Report Builder

Report Builder jest wszechstronnym narzędziem, które umożliwia efektywne zarządzanie danymi w magazynie. Jego zaawansowane funkcjonalności, łatwość użycia i możliwość integracji z systemami magazynowymi.

Report Builder

Narzędzie Do Tworzenia Raportów w Nowoczesnym Magazynie

Współczesne zarządzanie magazynem wymaga nie tylko efektywnej organizacji przestrzeni i logistyki, ale również dokładnej analizy i raportowania danych. Tutaj kluczową rolę odgrywa Report Builder, narzędzie oferujące zaawansowane możliwości w zakresie tworzenia i analizy raportów.

Kluczowe Funkcjonalności Report Builder

 1. Tabele Przestawne i Wykresy Przestawne: Report Builder umożliwia tworzenie tabel przestawnych, oferując interaktywny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Pozwalają one na szczegółową analizę danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe. Raporty te są nieocenione przy analizie powiązanych podsumowań, zwłaszcza gdy konieczne jest porównanie kilku aspektów danych​​.
 2. Zaawansowane Analizy i Prezentacje Danych: Narzędzie umożliwia rozwijanie i zwijanie danych, prezentowanie szczegółów, sortowanie, filtrowanie, grupowanie pól, zmienianie funkcji podsumowania, a także dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł. Użytkownik może również zmieniać układ formularzy i rozmieszczenie pól, co pozwala na dopasowanie raportów do indywidualnych potrzeb biznesowych​​.
 3. Przystępność i Łatwość Użycia: Report Builder charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika, który jest łatwy w obsłudze nawet dla osób mniej zaawansowanych technologicznie. Umożliwia tworzenie złożonych raportów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych.

Report Builder

Czy zapoznałeś się z ofertą na Report Builder w służbie programu magazynowego ? Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwala analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Integracja z Systemami Magazynowymi

 1. WMS.net i Inne Systemy Magazynowe: Report Builder może być zintegrowany z różnymi systemami zarządzania magazynem (WMS), takimi jak WMS.net. Oferuje to możliwość szybkiego tworzenia raportów na podstawie danych zgromadzonych w systemie magazynowym, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami i procesami logistycznymi​​​​.
 2. Mobilność i Dostępność: Zintegrowanie Report Builder z mobilnymi rozwiązaniami magazynowymi, np. na urządzeniach z systemem Android, pozwala na bieżące generowanie i analizowanie raportów, nawet w terenie. To zwiększa elastyczność i pozwala na szybszą reakcję na zmieniające się warunki pracy w magazynie​​.

Zastosowanie w Praktyce

 1. Analiza i Zarządzanie Zapasami: Report Builder pozwala na efektywną analizę stanów magazynowych, śledzenie partii towarów, zarządzanie zapasami klienta, a także monitorowanie procesów produkcyjnych i logistycznych.
 2. Optymalizacja Procesów Logistycznych: Dzięki dokładnej analizie danych, Report Builder wspomaga optymalizację procesów logistycznych, takich jak planowanie wysyłek, kontrola ilościowa i asortymentowa towarów, co przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

REPORT BUILDER

Report Builder to narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie danymi w firmie SoftwareStudio. Dzięki niemu możemy szybko podsumować, analizować oraz przedstawiać istotne informacje w czytelny sposób.

Raporty tabeli przestawnej stanowią kluczowy element tego narzędzia. Pozwalają one na interaktywne podsumowywanie dużych ilości danych, co jest niezwykle przydatne w świecie biznesu. Dzięki nim możemy analizować liczby i otrzymywać odpowiedzi na pytania, które wcześniej były trudne do przewidzenia.

Główne zastosowania raportów tabeli przestawnej są różnorodne. Możemy nimi tworzyć kwerendy dotyczące ogromnych zbiorów danych w wielu przyjaznych dla użytkownika formatach. Dodatkowo, możliwe jest częściowe podsumowywanie danych liczbowych, gromadzenie informacji według kategorii i podkategorii, a także tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł.

Raporty tabeli przestawnej pozwalają także na rozwijanie i zwijanie poziomów danych, co pomaga nam w precyzyjnym analizowaniu interesujących obszarów. Przesuwanie wierszy do kolumn i kolumn do wierszy, czyli „przestawianie”, daje możliwość uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych.

Dodatkowo, narzędzie umożliwia filtrowanie, sortowanie, grupowanie oraz warunkowe formatowanie danych, co jest niezwykle przydatne do koncentrowania się na potrzebnych informacjach. Możemy także prezentować raporty w atrakcyjny sposób, zarówno online, jak i w formie wydrukowanej, co ułatwia dzielenie się nimi z innymi osobami w firmie.

Warto zaznaczyć, że Report Builder to nieocenione narzędzie dla firmy SoftwareStudio, które pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji opartych na istotnych danych. Dzięki niemu możemy efektywniej zarządzać danymi i osiągać lepsze wyniki w biznesie.

Czym są raporty tabeli przestawnej?

