Transakcja przeznaczona jest to uruchamiania opublikowanych na serwerze SQL Reporting Services raportów. Raporty uruchamiane są na serwerze ustawionym za pomocą zdefiniowanego połączenie w pliku web.config.

W sekcji odpowiedzialnej za definicje źródeł danych <connectionStrings> wymagane jest połączenie o nazwie raportyConnectionString. Przykład takiej definicji

<add name=”raportyConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaServerSQL;Initial Catalog=ReportServer;User Id=uzytkownik;Password=haslo” providerName=”System.Data.SqlClient” />

Do prawidłowego działania transakcja wymaga przy uruchomieniu podania parametrów odpowiedzialnych za to co i w jaki sposób zostanie uruchomione.

  • RAPORT – zawiera wskazanie ścieżki nazwy zainstalowanego raportu, który ma zostać uruchomiony
  • ID – numer identyfikacyjny raportu z programu StudioSystem. Numer raportu nadawany jest automatycznie podczas konfiguracji raportów (http://www.programmagazyn.pl/studio-system/konfiguracja/konfiguracja-informacji/raporty/)
  • hideparam – opcjonalny parametr pozwalający zdecydować czy lista parametrów do zmiany dla użytkownika być ukryta czy widoczna.

Całość konfiguracji raportu odbywa się za pomocą ustawień modułu konfiguracji informacji – raporty

Konfiguracja raportów

Dodatkowe parametry

Zaprojektowany raport może potrzebować jako parametru dodatkowej dowolnej wartości np. numer identyfikacyjny klienta NRIDODN, jednocześnie nie chcemy aby użytkownik miał dostęp do listy parametrów i mógł samodzielnie wybrać tego kontrahenta. W takim wypadku potrzebujemy do raportu przekazać wartość parametru bez możliwości jego zmiany. Jeżeli wywołamy transakcję z dodatkowymi dowolnymi parametrami to program automatycznie doda je do list parametrów które zostaną przekazane do uruchamianego raportu.

Uruchamiany raport musi obsługiwać dodany extra parametr, inaczej spowoduje to błąd i raport nie zostanie wykonany.

Pomijane są standardowe parametry: raport, id oraz hideparam

Ponadto należy nie podawać parametrów systemowych:

  • UZYTKOWNIK
  • MAGAZYN
  • ODDZIAL
  • KOMORKA (MPK)

gdyż są obsługiwane systemowo poprzez konfigurację ustawień raportu.

Przykład

Standardowe wywołanie transakcji do wykonania raportu

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&hideparam=False&id=7

możemy rozbudować poprzez dodanie parametru z numerem identyfikacyjnym kontrahenta

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&hideparam=True&nridodn=1234567890&id=7

lub dodając parametr o nazwie adres

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&adres=001122&hideparam=True&id=7

Parametry mogą być „na sztywno” podawane przy uruchamianiu raportu, albo mogą być dynamicznie dodawane, gdy korzystamy z transakcji x_submenu.aspx z dynamicznym budowaniem pozycji.

Możemy także dodawać wiele parametrów, które chcemy przekazać do uruchamianego raportu, np.

raporty.aspx?raport=/StudioSystem/CRM/DPCRM_RAPORT_1&adres=001122&nridodn=1234567890&hideparam=True&id=7