Transakcja korzystająca z tych samych ustawień co x_grid.aspx tworzy na podstawie zapytania i konfiguracji tabeli bardzo prosty widok tabeli zbudowanej ze znaczników DIV. Można ją wykorzystać do wyświetlania dowolnych zapytań, jednak należy pamiętać o ograniczeniach związanych z prostotą tej transakcji np, brak możliwości częściowego pobierania danych, czyli całość wyniku zapytania jest umieszczana w tabeli. Transakcja więc doskonale nadaje się do wyświetlania krótkich tabel i prezentowania np. szybkich raportów. Transakcję można wykorzystać jako metodę do wyświetlania raportów w okienkach pulpitu zarządzania (dashboard.aspx).

dashboard div_grid

 

Parametry

Uruchamiając transakcję div_grid.aspx należy podać nazwę parametru REFNO dla którego ma być zbudowana tabela. Parametr ten to wartość kolumny KOD TRANSAKCJI

konfiguracja div_grid

 

Przykład uruchomienia transakcji:

/role_sys/div_grid.aspx?refno=DSB_DPHAN_MONTH

uruchomienie div_grid