x_sms.aspx

x_sms.aspx

Transakcja x_sms.aspx stanowi istotny element systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które umożliwia wysyłanie powiadomień za pomocą bramki SMS, co może być niezwykle przydatne w zarządzaniu magazynem.

Wysyłka powiadomień za pomocą bramki SMS

Dzięki transakcji x_sms.aspx, użytkownicy systemu mogą w prosty sposób wysyłać informacje i powiadomienia za pomocą wiadomości SMS. Jest to szczególnie ważne w kontekście zarządzania magazynem, gdzie czasem niezbędne jest szybkie przekazywanie istotnych komunikatów.

Aby korzystać z tej transakcji, wystarczy wprowadzić odpowiednie dane i treść wiadomości, a system Studio WMS.net zajmie się resztą. Wartość tej funkcji polega na jej prostocie i skuteczności.

Przykładowe zastosowania transakcji x_sms.aspx obejmują:

 • Powiadomienia o ważnych dostawach towarów do magazynu.
 • Informowanie pracowników o zmianach w harmonogramie pracy.
 • Alarmy dotyczące stanu zapasów magazynowych.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez klienta.

Dzięki tej transakcji, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i dynamiczne. Można szybko reagować na zmiany i informować zainteresowane strony w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, transakcja x_sms.aspx w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to narzędzie umożliwiające prostą i skuteczną wysyłkę powiadomień za pomocą bramki SMS. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą usprawnić komunikację w zarządzaniu magazynem i być na bieżąco z ważnymi informacjami. WMS program magazynowy w połączeniu z funkcją SMS to nowoczesne rozwiązanie, które zwiększa efektywność działania magazynu.

Transakcja x_sms.aspx w systemie Studio WMS.net – klucz do efektywnej komunikacji magazynowej

Wprowadzenie do transakcji x_sms.aspx

Transakcja x_sms.aspx jest integralną częścią systemu magazynowego Studio WMS.net oferowanego przez SoftwareStudio. To innowacyjne narzędzie umożliwia użytkownikom systemu szybkie i wygodne wysyłanie powiadomień za pomocą bramki SMS, co stanowi kluczowe udogodnienie w codziennym zarządzaniu przestrzenią magazynową.

Znaczenie szybkiej komunikacji w zarządzaniu magazynem

W dynamicznym środowisku magazynowym, gdzie czas ma kluczowe znaczenie, możliwość szybkiego przekazywania informacji jest nieoceniona. Transakcja x_sms.aspx odpowiada na tę potrzebę, oferując prosty i efektywny sposób na komunikację z zespołem oraz zainteresowanymi stronami. Dzięki temu narzędziu, ważne wiadomości, takie jak powiadomienia o dostawach, zmiany w harmonogramach pracy czy alarmy dotyczące stanu zapasów, mogą być przekazywane natychmiastowo, co znacząco poprawia płynność procesów magazynowych.

Jak korzystać z transakcji x_sms.aspx?

Korzystanie z tej funkcji jest niezwykle proste – wystarczy zdefiniować treść wiadomości i określić jej odbiorców, a system Studio WMS.net zajmie się resztą. Proces ten nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, co sprawia, że jest dostępny dla każdego użytkownika systemu magazynowego.

Przykłady zastosowań transakcji x_sms.aspx

 • Powiadomienia o dostawach: Umożliwia natychmiastowe informowanie o przybyciu towarów do magazynu, co pozwala na lepszą organizację pracy.
 • Komunikaty dla pracowników: Szybkie przekazywanie zmian w harmonogramach pracy oraz innych ważnych informacji pracowniczych.
 • Alarmy magazynowe: Automatyczne wysyłanie alertów w przypadku krytycznych zmian stanów magazynowych, co pozwala na błyskawiczną reakcję.
 • Potwierdzenia dla klientów: Bezpośrednie informowanie klientów o statusie ich zamówień, zwiększając tym samym ich satysfakcję i zaufanie do firmy.

Podsumowanie

Transakcja x_sms.aspx w systemie Studio WMS.net jest nie tylko narzędziem do wysyłania SMS-ów; to klucz do bardziej efektywnego, dynamicznego i zintegrowanego zarządzania magazynem. Dzięki tej funkcji, firmy mogą znacząco poprawić swoją komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną, co przekłada się na lepszą organizację pracy, wyższą efektywność operacyjną i większą satysfakcję klientów. W dobie cyfryzacji i rosnących oczekiwań rynkowych, transakcja x_sms.aspx staje się niezbędnym elementem nowoczesnego systemu magazynowego.

