Przesunięcia palet

Przesunięcia palet

Program Magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji ułatwiających zarządzanie magazynem palet. Jedną z kluczowych możliwości jest rejestrowanie dokumentów przesunięć palet (MM) między różnymi platformami magazynowymi.

Rejestracja Przesunięć Palet z Programem Magazynowym Studio WMS.net

Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie magazynem palet staje się bardziej przejrzyste i efektywne. Program Magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to nieocenione narzędzie dla wszystkich, którzy zajmują się logistyką magazynową i chcą zoptymalizować procesy związane z przemieszczaniem palet.

Aby dokonać rejestracji przesunięć palet za pomocą tego programu, należy wykonać kilka prostych kroków. Program umożliwia rejestrowanie przemieszczeń palet między różnymi miejscami składowania w magazynie.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego dokumentu przesunięć palet z listy dostępnych opcji w programie. Następnie użytkownik może określić, które palety zostaną przesunięte i między którymi platformami ma to nastąpić.

Warto zaznaczyć, że program Studio WMS.net pozwala na rejestrowanie tych przesunięć w sposób bardzo intuicyjny. Użytkownik może śledzić historię przesunięć palet oraz mieć pełny wgląd w aktualny stan magazynu palet.

Program Magazyn Palet pozwala rejestrować dokumentu przesunięć palet (MM) między platformami, czyli miejscami ich składowania.

Po wywołaniu menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

magazyn palet dokumenty przesuniec

Nowy dokument przesunięcia palet

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlona formatka dopisania nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM.

Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT należy wskazać:

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej. Rodzaje dokumentów definiuje administrator systemu.
  • Numer dowodu – pole do wpisania numeru dowodu wewnętrznego.
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej uwagi komentarza.
magazyn palet dokumenty przesuniec nowy

Zdjęcie przedstawia interfejs użytkownika programu magazynowego, prawdopodobnie należącego do systemu Studio WMS.net. Widoczne są standardowe elementy interfejsu aplikacji okienkowej, takie jak pasek menu na górze z ikonami reprezentującymi różne funkcje, takie jak zapisywanie, drukowanie, pomoc i inne. Poniżej paska menu znajduje się pasek narzędzi z przyciskami szybkiego dostępu.

Centralna część ekranu to formularz lub widok tabeli z polami do wprowadzania danych, który może służyć do dokumentowania przesunięć palet w magazynie. Na formularzu zaznaczone są pola, w których użytkownik może wprowadzać szczegółowe informacje, prawdopodobnie dotyczące identyfikacji palety, ilości towaru czy lokalizacji w magazynie. Całość ma klasyczny, biznesowy charakter, sugerujący funkcjonalność i prostotę obsługi.

W zakładce POZYCJE dopisujemy pozycje dokumentu

  • Magazyn wydania – z listy rozwijanej wskazujemy magazyn, z którego zostaną wydane palety.
  • Magazyn przyjęcia – z listy rozwijanej wskazujemy magazyn, na który zostaną przyjęte palety.
  • Rodzaj palety – z listy rozwijanej wskazujemy paletę, która ma zostać przesunięta. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie palety skojarzone z magazynem wydania palet.
  • Platforma wydania – z listy rozwijanej wybieramy platformę, z której zostaną wydane palety.
  • Platforma przyjęcia – z listy rozwijanej wybieramy platformę, na która zostaną przyjęte palety.
  • Ilość – w polu ilość należy wpisać ilość przesuwanych palet.

Pozycja pojawi się na liście pozycji dokumentu po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ. Do dokumentu zostaną dopisane automatycznie dwie pozycje – jedna ze znakiem na minus (rozchodowa), a druga przychodowa.

magazyn palet dokumenty przesuniec pozycje

Na przedstawionym obrazku widzimy interfejs programu magazynowego Studio WMS.net skoncentrowany na zarządzaniu paletami. Górna część ekranu zawiera pasek menu z ikonami, które umożliwiają dostęp do różnych funkcji programu, takich jak tworzenie nowych dokumentów, zapisywanie zmian, wyszukiwanie czy pomoc techniczna. Poniżej znajduje się pasek narzędzi z przyciskami służącymi do szybkiego wykonania określonych działań.

W centralnej części ekranu znajduje się formularz z polami do wprowadzania informacji, który prawdopodobnie służy do dokumentowania szczegółów przesunięcia palet w obrębie magazynu. Możemy zauważyć pola takie jak „Numer referencyjny”, „Numer przesunięcia” oraz „Numer palety”, które są wyraźnie oznaczone, co wskazuje na ich znaczenie w procesie logistycznym. W części dolnej formularza, pod polami wprowadzania danych, znajduje się sekcja tabelaryczna, która może służyć do przedstawienia listy pozycji towarów na paletach lub szczegółów dotyczących ich przesunięć.

