Report Builder

Report Builder to niezawodne i bezpłatne narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które stanowi nieocenioną pomoc w procesie tworzenia raportów. Warto poznać możliwości tego programu, aby skutecznie zarządzać danymi i generować potrzebne raporty.

Report Builder

SQL reporting services

WMS, SQL Reporting Services i Microsoft Report Builder to narzędzia służące do tworzenia raportów. WMS to internetowe narzędzie raportowania do tworzenia i zarządzania raportami korporacyjnymi, które umożliwiają użytkownikom podejmowanie szybkich decyzji na podstawie spostrzeżeń opartych na danych. SQL Reporting Services (SSRS) to oparty na serwerze system oprogramowania do generowania raportów firmy Microsoft, a Microsoft Report Builder to oparte na systemie Windows narzędzie do tworzenia raportów, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie raportów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania lub projektowania.

SQL Reporting Services (SSRS) to oparty na serwerze system oprogramowania do generowania raportów firmy Microsoft. SSRS obsługuje szeroką gamę źródeł danych, w tym najpopularniejsze relacyjne bazy danych, takie jak SQL Server i Oracle, a także nierelacyjne źródła danych, takie jak pliki płaskie, źródła XML i ODBC. SSRS tworzy szeroką gamę raportów, w tym raporty tabelaryczne, macierzowe i graficzne. Obsługuje również funkcje interaktywne, takie jak parametry i szczegółowe informacje, umożliwiające tworzenie wysoce spersonalizowanych, interaktywnych raportów.

Microsoft Report Builder to oparte na systemie Windows narzędzie do tworzenia raportów, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie raportów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania lub projektowania. Report Builder ma intuicyjny interfejs, który pozwala użytkownikom przeciągać i upuszczać pola danych na obszar roboczy raportu. Zawiera również różnorodne wizualizacje, w tym tabele, wykresy, mapy i wykresy, umożliwiające szybkie generowanie niestandardowych raportów. Report Builder obsługuje szeroką gamę źródeł danych, w tym SQL Server, Oracle i Azure.

WMS, SQL Reporting Services i Microsoft Report Builder to trzy narzędzia, które umożliwiają użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie raportów. WMS to internetowe narzędzie raportowania do szybkiego tworzenia raportów przedsiębiorstwa i zarządzania nimi. SQL Reporting Services (SSRS) to oparty na serwerze system oprogramowania do generowania raportów, a Microsoft Report Builder to oparte na systemie Windows narzędzie do tworzenia raportów, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie raportów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania lub projektowania. Te trzy narzędzia zapewniają organizacjom możliwość szybkiego i łatwego tworzenia raportów, które dostarczają opartych na danych spostrzeżeń, które pomagają im podejmować świadome decyzje.

Report Builder

Report Builder to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL 2008 czy 2008 R2) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report Builder 2.0 lub 3.0

Jednym z kluczowych atutów Report Builder jest jego łatwość obsługi. Dzięki niemu możesz szybko i sprawnie tworzyć definicje raportów, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej. To narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, co pozwala na oszczędność czasu i energii.

Warto zaznaczyć, że wybór odpowiedniej wersji programu Report Builder zależy od wersji serwera raportów, z jaką pracujesz. Dla serwera raportów SQL 2008, polecamy korzystanie z wersji 2.0 programu. Natomiast dla wersji SQL 2008 R2, najlepszym rozwiązaniem będzie wersja 3.0.

Dzięki Report Builder możesz z łatwością definiować, formatować i dostosowywać raporty do swoich potrzeb. To narzędzie daje Ci pełną kontrolę nad wyglądem i zawartością raportów, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania danymi.

Poznaj Report Builder

Przegląd i Analiza Danych za pomocą Raportów Tabeli Przestawnej

Raporty tabeli przestawnej stanowią potężne narzędzie do podsumowywania, analizowania, przeglądania i prezentowania danych w sposób klarowny. Dzięki nim można szybko i efektywnie analizować istotne informacje w firmie.

