Aplikacja internetowa

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa oprogramowanie do ewidencji palet

Oprogramowanie do ewidencji palet nie może ograniczać się wyłącznie do funkcji ewidencji ilościowej. W dzisiejszych czasach, kiedy kontrola nad zasobami jest kluczowa dla efektywnego zarządzania magazynem, niezwykle istotne jest posiadanie możliwości ewidencji ilościowo-wartościowej. Właśnie tę funkcję oferuje oprogramowanie PWS.net, stworzone przez SoftwareStudio.

Dokładna lokalizacja palet

Jednym z najważniejszych aspektów w zarządzaniu paletami jest dokładne ich lokalizowanie. Oprogramowanie Palety.net umożliwia śledzenie bieżącego położenia palet oraz szybką identyfikację każdej z nich. Dzięki temu, zarządzanie ilościami, dostawami palet, oraz innymi kwestiami związanymi z nimi, staje się intuicyjne i nieskomplikowane.

Aplikacja internetowa

Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo aplikacja internetowa ? Licencjonowanie oprogramowania SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania aplikacja internetowa. Czas opowiedzieć o aplikacja internetowa.

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki.

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne (treść stron się nie zmieniała, nie było potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp. oraz strony www miały być dostępne dla wszystkich. W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja internetowa, która dynamicznie generuje strony dla klienta.

Aplikacja internetowa, sklep internetowy – jak to działa?

Działanie serwera www

Aby zrozumieć, jak działa aplikacja internetowa lub sklep internetowy, musimy zrozumieć, jak działa serwer www. Serwer www odgrywa kluczową rolę w obsłudze żądań użytkowników i dostarczaniu odpowiedzi.

Serwer www musi zapewnić metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera. Jednocześnie musi dostarczać metody wysyłania wyników z powrotem do użytkownika.

Autentykacja użytkownika

Ponieważ niektóre dane, a w przypadku aplikacji biznesowych często ogromna ich część, są prywatne, serwer www musi zweryfikować, kim jest użytkownik. To ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych.

W celu autentykacji użytkownika serwer www może wykorzystać różne mechanizmy, takie jak login i hasło, tokeny autoryzacyjne lub inne metody uwierzytelniania. Dzięki temu tylko uprawnieni użytkownicy będą mieli dostęp do odpowiednich zasobów.

Działanie aplikacji internetowych i sklepów internetowych opiera się na tym procesie autentykacji i komunikacji z serwerem www. To pozwala na dostarczanie spersonalizowanych usług oraz bezpieczne przetwarzanie danych użytkowników.

Co to jest usługa sieciowa?

Jako że najlepiej tłumaczy się na przykładzie, dlatego ja również nim się posłużę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie dokonujemy transakcji płatniczych przy pomocy karty kredytowej.
Potrzebna jest metoda sprawdzania tej karty. Oczywiście można taką metodę umieszczać w każdej aplikacji dla każdego sklepu, stacji benzynowej czy restauracji. Jednak aplikacje te nie mają i najprawdopodobniej nigdy nie będą miały ze sobą nic wspólnego, dlatego ten sam algorytm należałoby umieścić w każdej z nich. Kolejny przykład: co jakiś czas Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut. Jak w odpowiednim czasie powiadomić wszystkie kantory i inne banki o zmianie ceny waluty?

Właśnie tutaj z pomocą przychodzą usługi sieciowe (usługi internetowe). Są to metody udostępniane w sieci, z których mogą korzystać inne aplikacje. W powyższych przykładach usługa taka umieszczona byłaby na serwerze banku. Wtedy pisząc aplikację kliencką jedyne co musimy zrobić to odwołać się do tej metody. Odwołanie następuje poprzez sieć (Internet). Takie rozwiązanie ma wiele zalet, jedną z nich jest fakt, że wszelkich zmian (np. zmiana algorytmu walidacji karty) dokonuje się tylko w jednym miejscu. Drugą zaletą jest to, że programiści aplikacji klienckich nie muszą znać algorytmów wykorzystanych w usłudze.

