Transakcja powiązana z adm_x_zestawienia.aspx, służy do skopiowania ustawień bieżącej konfiguracji widoku, w celu łatwiejszej i szybszej konfiguracji.

Uruchamiane z poziomu modułu KONFIGURACJA dla opcji widoków

widok kopiuj przypisz zestawienie

 

Po uruchomieniu transakcji adm_x_zestawienia_funkcje.aspx wyświetlane jest okno

adm_x_zestawienia_funkcje

 

gdzie:

  • Bieżąca nazwa zestawienia – to nazwa widoku który był zaznaczony w tabeli
  • Nowa nazwa zestawienia – należy wpisać nową nazwę zestawienia – opis
  • Kod transakcji – należy podać unikalny kod dla nowego zestawienia
  • Czy skopiować konfigurację kolumn ? – domyślnie na TAK, spowoduje że kopiowane będzie wiersz oraz szczegóły kolumn zestawienia.

Kliknięcie na przycisk KOPIUJ/PRZYPISZ ZESTAWIENIE spowoduje wykonanie procedury kopiowania i utworzenia nowej definicji widoku.