Raporty tabeli przestawnej pozwalają na dokładną analizę danych liczbowych i pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na różne pytania dotyczące tych danych. Oto główne zastosowania raportów tabeli przestawnej:

 1. Tworzenie różnych kwerend dotyczących dużych ilości danych w prosty i przyjazny sposób.
 2. Podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych według różnych kategorii i podkategorii.
 3. Tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł do analizy danych.
 4. Przechodzenie między różnymi poziomami danych w celu bardziej szczegółowej analizy.
 5. Przestawianie danych źródłowych, czyli przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy, w celu uzyskania różnych podsumowań.
 6. Możliwość filtrowania, sortowania, grupowania i warunkowego formatowania danych.
 7. Prezentowanie czytelnych i atrakcyjnych raportów online lub w formie wydruku.

Raporty tabeli przestawnej są szczególnie przydatne do analizy powiązanych podsumowań, zwłaszcza gdy trzeba podsumować wiele wartości i porównać różne aspekty tych wartości.

W raporcie tabeli przestawnej, poszczególne kolumny lub pola danych źródłowych stają się polami tabeli przestawnej, które podsumowują wiele wierszy zawierających informacje. Po utworzeniu wstępnego raportu tabeli przestawnej można wykonywać wiele zadań, takich jak:

 • Eksploracja danych poprzez rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów wartości.
 • Sortowanie, filtrowanie i grupowanie pól i elementów.
 • Zmiana funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.
 • Dostosowywanie układu formularza i rozmieszczenia pól, np. zmiana formy raportu na kompaktową, konspekt lub tabelaryczną.
 • Dodawanie, usuwanie i zmienianie rozmieszczenia pól.
 • Modyfikacja układu kolumn, wierszy i sum częściowych.
 • Dostosowywanie wyświetlania pustych komórek i błędów.
 • Zmiana formatowania komórek i zakresów danych.

Wnioski wynikające z analizy danych za pomocą raportów tabeli przestawnej mogą być kluczowymi informacjami, które pomogą podejmować bardziej świadome decyzje w firmie. To narzędzie pozwala na szybkie i skuteczne badanie danych, co jest niezbędne w dzisiejszym środowisku biznesowym.

serwer raportów
serwer raportów

Raport tabeli przestawnej

Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych danych w przedsiębiorstwie.

Raport tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Raport tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych. Główne zastosowania raportu tabeli przestawnej są następujące:

 • tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika sposobów;
 • częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł;
 • rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów;
 • przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;
 • filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach;
 • prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie online lub wydrukowanych.

Analiza danych za pomocą Raportów Tabeli Przestawnej

Skuteczna analiza i porównywanie danych

Raporty tabeli przestawnej stanowią niezwykle przydatne narzędzie do analizy danych i porównywania różnych wartości. Są szczególnie użyteczne, gdy mamy do czynienia z długą listą wartości i chcemy zestawić ze sobą różne aspekty poszczególnych danych.

W raporcie tabeli przestawnej, poszczególne kolumny lub pola danych źródłowych stają się polami tabeli przestawnej, które agregują informacje z wielu wierszy danych. Proces tworzenia raportu tabeli przestawnej zaczyna się od zdefiniowania źródła danych, rozmieszczenia pól na liście pól tabeli przestawnej oraz wybrania wstępnego układu.

Po utworzeniu wstępnego raportu tabeli przestawnej, można przystąpić do wykonywania różnych zadań związanych z analizą danych. Dzięki temu narzędziu możemy łatwo podsumowywać dane, porównywać wartości i wyciągać wnioski z dużych zbiorów informacji.

