Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu w zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu i wsparciem utrzymania ruchu dla różnych rodzajów obiektów i przedsiębiorstw.

Jak wykorzystać multipicking do zwiększania efektywności pracy i wydajności magazynu?

Magazyn jest ważnym elementem funkcjonowania wielu firm. W celu usprawnienia procesów magazynowych, wiele przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu zarządzania magazynem (WMS). Jednym z takich systemów jest Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, które oferuje kompleksowe rozwiązania dla branży logistycznej.

Wprowadzenie systemu WMS

System WMS to program, oprogramowanie lub aplikacja, które umożliwia zoptymalizowanie procesów magazynowych. Korzystając z systemu WMS, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoimi zapasami, monitorować ruch towarów, zarządzać zamówieniami i wiele innych. Studio WMS.net firmy SoftwareStudio oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Multipicking jako narzędzie usprawniające pracę magazynu

Jedną z zaawansowanych funkcji oferowanych przez Studio WMS.net jest multipicking. Multipicking to technika, która pozwala na jednoczesne wybieranie kilku produktów z różnych lokalizacji magazynowych w celu złożenia jednego zamówienia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku magazynów obsługujących duże ilości zamówień jednocześnie.

Korzystając z multipickingu, pracownicy magazynu mogą oszczędzać czas i energię, eliminując niepotrzebne przejścia i korzystając z optymalnie zaprojektowanego układu magazynu. Dzięki temu, proces kompletacji zamówień staje się bardziej efektywny. Multipicking pozwala również na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, umożliwiając jednemu pracownikowi obsługę większej ilości zamówień w tym samym czasie.

Korzyści płynące z wykorzystania multipickingu

Wykorzystanie multipickingu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym:

 • Zwiększenie efektywności pracy i wydajności magazynu – dzięki eliminacji niepotrzebnych ruchów, pracownicy mogą skupić się na bardziej produktywnych zadaniach.
 • Redukcja błędów – proces kompletacji zamówień poprzez multipicking pozwala zminimalizować możliwość pomyłek, ponieważ każde zamówienie jest sprawdzane przez pracownika przed wysyłką.
 • Oszczędność czasu – multipicking umożliwia jednoczesne kompletowanie większej liczby zamówień, co prowadzi do oszczędności czasu.
 • Zwiększenie satysfakcji klienta – dzięki szybszej obsłudze zamówień, firma może zapewnić klientom krótsze czasy realizacji zamówień i wyższą jakość obsługi.

W programie obsługiwane są CMMS sekcja kartoteki: obiekty, pracownicy, kontrahenci, lokalizacje obiektów, lokalizacje magazynu.

Kartoteki w programie CMMS

W programie CMMS istnieje sekcja kartoteki, która obejmuje różne rodzaje informacji, takie jak obiekty, pracownicy, kontrahenci oraz lokalizacje obiektów i lokalizacje magazynu. Dzięki tej sekcji możliwe jest skuteczne zarządzanie danymi i informacjami kluczowymi dla prowadzenia działalności.

Obiekty, pracownicy, kontrahenci i lokalizacje

Pierwszym elementem kartoteki są obiekty. Tutaj można rejestrować wszystkie istotne informacje dotyczące obiektów, takie jak nazwa, lokalizacja czy parametry techniczne. To ułatwia monitorowanie i utrzymanie obiektów w dobrym stanie.

Drugi element to pracownicy. W kartotece pracowników można gromadzić dane personalne, informacje o umowach i kompetencjach. Dzięki temu zarządzanie zespołem staje się bardziej przejrzyste i efektywne.

Kolejnym ważnym aspektem są kontrahenci. W sekcji kartoteki kontrahentów można przechowywać informacje kontaktowe, warunki umów i historię współpracy. To ułatwia utrzymanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem kartoteki są lokalizacje obiektów i lokalizacje magazynu. Pozwala to precyzyjnie określić, gdzie znajdują się obiekty i magazyny, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zasobami i zapasami.

Podsumowując, sekcja kartoteki w programie CMMS to niezbędne narzędzie dla firm, które chcą zachować porządek i kontrolę nad danymi związanymi z obiektami, pracownikami, kontrahentami oraz lokalizacjami. Dzięki temu można skuteczniej planować i prowadzić działalność, co przekłada się na sukces i efektywność firmy.

