adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danych należą do danego rodzaju skorowidza. Budowanie menu skorowidzów odbywa się dynamicznie. Bazuje na ustawieniach słownika kodów PRX. Transakcja adm_prx.aspx, dostępna w module konfiguracji, służy do zarządzania listą kodów PRX.

Definiowanie Skorowidzów i Zarządzanie Kodami PRX

Każda pozycja kodu PRX może zawierać oznaczenie submenu. Oznacza to, czy jest odwołaniem do zapytań SQL w module konfiguracji. Dodatkowo, definiuje się ikonę i tło dla każdej pozycji w menu transakcji szukaj.aspx. Te elementy są ważne dla budowania intuicyjnego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika.

Lista Kodów PRX – Kluczowe Informacje

Lista kodów PRX pozwala określić ważne parametry. Do nich należą: unikalny kod PRX, aktywność, sekcja w menu skorowidzów, opis w menu i pozycja w menu. Pozycja może być z lewej (L), z prawej (R) lub nie występować w menu skorowidzów (S). Kod PRX określa też, gdzie dany skorowidz znajduje się w module konfiguracji. Wśród tych miejsc są m.in. dialogboxy (DBS), raporty (RAP), role systemowe (ROL) i definicje menu (TRMNL).

Uniwersalność definicji skorowidzy w programie magazynowym

W programach magazynowych, takich jak „Studio WMS.net” od SoftwareStudio, istnieje potrzeba definiowania różnych skorowidzów, które pomagają w zarządzaniu danymi. Jednakże, aby program mógł prawidłowo funkcjonować, konieczne jest oznaczenie pozycji za pomocą unikalnych kodów PRX, które informują system, do jakiego rodzaju skorowidza dane rekordy należą.

Wszystkie menu skorowidzy są tworzone dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Aby zarządzać listą tych kodów PRX, istnieje dedykowana transakcja adm_prx.aspx, dostępna z poziomu modułu konfiguracji programu magazynowego.

Lista kodów PRX pozwala na zdefiniowanie istotnych informacji, takich jak:

 • PRX – unikalny kod rodzaju słownika.
 • SEKCJA – nazwa sekcji menu skorowidzy, w jakiej pozycja ma być umieszczona.
 • OPIS – nazwa w menu skorowidzy, opisująca przeznaczenie danego słownika.
 • POZYCJA – określa miejsce w menu dla skorowidza, czy ma być z lewej strony, prawej strony, czy może jest słownikiem wykorzystywanym w module konfiguracji do rozróżnienia pozycji.
 • DBS – Rozmiary okna DIALOGBOX.
 • GOF – Lista Go Function.
 • M__ – Widoki SQL – role systemu.
 • RAP – Raporty.
 • ROL – Role systemowe.
 • TRMNL – Definicje menu i transakcji modułu TERMINAL.
 • ZES – Zestawienia.
 • SUBMENU – oznaczenie, czy dana pozycja kodu PRX jest odwołaniem do zapytań SQL w module konfiguracji programu.
 • KOLEJNOŚĆ.
 • IKONA – definicja pliku ikony, która ma być wykorzystywana przy budowaniu menu transakcji.
 • TŁO – definicja koloru obiektu, który ma być wykorzystywany przy budowaniu menu transakcji.

Podsumowując, programy magazynowe, takie jak „Studio WMS.net” oferują elastyczne rozwiązania w zakresie definicji skorowidzów, co pozwala dostosować system do konkretnych potrzeb i umożliwia efektywne zarządzanie danymi w magazynie.

