Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane sumy ilości występujących na dokumentach przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg platformy i daty dokumentu.

rozliczanie palet