Aplikacje WEBowe (WWW) to rozwiązania informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej. W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja, która dynamicznie generuje strony dla klienta. Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika. SoftwareStudio tworzy programy webowe w technologii ASP.net

Aplikacja internetowa. Technologia internetowa

Aby móc korzystać z usług internetowych, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W artykule zarówno usługa jak i aplikacja kliencka będzie umieszczona na lokalnym komputerze (localhost), na którym wcześniej uruchomiono usługę WWW. W systemie Windows można taką usługę uruchomić instalując Internet Information Services (IIS), Internetowe Usługi Informacyjne. Po skonfigurowaniu i uruchomieniu serwera WWW konieczne jest również zarejestrowanie ASP.NET w wersji 1.1 w usłudze WWW. Jednym ze sposobów jest uruchomienie instalatora znajdującego się w domyślnym katalogu instalacyjnym Microsoft .NET Framework.

Kolejnym krokiem jest wybór schematu kodowania dla przesyłanych danych. Doskonale nadaje się do tego XML (Extensible Markup Language). Jest on niezależny od platformy, oferuje obsługę wspólnego systemu typów oraz standardowych zbiorów znaków. W XML oferującym kodowanie tekstowe uniknięto problemów z konwencją kodowania liczb na różnych platformach (little endian na Intelu, czy big endian na innych). Z problemami tymi muszą borykać się wspomniane wcześniej technologie DCOM, CORBA czy JAVA RMI. Ponadto niektóre protokoły, jak np.: SMTP korzystają tylko z tekstowych schematów kodowania.

Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem. Najlepszym kanałem byłby kanał bezpołączeniowy, stąd też technologie takie jak DCOM, CORBA czy JAVA RMI nie nadają się do tego. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oraz SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Ten pierwszy działa na zasadzie żądanie/odpowiedź, natomiast drugi zapewnia rutowalny protokół wymiany informacji w ramach komunikacji asynchronicznej. Kolejnym problemem w dzisiejszym Internecie jest problem zabezpieczeń. Oba wspomniane protokoły z reguły udostępnia się w przedsiębiorstwach, a także administratorzy pozostawiają otwarte porty do pracy dla tych protokołów. HTTP zapewnia komunikację bezpołączeniową, tzn. nie korzysta z nieprzerwanego połączenia z klientem. Natomiast SMTP będąc asynchronicznym w przypadku niepowodzenia w transmisji danych dokonuje próby jej wznowienia.

Aplikacja internetowa. Technologia internetowa cd.

Dalej potrzebna jest jednolita konwencja formatowania. Konieczne stało się uniezależnienie treści wiadomości od zastosowanego protokołu. Jeśli bowiem wysyłając wiadomość do wielu miejsc przeznaczenia, wiadomość ta musiałaby być transportowana przez wiele różnych protokołów, to informacje o routingu, zawarte np.: w nagłówku HTTP musiały by być przetłumaczone do nagłówka SMTP etc. Aby tego uniknąć należy zawrzeć dane o wiadomości razem z jej treścią, w nagłówku wiadomości. Dlatego stworzono protokół SOAP (Simple Object Access Protocol). Wiadomość SOAP zawiera kopertę Envelope, która składa się z sekcji Head będącej nagłówkiem oraz Body zawierającej treść wiadomości.

Na potrzeby opisywania usług sieciowych stworzono specjalny język WSDL (Web Services Description Language). Dokumentacja usługi stworzona w tym języku zapewnia informacje na temat wzorców wiadomości przesyłanych od i do klienta, użytego protokołu, czy w końcu adresu usługi. Dokument WSDL jest zapisany na dysku w formacie XML.

Ostatnim problemem jest lokalizacja usługi. Jeśli jest to sieć lokalna to należy poinformować potencjalnych użytkowników o miejscu jej przechowywania, jeśli usługa ma być udostępniona w Internecie to sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Wykorzystuje się tutaj mechanizm ogłaszania usług zawarty w specyfikacji UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration). Tym jednak nie będziemy się tu zajmować.

Aplikacja internetowa: Testowanie usługi

Wykorzystaj mechanizmy dokumentacji WSDL

Dokumentacja WSDL (Web Services Description Language) to niezastąpiony narzędzie, które umożliwia nam testowanie usług internetowych. Wystarczy kilka prostych kroków, aby przekonać się, jak działa nasza aplikacja internetowa.

Kliknij nazwę metody ValueQuery

Pierwszym krokiem jest kliknięcie nazwy metody ValueQuery. To otwiera stronę, na której znajdziesz pole, w które możesz wpisać swoją wartość. To właśnie tutaj przeprowadzisz testy i sprawdzisz, czy usługa działa poprawnie.