Wnioski te mogą być cenne dla działalności biznesowej, pozwalając na lepsze zrozumienie danych i podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Dlatego też raporty tabeli przestawnej stanowią istotny element narzędzi analizy danych, ułatwiający skuteczną pracę z danymi i ich interpretację.

planowanie-raportu-projekt-dokumentu-reklamacji
planowanie-raportu-projekt-dokumentu-reklamacji

Report Builder w systemie magazynowym

Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych danych w przedsiębiorstwie.
Raport tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Raport tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych. Główne zastosowania raportu tabeli przestawnej są następujące:

 • tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika sposobów;
 • częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł;
 • rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów;
 • przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;
 • filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach;
 • prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie online lub wydrukowanych.
planowanie-raportu-projekt-kartoteki-stany
planowanie-raportu-projekt-kartoteki-stany

Raportowanie z wykorzystaniem Microsoft Report Builder i Report Viewer

Szybki dostęp do danych biznesowych

Pracownicy, aby podejmować decyzje w błyskawicznym tempie, potrzebują łatwego dostępu do danych biznesowych, które są gromadzone za pomocą różnych programów. Ci pracownicy, którzy posiadają różnorodne umiejętności i szeroką wiedzę, potrzebują narzędzia, które jest zarówno intuicyjne, jak i potężne. To narzędzie musi umożliwiać im przeglądanie danych i znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej dotyczącej źródeł danych w firmie.

Microsoft Report Builder, będący składnikiem usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, jest odpowiedzią na te potrzeby. To narzędzie umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów za pomocą przyjaznego modelu danych. Dzięki niemu pracownicy mogą samodzielnie kształtować dane i informacje w sposób, który jest dla nich najbardziej użyteczny.

Co więcej, Microsoft Report Builder korzysta z platformy Reporting Services, co pozwala na udostępnianie funkcji raportowania ad hoc wszystkim pracownikom. Dzięki temu każdy może tworzyć, dostosowywać i udostępniać raporty, bez konieczności angażowania zespołu IT.

W rezultacie, korzystając z Microsoft Report Builder i Report Viewer, pracownicy mają możliwość błyskawicznego dostępu do danych biznesowych, co pomaga im podejmować trafne decyzje i działać efektywniej w swoich działaniach biznesowych. To narzędzie zapewnia szybki i łatwy dostęp do wiedzy, co jest kluczowe dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

report-builder-wykres-kolowy-raport
report-builder-wykres-kolowy-raport

Wykorzystanie Raportów Tabeli Przestawnej i Raportów Wykresu Przestawnego w Analizie Danych

Skuteczne Narzędzia Analizy Danych

Raporty tabeli przestawnej oraz raporty wykresu przestawnego stanowią skuteczne narzędzia do analizy danych w przedsiębiorstwach. Pozwalają one na podsumowanie, analizę, przeglądanie oraz przedstawianie danych w sposób czytelny i zrozumiały. Te narzędzia umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych informacji w firmie.

Raport Tabeli Przestawnej

Raport tabeli przestawnej jest interaktywnym narzędziem, które umożliwia szybkie podsumowywanie dużych ilości danych. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą dokładnie analizować dane liczbowe i uzyskiwać odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczące tych danych.

Często używamy raportów tabeli przestawnej do analizy powiązanych podsumowań, zwłaszcza gdy potrzebujemy zestawić wiele wartości i porównać różne aspekty tych wartości. Każda kolumna lub pole danych źródłowych staje się polem tabeli przestawnej, które podsumowuje wiele wierszy zawierających informacje. Tworząc raport tabeli przestawnej, możemy wykonywać różne zadania, takie jak:

 • Eksplorowanie danych poprzez rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów dotyczących wartości.
 • Sortowanie, filtrowanie oraz grupowanie pól i elementów.
 • Zmienianie funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.

Customizacja i Formatowanie

Raporty tabeli przestawnej pozwalają również na dostosowanie układu formularza i rozmieszczenia pól, co obejmuje:

 • Zmienianie formy raportu tabeli przestawnej, takie jak forma kompaktowa, forma konspektu, forma tabelaryczna.
 • Dodawanie i usuwanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia.
 • Zmienianie kolejności pól lub elementów.

Możemy także modyfikować układ kolumn, wierszy i sum częściowych, włączając lub wyłączając nagłówki pól kolumn i wierszy oraz wyświetlając lub ukrywając puste wiersze. Warto zaznaczyć, że możemy wyświetlać sumy częściowe powyżej lub poniżej odpowiadających im wierszy.

