Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

W systemie magazynowym, skuteczną organizację wymaga dokładnej kartoteki kontrahentów. To ona pozwala nam śledzić, kto jest dostawcą, producentem, a także odbiorcą naszych produktów.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteka kontrahentów to podstawa. Każde zdarzenie, takie jak przyjęcie towaru, wydanie towaru czy ewidencja maszyn i urządzeń, musi być przypisane do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia w każdym przypadku.

Kontrahentem może być dostawca, który dostarcza nam surowce i materiały potrzebne do produkcji. To również producent, który tworzy nasze produkty lub odbiorca, czyli pracownik, który korzysta z tych produktów.

Bez precyzyjnej kartoteki kontrahentów nie byłoby możliwe śledzenie naszego obrót magazynowy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określać, z kim związane jest każde zdarzenie w naszym systemie magazynowym. To gwarantuje przejrzystość i kontrolę nad naszymi operacjami magazynowymi.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW, ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenia) kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca, producent jak i odbiorca – pracownik.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Pełna kontrola nad danymi kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w naszym systemie magazynowym stanowią kluczowy element, który umożliwia pełną kontrolę nad informacjami dotyczącymi dostawców, producentów oraz odbiorców, a także pracowników. Dzięki tym kartotekom możemy gromadzić i zarządzać szczegółowymi danymi kontrahentów w sposób przejrzysty i efektywny.

W zakładce „Dane podstawowe” każdej kartoteki możemy zapisywać istotne informacje, takie jak:

 • Oznaczenie konta analitycznego kontrahenta,
 • Nazwa skrócona,
 • Nazwa pełna,
 • Identyfikator NIP,
 • Kraj (wybierany z listy z flagą państwa),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Ulica.

Dodatkowo, w zakładce „Dane uzupełniające” możemy rejestrować:

 • Osobę kontaktową,
 • Numer telefonu,
 • Numer faksu,
 • Numer telefonu komórkowego,
 • Adres e-mail,
 • Stronę internetową,
 • Uwagi.

To wszystko pomaga nam w kompleksowym zarządzaniu informacjami o kontrahentach i ułatwia kontaktowanie się z nimi.

Co więcej, istnieje możliwość dołączania notatek do każdej kartoteki. Każda notatka jest odpowiednio opisana, zawierając informację o tym, kto i kiedy dodał daną notatkę. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić historię zmian i aktualizacji w kartotece kontrahenta.

Warto podkreślić, że nasz system magazynowy zapewnia pełną kontrolę nad danymi kontrahentów, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi i procesami logistycznymi w firmie.

Program magazynowy kartoteki kontrahentów. Softwarestudio wymaga dla bezpieczeństwa program magazynowy kartoteki kontrahentów do stosowania protokołu https do ochrony połączenia pomiędzy komputerem użytkownika, a witryną z systemem magazynowym online.

Program magazynowy kartoteki kontrahentów

Android WMS

Serwer sprawdza tożsamość użytkownika i sam dokonuje weryfikacji czy ma on prawo do użycia danej aplikacji, bez konieczności podawania danych uwierzytelniających. Przygotowanie towarów do składowania – polega na oznakowaniu odpowiednimi symbolami lub etykietami towarów, wyładowaniu z pojemników transportowych do pojemników magazynowych oraz dostosowanie jednostek przeładunkowych do możliwości manewrowych i składowych magazynu. Android WMS obsługuje wbudowany skaner kodów kreskowych (1D lub 2D) albo wykorzystuje aparat fotograficzny urządzenia. Ponadto może używać czytnik kodów RFID.

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody, w tym integrację z Active Directory. Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów. A także obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, wózków paletowych i widłowych. Ponadto dźwignic oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.

Aplikacje magazynowe

Zakup licencji SaaS programu program magazynowy kartoteki kontrahentów nie pozwala na instalację oprogramowania na dedykowanym serwerze lub przeniesienie aplikacji na własny serwer. Podczas odbioru ilościowego sprawdza się stan opakowań transportowych i zbiorczych. Między innymi monitoruje się czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu i przeładunku. Podczas widocznych uszkodzeń należy skontrolować zawartość w obecności osoby, która dostarczyła towar. Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Czy wiesz jak wykorzystać Program magazynowy w magazynie wysokiego składowania?

Zarządzanie magazynem oprogramowanie magazynowe

Aplikacje na zamówienie

Zapraszamy w imieniu zarządu i pracowników do oglądania i czytania o aplikacjach o rozwiązaniach internetowych dla firm oferowanych przez SoftwareStudio. System magazynowy to zarządzanie wieloma magazynami z poziomu jednego konta. Definiowanie własnych ustawień danego magazynu dla magazynu głównego oraz pomocniczych. SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie. Oprogramowanie dla magazynów przeznaczone są dla firm handlowych, produkcyjnych oraz operatorów logistycznych. Dowiedz się jak wdrożyć Program magazynowy w swoim przedsiębiorstwie.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteka kontrahentów to podstawa. Każde zdarzenie, takie jak przyjęcie towaru, wydanie towaru czy ewidencja maszyn i urządzeń, musi być przypisane do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia w każdym przypadku.
Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego
Program do gospodarki magazynowej
SAdam

Program do gospodarki magazynowej

Programy do gospodarki magazynowej, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania zapasami. Oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, minimalizację błędów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Aplikacje internetowe - programy WEB Edition
System CMMS

Aplikacje internetowe – programy WEB Edition

Aplikacje internetowe stanowią teraz nieodłączny element naszego życia. Dzięki nim możliwe jest efektywne zarządzanie różnymi aspektami biznesu i życia codziennego. Rozwiązania oferowane przez SoftwareStudio są doskonałym przykładem elastyczności i wszechstronności oprogramowania internetowego.

Stan magazynu na dowolny dzień
SAdam

Stan magazynu na dowolny dzień

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość programów oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

SAdam

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla firm. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zapasami, śledzenia przesyłek oraz monitorowania miejsc przechowywania w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i czasu.

Program magazynowy » Magazyn » Przyjęcie zewnętrzne PZ » Dokumenty PZ bufor
SAdam

Dokumenty PZ bufor

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla firm. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zapasami, śledzenia przesyłek oraz monitorowania miejsc przechowywania w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i czasu.

Kontrahenci magazynu palet
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.