adm_prx.aspx

Aplikacje w chmurze

SoftwareStudio adm_prx.aspx

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Uniwersalność definiowania skorowidzy wymaga oznaczania za pomocą unikalnych kodów (PRX) pozycji, tak aby program “wiedział” jakie z bazy rekordy należą do określonego rodzaju skorowidza. Całe menu skorowidzy budowane jest dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Do zarządzania listą kodów PRX przeznaczona jest transakcja adm_prx.aspx dostępna z poziomu modułu konfiguracji.

adm_prx

 

Lista kodów PRX pozwala zdefiniować następujące informacje:

 • PRX – unikalny kod rodzaju słownika
 • AKTYWNE
 • SEKCJA – nazwa sekcji menu skorowidzy w jakiej ma być umieszczona dana pozycja
 • OPIS – nazwa w menu skorowidzy opisująca przeznaczenia danego słownika.
 • POZYCJA  – pozwala określić miejsce w menu dla skorowidzy
  • L – z lewej strony
  • R – z prawej strony
  • S – słownik nie występujący w menu skorowidzy, ale wykorzystywany w module konfiguracji do rozróżnienia pozycji na
   • DBS – Rozmiary okna DIALOGBOX
   • GOF – Lista Go Function
   • M__ – Widoki SQL – role systemu
   • RAP – Raporty
   • ROL – Role systemowe
   • TRMNL – Definicje menu i transakcji modułu TERMINAL
   • ZES – Zestawienia
 • SUBMENU – oznaczenie czy dana pozycja kod PRX są odwołaniami do zapytań SQL w module konfiguracji programu.
 • KOLEJNOŚĆ
 • IKONA – definicja pliku ikony jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx
 • TŁO – definicja koloru obiektu jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx

adm_prx_pozycja_s

 

 

kody prx

 

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile
SAdam

Program magazynowy, mobilna obsługa magazynu

Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilna obsługa magazynu. Rozwiązanie to kierowane jest do właścicieli i operatorów magazynów wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe zapewnia pomoc przy zwiększeniu i zachowaniu efektywności obsługi i prac magazynowych. Stale rosnąca siła systemu Android prężnie wkracza w środowisko aplikacji biznesowych. Staje się konkurencją dla dominującego od lat systemu Windows CE czy Windows Mobile. Dlatego dalszy rozwój aplikacji mobilnych prowadzimy na platformie Android.

Aplikacje webowe Poznań
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

Obsługa informatyczna firm
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna firm

Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania, dlatego SoftwareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware oraz Windows Azure) i wykorzystuje jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.

SAdam

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury. Myszka może być dużym ułatwieniem w poruszaniu się

Software-as-a-Service
SAdam

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx BACKCOLOR Parametr pozwala

dopisanie w programie magazynowym
basiap

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.