Większość ustawień platforma StudioSystem realizuje w oparciu o szablony per rola lub użytkownik, jednak jest część parametrów globalnych definiowanych dla całego systemu. Ilość tych parametrów nie jest duża, a część dostępną dla administratora (widoczną) można ustawiać za pomocą transakcji parametry_systemu.aspx, która dostępna z poziomu programu w module ADMINISTRATOR.

parametry_systemu

 

Należy pamiętać że lista ustawień parametrów systemowych jest większa, ale dostęp do nich jest ograniczony dla administratora bezpośrednio z poziomu aplikacji, zmiany parametrów wymaga dostępu do bazy SQL lub systemu plików.