Design interfejsu jest prosty i funkcjonalny, skonstruowany z myślą o łatwości użycia i przejrzystości, co jest kluczowe w oprogramowaniu służącym do zarządzania logistyką magazynową.

Dodanie kolejnej pozycji dokumentu wymaga wypełnienia pól: magazyn wydania, magazyn przyjęcia, rodzaj palety, platforma wydania, platforma przyjęcia oraz ilość. Kolejna pozycja dokumentu zostanie dodana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ.

UWAGA!!! Dopisanie pozycji zostanie zablokowane, jeżeli na magazynie przyjęcia nie będzie założonej kartoteki palet o identycznym indeksie jak wskazana w polu RODZAJ PALETY.

W trakcie dopisania dokumentu jest także możliwość usuwania pozycji.

Przed usunięciem pozycji należy ją zaznaczyć przez kliknięcie

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycje na liście wraz z pozycją powiązaną.

W zakładce CECHY można wprowadzić do dokumentu dodatkowe informacje. Cechy dokumentu definiuje administrator systemu. W zakładce cechy modyfikacji podlegają pola WARTOŚĆ CECHY oraz UWAGI. Edycja pola uruchamiana jest przez kliknięcie.

Po wprowadzeniu żądanej informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Zakładka UWAGI to możliwość wprowadzenia do dokumentu dodatkowych uwag – komentarzy. Nowa uwaga – komentarz dopisywana jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy uwaga ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł uwagi. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

Programy SQL
SAdam

Programy SQL

Firmy logistyczne mogą wykorzystać programy SQL do różnorodnych zadań, takich jak zarządzanie zapasami, śledzenie przesyłek, optymalizacja układu magazynu, awizacja transportów, czy zarządzanie reklamacjami. Dzięki temu możliwe jest nie tylko poprawienie efektywności operacyjnej, ale także zwiększenie satysfakcji klientów.

Inwentaryzacja w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net odbywa się pod względem wartościowym, jaki i ilościowym.
Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program WMS posiada moduł, który umożliwia sprawną inwentaryzację.

Windows Server 2008 i SQL Server
SoftwareStudio

Windows Server 2008 i SQL Server

Windows Server 2008 i SQL Server 2008 to niezawodne narzędzia, które umożliwiają Twojej firmie skuteczne zarządzanie danymi, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i oszczędności. Dzięki nim Twoje przedsiębiorstwo może rozwijać się i osiągać jeszcze większy sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Nie zwlekaj – korzystaj z tych profesjonalnych rozwiązań już teraz!

Przesunięcia palet

Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie magazynem palet staje się bardziej przejrzyste i efektywne. Program Magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to nieocenione narzędzie dla wszystkich, którzy zajmują się logistyką magazynową i chcą zoptymalizować procesy związane z przemieszczaniem palet.
DEMO

Zlecenia przesunięcia bufor

Menu wyświetla rejestr zleceń przesunięcia w buforze. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.  Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przesunięcia  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie przesunięcia. Polecenie EDYCJA Polecenie wyświetla formularz

x_priorytet.aspx
SAdam

x_priorytet.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net istnieje specjalna transakcja, która umożliwia zmianę priorytetów dokumentów. Ten proces pozwala na elastyczne zarządzanie dokumentami magazynowymi i dostosowanie ich priorytetów do bieżących potrzeb.

Oprogramowanie komputerowe
SAdam

Oprogramowanie komputerowe

Platforma Warehouse Management System (WMS) to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie komputerowe, które ma na celu ułatwienie firmom zarządzanie swoimi operacjami magazynowymi. Jest to narzędzie stworzone do skutecznego śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji procesów związanych z magazynem.

Przesunięcia palet

Przesunięcia palet

Program Magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji ułatwiających zarządzanie magazynem palet. Jedną z kluc...
Przyjęcia palet

Przyjęcia palet

Przyjęcie palet w magazynie to kluczowy proces w zarządzaniu logistyką magazynową. Nasz program magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, umoż...
Dokumenty przyjęć palet bufor

Dokumenty przyjęć palet bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, istnieje funkcja "Dokumenty Przyjęć Palet Bufor". Po wywołaniu tego menu, możesz zobaczyć reje...
Wydanie palet

Wydanie palet

Niezależnie od wielkości organizacji, oprogramowanie do zarządzania magazynem z wydawaniem palet może pomóc w zwiększeniu wydajności, minimalizowaniu kosztó...
Dokumenty wydań palet bufor

Dokumenty wydań palet bufor

Dokumenty wydań palet w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio oferują wiele przydatnych funkcji. W rejestrze tych dokumentów dostępne są ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...