowanie

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego ob...
x_insert_update.aspx separator

x_insert_update.aspx separator

W przypadku, gdy na formularzu występuje duża ilość obiektów do edycji lub przeglądania, warto wykorzystać typ pola o nazwie SEPARATOR, aby lepiej zorgan...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...