Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazynem oraz relacjami z partnerami biznesowymi. Dzięki tym funkcjom, można zoptymalizować procesy logistyczne i budować trwałe relacje z klientami oraz dostawcami.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI

Rejestr kartotek kontrahentów w programie magazynowym CMMS stanowi ważne narzędzie dla efektywnego zarządzania danymi dotyczącymi dostawców, producentów i serwisów związanych z utrzymaniem ruchu. Dostępne funkcje, takie jak "Dopisz", "Edycja", "Kontakty" (tylko w rejestrze producentów), "Załączniki" i "Uwagi", pozwalają na kompleksowe zarządzanie danymi kontrahentów oraz umożliwiają efektywną komunikację i współpracę z nimi.

Rejestr kartotek kontrahentów

Rejestr kartotek kontrahentów w CMMS to miejsce, w którym przechowywane są informacje o dostawcach, producentach i serwisach związanych z utrzymaniem ruchu. W rejestrze dostępne są różne funkcje ułatwiające zarządzanie danymi kontrahentów. Oto niektóre z tych funkcji:

Dopisz

Funkcja „Dopisz” umożliwia dodawanie nowych kartotek kontrahentów do systemu CMMS. Przez formularz wprowadza się informacje o kontrahencie, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe itp. Wprowadzone dane są następnie zapisywane w systemie i stają się dostępne w rejestrze.

Edycja

Funkcja „Edycja” pozwala na modyfikację istniejących kartotek kontrahentów. Umożliwia wprowadzanie zmian w danych, takich jak adres, dane kontaktowe, informacje o usługach czy produktach oferowanych przez kontrahenta. Dzięki tej funkcji można aktualizować informacje w kartotekach kontrahentów w razie zmian w kontaktach lub ofercie kontrahenta.

Kontakty (tylko w rejestrze producentów)

Funkcja „Kontakty” jest dostępna tylko w rejestrze producentów. Umożliwia zarządzanie informacjami kontaktowymi producentów związanych z utrzymaniem ruchu. W tej sekcji można dodawać, edytować lub usuwać kontakty, takie jak nazwa kontaktu, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail itp. To ułatwia skuteczne komunikowanie się z producentami w przypadku pytań, zamówień lub reklamacji.

Załączniki

Funkcja „Załączniki” pozwala na dodawanie załączników do kartotek kontrahentów. Można dołączać pliki, takie jak umowy, cenniki, instrukcje obsługi itp., które są powiązane z danym kontrahentem. Ta funkcja ułatwia przechowywanie i zarządzanie dokumentacją związaną z kontrahentami, co jest szczególnie przydatne przy negocjacjach handlowych czy analizie ofert.

Uwagi

Funkcja „Uwagi” umożliwia dodawanie uwag, notatek lub komentarzy do kartotek kontrahentów. Można w ten sposób zapisywać dodatkowe informacje, przemyślenia czy ważne uwagi dotyczące kontrahenta. Uwagi te mogą być przydatne dla innych użytkowników systemu CMMS lub służyć jako przypomnienia czy dodatkowe informacje dla pracowników zajmujących się utrzymaniem ruchu.

Programy magazynowe, takie jak oprogramowanie magazynowe czy aplikacje magazynowe, są niezwykle przydatnymi narzędziami w zarządzaniu magazynem i utrzymaniem ruchu w firmach. Jednym z elementów tych programów jest moduł CMMS (Computerized Maintenance Management System), który wspiera efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie. W ramach tego modułu istnieją również kartoteki kontrahentów, które umożliwiają przechowywanie i zarządzanie informacjami o dostawcach, producentach oraz serwisach związanych z utrzymaniem ruchu.

Kartoteki kontrahentów – dlaczego są ważne?

Kartoteki kontrahentów to kluczowy element każdego programu magazynowego. Dzięki nim można przechowywać i zarządzać informacjami o klientach, dostawcach i innymi partnerami biznesowymi. To ważne, ponieważ pozwala to na szybkie i efektywne obsługiwanie zamówień, śledzenie historii współpracy i zachowanie dobrej relacji z kontrahentami.

Funkcje kartotek kontrahentów w programie WMS.net

Program magazynowy WMS.net oferuje rozbudowane możliwości tworzenia i zarządzania kartotekami kontrahentów. Użytkownicy mogą łatwo dodawać nowych kontrahentów do systemu i wprowadzać wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe itp.

Dodatkowo, system umożliwia przypisywanie kontrahentów do konkretnych zamówień, co ułatwia śledzenie i identyfikację klientów lub dostawców w procesie logistycznym. Możliwość tworzenia notatek i komunikatów w kartotekach kontrahentów również ułatwia komunikację z nimi.

Zarządzanie relacjami z kontrahentami

Dzięki programowi magazynowemu WMS.net, firmy mogą skutecznie zarządzać relacjami z kontrahentami. System umożliwia śledzenie historii transakcji, terminów płatności, a także poziomu satysfakcji klientów. To wszystko przyczynia się do budowania długotrwałych i korzystnych relacji biznesowych.

Wygodne zarządzanie kontrahentami w programie magazynowym CMMS

Sekcja „Kontrahenci” w Kartotece

W programie magazynowym CMMS, istnieje specjalna sekcja o nazwie „Kartoteka”, która zawiera wiele przydatnych opcji. Jedną z kluczowych pozycji w tej sekcji jest „Kontrahenci”. Dzięki tej opcji można łatwo zarządzać danymi dotyczącymi dostawców, producentów oraz serwisów.

Po wybraniu opcji „Kontrahenci” pojawia się submenu, które zawiera trzy kategorie: „Dostawcy”, „Producenci” oraz „Serwisy”. To submenu umożliwia szybki dostęp do poszczególnych kartotek kontrahentów, co znacznie ułatwia pracę z danymi i informacjami związanymi z różnymi partnerami biznesowymi.

Kartoteka „Dostawcy” pozwala na przechowywanie danych kontaktowych oraz innych istotnych informacji o dostawcach, co jest niezwykle przydatne podczas zamawiania materiałów i towarów do magazynu.

Kartoteka „Producenci” umożliwia gromadzenie danych o producentach różnych produktów, co ułatwia identyfikację źródła poszczególnych elementów w magazynie.

Natomiast kartoteka „Serwisy” pozwala na śledzenie informacji dotyczących firm i serwisów, które zajmują się naprawą i konserwacją sprzętu w magazynie.

Dzięki tym funkcjonalnościom, zarządzanie kontrahentami w programie magazynowym CMMS staje się prostsze i bardziej efektywne, co przekłada się na sprawniejsze procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Wszystkie informacje są łatwo dostępne, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i skuteczne działanie w zarządzaniu magazynem.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla submenu zawierająca rejestr DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW, SERWISÓW.

W rejestrze dostępne są funkcję : DOPISZ, EDYCJA, KONTAKTY(tylko w rejestrze producenci), ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.

wstep

Wybór pozycji menu DOSTAWCY – wyświetli rejestr wszystkich dostawców.

Wybór pozycji menu PRODUCENCI – wyświetli rejestr wszystkich producentów.

Wybór pozycji menu SERWIS – wyświetli rejestr wszystkich serwisów.


 Polecenie DOPISZ

dopisz

Tworzenie Kartoteki Kontrahenta

Prosty sposób na dodawanie kontrahentów

Jeśli chcesz dodać nową kartotekę kontrahenta do naszego systemu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Nasz formularz dopisania kartoteki jest łatwy w obsłudze i umożliwia szybkie dodawanie ważnych informacji.

 1. Rozpocznij od kliknięcia w odpowiednie polecenie, które wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta.
 2. Wypełnij wszystkie pola wymagane, które są oznaczone pogrubioną czcionką. Obejmuje to:
 • Nazwa kontrahenta
 • Nazwa skrócona
 • Kod pocztowy
 • Ulica
 • Kraj
 • Sposób wydania
 1. Upewnij się, że wszystkie te informacje są uzupełnione, inaczej nie będzie możliwe zapisanie kartoteki.
 2. Jeśli spróbujesz zapisać kartotekę z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi, zostanie wyświetlony komunikat informujący cię o konieczności wypełnienia wszystkich wymaganych pól.
 3. Gdy wszystkie dane są gotowe, kliknij polecenie „ZAPISZ”, aby potwierdzić dodanie kartoteki kontrahenta.
 4. Jeśli zdecydujesz się jednak zrezygnować z dodawania kartoteki, możesz zawsze kliknąć polecenie „ANULUJ”, które zamknie formularz bez zapisywania wprowadzonych danych.

