Przed uruchomieniem modułu KONFIGURACJA administrator programu może wybrać kontekst roli w jakiej chce dokonywać konfiguracji systemu. Transakcję menu_konfiguracja_role.aspx uruchamia się z poziomu moduł ADMINISTRATOR. Zadaniem uruchomionej transakcji jest dynamiczne zbudowanie SubMenu z listą zdefiniowanych i aktywnych ról w systemie pozwalających na uruchomienie modułu KONFIGURACJA w kontekście wybranej roli lub uruchomienie modułu KONFIGURACJA bez filtrowania pozycji dla wybranej roli – czyli wszystkie pozycje.

menu_konfiguracja_role