Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania. Program WF-Mag WAPRO i WMS można używać jako niezależne programy.

W ten sposób że biuro prowadzi ogólną ewidencję księgowo handlową magazynu, natomiast niezależnie swoją ewidencję wyłącznie ilościową prowadzi magazynier. Magazynier w programie WMS rejestruje inne informacje, interesujące go z punktu widzenia logistyki, a nie handlu czy księgowości. Takie wykorzystywanie ma jednak swoje ograniczenia i wady.

Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane. Na pewno będzie kłopot z utrzymaniem dyscypliny pracy z programem i pilnowaniem zgodności baz produktów czy kontrahentów. Alternatywą jest wdrożenie zintegrowanego rozwiązania, czyli programu WMS.net, który stanowi dodatek dla systemu nadrzędnego jakim jest WAPRO WF-mag. 

magazyn-wysokiego-składowania, Program-Magazynowy

program magazyn

Magazyn Wysokiego Składowania dla systemu WAPRO pozwala ponadto na dostęp przez przeglądarkę internetową użytkownikom. Nie tylko w sieci lokalnej, ale także klientom i partnerom. Wykorzystanie SQL Reporting Services pozwala na szybkie i eleganckie tworzenie raportów prac magazynierów, zajętości miejsc składowania itp. Zastosowanie kodów kreskowych 1D lub 2D pozwala na szybką identyfikację pozycji. Kody kreskowe można odczytywać z bazy WF-mag WAPRO lub prowadzone niezależnie w samym systemie WMS.

Program magazyn WMS

Magazynowy program WMS można dostępny jest na komputery z przeglądarką Internetową. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać programu WMS. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program studio magazyn wms net. Za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania. Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji skorowidze / systemowe o nazwie transakcje. System do zarządzania magazynem, czyli WMS – warehouse management system zwiększa wydajność magazynu. Przy tym redukuje koszty poprzez pełne wsparcie procesów logistycznych i eliminację błędów podczas kompletacji.


Program magazyn

Pozwala on korzystać z modułów z system windows ce, windows mobile lub android. Program magazynowy studio wms net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej. Szczególnie w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Standardowo skonfigurowany program magazynowy może być bez problemu zaakceptowany w wielu prostych magazynach wysokiego składowania posiadających podobną specyfikę pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem enova. Gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego microsoft sql. Program magazynowy wms do sprawnej pracy wymaga systemu operacyjnego. To windows xp professional, windows vista business z zainstalowanymi aktualizacjami lub windows 7. Program magazynowy studio magazyn.

Za pomocą menu program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Internetowy program magazynowy pozwala na pracę przez przeglądarkę internetową, na przykład chrome, firefox, opera, internet explorer czy safarii.

To oprogramowanie dedykowane do pracy w magazynie, pozbawione nadmiarowych funkcji handlowych, wystawiania faktur czy księgowości. Funkcja programu magazynowego – inwentaryzacja – program magazynowy wms net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron, które zawierają tekst i obrazki.

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja, która dynamicznie generuje strony dla klienta.

Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika. Ponieważ niektóre dane (albo ogromna ich większość w przypadku aplikacji biznesowych) jest prywatnych – czyli dostęp jest ograniczony. Serwer www sprawdza, kim jest użytkownik i tym problemem zajmuje się serwer dzięki autoidentyfikacji.

partie-produkcyjne-i-daty-ważności-Magazynowe-systemy-informatyczne

Partie produkcyjne i daty ważności

Magazynowe systemy informatyczne. Obsługa magazynu, czyli systemy WMS. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Za pomocą programu magazynowego WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Program magazynowy Online w technologii ASP.net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008 Server R2, SQL 2012 Server lub SQL 2014 Server.
Partie produkcyjne i daty ważności

kryteria-wyboru-lokalizacji-Aplikacja-magazynowa-android

Kryteria wyboru lokalizacji

Aplikacja magazynowa android. Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikają tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych, zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magazynie zauważyć można dwa niezależne trendy metod wyboru lokalizacji, jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą operatywność firmy logistycznej. Kryteria wyboru lokalizacji są pochodną potrzeb logistycznych i biznesowych oraz możliwości infrastruktury magazynowej.
Kryteria wyboru lokalizacji

zarządzanie-rozmieszczeniem-towaru-w-magazynie-Program-do-prowadzenia-magazynu

Zarządzanie rozmieszczeniem towaru w magazynie

Program do prowadzenia magazynu. Moduł magazynu wysokiego składowania wspomaga lub zastępuje pracę Kierownika Magazynu w zakresie zarządzania lokalizacją (rozmieszczaniem) towarów. Wykorzystanie raportów badania rotacji towarów moduł magazynu wysokiego składowania generuje zlecenia przesunięcia towarów na optymalne lokacje z punktu widzenia operacji magazynowych. Program magazynowy wspiera wybór lokalizacji przy przyjęciu towaru.
Zarządzanie rozmieszczeniem towaru w magazynie

program-magazynowy-online-usługi-logistyczne-System-zarządzania-magazynem

Program magazynowy online usługi logistyczne

System zarządzania magazynem. Kontrolowanie procesów magazynowych Online dzięki systemowi WMS.net jest bardzo wygodne i usprawnia pracę. Umożliwia to program magazynowy Online, który można obsługiwać za pomocą każdej przeglądarki internetowej (Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome i inne). WMS generuje raporty dotyczące stanów magazynowych o różnorodnej charakterystyce – od stanów w konkretnych jednostkach organizacyjnych poprzez wybrane magazyny, aż po stany poszczególnych grup towarów. Wskazuje także na stany: ujemne, czy zerowe. Uzyskiwanie informacji odbywa się na bieżąco – udostępniane są bieżące, wybrane według kategorii, dane w trakcie pracy magazynu.
Program magazynowy online usługi logistyczne

aplikacja-do-zarządzania-magazynem-Program-do-obsługi-magazynu

Aplikacja do zarządzania magazynem

Program do obsługi magazynu. Aplikacja do zarządzania magazynem ma za zadanie nie tylko prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo wartościową, ale także pozwolić w łatwy i szybki sposób dokonać wdrożenia nowych pracowników obsługujących magazyn oraz zapewnić dostęp przez Internet klientom magazynu. Aplikacja wspiera obsługę terminali radiowych WiFi z systemem Windows lub Android oraz zapewnia korzystanie z drukarek etykiet oraz kodów kresowych 1D i 2D.
Aplikacja do zarządzania magazynem