dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie spersonalizowanych pulpitów, na których można monitorować i zarządzać danymi związanych z magazynem.

Wyświetlanie pulpitów z konfiguracją

Transakcja dashboard.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest narzędziem umożliwiającym tworzenie spersonalizowanych pulpitów do monitorowania i zarządzania danymi magazynowymi. Dzięki konfiguracji parametrów, użytkownicy mogą dostosować wygląd i funkcjonalność pulpitów do swoich potrzeb, co zwiększa efektywność pracy z systemem magazynowym WMS.

Moduł programu KONFIGURACJA, dostępny w systemie magazynowym Studio WMS.net, umożliwia użytkownikom definiowanie okien, które mają być wyświetlane na pulpicie menadżerskim, czyli dashboardzie. Konfiguracja tego modułu pozwala dostosować wygląd i zawartość pulpitów do indywidualnych potrzeb.

Przy tworzeniu pulpitów konfigurujemy różne parametry, które mają wpływ na to, jak będą one wyglądać i działać. Oto niektóre z tych parametrów:

 • ROLA: Określamy nazwę roli, do której dany zapis pulpitu będzie przypisany, co pozwala na filtrowanie widoczności pulpitów w zależności od roli zalogowanego użytkownika.
 • GRUPA: Wprowadzamy dowolne oznaczenie, które pozwala grupować okna na pulpicie. Dzięki temu możemy projektować wiele różnych pulpitów i przypisywać do nich odpowiednie grupy.
 • KOLEJNOŚĆ: Określamy kolejność, w jakiej okna są umieszczane na pulpicie.
 • NAZWA: Nadajemy unikalną nazwę każdemu oknu na pulpicie.
 • TEKST: Informacja wyświetlana jako tytuł okna.
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA: Wskazujemy, jaki plik lub strona internetowa ma być umieszczona w oknie na pulpicie.
 • WSPÓŁRZĘDNE: Podajemy współrzędne okna w pikselach od lewego górnego narożnika.
 • ROZMIAR: Określamy rozmiar okna, podając szerokość i wysokość w pikselach.

Zapisane okna są przechowywane w rejestrze oznaczonym kodem prx=DSB. Parametrem grupa filtrowane są pozycje okien, co pozwala na spersonalizowane zarządzanie nimi.

Transakcja wyświetla pulpit z oknami na podstawie konfiguracji.

Moduł programu KONFIGURACJA pozwala definiować okna jakie mają znaleźć się na pulpicie menadżerskim (dashboard)

dashboard parametry

Wprowadzamy następujące informacje:

 • ROLA – nazwa roli dla jakiej dany zapis będzie przypisany, filtr na podstawie roli zalogowanego użytkownika;
 • GRUPA – dowolne, wymagane oznaczenie pozwalające grupować okna dzięki czemu możemy projektować dowolnie wiele różnych pulpitów. Wartość dla pola GRUPA musi być przekazana jako parametr przy uruchamianiu transakcji dashboard.aspx;
 • KOLEJNOŚĆ – powoduje, że okna są umieszczane na pulpicie wg wskazanej kolejności;
 • NAZWA – unikalna, dowolna nazwa okna na pulpicie;
 • TEKST – informacja wyświetlana jako tytuł okna;
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA –
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – wskazanie jaki plik lub strona internetowa ma być umieszczona w oknie na pulpicie;
 • WSPÓŁRZĘDNE podajemy w pikselach odległość od górnego lewego narożnika okna aplikacji;
 • ROZMIAR okna, podajemy w pikselach szerokość i wysokość okna.

Zapisane okna wyświetlane są w rejestrze oznaczonym kodem prx=DSB (tabela _menu)

konfiguracja dashboard

Parametry

Wymagane jest podanie parametru grupa, wg którego filtrowane są pozycje okien.

Uruchamianie

Transakcja może być uruchamiana na starcie po zalogowaniu użytkownika np.

role_sys/dashboard.aspx?grupa=AAA

Przykład 1

Położenie okna na pulpicie określone jest przez współrzędne okna w pikselach, odmierzane od lewego górnego narożnika. Wprowadzając wartości X=1 i Y=1

dashboard współrzędne X0Y0

Spowodujemy wyświetlenie okna na pulpicie w skrajnie lewym górnym narożniku.

dashboard współrzędne X1Y1

Zmieniając wartości przesuwamy okno,

dashboard współrzędne X300Y0

otrzymamy w efekcie

dashboard X300Y0

lub

dashboard X50Y50

otrzymamy

dashboard X50Y50a
Program magazynowy www
SAdam

Program magazynowy www

Program magazynowy www to aplikacja internetowa działająca przez przeglądarkę internetową, dająca podobne możliwości jak tradycyjny program magazynowy instalowany na komputerze.

SQL Report Server
SAdam

SQL Report Server

W dzisiejszym świecie biznesowym dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie to klucz do sukcesu. Aby sprostać tym oczekiwaniom, niezbędne jest wykorzystanie rozbudowanych rozwiązań Business Intelligence. Jednym z takich narzędzi jest SQL Report Server.

Rozliczenie kosztów
Joanna Ciebień

Rozliczenie kosztów

W ramach prowadzenia działalności logistycznej i gospodarki narzędziowej, rozliczenie kosztów jest kluczowym elementem. Dlatego też firma SoftwareStudio dostarcza narzędzia, które ułatwiają ten proces. Poniżej przedstawiamy kroki, które można podjąć, korzystając z funkcjonalności związanych z rozliczeniem kosztów w naszym oprogramowaniu.

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest narzędziem umożliwiającym tworzenie spersonalizowanych pulpitów do monitorowania i zarządzania danymi magazynowymi. Dzięki konfiguracji parametrów, użytkownicy mogą dostosować wygląd i funkcjonalność pulpitów do swoich potrzeb, co zwiększa efektywność pracy z systemem magazynowym WMS.
DEMO
struktura folderów
SAdam

Struktura folderów

Program magazynowy WMS.net zapewnia efektywną organizację danych. Struktura folderów jest przejrzysta i intuicyjna. Obejmuje ona różne kategorie, które odpowiadają poszczególnym działaniom w magazynie.

role_hr

Na platformie StudioSystem transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_hr przeznaczone są do realizacji zadań związanych z obsługą modułu HR dla agencji pośrednictwa pracy. Https (hypertext transfer protocol secure) to internetowy protokół komunikacyjny chroniący integralność i poufność

WMS_KNASO_STANY
basiap

WMS_KNASO_STANY

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje funkcja transakcji, która umożliwia wyświetlanie aktualnych stanów magazynowych oraz miejsc składowania określonego asortymentu. Proces ten jest prosty i efektywny. Po zeskanowaniu kodu asortymentu użytkownik otrzymuje informacje o aktualnych miejscach składowania, ilości, dacie produkcji, terminie ważności oraz numerze serii lub partii produkcyjnej. To niezwykle przydatne narzędzie, które pomaga w śledzeniu i zarządzaniu zapasami magazynowymi w sposób przejrzysty i precyzyjny. Dzięki Studio WMS.net, kontrola nad asortymentem staje się bardziej efektywna i dostępna w czasie rzeczywistym.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...