system WMS raporty SQL

SoftwareStudio raporty.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja przeznaczona jest to uruchamiania opublikowanych na serwerze SQL Reporting Services raportów. Raporty uruchamiane są na serwerze ustawionym za pomocą zdefiniowanego połączenie w pliku web.config.

W sekcji odpowiedzialnej za definicje źródeł danych <connectionStrings> wymagane jest połączenie o nazwie raportyConnectionString. Przykład takiej definicji

<add name=”raportyConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaServerSQL;Initial Catalog=ReportServer;User Id=uzytkownik;Password=haslo” providerName=”System.Data.SqlClient” />

Do prawidłowego działania transakcja wymaga przy uruchomieniu podania parametrów odpowiedzialnych za to co i w jaki sposób zostanie uruchomione.

  • RAPORT – zawiera wskazanie ścieżki nazwy zainstalowanego raportu, który ma zostać uruchomiony
  • ID – numer identyfikacyjny raportu z programu StudioSystem. Numer raportu nadawany jest automatycznie podczas konfiguracji raportów (http://www.programmagazyn.pl/studio-system/konfiguracja/konfiguracja-informacji/raporty/)
  • hideparam – opcjonalny parametr pozwalający zdecydować czy lista parametrów do zmiany dla użytkownika być ukryta czy widoczna.

Całość konfiguracji raportu odbywa się za pomocą ustawień modułu konfiguracji informacji – raporty

Konfiguracja raportów

Dodatkowe parametry

Zaprojektowany raport może potrzebować jako parametru dodatkowej dowolnej wartości np. numer identyfikacyjny klienta NRIDODN, jednocześnie nie chcemy aby użytkownik miał dostęp do listy parametrów i mógł samodzielnie wybrać tego kontrahenta. W takim wypadku potrzebujemy do raportu przekazać wartość parametru bez możliwości jego zmiany. Jeżeli wywołamy transakcję z dodatkowymi dowolnymi parametrami to program automatycznie doda je do list parametrów które zostaną przekazane do uruchamianego raportu.

Uruchamiany raport musi obsługiwać dodany extra parametr, inaczej spowoduje to błąd i raport nie zostanie wykonany.

Pomijane są standardowe parametry: raport, id oraz hideparam

Ponadto należy nie podawać parametrów systemowych:

  • UZYTKOWNIK
  • MAGAZYN
  • ODDZIAL
  • KOMORKA (MPK)

gdyż są obsługiwane systemowo poprzez konfigurację ustawień raportu.

Przykład

Standardowe wywołanie transakcji do wykonania raportu

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&hideparam=False&id=7

możemy rozbudować poprzez dodanie parametru z numerem identyfikacyjnym kontrahenta

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&hideparam=True&nridodn=1234567890&id=7

lub dodając parametr o nazwie adres

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&adres=001122&hideparam=True&id=7

Parametry mogą być „na sztywno” podawane przy uruchamianiu raportu, albo mogą być dynamicznie dodawane, gdy korzystamy z transakcji x_submenu.aspx z dynamicznym budowaniem pozycji.

Możemy także dodawać wiele parametrów, które chcemy przekazać do uruchamianego raportu, np.

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&adres=001122&nridodn=1234567890&hideparam=True&id=7

raporty.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Oprogramowanie dla zarządzania magazynem
SAdam

Zarządzanie magazynem

Programy demo pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji. Nie są rozwiązaniem które samo zapewni zarządzanie magazynem. Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Aplikacja magazynowa Android
SAdam

Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android zwiększa efektywność i precyzję operacji magazynowych, zapewniając płynne i sprawnie działające procesy. To mobilne rozwiązanie daje magazynierom większą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zadań, a także przyczynia się do minimalizowania błędów i poprawy kontroli nad stanami magazynowymi.

Magazyn Palet

WMS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie magazynem. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować przyjmowanie i wydawanie towarów, a także ewidencjonować i rozliczać nośniki logistyczne. Program jest bardzo użyteczny w przypadku magazynów, w których korzysta się głównie z palet. Wbudowana funkcjonalność systemu pozwala na precyzyjne monitorowanie ilości dostępnych palet, ich lokalizacji oraz historii przemieszczeń.

Program magazynowy Archiwum
SAdam

Sekcja Magazyn

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą definicji magazynowych, miejsc składowania itp, wykorzystywanych w roli WMS.   Magazyny Skorowidz magazynów jest wykorzystywany przy dopisywaniu nowej kartoteki użytkownika. Magazyn wybierany jest ze skorowidza, który pojawia się po

system WMS Nadawanie uprawnień użytkownikowi
SAdam

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu itp. Uprawnienia do MENU wg roli Funkcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień wybranego użytkownika do poszczególnych pozycji menu. Po uruchomieniu funkcji pojawi

system WMS Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

Dokumenty inwentaryzacyjne są odpowiedzialne za rejestrowanie nadwyżek i niedoborów podczas inwentaryzacji. W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych, które są generowane podczas zamknięcia arkusza spisu z natury.