Baza danych StudioSystem jest rozbudowana, dla wygody serwisanta systemu program udostępnia w module ADMINISTRATOR opcję wyświetlania dokumentacji opisującej bazę danych, tabele, kolumny widoki itp. na podstawie zapisanej charakterystyki. W celu prezentacji tych informacji i nawigacji dostępna jest transakcja x_grid_skorowidze.aspx pozwalająca przeglądać strukturę bazy, szczegóły tabel oraz uruchamiać transakcję wydruku dokumentacji technicznej.

x_grid_skorowidze

 

Transakcje uruchamia się z poziomu modułu Administrator opcja dokumentacja:

  • tabele
  • widoki
  • procedury
  • funkcje
  • assembly
  • trigery

Pierwsza kolumna zawiera symbol rozwijający menu wyboru

x_grid_skorowidze 1

 

Po wybraniu polecenia kolumny wyświetlone zostaje okno z informacją jakie kolumny znajdują się w wybranej tabeli (transakcja x_grid_skorowidze_kolumny.aspx)

x_grid_skorowidze kolumny