Dodatkowo, raporty tabeli przestawnej pozwalają na dostosowanie wyświetlania pustych komórek i błędów oraz zmianę formatu danych, w tym formatowanie liczb i uwzględnianie formatowania serwera OLAP.

Podsumowując, raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego stanowią niezbędne narzędzia dla firm, które pragną lepiej zrozumieć i analizować swoje dane biznesowe. Dają one możliwość głębszej eksploracji informacji i pozwalają podejmować bardziej świadome decyzje oparte na faktach.

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer

Szybki dostęp do danych biznesowych

Pracownicy, aby podejmować szybkie i skuteczne decyzje, potrzebują łatwego dostępu do danych biznesowych, które są zapisywane za pomocą różnych programów. W tym celu potrzebują intuicyjnego, ale potężnego narzędzia, które pozwoli im przeglądać dane i znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania, nie wymagając szczegółowej wiedzy technicznej odnośnie firmowych źródeł danych.

Microsoft Report Builder, będący częścią Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, stanowi idealne narzędzie do tworzenia własnych raportów w oparciu o przyjazny model danych. To narzędzie wykorzystuje platformę Reporting Services, co pozwala wszystkim użytkownikom na korzystanie z funkcji raportowania ad hoc.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 zapewnia intuicyjne środowisko do tworzenia raportów, które przypomina użytkownikom pakiet Office. To pozwala firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze produktów z pakietu Microsoft Office 2007.

Nasz program obsługuje wszystkie możliwości usług SQL Server 2008 Reporting Services

W tym:

 • Elastyczny układ raportu dostępny w języku definicji raportu SQL Server 2008.
 • Wizualizacje danych, takie jak wykresy i mierniki.
 • Obsługę tekstów sformatowanych w polach tekstowych.
 • Eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word.

Report Builder 2.0 oferuje także wiele funkcji ułatwiających proces tworzenia i edytowania raportów oraz kwerend, takie jak:

 • Proste kreatory do tworzenia obszarów danych tabeli, macierzy i wykresów.
 • Obsługę otwierania i edytowania raportów przechowywanych na serwerze raportów.
 • Możliwość korzystania z zasobów serwera, takich jak współdzielone źródła danych.
 • Projektanci kwerend dla wielu źródeł danych, w tym specjalny projektant dla programu Microsoft SQL Server.

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą klienta Report Builder. Interfejs użytkownika tej aplikacji przypomina interfejs programów z pakietu Microsoft Office, takich jak Excel czy PowerPoint. Jest to aplikacja ClickOnce, więc można ją wdrożyć przez przeglądarkę internetową.

Użytkownik zaczyna od wyboru szablonu układu raportu, który zawiera predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze i wykresy. Następnie przeciąga wybrane elementy danych z modelu, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia, które pozwalają filtrować dane źródłowe raportu.

Model zawiera wszystkie informacje potrzebne narzędziu Report Builder do automatycznego generowania zapytań i pobierania danych. Report Builder umożliwia także użytkownikom:

 • Formatowanie raportów i dodawanie tekstu.
 • Tworzenie nowych pól i obliczeń na podstawie modelu.
 • Podgląd, drukowanie i publikowanie raportów.
 • Eksportowanie danych raportu do różnych formatów, takich jak Microsoft Excel, Microsoft Word i pliki PDF.

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych.

Report Builder: Tworzenie Raportów w Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

Nowe Możliwości w Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0

Report Builder to niezastąpione narzędzie w świecie Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services. Pozwala ono użytkownikom na tworzenie własnych raportów w sposób wyjątkowo prosty i intuicyjny.

Jednym z najważniejszych aspektów Report Builder jest jego przyjazny model danych. Dzięki niemu użytkownicy mogą łatwo manipulować danymi i tworzyć raporty, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Model ten jest tak intuicyjny, że nawet osoby nieobeznane z zaawansowanym programowaniem mogą swobodnie korzystać z tego narzędzia.

