Nad tabelą z widokami SQL znajdują się przycisku poleceń, jednym z nich jest funkcja Utwórz / aktualizuj kolumny.

Jej wywołanie powoduje wyświetlenie okna ze szczegółami kolumn danego zapytania (widoku) SQL.

 

ustawienia kolumn

 

 

Szczegóły opisu poszczególnych parametrów: Edycja kolumn