Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać określone wartości. Jest to przydatne narzędzie do dostosowywania interfejsu systemu magazynowego do własnych potrzeb.

Konfiguracja submenu statycznego

Konfiguracja submenu statycznego stanowi przykład elastyczności i dostosowywalności oprogramowania magazynowego Studio WMS.net do indywidualnych wymagań użytkowników, co czyni go potężnym narzędziem do zarządzania magazynem.

W miejscu tej zmiennej zostanie umieszczony tekst z zapytania SQL, co pozwala na czytelniejsze prezentowanie informacji użytkownikowi.

Domyślnie zapytanie SQL jest wykonywane dla bazy o nazwie „root”. Jednak wpisując nazwę connectionstring dla innej bazy danych, można spowodować odczyt danych z tej konkretnej bazy, na przykład, „custom”.

Ostatecznie, zapisujemy tę konfigurację w kolumnie ZAPYTANIECONNECTION, co umożliwia systemowi magazynowemu Studio WMS.net korzystanie z odpowiednich zapytań SQL i dostosowywanie interfejsu użytkownika do konkretnych potrzeb.

Dopisanie nowej pozycji SubMenu lub edycja

Wybranie polecenia NOWY lub EDYCJA powoduje wyświetlenie formularza.

konfiguracja dopisz submenu

Przykład  zastosowania

Kontrahenci to ogólne pojęcie w programie StudioSystem, gromadzone są tu dane dotyczące zarówno dostawców, odbiorców, pracowników i dowolnych innych danych kontaktowych przedsiębiorstwa. Przeglądanie jednej listy wszystkich firm zwykle nie jest pożądane przez użytkowników, podział kontrahentów wg kategorii jest więc naturalnym sposobem filtrowania kartotek. Aby użytkownik nie musiał tego robić za każdym razem administrator systemu może tak ustawić transakcję SUBMENU, aby pracownik mógł intuicyjnie wyświetlać listę kartotek danej kategorii.

Przykładowo sub menu kontrahentów zostało zdefiniowane i składa się z 4 pozycji

 • przeglądanie listy wszystkich kartotek ogółem (brak filtrowania)
 • dostawcy
 • kontrahenci
 • odbiorcy
program-studiosystem-kontrahent-submenu
Administrator konfiguruje SubMenu wybierając opcję modułu KONFIGURACJA, Konfiguracja SUBMENU, M01 – pozycje SUBMENU
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja
 
Tabela konfiguracji SUBMENU składa się z kolumn, które pozwalają określić sposób działania pozycji Submenu. Dla ułatwienia administrator może odfiltrować sobie pozycje z przedziału jaki go interesuje, dla nas ustawiamy filtr na pozycje TYPDOK=KON
 
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-filtrowanie
 
Funkcje poszczególnych kolumn tabeli SUBMENU:
 • TypDok – pozwala oznaczyć jakiego SUBMENU dotyczy dany rekord tabeli
  • KON – submenu kontrahentów
  • ASO – submenu kartotek towarowych
  • KNW – miejsca składowania
 • Role – określa dla jakiej roli dostępne będzie submenu, pozostawienie pozycji pustej powoduje wyświetlanie pozycji w dowolnej roli (ustawienie domyślne)
 • Kto – przypisanie okreslonego użytkownika LOGIN, pole puste wartość domyślna dla wszystkich użytkowników
 • Aktywne – kolumna logiczna TAK/NIE pozwalająca oznaczyć czy dana pozycja ma być wyświetlana
 • Grupa – zdefiniowanie nazwy grupy SubMenu w której będzie wyświetlana dana pozycja
 • Kolejność -numeryczne określenie sortowania odpowiedzialnego za wyświetlanie pozycji submenu w danej grupie – pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna.
 • Nazwa – unikalna nazwa pozycji menu w ramach danej grupy
 • Tekst – opis wyświetlany dla użytkownika
 • Opis dodatkowy – tekst pojawiający się po najechaniu na pozycję myszką
 • Transakcja do uruchomienia – wskazanie co ma się wydarzyć jak użytkownik kliknie myszką na daną pozycję MENU
 • Parametry transakcji – opcjonalne przekazanie parametrów do transakcji, przykładowo parametry oznaczają warunek filtrowania
 • Funkcja – możliwość wyboru ze skorowidza funkcji do wykonania, która zbuduje automatycznie SubMenu zgodnie z jej charakterem, np. lista dokumentów wg statusu czy ścieżki.
 • Widok – nazwa widoku jaki ma być wykonany
 • Obrazek – wybór ze skorowidza ikony dla danej pozycji SubMenu
 • PRX – kod tabeli, kolumna nie jest edytowalna
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-knkon
 
Chcąc rozbudować pozycję SUB Menu po kartoteki pracowników dodajemy nowy rekord do tabeli w następujący sposób:
 • GRUPA – pracownicy
 • KOLEJNOŚĆ – 110 (pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna)
 • NAZWA  – PRA
 • TEKST – Umowa o pracę
 • OPIS DODATKOWY – lista kartotek pracowników umowa o pracę
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – role_sys/x_grid.aspx
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – PRX=PRA
 • FUNKCJA – puste
 • WIDOK – knkonm
 • OBRAZEK – wybrać należy pozycję z listy dostępnych ikon.
W efekcie otrzymamy nowe SubMenu
program-studiosystem-kontrahent-submenu-2
Program magazynowy z skanerem
SAdam

Program magazynowy z skanerem

Program magazynowy z skanerem od SoftwareStudio składa się z kilku komponentów, które razem tworzą wszechstronny system magazynowy. Redukuje on czas potrzebny na zarządzanie magazynem i zwiększa jego efektywność. Studio WMS.net to oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie usprawnić codzienną pracę w magazynie, poprawiając komfort pracy oraz obniżając koszty operacyjne.

WMS e-commerce
SAdam

WMS e-commerce

Rozwiązania typu WMS e-commerce służą koordynowaniu prac magazynowych. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania wms. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy erp.

Narzędzia w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Narzędzia w zakładzie produkcyjnym

Z czasem obszar działania programu w narzędziownia znacznie się rozszerzył i objął również procesy związane z planowanie produkcji, wewnętrznym obrotem dokumentów i zarządzeniem kontaktami z dostawcami.

Statyczne SubMenu

Konfiguracja submenu statycznego stanowi przykład elastyczności i dostosowywalności oprogramowania magazynowego Studio WMS.net do indywidualnych wymagań użytkowników, co czyni go potężnym narzędziem do zarządzania magazynem.
DEMO
Przyjęcia zewnętrzne
Joanna Ciebień

Przyjęcia zewnętrzne

Outsourcing logistyczny stał się kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania łańcuchem dostaw. W tym kontekście, proces przyjęć zewnętrznych w systemie Warehouse Management System (WMS) odgrywa zasadniczą rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem. Zrozumienie i optymalizacja tego procesu jest niezbędna dla zapewnienia płynności operacji magazynowych oraz wysokiej jakości obsługi klienta.

Braki z inwentury
Joanna Ciebień

Braki z inwentury

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem i procesami z nim związanymi. Jednym z kluczowych aspektów jest możliwość śledzenia inwentaryzacji i identyfikacji niedoborów.

Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać...
Dynamiczne SubMenu

Dynamiczne SubMenu

Pozycje SubMenu są grupowane według kategorii, i można je definiować niezależnie lub generować dynamicznie na podstawie zapytania do bazy danych....
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...