Report Builder wykorzystuje platformę Reporting Services

A to oznacza, że raporty można udostępniać wszystkim użytkownikom w organizacji. Nie ma potrzeby korzystania z zaawansowanych umiejętności programistycznych ani dostępu do specjalistycznego oprogramowania. Wszyscy pracownicy mogą tworzyć raporty ad hoc, dostosowane do bieżących potrzeb.

Co więcej, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 oferuje środowisko tworzenia raportów, które przypomina interfejs pakietu Office. Dla firm i użytkowników korzystających z produktów Microsoft Office 2007, jest to znakomita wiadomość. Dzięki podobnemu środowisku mogą oni korzystać z Report Builder z łatwością, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie.

Podsumowując, Report Builder to potężne narzędzie, które umożliwia tworzenie raportów w Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services w sposób prosty i efektywny. Dzięki niemu użytkownicy mogą korzystać z danych i dostosowywać raporty do swoich potrzeb, bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych. To doskonała opcja dla organizacji chcących zwiększyć swoją produktywność w zakresie raportowania.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 obsługuje wszystkie funkcje usług SQL Server 2008 Reporting Services, w tym:

 • Możliwości tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008.
 • Wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki.
 • Pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany.
 • Eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word.

Funkcje specyficzne dla programu Report Builder 2.0 związane z uproszczeniem procesu tworzenia i edytowania raportów oraz kwerend są następujące:

 • Łatwe w użyciu kreatory tworzenia obszarów danych tabeli, macierzy i wykresu.
 • Obsługa bezpośredniego otwierania i edytowania raportów przechowywanych na serwerze raportów.
 • Obsługa funkcji korzystania z zasobów serwera, takich jak udostępnione źródła danych.
 • Projektanci kwerend dla wielu źródeł danych, w tym projektant kwerend przeznaczony specjalnie dla programu Microsoft SQL Server.

Tworzenie i Edycja Raportów z Aplikacją Report Builder

Przejrzysty Interfejs i Prosta Obsługa

Aplikacja kliencka Report Builder jest niezwykle przydatnym narzędziem, które umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję raportów w łatwy i intuicyjny sposób. Interfejs użytkownika tej aplikacji został zaprojektowany w taki sposób, że przypomina interfejs znany z popularnych programów Microsoft Office, takich jak Excel czy PowerPoint.

Warto zaznaczyć, że Report Builder to aplikacja ClickOnce, co oznacza, że można ją uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Dzięki temu użytkownicy nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach, co znacząco ułatwia korzystanie z tego narzędzia.

Proces tworzenia raportu rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego szablonu układu raportu. Szablony te zawierają predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy, co ułatwia organizację informacji w raporcie.

Następnie użytkownik może przeciągać i upuszczać wybrane elementy danych z modelu do widoku projektu. To intuicyjne działanie pozwala na szybkie i efektywne umieszczanie danych w raporcie. Dodatkowo, użytkownik może definiować różnego rodzaju ograniczenia, które pozwalają na filtrowanie danych źródłowych raportu, co jest przydatne do dostosowywania raportów do własnych potrzeb.

Warto również zaznaczyć, że model zawiera wszystkie niezbędne informacje, które Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych. Dzięki temu użytkownik może skoncentrować się na projektowaniu raportu, a cały proces generowania danych zostaje zautomatyzowany.

Podsumowując, aplikacja Report Builder to narzędzie, które w prosty sposób umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję raportów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwościom dostosowania raportów do własnych potrzeb, jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują efektywnie zarządzać danymi i prezentować je w klarowny sposób.

Report Builder pozwala także użytkownikom na:

 • formatowanie raportów i uzupełnianie ich napisami,
 • tworzenie nowych pól i obliczeń zdefiniowanych z wykorzystaniem modelu,
 • podgląd, drukowanie i publikowanie raportów,
 • eksport danych tworzących raport do plików w różnych formatach, w tym w formacie Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Acrobat Reader

Praca z Report Builder w systemie WMS

Kroki do stworzenia raportu w systemie WMS

Proces tworzenia raportu w systemie WMS zaczyna się od wyboru odpowiedniego modelu raportu oraz układu danych, które zostaną wykorzystane w raporcie. Następnie, kluczowym etapem jest analiza modelu raportu i wybór pól z bazy danych, które mają być uwzględnione w raporcie.

