Kartoteki kontrahentów

SoftwareStudio Kartoteki kontrahentów

Zarządzanie kartotekami kontrahentów z Studio WMS.net

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI

System WMS Studio WMS.net zawiera szczególną funkcjonalność – pozycję menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI. Ta funkcja wyświetla rejestr kartotek kontrahentów, co umożliwia użytkownikom szybki i prosty dostęp do informacji o swoich klientach.

Funkcje DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK

Za pomocą Studio WMS.net użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji, takich jak DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK. Te funkcje umożliwiają dodawanie nowych kontrahentów do rejestru, edycję istniejących danych i podgląd profilu kontrahenta, co dodatkowo ułatwia proces zarządzania.

Funkcja CENNIK jest ważna dla tych, którzy muszą dokonywać częstych zmian cen. Umożliwia prowadzenie aktualnej ewidencji cen konkretnych produktów dla poszczególnych kontrahentów, co jest istotne dla efektywnej kontroli finansów.

Kartoteka odbiorców i informacje dodatkowe

W przypadku SoftwareStudio’s Studio WMS.net, program magazynowy nie ogranicza się tylko do zarządzania kontrahentami. W ramach rejestrów kartotek dostępna jest także kartoteka odbiorców. To ułatwia zarządzanie klientami, którym przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty lub usługi.

System magazynowy umożliwia również przechowywanie dodatkowych informacji o kontrahentach, takich jak notatki dotyczące interakcji z klientem, dane o zamówieniach, warunkach płatności i wiele innych. Ten centralizowany system przechowywania danych pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i lepszych decyzji biznesowych.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK, kartoteka odbiorców,  informacje dodatkowe.


Polecenie DOPISZ

Dopisanie kartoteki kontrahenta

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.

Pole SPOSÓB WYDANIA obsługiwane jest przez skorowidz sposobów  (metod wydania). Pozycje SKOROWIDZA: FEFO, FIFO, LIFO. Sposób wydania zapisany dla kontrahenta jest stosowany przy automatycznym wydaniu – dyspozycja wydania i przesunięcia.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

kontrahent_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:

  • DANE KONTRAHENTA – zakładka wyświetla najważniejsze dane kontrahenta
  • DOKUMENTY MAGAZYNOWE – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybranym kontrahentem
  • ZLECENIA – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką kontrahenta.

Polecenie ODBIORCY

Polecenie wyświetla kartotekę odbiorców zapisanych dla kontrahenta.

odbiorcy

Opis kartoteki odbiorców znajduje się na stronie Odbiorcy.


Polecenie CENNIK

Pozycja menu CENNIK składa się z dwóch pozycji: CENNIK i KOSZTY W ROZLICZENIU. Menu CENNIK wyświetla usługi zdefiniowane dla kontrahenta. Menu KOSZTY W ROZLICZENIU przeznaczona jest do zapisania kategorii kosztów, które mają być uwzględniane w rozliczeniu kosztów. Pozycja menu CENNIK opisana została na stronie Cennik. Koszty definiowane dla kontrahenta opisane są stronie Koszty w rozliczeniu.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI (opis na stronie Uwagi), ZAŁĄCZNIKI (opis na stronie Załączniki), CECHY.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.
DEMO

Magazyn WMS.net

Pozycjonowanie stron w Internecie SQL
SAdam

Pozycjonowanie stron w Internecie SQL

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to zaawansowany magazynowy system informatyczny dostępny w Internecie. Dzięki temu oprogramowaniu można efektywnie zarządzać magazynem, optymalizować procesy magazynowe oraz kontrolować stany zapasów. WMS.net oferuje szereg zaawansowanych funkcjonalności, które pozwalają na skuteczną automatyzację procesów magazynowych w każdej organizacji.

Magazyn narzędzi
SAdam

Magazyn narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.

program magazynowy ważenie palet
SoftwareStudio

Aplikacja internetowa

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki.
Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

WMS Operacje magazynowe
SAdam

Operacje magazynowe

Operacje magazynowe to rejestr czynności wykonywanych w magazynie przez pracowników związanych z obsługą przyjęć, wydań lub innych usług magazynowych. Rejestrowanie czynności przez pracowników magazynu pozwala nie tylko kontrolować i weryfikować ich pracę, ale daje możliwość

SAdam

Nowe zlecenie wydanie

Wybranie menu wywołuje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu ZWZ. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji. Nagłówek dokumentu składa się z sześciu zakładek. W zakładce DOKUMENT ZWZ należy z list rozwijanych

program magazynowy użytkownik
SAdam

knkon_insert.aspx

Program Studio Dokumenty.net pozwala na rejestrację kartotek kontrahentów związanych z  obsługą dokumentów. Transakcja knkon_insert.aspx przeznaczona jest do dopisywania oraz edycji kartotek kontrahentów.   Transakcja zbudowana jest w oparciu o zakładki: Dane ewidencyjne – zawiera zestaw podstawowych