Dodaj odniesienie do usługi

Aby korzystać z usługi udostępnianej przez WWW, musisz dodać do niej odpowiednie odniesienie. To proste – wystarczy wybrać opcję „Add Web Reference” z menu Project. W polu URL wprowadź adres do naszej usługi lub skorzystaj z opcji „Start Browsing for Web Services”, jeśli nie znasz dokładnego adresu.

Programista skupia się na merytoryce

Dzięki temu podejściu programista jest zwolniony z konieczności studiowania specyfikacji protokołów transportowych oraz całego zaplecza implementacyjnego usługi internetowej. Jego zadaniem pozostaje jedynie strona merytoryczna, czyli to, co usługa ma faktycznie robić.

Uniezależnienie od platformy sprzętowej

Kolejnym istotnym aspektem jest to, że usługi tworzone na platformie .NET, wykorzystujące protokół SOAP oparty o kodowanie w formacie XML, są uniezależnione od platformy sprzętowej. Działają one w dowolnym systemie operacyjnym obsługującym podstawowe protokoły transportowe, takie jak HTTP czy SMTP.

Bez dodatkowych portów

Co istotne, usługi nie wymagają otwierania dodatkowych portów dla danych. Korzystają z tych, które obsługują wyżej wymienione protokoły. Port 80 jest standardowo przypisany do obsługi stron WWW, a port 25 do poczty elektronicznej. Dlatego też administratorzy często pozostawiają je otwarte.

Podsumowanie

Zagadnienie usług sieciowych jest szerokie i rozbudowane. W tym artykule staraliśmy się jedynie pokazać podstawowe pojęcia związane z ich tworzeniem. Teraz masz narzędzia, aby samodzielnie przetestować swoją aplikację internetową i upewnić się, że działa ona bez zarzutu.

Aplikacja internetowa

Oprogramowanie do ewidencji palet nie może ograniczać się wyłącznie do funkcji ewidencji ilościowej. W dzisiejszych czasach, kiedy kontrola nad zasobami jest kluczowa dla efektywnego zarządzania magazynem, niezwykle istotne jest posiadanie możliwości ewidencji ilościowo-wartościowej. Właśnie tę funkcję oferuje oprogramowanie PWS.net, stworzone przez SoftwareStudio.
Aplikacja internetowa
Klasyczne pozycjonowanie przestaje działać
SAdam

Klasyczne pozycjonowanie przestaje działać

Klasyczne pozycjonowanie stron przestaje działać, ponieważ świat Internetu ewoluuje. Firmy muszą dostosować swoje strategie i skupić się na jakości treści, interakcji z użytkownikami i nowoczesnych technikach, aby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie online.

Program magazynowy www
SAdam

Program magazynowy www

Program magazynowy www to aplikacja internetowa działająca przez przeglądarkę internetową, dająca podobne możliwości jak tradycyjny program magazynowy instalowany na komputerze.

Program magazynowy, zarządzanie procesami w magazynie
SAdam

Program magazynowy, zarządzanie procesami w magazynie

Android WMS jest niezwykle przydatnym narzędziem do zarządzania magazynami, które umożliwia optymalizację procesów magazynowych oraz zapewnia błyskawiczną i bezpieczną kontrolę nad produktami znajdującymi się w magazynie. To system, który oferuje bogatą gamę funkcji ułatwiających zarządzanie procesami magazynowymi oraz produktami. Android WMS cieszy się ogromną popularnością na rynku i znajduje zastosowanie w różnych branżach.

knkar_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek pracowników związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkar_insert.aspx przeznaczona jest do dopisywania oraz edycji kartotek pracowników.   Transakcja zbudowana jest w oparciu o zakładki: Dane podstawowe – zawiera zestaw podstawowych

Terminal

Sekcja przeznaczona do zarządzania i konfigurowania modułu TERMINAL. Z tego poziomu określa się uprawnienia użytkowników programu oraz buduje się menu. PROGRAM MAGAZYNOWY MenuWyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy

x_details.aspx

Transakcja x_details pozwala na prezentowanie użytkownikowi oprogramowania informacji dotyczących szczegółów danej kartoteki lub dokumentu.   Transakcja często znajduje zastosowanie w połączeniu z transakcję x_tab, do wyświetlania szczegółów w pierwszej zakładce podglądu.   Uruchomienie polega na