Podczas projektowania raportu istnieje możliwość wyświetlenia podglądu w dowolnym momencie, co pozwala na bieżącą weryfikację poprawności projektu. To ważne, aby upewnić się, że raport będzie zawierał wszystkie potrzebne informacje.

Kiedy projekt raportu jest już gotowy, można stworzyć jego szablon za pomocą narzędzia Microsoft Report Builder 3.0. Ten gotowy raport może zostać opublikowany i udostępniony na serwerze SQL. Menu programu STUDIO RAPORTY.net jest dynamicznie budowane na podstawie dostępnych raportów SQL server.

Efektem tego procesu jest wynik raportu, który jest wyświetlany na ekranie za pomocą przeglądarki internetowej. Gotowy dokument może być drukowany lub eksportowany do popularnych formatów plików, takich jak PDF, DOC, XLS.

Raporty mogą również być wyposażone w parametry, które pozwalają użytkownikowi na wprowadzenie wstępnych filtrów danych, takich jak przedział czasowy czy rodzaj dokumentów.

Dodatkowo, dzięki raportom tabeli przestawnej, można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane w sposób bardziej czytelny. Natomiast raporty wykresu przestawnego pozwalają na graficzne przedstawienie danych podsumowania zawartych w raportach tabel przestawnych, co ułatwia zrozumienie wzorców i trendów.

Raporty tabeli przestawnej oraz raporty wykresu przestawnego stanowią ważne narzędzia do podejmowania bardziej świadomych decyzji w przedsiębiorstwie, pomagając lepiej zrozumieć istotne dane i analizować je w praktyczny sposób.

Report Builder

WMS, SQL Reporting Services i Microsoft Report Builder to narzędzia służące do tworzenia raportów. WMS to internetowe narzędzie raportowania do tworzenia i zarządzania raportami korporacyjnymi, które umożliwiają użytkownikom podejmowanie szybkich decyzji na podstawie spostrzeżeń opartych na danych. SQL Reporting Services (SSRS) to oparty na serwerze system oprogramowania do generowania raportów firmy Microsoft, a Microsoft Report Builder to oparte na systemie Windows narzędzie do tworzenia raportów, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie raportów bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania lub projektowania.
Report Builder
Stan magazynu na dowolny dzień
SAdam

Stan magazynu na dowolny dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

Programy internetowe
SoftwareStudio

Programy internetowe

Sieć www odegrała kluczową rolę w rozwoju programów internetowych. Obecnie programiści stoją przed wyzwaniami związanymi z tworzeniem bezpiecznych aplikacji internetowych, które są interaktywne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Warto zrozumieć, że rozwijanie programów internetowych to proces ciągły, który wymaga stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Obsługa informatyczna
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna w firmie to jedno z kluczowych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa. Tradycyjnie zatrudnianie własnego informatyka było standardową praktyką, ale współczesne rozwiązania pozwalają na znacznie bardziej efektywny sposób zarządzania tym obszarem. Jedną z takich metod jest outsourcing IT.

Wydania WZ bufor
SAdam

Wydania WZ bufor

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność związaną z zarządzaniem dokumentami WZ (Wydanie Zewnętrzne) zapisanymi w buforze. Dokumenty bufora WZ to takie, które posiadają status niezatwierdzony i nie wpływają jeszcze na stany kartotekowe. Poniżej omówimy dostępne funkcje związane z tym procesem.

zamowienie_pozycje_insert.aspx

Skojarzona z transakcją zamowienie_insert.aspx pozwala na zapisywanie pozycji dokumentów zamówienia klienta, precyzując szczegóły związane z zamówieniem na prace pracowników.   PROGRAM MAGAZYNOWY x_zamowienie_mail.aspxZapisane w bazie danych zamówienia klienta można przekazywać do realizacji do działów logistyki i

adm_kalendarz_kategorie.aspx
SAdam

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną „Transakcje”, a jedną z jej podtransakcji jest „role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx”. Pozwólmy sobie na krótkie omówienie tego aspektu programu.