x_delete.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja x_delete.aspx pozwala usuwać trwale dane z bazy lub zmieniać oznaczenie ACH. Transakcja wymaga podania parametrów:

 • tabela – nazwa tabeli z której dane mają być usunięte lub zmieniony status ACH
 • kolumna – nazwa kolumny w tabeli według której następuje odszukanie wiersza, jest to zwykle identyfikator kolumna refno, nridXXX.
 • refno – przekazanie numeru identyfikującego wiersz do usunięcia, dodawany jest automatycznie gdy transakcja jest uruchamiana z pozycji grida (transakcja x_grid.aspx)

Ponadto można dodać opcjonalne parametry

 • info – pozwala wskazać nazwę kolumny lub kolumn które mają zostać odczytane i wyświetlone w oknie komunikatu dla użytkownika. Przykładowo: info=INDEKS lub info=INDEKS+NAZWAAS
 • caption – dowolny tekst wyświetlany na formularzu przed wartością odczytaną za pomocą parametru info.
 • ach – podanie parametru spowoduje wykonanie polecenia UPDATE zamiast DELETE. Dane nie są wówczas fizycznie usuwane z bazy jedynie następuje zmiana wartości w kolumnie ACH na podaną w parametrze zwykle literę X. Przykładowo ach=X

x_delete x_grid

 

x_delete okno

Przykłady

Przykład uruchomienia transakcji x_delete.aspx

Wykorzystanie dla kartotek

 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli asortymentu
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&info=INDEKS+NAZWAAS&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli KNASO i wyświetlenie na ekranie wartości odczytanej z kolumny INDEKS i kolumny NAZWAAS
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&ach=X&refno=
  powoduje zmianę zapisu wartości w kolumnie ACH na X, dane pozostają w bazie – nie są usuwane.
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNKON&kolumna=NRIDODN&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli kontrahentów
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=KNWMS&kolumna=NRIDWMS&refno=
  powoduje trwałe usunięcie pozycji z tabeli miejsc składowania

Wykorzystanie dla dokumentów

 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=DPMAG&kolumna=REFNO&ach=1&refno= – zatwierdzanie dokumentu – wszystkich rekordów tego samego numeru referencyjengo, zmiana ach na 1
 • role_sys/x_delete.aspx?tabela=DPMAG&kolumna=ID_DPMAG&ach=X&refno= – usuwanie pozycji dokumentu, zmiana ach na X

 

 

 Konfiguracja

Zalecane jest uruchamianie transakcji z trybie z parametrem ACH tak aby unikać fizycznego usuwania danych z bazy, a jedynie zmieniać status wiersza na usunięty X lub dowolny inny.

Transakcję uruchamiać należy z poziomu tabeli GRID jako polecenie WebToolBar, przykład konfiguracji

 • nazwa transakcji role_sys/x_delete.aspx
 • parametry transakcji  tabela=KNASO&kolumna=NRIDASN&ach=X&info=INDEKS+NAZWAAS&refno=
 • ikona  ~/images_m/16×16/selection_delete.png
 • Odśwież po zamknięciu okna na TAK
 • rozmiar okna DialogBox Małe 3 (500×200)

x_delete konfiguracja

 

 

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa jest nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw, branż oraz krajowych systemów gospodarczych. Obejmuje ona kompleksowe zadania ekonomiczne, środki techniczne i organizacyjne związane z przechowywaniem zapasów. Jej głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania innych dziedzin gospodarki, takich jak handel czy produkcja.

studio palety
basiap

Studio Palety

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami to narzędzie zainstalowane na serwerze internetowym, które jest dostępne zarówno dla firm prowadzących ewidencję palet, jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

System obsługi magazynu
SAdam

System obsługi magazynu

System obsługi magazynu, działający jako aplikacja internetowa, odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu danymi i logistyką. Dzięki autentykacji użytkownika i dynamicznemu generowaniu treści, taka aplikacja jest w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów oraz wspierać działalność firm w dziedzinie magazynowania i zarządzania danymi logistycznymi.

x_delete.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Definicje kodów PRX
SAdam

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też warto zrozumieć, jakie jest znaczenie tych kodów i jak nimi zarządzać.

Awizo dostawy
SAdam

Awizo dostawy

Program magazynowy Studio WMS.net jest niezwykle istotnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Jednym z podstawowych dokumentów w tym systemie jest Awizo dostawy. Bez niego niemożliwe jest wystawienie dokumentu przyjęcia zewnętrznego, czyli PZ. W tym artykule omówimy, jak korzystać z funkcji awizacji dostawy w programie Studio WMS.net.

dashboard.aspx
SAdam

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie spersonalizowanych pulpitów, na których można monitorować i zarządzać danymi związanych z magazynem.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...