Uniwersalność definiowania skorowidzy wymaga oznaczania za pomocą unikalnych kodów (PRX) pozycji, tak aby program „wiedział” jakie z bazy rekordy należą do określonego rodzaju skorowidza. Całe menu skorowidzy budowane jest dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Do zarządzania listą kodów PRX przeznaczona jest transakcja adm_prx.aspx dostępna z poziomu modułu konfiguracji.

adm_prx

 

Lista kodów PRX pozwala zdefiniować następujące informacje:

 • PRX – unikalny kod rodzaju słownika
 • AKTYWNE
 • SEKCJA – nazwa sekcji menu skorowidzy w jakiej ma być umieszczona dana pozycja
 • OPIS – nazwa w menu skorowidzy opisująca przeznaczenia danego słownika.
 • POZYCJA  – pozwala określić miejsce w menu dla skorowidzy
  • L – z lewej strony
  • R – z prawej strony
  • S – słownik nie występujący w menu skorowidzy, ale wykorzystywany w module konfiguracji do rozróżnienia pozycji na
   • DBS – Rozmiary okna DIALOGBOX
   • GOF – Lista Go Function
   • M__ – Widoki SQL – role systemu
   • RAP – Raporty
   • ROL – Role systemowe
   • TRMNL – Definicje menu i transakcji modułu TERMINAL
   • ZES – Zestawienia
 • SUBMENU – oznaczenie czy dana pozycja kod PRX są odwołaniami do zapytań SQL w module konfiguracji programu.
 • KOLEJNOŚĆ
 • IKONA – definicja pliku ikony jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx
 • TŁO – definicja koloru obiektu jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx

adm_prx_pozycja_s

 

 

kody prx