Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym,  w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Po rozwinięciu sekcji pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, według których możemy zdefiniować SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów definiowana jest w sekcji Ustawienia i menu definicja kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU

submenu kody prx

Po zdefiniowaniu menu (przykładowo dla kartotek kontrahentów) jak w poniższym rzucie ekranu:

konfiguracja submenu kartoteki kontrahentów

 

Przy takiej konfiguracji jako parametr wywoływanej transakcji podajemy TYPDOK=KON&PRX=M01, w efekcie system zbuduje SubMenu dla wywołanej transakcji wg powyższych wytycznych

konfiguracja submenu kartoteki kontrahentów submenu

 

Zmienna @KTO

Pozycja Menu statycznego lub dynamicznego może mieć w nazwie przypisaną zmienną @KTO, która jest zamieniana nazwę zalogowanego użytkownika. Przykładowo definiujemy nazwę kalendarza KALENDARZ: @KTO

menu kto

 

W efekcie menu wyświetli się następujące w którym zamiast zmiennej @KTO zostanie wyświetlona nazwa zalogowanego użytkownika:

menu kto użytkownik