Report Builder – Analiza Danych za Pomocą Raportów Tabeli Przestawnej w Programie

Raporty tabeli przestawnej to narzędzie często używane do analizy związanych podsumowań. Kiedy musimy podsumować długą listę wartości i porównać różne aspekty tych wartości, raporty tabeli przestawnej stają się niezastąpionym rozwiązaniem. W takim raporcie poszczególne kolumny lub pola danych źródłowych stają się polami tabeli przestawnej, agregując informacje z wielu wierszy.

Po utworzeniu początkowego raportu tabeli przestawnej, co obejmuje zdefiniowanie źródła danych, rozmieszczenie pól na liście pól tabeli przestawnej i wybranie początkowego układu, możemy wykonać wiele zadań w trakcie pracy nad raportem tabeli przestawnej.

Pierwszym ważnym aspektem jest eksploracja danych, co obejmuje:

 • Rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów dotyczących wartości.
 • Sortowanie, filtrowanie i grupowanie pól i elementów.
 • Zmienianie funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.

Kolejnym istotnym krokiem jest dostosowanie układu raportu, w tym:

 • Zmienianie formy raportu tabeli przestawnej, takiej jak forma kompaktowa, forma konspektu lub forma tabelaryczna.
 • Dodawanie i usuwanie pól oraz dostosowywanie ich rozmieszczenia.
 • Zmienianie kolejności pól lub elementów.

Możemy także dostosowywać układ kolumn, wierszy i sum częściowych, co obejmuje:

 • Włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i nagłówków pól wierszy.
 • Wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.
 • Wyświetlanie sum częściowych powyżej lub poniżej odpowiadających im wierszy.
 • Dopasowywanie szerokości kolumn podczas odświeżania.
 • Przenoszenie pól kolumny do obszaru wiersza lub pól wiersza do obszaru kolumny.
 • Scalanie lub rozdzielanie komórek elementów zewnętrznego wiersza lub kolumny.

Ważne jest również zarządzanie wyświetlaniem pustych komórek i błędów, co obejmuje:

 • Zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek.
 • Zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych.
 • Wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.

Ostatnim aspektem jest dostosowywanie formatu raportu, co obejmuje:

 • Ręczne i warunkowe formatowanie komórek i zakresów.
 • Zmienianie ogólnego stylu formatowania tabeli przestawnej.
 • Zmienianie formatu liczb dla pól.
 • Uwzględnianie formatowania serwera OLAP.

W rezultacie raporty tabeli przestawnej w programie Report Builder pozwalają na dogłębną analizę danych, dostosowanie wyglądu raportu do własnych potrzeb i prezentację informacji w sposób czytelny i zrozumiały.

Studio Raporty.net

Oferujemy uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server – Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office.

Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF.

Report Builder

Współczesne zarządzanie magazynem wymaga nie tylko efektywnej organizacji przestrzeni i logistyki, ale również dokładnej analizy i raportowania danych. Tutaj kluczową rolę odgrywa Report Builder, narzędzie oferujące zaawansowane możliwości w zakresie tworzenia i analizy raportów.
Report Builder
Program do gospodarki magazynowej
SAdam

Program do gospodarki magazynowej

Programy do gospodarki magazynowej, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania zapasami. Oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, minimalizację błędów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Enova - księga handlowa
SAdam

Enova – księga handlowa

Moduł księga handlowa w systemie Enova to narzędzie, które zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy. Dzięki niemu można skutecznie ewidencjonować dokumenty, dokonywać księgowania oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania zarówno bieżące, jak i okresowe.

wydawanie narzędzi
SAdam

Wydawanie narzędzi

W dzisiejszych czasach, gdzie tempo pracy przemysłowej nieustannie rośnie, a konkurencja na rynku wymaga ciągłego doskonalenia procesów operacyjnych, kluczowe staje się efektywne zarządzanie narzędziami w magazynach. Innowacyjne systemy wydawania narzędzi, takie jak Studio TCS.net, oferują rozwiązania, które nie tylko zwiększają produktywność, ale również zapewniają bezpieczeństwo i precyzję w zarządzaniu zasobami.

Przyjęcie z produkcji
SAdam

Przyjęcie z produkcji

Proces przyjęcia z produkcji wyrobów gotowych do magazynu jest kluczowym etapem w zarządzaniu zapasami i logistyką przedsiębiorstwa. Aby zapewnić efektywną i precyzyjną rejestrację przyjęć, program magazynowy oferuje specjalną transakcję, która umożliwia skanowanie kodów kreskowych na kartonach i rejestrowanie przyjęcia zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie, jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego.

Kartoteki
SAdam

Kartoteki

Oprogramowanie magazynowe WMS.net stanowi kluczowy element zarządzania magazynem. Zapewnia efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki niemu procesy magazynowe stają się proste i przejrzyste. Program WMS.net oferuje użytkownikom wiele funkcji. Jedną z nich jest sekcja Informacje. Znajduje się tam opcja Zestawienia. Jest ona niezwykle przydatna w codziennej pracy magazynowej. Umożliwia szybki dostęp do potrzebnych danych.

Spis Magazyn WMS.net
SAdam

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazyny przeznaczone do obsługi hurtowni, jak również e-commerce, handlowe magazyny detaliczne i inne.