Przykładowy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki może mieć następujące funkcje:

 • Dodawanie i usuwanie obiektów:
  • Umożliwia dodanie nowego obiektu do bazy danych CMMS, zawierającego informacje takie jak nazwa, opis, kategoria obiektu, data dodania itp.
  • Umożliwia usunięcie istniejącego obiektu z bazy danych CMMS.
 • Dodawanie i usuwanie pracowników:
  • Umożliwia dodanie nowego pracownika do bazy danych CMMS, zawierającego informacje takie jak imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu itp.
  • Umożliwia usunięcie istniejącego pracownika z bazy danych CMMS.
 • Dodawanie i usuwanie kontrahentów:
  • Umożliwia dodanie nowego kontrahenta do bazy danych CMMS, zawierającego informacje takie jak nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu itp.
  • Umożliwia usunięcie istniejącego kontrahenta z bazy danych CMMS.
 • Dodawanie i usuwanie lokalizacji obiektów:
 • Umożliwia dodanie nowej lokalizacji obiektu do bazy danych CMMS, zawierającej informacje takie jak nazwa lokalizacji, opis, adres, powiązane obiekty itp.
 • Umożliwia usunięcie istniejącej lokalizacji obiektu z bazy danych CMMS.
 • Dodawanie i usuwanie lokalizacji magazynu:
 • Umożliwia dodanie nowej lokalizacji magazynu do bazy danych CMMS, zawierającej informacje takie jak nazwa lokalizacji, opis, adres, powiązane magazyny itp.
 • Umożliwia usunięcie istniejącej lokalizacji magazynu z bazy danych CMMS.
 • Edytowanie informacji o obiektach, pracownikach, kontrahentach, lokalizacjach obiektów i lokalizacjach magazynu:
 • Umożliwia edycję informacji dotyczących istniejących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu w bazie danych CMMS.
 • Przeglądanie listy obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu:
 • Umożliwia przeglądanie listy wszystkich obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu zapisanych w bazie danych CMMS.
 • Wyszukiwanie obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu:
 • Umożliwia wyszukiwanie obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu w bazie danych CMMS na podstawie określonych kryteriów, takich jak nazwa, kategoria, adres, numer telefonu itp.
 • Ekportowanie danych:
 • Umożliwia eksportowanie danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu do pliku w formacie CSV, Excel itp.
 • Importowanie danych:
  • Umożliwia importowanie danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu z pliku w formacie CSV, Excel itp., do bazy danych CMMS.

Do profesjonalnego definiowania wymagań potrzebna jest specjalistyczna wiedza biznesowa z dziedziny, którą będzie wspierał system.

Program magazynowy Webordering program magazynowy cmms sekcja kartoteki
WMS, a program magazynowy program magazynowy cmms sekcja kartoteki
Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa jest nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw, branż oraz krajowych systemów gospodarczych. Obejmuje ona kompleksowe zadania ekonomiczne, środki techniczne i organizacyjne związane z przechowywaniem zapasów. Jej głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania innych dziedzin gospodarki, takich jak handel czy produkcja.

Motorola MC9190-G
SAdam

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

Uruchomienie magazynu
SAdam

Uruchomienie magazynu

Uruchomienie magazynu to złożony proces, wymagający skupienia na wielu aspektach zarówno technicznych, jak i operacyjnych. Sukces w tej dziedzinie zależy od starannego planowania, wyboru odpowiednich narzędzi i technologii, a także zaangażowania zespołu. Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań zapewni płynność operacji magazynowych i przyczyni się do wzrostu efektywności całego łańcucha dostaw.

Kartoteki

Magazyn jest ważnym elementem funkcjonowania wielu firm. W celu usprawnienia procesów magazynowych, wiele przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu zarządzania magazynem (WMS). Jednym z takich systemów jest Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, które oferuje kompleksowe rozwiązania dla branży logistycznej.
DEMO
Masked Input
SAdam

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja MASKED INPUT, która pozwala na precyzyjne określenie sposobu formatowania danych podczas wprowadzania ich do formularza j_insert_update.

Sekcja Narzędziownia
SAdam

Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia to ważna część modułu dla Administratora systemu magazynowego Studio WMS.net. W tej sekcji znajdują się skorowidze, które odgrywają istotną rolę w zarządzaniu magazynem narzędzi.

Microsoft .NET

Oprogramowanie firmy Microsoft służące do łączenia informacji, osób, systemów i urządzeń. Technologia .NET zapewnia współdziałanie oparte na XML, wykorzystywana jest w wielu produktach firmy Microsoft: w serwerach, klientach, usługach i narzędziach. Na przykład takie produkty,

Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...
Lokalizacje magazynu

Lokalizacje magazynu

Programy magazynowe są nieodzownym narzędziem dla firm, które chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, kontrolę i transparentność w zarządzaniu magazynem. D...
Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram pracy magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. To plan, który określa rozkład zadań i operacji w magazynie, mają...
Zlecenia w realizacji

Zlecenia w realizacji

Harmonogram pracy magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. To plan, który określa rozkład zadań i operacji w magazynie, mają...
Nowe zlecenia

Nowe zlecenia

W ramach systemu CMMS Utrzymanie ruchu, programy magazynowe odgrywają istotną rolę w efektywnym zarządzaniu harmonogramem zadań. Dzięki wykorzystaniu nowoc...
Przeglądy prewencyjne

Przeglądy prewencyjne

Przeglądy prewencyjne są nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania magazynem. Regularne i systematyczne kontrole sprzętu, urządzeń i wyposażenia są kluczo...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...
Lokalizacje magazynu

Lokalizacje magazynu

Programy magazynowe są nieodzownym narzędziem dla firm, które chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, kontrolę i transparentność w zarządzaniu magazynem. D...