Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu stanowi istotny element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie niestandardowych menu, które pojawią się po uruchomieniu rejestru, w którym zdefiniowano transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Poniżej omówimy, jak można korzystać z tej funkcji.

Konfiguracja SubMenu w oprogramowaniu magazynowym

Głównym celem Konfiguracji SubMenu jest umożliwienie użytkownikom dostosowania menu aplikacji do własnych potrzeb. Po rozwinięciu sekcji Konfiguracja SubMenu pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, które służą do definiowania SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów jest definiowana w sekcji Ustawienia, a menu jest określane na podstawie kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU.

Aby skonfigurować niestandardowe menu, należy wykonać następujące kroki:

  • Przejdź do Konfiguracji SubMenu w systemie magazynowym Studio WMS.net.
  • Zdefiniuj menu, które chcesz dostosować. Menu to zostanie wyświetlone po uruchomieniu rejestru, w którym wskazałeś transakcję role_sys/sub_menu.aspx.
  • W sekcji Ustawienia, zdefiniuj listę skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, które będą służyć jako podstawy do tworzenia SubMenu.
  • Określ, które kody PRX mają być oznaczone jako SUBMENU, aby zostały uwzględnione w niestandardowym menu.

Dzięki Konfiguracji SubMenu możesz tworzyć spersonalizowane menu, które odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom. To znacznie zwiększa elastyczność i dostosowanie programu magazynowego Studio WMS.net do specyficznych wymagań Twojej firmy.

Podsumowując, Konfiguracja SubMenu to ważna funkcja w systemie magazynowym Studio WMS.net, pozwalająca użytkownikom definiować niestandardowe menu aplikacji. Dzięki temu można dostosować interfejs programu do własnych potrzeb i zwiększyć efektywność korzystania z oprogramowania magazynowego WMS.

Dostosuj menu aplikacji do własnych potrzeb

Konfiguracja SubMenu stanowi istotny element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie niestandardowych menu, które pojawią się po uruchomieniu rejestru, w którym zdefiniowano transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Poniżej omówimy, jak można korzystać z tej funkcji.

Cel Konfiguracji SubMenu

Głównym celem Konfiguracji SubMenu jest umożliwienie użytkownikom dostosowania menu aplikacji do własnych potrzeb. Po rozwinięciu sekcji Konfiguracja SubMenu pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, które służą do definiowania SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów jest definiowana w sekcji Ustawienia, a menu jest określane na podstawie kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU.

Kroki do skonfigurowania niestandardowego menu

Aby skonfigurować niestandardowe menu, należy wykonać następujące kroki:

  1. Przejdź do Konfiguracji SubMenu w systemie magazynowym Studio WMS.net.
  2. Zdefiniuj menu, które chcesz dostosować. Menu to zostanie wyświetlone po uruchomieniu rejestru, w którym wskazałeś transakcję role_sys/sub_menu.aspx.
  3. W sekcji Ustawienia, zdefiniuj listę skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, które będą służyć jako podstawy do tworzenia SubMenu.
  4. Określ, które kody PRX mają być oznaczone jako SUBMENU, aby zostały uwzględnione w niestandardowym menu.

Dzięki Konfiguracji SubMenu możesz tworzyć spersonalizowane menu, które odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom. To znacznie zwiększa elastyczność i dostosowanie programu magazynowego Studio WMS.net do specyficznych wymagań Twojej firmy.

Podsumowanie

Konfiguracja SubMenu to ważna funkcja w systemie magazynowym Studio WMS.net, pozwalająca użytkownikom definiować niestandardowe menu aplikacji. Dzięki temu można dostosować interfejs programu do własnych potrzeb i zwiększyć efektywność korzystania z oprogramowania magazynowego WMS.

Konfiguracja SubMenu w programie magazynowym Studio WMS.net

Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym,  w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Po rozwinięciu sekcji pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, według których możemy zdefiniować SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów definiowana jest w sekcji Ustawienia i menu definicja kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU

submenu kody prx

Po zdefiniowaniu menu (przykładowo dla kartotek kontrahentów) jak w poniższym rzucie ekranu:

konfiguracja submenu kartoteki kontrahentów

Przy takiej konfiguracji jako parametr wywoływanej transakcji podajemy TYPDOK=KON&PRX=M01, w efekcie system zbuduje SubMenu dla wywołanej transakcji wg powyższych wytycznych

konfiguracja submenu kartoteki kontrahentów submenu

Zmienna @KTO

Pozycja Menu statycznego lub dynamicznego może mieć w nazwie przypisaną zmienną @KTO, która jest zamieniana nazwę zalogowanego użytkownika. Przykładowo definiujemy nazwę kalendarza KALENDARZ: @KTO

