system magazynowy Uwagi

SoftwareStudio Uwagi

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

UWAGI to opcja umożliwiająca dopisywanie i przeglądanie dodatkowych uwag, notatek, komentarzy zapisywanych dla kartoteki lub dokumentu.

Pozycja menu lub polecenie UWAGI wyświetla zestawienie (tabelę) z uwagami.

uwagi

Nowa uwaga  (notatka) dopisywana jest w trybie tabelarycznym przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz.

Pola UWAG:

  • AKTYWNE
  • KOD – kod uwagi nadawany przez użytkownika;
  • TYTUŁ – tytuł notatki
  • UWAGI
  • LOGIN – login użytkownika zapisującego notatkę.
  • KIEDY – czas dopisania notatki.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>. W uwagach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

Uwagi

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

system magazynowy chmura obliczeniowa
SoftwareStudio

Udostępnianie danych w Internecie

Ogromną zaletą udostępniania danych w Internecie jest niezależność od stosowanej platformy sprzętowej i systemowej. Sieć www stwarza możliwość prezentacji danych oraz odczytywania informacji udostępnianych przez dowolną liczbę jej użytkowników. Aby przedstawić dane w Internecie, musimy stworzyć dokument i umieścić go w serwerze www. Odczytywanie odbywa się przy pomocy specjalnych programów nawigacyjnych zwanych przeglądarkami. Ich zadaniem jest nawiązanie komunikacji z serwerem i odpowiednia interpretacja znajdujących się tam dokumentów.

ważenie towaru
SAdam

Ważenie towaru

Dokładne ważenie towarów jest ważną częścią operacji magazynowych. W magazynie towary są często składowane luzem i przed wysyłką muszą zostać zważone. Waga paletowa jest typem wagi powszechnie stosowanej w magazynach do ważenia towarów.

oprogramowanie w magazynie
basiap

Moduł Wieloodziałowość

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji.

SAdam

Spis kategorii

Portal ProgramMagazyn.pl oferuje szeroką gamę informacji i zasobów związanych z programami magazynowymi, oprogramowaniem magazynowym oraz tematyką związaną z zarządzaniem magazynem.

Made in Poland Multilanguage
SAdam

Multilanguage

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych powoduje, że z programu magazynowego WMS.net korzystać mogę nie tylko pracownicy magazynu, ale także klienci logując się do systemu przez przeglądarkę internetową. Ponieważ wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów