Transakcja wyświetla pulpit z oknami na podstawie konfiguracji.

Moduł programu KONFIGURACJA pozwala definiować okna jakie mają znaleźć się na pulpicie menadżerskim (dashboard)

dashboard parametry

Wprowadzamy następujące informacje:

  • ROLA – nazwa roli dla jakiej dany zapis będzie przypisany, filtr na podstawie roli zalogowanego użytkownika;
  • GRUPA – dowolne, wymagane oznaczenie pozwalające grupować okna dzięki czemu możemy projektować dowolnie wiele różnych pulpitów. Wartość dla pola GRUPA musi być przekazana jako parametr przy uruchamianiu transakcji dashboard.aspx;
  • KOLEJNOŚĆ – powoduje, że okna są umieszczane na pulpicie wg wskazanej kolejności;
  • NAZWA – unikalna, dowolna nazwa okna na pulpicie;
  • TEKST – informacja wyświetlana jako tytuł okna;
  • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA –
  • PARAMETRY TRANSAKCJI – wskazanie jaki plik lub strona internetowa ma być umieszczona w oknie na pulpicie;
  • WSPÓŁRZĘDNE podajemy w pikselach odległość od górnego lewego narożnika okna aplikacji;
  • ROZMIAR okna, podajemy w pikselach szerokość i wysokość okna.

 

Zapisane okna wyświetlane są w rejestrze oznaczonym kodem prx=DSB (tabela _menu)

konfiguracja dashboard

 

Parametry

Wymagane jest podanie parametru grupa, wg którego filtrowane są pozycje okien.

Uruchamianie

Transakcja może być uruchamiana na starcie po zalogowaniu użytkownika np.

role_sys/dashboard.aspx?grupa=AAA

 

Przykład 1

Położenie okna na pulpicie określone jest przez współrzędne okna w pikselach, odmierzane od lewego górnego narożnika. Wprowadzając wartości X=1 i Y=1

dashboard współrzędne X0Y0

Spowodujemy wyświetlenie okna na pulpicie w skrajnie lewym górnym narożniku.

dashboard współrzędne X1Y1

 

Zmieniając wartości przesuwamy okno,

dashboard współrzędne X300Y0

 

otrzymamy w efekcie

dashboard X300Y0

 

lub

dashboard X50Y50

 

otrzymamy

dashboard X50Y50a