menu kto

W efekcie menu wyświetli się następujące w którym zamiast zmiennej @KTO zostanie wyświetlona nazwa zalogowanego użytkownika:

menu kto użytkownik
Magazyn Narzędzi - narzędziownia
SAdam

Magazyn Narzędzi

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania magazynem narzędziowym, takiego jak Magazyn Narzędzi SoftwareStudio, pozwala na skuteczną kontrolę nad stanem zapasów, planowanie zamówień i śledzenie historii narzędzi. Efektywne zarządzanie magazynem narzędziowym to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Właściwie zorganizowany magazyn umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie narzędzi, skracając czas potrzebny na znalezienie potrzebnego sprzętu.

Helpdesk
SoftwareStudio

Helpdesk

OTRS umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia pochodzące od klientów w sposób skoordynowany. Dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia (niezależnie od sposobu rejestracji) tworzony jest “bilet”. Przyjmowany jest on przez jedną z osób obsługujących system, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za korespondencję w danej sprawie.

WMS program magazynowy
SAdam

WMS program magazynowy

System zarządzania magazynem WMS jest kluczowym elementem nowoczesnego magazynu. Wybierając odpowiedni program, warto brać pod uwagę nie tylko cenę, ale także dostępne funkcjonalności. System WMS.net od SoftwareStudio to rozwiązanie, które łączy w sobie zaawansowane możliwości zarządzania magazynem z konkurencyjną ceną. Dzięki niemu, możesz zoptymalizować działanie swojego magazynu i zyskać kontrolę nad rozmieszczeniem towarów.

Konfiguracja SubMenu

Głównym celem Konfiguracji SubMenu jest umożliwienie użytkownikom dostosowania menu aplikacji do własnych potrzeb. Po rozwinięciu sekcji Konfiguracja SubMenu pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, które służą do definiowania SubMenu aplikacji. Lista skorowidzów jest definiowana w sekcji Ustawienia, a menu jest określane na podstawie kodów PRX oznaczonych jako SUBMENU.
DEMO
Modyfikacja dokumentu Wz
SAdam

Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu WZ w programie magazynowym Studio WMS.net to proces prosty i efektywny. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie dostosować dokumenty do swoich potrzeb, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania magazynem.

Priorytet
SAdam

Priorytet

W systemie magazynowym dla dokumentów wydań, priorytety odgrywają istotną rolę. Te ważne narzędzia pomagają w efektywnym zarządzaniu magazynem, zwłaszcza w kontekście dostaw i wysyłek. Dzięki nim można zapewnić płynny przepływ towarów, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności logistycznej.

Zmiana miejsca składowania
SAdam

Zmiana miejsca składowania

W magazynach wysokiego składowania często zachodzi potrzeba zmiany miejsca składowania dla konkretnego towaru lub produktu. Jest to typowa sytuacja w operacjach magazynowych, i aby ułatwić tę procedurę, oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje prosty sposób na dokonanie zmiany miejsca składowania.

Widoki SQL

Widoki SQL

W ramach systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) od SoftwareStudio, konfiguracja widoków SQL odgrywa istotną rolę. Pozwala ona na dostosowanie pr...
Kolumny tabeli

Kolumny tabeli

Konfiguracja widoków SQL i kolumn tabeli jest istotnym elementem wdrożenia systemu magazynowego WMS.net. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu struktury da...
Utwórz / aktualizuj kolumny

Utwórz / aktualizuj kolumny

Podczas pracy z programami magazynowymi typu WMS, istnieje wiele funkcji, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych nar...
Kopiowanie zestawień

Kopiowanie zestawień

Podczas wdrażania lub korzystania z programu magazynowego, takiego jak Studio WMS.net, często pojawia się potrzeba tworzenia zestawień, które są podob...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W t...
Konfiguracja MENU

Konfiguracja MENU

Bez względu na wybraną metodę nawigacji w programie, każda wersja wymaga zdefiniowanej listy tzw. MENU, która będzie określać, jakie transakcje użytkow...
Grupy

Grupy

W programie magazynowym grupa menu stanowi ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce, która pomaga w organizacji i wygodnym dostępie do różnych funkcji...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym, jak Studio WMS.net, jest istotnym narzędziem. Pozwala ona dostosować system do konkretnych potrzeb i r...
Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SubMenu stanowi istotny element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie niestandardowych...
Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać...
Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać...
Dynamiczne SubMenu

Dynamiczne SubMenu

Pozycje SubMenu są grupowane według kategorii, i można je definiować niezależnie lub generować dynamicznie na podstawie zapytania do bazy danych....