Teraz wiesz, jak w prosty sposób tworzyć kartoteki kontrahentów w naszym systemie. Dzięki temu możesz skutecznie zarządzać informacjami o swoich partnerach biznesowych.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie Kontakty(tylko PRODUCENCI)

kontakty

Polecenie wyświetla formularz edycji kontaktów skojarzonych z danym producentem. Informacje o kontakcie to podstawowe dane osobowe osoby fizycznej związanej z producentem.

Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.

Biznes oczekuje pełnej funkcjonalności tradycyjnego oprogramowania klienckiego. W aplikacjach internetowych nie chce rezygnować z funkcjonalności..

Program magazynowy CMMS kartoteki kontrahentów

SoftwareStudio oferuje program magazynowy cmms kartoteki kontrahentów zapewniające odpowiednią widoczność, współpracę i szybkość, aby zagwarantować stały przepływ towarów od surowców do gotowych produktów trafiających w ręce konsumentów. Program magazynowy w Internecie staje się podstawą funkcjonowania coraz większej ilości firm logistycznych. Pozwala na dostęp do danych w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie. Brak potrzeby instalacji, oraz prostota zarządzania pozwalają na korzystanie z aplikacji od razu i bez potrzeby aktualizacji, która przebiega w tle. Wszystkie gromadzone dane znajdują się na scentralizowanym serwerze, a codzienne kopie zapasowe dają bezpieczeństwo w razie jakichkolwiek awarii.

Funkcje systemu WMS

Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Wdrażamy rozwiązania klasy WMS oraz wspieramy Klientów w ich utrzymaniu i rozwoju. Autorskie systemy znajdują się w czołówce najlepszych systemów magazynowych w Polsce. Jesteśmy software house z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy oprogramowanie magazynowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Obsługa kartotek kontrahentów, asortymentu oraz miejsc składowania. Szczegółowa ewidencja według numerów nośników logistycznych, numerów partii oraz dat produkcji czy terminów ważności.

Programy magazynowe
bazy danych
SoftwareStudio

Bazy danych

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.

Cykl życia strony internetowej
SoftwareStudio

Cykl życia strony internetowej

Przechowują  swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy odwiedzin dowolnego użytkownika do restartu serwera. Ponieważ pula zmiennych aplikacyjnych jest wspólna dla wszystkich użytkowników serwisu, zmienne te mogą zostać wykorzystane do wymiany danych pomiędzy internautami. Dostęp do zmiennych aplikacyjnych daje kolekcja Application indeksowana kluczami reprezentującymi nazwy zmiennych aplikacyjnych. Ponieważ kolekcja przechowuje wartości typu ogólnego object przy ich odczycie należy zrzutować je na odpowiedni typ. Przed odczytem należy upewnić się, czy zmienna znajduje się w kolekcji sprawdzając, czy pozycja o kluczu reprezentującym nazwę zmiennej nie jest pusta.

Personalizacja WMS
Paulina Nijak

Personalizacja WMS

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

Kartoteki kontrahentów

Rejestr kartotek kontrahentów w programie magazynowym CMMS stanowi ważne narzędzie dla efektywnego zarządzania danymi dotyczącymi dostawców, producentów i serwisów związanych z utrzymaniem ruchu. Dostępne funkcje, takie jak "Dopisz", "Edycja", "Kontakty" (tylko w rejestrze producentów), "Załączniki" i "Uwagi", pozwalają na kompleksowe zarządzanie danymi kontrahentów oraz umożliwiają efektywną komunikację i współpracę z nimi.
DEMO
adm_users.aspx
SAdam

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, co pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu do systemu.

dpmag_insert_p.aspx

Uniwersalna transakcja przyjęć palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr przy uruchamianiu). Standardowo obsługuje przyjęcia z zewnątrz PZ i wewnętrzne PW. PROGRAM MAGAZYNOWY dpmag_insert_r.aspxUniwersalna transakcja wydań palet do magazynu, może

Zlecenie Wydania ZWZ
SAdam

Zlecenie Wydania ZWZ

Terminal wyposażony w system Android może być wykorzystywany do wspomagania różnorodnych procesów w ramach systemu WMS.net. Dzięki zainstalowaniu specjalnych modułów do obsługi bazy danych online systemu WMS.net na terminalu, można skanować kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych i jednostek ładunkowych za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych.

Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...
Lokalizacje magazynu

Lokalizacje magazynu

Programy magazynowe są nieodzownym narzędziem dla firm, które chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, kontrolę i transparentność w zarządzaniu magazynem. D...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...