Transakcja do wysyłania powiadomień przez bramkę SMS.

sms
wysyłanie sms
wyślij sms

Parametry

kodsms

Przekazuje nazwę kodu skorowidza SMS, dla którego odczytywana jest ustawiona domyślna wartość treści wiadomości SMS. Rozwiązanie ułatwia i przyśpiesza wysłanie powiadomienia.

refno

Warunek filtrowania po jakim odczytywany jest rekord z tabeli.

Istnieją dwie opcje odczytu numeru telefonu odbiorcy. Pierwszym z nich jest podanie następujących trzech parametrów:

 1. tab

  Parametr wskazuje nazwę tabeli z bazy SQL z której będzie odczytana wartość z numerem telefonu na który należy wysłać wiadomość SMS, powiązany parametr jest z parametrem kol.

 2. kol

  Parametr powiązany z parametrem tab, definiuje z jakiej kolumny ma być odczytany numer telefonu do wysłania wiadomości SMS.

 3. id

  Parametr powiązany z parametrem kol, unikalny identyfikator kartoteki w tabeli.

Numer telefonu pobierany jest za pomocą zapytania:

SELECT TOP(1) kol FROM tab where id=refno

Drugi sposób odczytu numeru odbiorcy polega na podaniu jednego parametru:

 1. typdok

  Parametr pozwala na ustawienie jakiego rodzaju ma być odczytana informacja o adresacie wiadomości

wartość REK – skutkuje odczytaniem numeru telefonu z kartoteki kontrahenta powiązanego z dokumentem reklamacji.

Przykłady

tab=knkon&kol=telefon&id=nridodn&refno=

typdok=REK&kodsms=01&refno=

WMS_PZ Przyjęcie do magazynu
SAdam

Przyjęcie do magazynu

Nasze oprogramowanie magazynowe, znane jako WMS.net, odmieni sposób, w jaki przeprowadzasz operacje przyjęcia towarów. Nasz zespół programistów z SoftwareStudio pracuje nieustannie, aby dostarczyć rozwiązanie, które jest wyjątkowe i idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumentacja - Procedury Składowane
SAdam

Dokumentacja – Procedury Składowane

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach procedur składowanych zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Bezpieczeństwo .NET Framework
SoftwareStudio

Bezpieczeństwo .NET Framework

Platforma programistyczna .NET stanowi pierwszą tak dużą zmianę w podejściu do programowania od czasu wprowadzenia w lipcu 1993 roku Win32 API wraz z systemem Windows NT 3.0. W odróżnieniu od Win32 API — które oferowało znacznie więcej niż Win16 API, ale obsługiwane było podobnymi narzędziami programistycznymi — platforma .NET zmienia podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane przez programistów.

x_sms.aspx

Dzięki transakcji x_sms.aspx, użytkownicy systemu mogą w prosty sposób wysyłać informacje i powiadomienia za pomocą wiadomości SMS. Jest to szczególnie ważne w kontekście zarządzania magazynem, gdzie czasem niezbędne jest szybkie przekazywanie istotnych komunikatów.
DEMO

x_sub_menu.aspx

Konfiguracja platformy StudioSystem wymaga ustawienia wielu parametrów. Ustawianie przycisków, menu itp. realziowane jest za pomocą transakcji konfiguracji dostępnej w poziomu modułu KONFIGURACJA       PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość

Kontrahenci
SAdam

Kontrahenci

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje rozbudowane możliwości zarządzania kontrahentami w firmie logistycznej. W menu głównym znajduje się opcja „KONTRAHENCI”, która otwiera dostęp do szczegółowych informacji. Użytkownik ma do dyspozycji kilka funkcji, które ułatwiają zarządzanie kartotekami asortymentowymi.

Etykiety kartonów
Joanna Ciebień

Etykiety kartonów

Pozycja menu „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczonym przez SoftwareStudio, pełni ważną rolę w procesie wydawania towarów z magazynu, zwłaszcza jeśli chodzi o wydawanie towarów na zewnątrz firmy. W artykule omówimy, jak korzystać z tego formularza wydruku etykiet dla kartonów.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...