Transakcje » role_adm » adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzy wymaga oznaczania za pomocą unikalnych kodów (PRX) pozycji, tak aby program „wiedział” jakie z bazy rekordy należą do określonego rodzaju skorowidza. Całe menu skorowidzy budowane jest dynamicznie na podstawie ustawień słownika kodów PRX. Do zarządzania listą kodów PRX przeznaczona jest transakcja adm_prx.aspx dostępna z poziomu modułu konfiguracji.

adm_prx

Lista kodów PRX pozwala zdefiniować następujące informacje:

 • PRX – unikalny kod rodzaju słownika
 • AKTYWNE
 • SEKCJA – nazwa sekcji menu skorowidzy w jakiej ma być umieszczona dana pozycja
 • OPIS – nazwa w menu skorowidzy opisująca przeznaczenia danego słownika.
 • POZYCJA  – pozwala określić miejsce w menu dla skorowidzy
  • L – z lewej strony
  • R – z prawej strony
  • S – słownik nie występujący w menu skorowidzy, ale wykorzystywany w module konfiguracji do rozróżnienia pozycji na
   • DBS – Rozmiary okna DIALOGBOX
   • GOF – Lista Go Function
   • M__ – Widoki SQL – role systemu
   • RAP – Raporty
   • ROL – Role systemowe
   • TRMNL – Definicje menu i transakcji modułu TERMINAL
   • ZES – Zestawienia
 • SUBMENU – oznaczenie czy dana pozycja kod PRX są odwołaniami do zapytań SQL w module konfiguracji programu.
 • KOLEJNOŚĆ
 • IKONA – definicja pliku ikony jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx
 • TŁO – definicja koloru obiektu jaki ma być wykorzystany przy budowaniu menu transakcji szukaj.aspx
adm_prx_pozycja_s
kody prx
Studio Codabar.net Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio
Paweł Tyszkiewicz

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

Współpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla sektora magazynowego. Dzięki temu partnerstwu SoftwareStudio kontynuuje rozwój swojego oprogramowania magazynowego WMS.net, zapewniając klientom wysoką jakość, efektywność i konkurencyjność w zarządzaniu ich magazynami.

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie
SAdam

Wykorzystanie drukarki kodów kreskowych w magazynie

Kiedy przychodzi do drukowania etykiet logistycznych w magazynie, wybór odpowiedniej drukarki kodów kreskowych jest kluczowy. Wpływa on na szybkość, niezawodność i rozmiar etykiet, co ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania magazynem.

Nowoczesna logistyka
admin

Nowoczesna logistyka

Nowoczesna logistyka to klucz do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Efektywne zarządzanie magazynem oraz sprawnie funkcjonujący system logistyczny są nieodłącznymi elementami sukcesu każdej firmy. Jednym z rozwiązań, które może znacząco poprawić efektywność logistyki w firmie, jest system WMS.

adm_prx.aspx

Każda pozycja kodu PRX może zawierać oznaczenie submenu. Oznacza to, czy jest odwołaniem do zapytań SQL w module konfiguracji. Dodatkowo, definiuje się ikonę i tło dla każdej pozycji w menu transakcji szukaj.aspx. Te elementy są ważne dla budowania intuicyjnego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika.
DEMO
CMMS Utrzymanie ruchu
Joanna Ciebień

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te pomagają w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu procesów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

SAdam

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, ułatwia przetwarzanie zamówień. Dlatego firmy, które go używają, osiągają wyższą wydajność operacyjną. Dodatkowo, zmniejszają koszty.

Kody kreskowe i terminal radiowy
SAdam

Kody kreskowe i terminal radiowy

W świecie magazynowania i zarządzania magazynem, oprogramowanie komputerowe pełni kluczową rolę. Jednym z ważnych aspektów tego systemu jest obsługa kodów kreskowych oraz terminale radiowe. Dziś przedstawimy istotne zmiany, które wprowadza oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net w zakresie kodów dwuwymiarowych DataMatrix oraz GS1 QR na opakowaniach konsumenckich.

adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest...
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby u...
adm_kalendarz_kategorie.aspx

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną "Transakcje", a jedną z jej podtransakcji jest "role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx". P...
adm_kalendarz_zasoby.aspx

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych asp...
adm_licznik.aspx

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie "adm_licznik.aspx," która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, e...
adm_pliki.aspx

adm_pliki.aspx

Pliki w programie są uporządkowane w folderach, co ułatwia organizację. Przeglądanie listy plików jest głównie ograniczone do folderów zawierających pliki gra...
adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danyc...
adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie lis...
adm_x_zestawienia.aspx

adm_x_zestawienia.aspx

Jednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane za pomocą standardowej tabeli z okr...
adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...