Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Dzięki rozbudowanym funkcjom programu magazynowego Studio WMS.net, zarządzanie kartoteką kontrahentów stało się proste, intuicyjne i efektywne. SoftwareStudio system WMS to przyjazne narzędzie dla każdego, kto chce skutecznie i efektywnie zarządzać swoimi relacjami z kontrahentami i odbiorcami.

Zarządzanie kartotekami kontrahentów z Studio WMS.net

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI

System WMS Studio WMS.net zawiera szczególną funkcjonalność – pozycję menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI. Ta funkcja wyświetla rejestr kartotek kontrahentów, co umożliwia użytkownikom szybki i prosty dostęp do informacji o swoich klientach.

Funkcje DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK

Za pomocą Studio WMS.net użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji, takich jak DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK. Te funkcje umożliwiają dodawanie nowych kontrahentów do rejestru, edycję istniejących danych i podgląd profilu kontrahenta, co dodatkowo ułatwia proces zarządzania.

Funkcja CENNIK jest ważna dla tych, którzy muszą dokonywać częstych zmian cen. Umożliwia prowadzenie aktualnej ewidencji cen konkretnych produktów dla poszczególnych kontrahentów, co jest istotne dla efektywnej kontroli finansów.

Kartoteka odbiorców i informacje dodatkowe

W przypadku SoftwareStudio’s Studio WMS.net, program magazynowy nie ogranicza się tylko do zarządzania kontrahentami. W ramach rejestrów kartotek dostępna jest także kartoteka odbiorców. To ułatwia zarządzanie klientami, którym przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty lub usługi.

System magazynowy umożliwia również przechowywanie dodatkowych informacji o kontrahentach, takich jak notatki dotyczące interakcji z klientem, dane o zamówieniach, warunkach płatności i wiele innych. Ten centralizowany system przechowywania danych pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i lepszych decyzji biznesowych.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK, kartoteka odbiorców,  informacje dodatkowe.


Polecenie DOPISZ

Dopisanie kartoteki kontrahenta

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.

Pole SPOSÓB WYDANIA obsługiwane jest przez skorowidz sposobów  (metod wydania). Pozycje SKOROWIDZA: FEFO, FIFO, LIFO. Sposób wydania zapisany dla kontrahenta jest stosowany przy automatycznym wydaniu – dyspozycja wydania i przesunięcia.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

kontrahent_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:

  • DANE KONTRAHENTA – zakładka wyświetla najważniejsze dane kontrahenta
  • DOKUMENTY MAGAZYNOWE – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybranym kontrahentem
  • ZLECENIA – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką kontrahenta.

Polecenie ODBIORCY

Polecenie wyświetla kartotekę odbiorców zapisanych dla kontrahenta.

odbiorcy

Opis kartoteki odbiorców znajduje się na stronie Odbiorcy.


Polecenie CENNIK

Pozycja menu CENNIK składa się z dwóch pozycji: CENNIK i KOSZTY W ROZLICZENIU. Menu CENNIK wyświetla usługi zdefiniowane dla kontrahenta. Menu KOSZTY W ROZLICZENIU przeznaczona jest do zapisania kategorii kosztów, które mają być uwzględniane w rozliczeniu kosztów. Pozycja menu CENNIK opisana została na stronie Cennik. Koszty definiowane dla kontrahenta opisane są stronie Koszty w rozliczeniu.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI (opis na stronie Uwagi), ZAŁĄCZNIKI (opis na stronie Załączniki), CECHY.

Przeglądanie stanów magazynowych
Adam Potomski

Przeglądanie stanów magazynowych

W programie Studio Magazyn WMS.net mamy teraz dostępną nową wersję transakcji, która umożliwia przeglądanie stanów magazynowych w sposób bardziej zaawansowany. Dzięki temu użytkownicy programu magazynowego mogą łatwo i intuicyjnie dostosować sposób prezentacji danych według różnych kryteriów, a także podzielić je na miejsca składowania towaru.

rozmieszczenie towarów w magazynie
SAdam

Czy rozmieszczenie towarów w magazynie można używać na smartphonach?

Rozmieszczenie towarów w magazynie na smartfonach to realność dzięki Studio WMS.net. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możesz efektywnie zarządzać magazynem, zwiększając produktywność i minimalizując ryzyko błędów. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, masz pełną kontrolę nad swoim magazynem dzięki tej mobilnej aplikacji.

Systemy informatyczne Kody kreskowe 1D oraz 2D
SAdam

Systemy informatyczne

SoftwareStudio Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemów informatycznych i indywidualnych rozwiązań, które skutecznie wspierają procesy biznesowe. Naszym priorytetem jest tworzenie innowacyjnych i wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania naszych klientów.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.
DEMO
Notatki do dokumentu Wz
SAdam

Notatki do dokumentu Wz

W systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje możliwość dodawania notatek do dokumentu wydania towaru z magazynu (WZ) oraz przeglądania już dodanych notatek. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji.

Magazyn Wysokiego Składowania
SAdam

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn wysokiego składowania to innowacyjne rozwiązanie, które ma wiele zalet dla firm zajmujących się logistyką i magazynowaniem. Efektywna organizacja przestrzeni: W magazynie wysokiego składowania, półki i regały są rozmieszczone w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. To pozwala na przechowywanie większej ilości towarów na tym samym obszarze.

Dokumenty składowania
Joanna Ciebień

Dokumenty składowania

Program magazynowy WMS.net oferuje wygodny sposób zarządzania dokumentami składowania, a jednym z ważnych rodzajów dokumentów jest ZL, czyli zmiana lokalizacji. Ten artykuł poświęcony jest omówieniu rejestracji i przeglądania tych dokumentów w systemie.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Dzięki rozbudowanym funkcjom programu magazynowego Studio WMS.net, zarządzanie kartoteką kontrahentów stało się proste, intuicyjne i efektywne. SoftwareStudio syste...
Cennik

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich c...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio ro...
Odbiorcy

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten pro...
Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towa...
Lokalizacje

Lokalizacje

SoftwareStudio, znane z wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, po raz kolejny udowadnia swoje kompetencje w zakresie zarządzania magazynem, oferując pro...
Usługi

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logisty...
Cennik

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich c...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio ro...
Odbiorcy

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten pro...