program magazynowy Odbiorcy

SoftwareStudio Odbiorcy

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Po uruchomieniu funkcji Odbiorcy dla wybranej kartoteki kontrahenta zostanie wyświetlone zestawienie dopisanych odbiorców klienta. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE.

odbiorcy

Kartoteki odbiorców wykorzystywane są podczas dopisywania dokumentu zlecenia wydania.


Polecenie DOPISZ

Po uruchomieniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlony formularz dopisania odbiorcy.

odbiorca_dopisanie

W formularzu należy wypełnić pola: Nazwa skrócona, Nazwa pełna, NIP, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo, Kraj, Telefon i Telefon komórkowy. Bez uzupełnienia wymaganych informacji kartoteka nie zostanie zapisana a na dole formularza zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności uzupełnienia informacji w wybranym polu.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku – funkcji ZAPISZ.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji wybranej kartoteki odbiorcy. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu kartoteki. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ.


Polecenie ZAMKNIJ

Wybór polecenia powoduje powrót do kartoteki kontrahentów.


Polecenie PODGLĄD

Po uruchomieniu funkcji PODGLĄD zostaje wyświetlone okno podglądu kartoteki.

odbiorca_podglad

Podgląd kartoteki odbiorcy składa się z trzech zakładek:

  • Dane odbiorcy – wyświetla dane zapisane podczas dopisania kartoteki.
  • Dokumenty magazynowe – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybraną kartoteką odbiorcy.
  • Zlecenia – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz awizacji przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką odbiorcy.

 

 

Odbiorcy

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Paweł Tyszkiewicz

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

WMS management system
SAdam

Warehouse Management System

Od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych, jak również wydań. Aż po dostarczenie szczegółowych, aktualnych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem, a także logistyką.

WMS
program WMS

SQL Azure

SQL AZURE – Zmiany w polityce cenowej Microsoft są wynikiem stałego zaangażowania w dostarczanie klientom efektywnych kosztowo, światowej klasy usług SQL Azure.

system magazynowy logowanie
SAdam

Logowanie

Logowanie do programów opartych o platformę StudioSystem może być realizowane na dwie metody: logowanie zintegrowane z kontem windows logowanie oparte o formularze Logowanie Windows Identyfikacja użytkownika opiera się o login użytkownika systemu Windows do logowania

WMS Instalacja wydruków i raportów
admin

Instalacja wydruków i raportów

Wydruki dokumentów oraz raporty dostępne w systemie wykorzystują rozwiązanie Microsoft SQL Reporting Services. Szablony wydruków i dokumentów to pliki RDL ( standard XML) które projektuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0. Instalacja

Magazynowe programy na zamówienie
SAdam

Program magazynowy

Korzystanie z oprogramowania WMS i programów magazynowych może pomóc firmom poprawić wydajność i obsługę klienta. Korzystając z tych narzędzi, firmy mogą obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć swoje zyski. Program magazynowy może pomóc firmom