Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

W systemie magazynowym, skuteczną organizację wymaga dokładnej kartoteki kontrahentów. To ona pozwala nam śledzić, kto jest dostawcą, producentem, a także odbiorcą naszych produktów.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteka kontrahentów to podstawa. Każde zdarzenie, takie jak przyjęcie towaru, wydanie towaru czy ewidencja maszyn i urządzeń, musi być przypisane do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia w każdym przypadku.

Kontrahentem może być dostawca, który dostarcza nam surowce i materiały potrzebne do produkcji. To również producent, który tworzy nasze produkty lub odbiorca, czyli pracownik, który korzysta z tych produktów.

Bez precyzyjnej kartoteki kontrahentów nie byłoby możliwe śledzenie naszego obrót magazynowy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określać, z kim związane jest każde zdarzenie w naszym systemie magazynowym. To gwarantuje przejrzystość i kontrolę nad naszymi operacjami magazynowymi.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW, ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenia) kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno dostawca, producent jak i odbiorca – pracownik.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Pełna kontrola nad danymi kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w naszym systemie magazynowym stanowią kluczowy element, który umożliwia pełną kontrolę nad informacjami dotyczącymi dostawców, producentów oraz odbiorców, a także pracowników. Dzięki tym kartotekom możemy gromadzić i zarządzać szczegółowymi danymi kontrahentów w sposób przejrzysty i efektywny.

W zakładce „Dane podstawowe” każdej kartoteki możemy zapisywać istotne informacje, takie jak:

 • Oznaczenie konta analitycznego kontrahenta,
 • Nazwa skrócona,
 • Nazwa pełna,
 • Identyfikator NIP,
 • Kraj (wybierany z listy z flagą państwa),
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Ulica.

Dodatkowo, w zakładce „Dane uzupełniające” możemy rejestrować:

 • Osobę kontaktową,
 • Numer telefonu,
 • Numer faksu,
 • Numer telefonu komórkowego,
 • Adres e-mail,
 • Stronę internetową,
 • Uwagi.

To wszystko pomaga nam w kompleksowym zarządzaniu informacjami o kontrahentach i ułatwia kontaktowanie się z nimi.

Co więcej, istnieje możliwość dołączania notatek do każdej kartoteki. Każda notatka jest odpowiednio opisana, zawierając informację o tym, kto i kiedy dodał daną notatkę. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić historię zmian i aktualizacji w kartotece kontrahenta.

Warto podkreślić, że nasz system magazynowy zapewnia pełną kontrolę nad danymi kontrahentów, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania relacjami biznesowymi i procesami logistycznymi w firmie.

Program magazynowy kartoteki kontrahentów. Softwarestudio wymaga dla bezpieczeństwa program magazynowy kartoteki kontrahentów do stosowania protokołu https do ochrony połączenia pomiędzy komputerem użytkownika, a witryną z systemem magazynowym online.

Program magazynowy kartoteki kontrahentów

Android WMS

Serwer sprawdza tożsamość użytkownika i sam dokonuje weryfikacji czy ma on prawo do użycia danej aplikacji, bez konieczności podawania danych uwierzytelniających. Przygotowanie towarów do składowania – polega na oznakowaniu odpowiednimi symbolami lub etykietami towarów, wyładowaniu z pojemników transportowych do pojemników magazynowych oraz dostosowanie jednostek przeładunkowych do możliwości manewrowych i składowych magazynu. Android WMS obsługuje wbudowany skaner kodów kreskowych (1D lub 2D) albo wykorzystuje aparat fotograficzny urządzenia. Ponadto może używać czytnik kodów RFID.

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody, w tym integrację z Active Directory. Moduł Magazyn umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ, wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów. A także obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, wózków paletowych i widłowych. Ponadto dźwignic oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.

Aplikacje magazynowe

Zakup licencji SaaS programu program magazynowy kartoteki kontrahentów nie pozwala na instalację oprogramowania na dedykowanym serwerze lub przeniesienie aplikacji na własny serwer. Podczas odbioru ilościowego sprawdza się stan opakowań transportowych i zbiorczych. Między innymi monitoruje się czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu i przeładunku. Podczas widocznych uszkodzeń należy skontrolować zawartość w obecności osoby, która dostarczyła towar. Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Czy wiesz jak wykorzystać Program magazynowy w magazynie wysokiego składowania?

Zarządzanie magazynem oprogramowanie magazynowe

Aplikacje na zamówienie

Zapraszamy w imieniu zarządu i pracowników do oglądania i czytania o aplikacjach o rozwiązaniach internetowych dla firm oferowanych przez SoftwareStudio. System magazynowy to zarządzanie wieloma magazynami z poziomu jednego konta. Definiowanie własnych ustawień danego magazynu dla magazynu głównego oraz pomocniczych. SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie. Oprogramowanie dla magazynów przeznaczone są dla firm handlowych, produkcyjnych oraz operatorów logistycznych. Dowiedz się jak wdrożyć Program magazynowy w swoim przedsiębiorstwie.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteka kontrahentów to podstawa. Każde zdarzenie, takie jak przyjęcie towaru, wydanie towaru czy ewidencja maszyn i urządzeń, musi być przypisane do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia w każdym przypadku.
Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego
Program do prowadzenia magazynu
SAdam

Program do prowadzenia magazynu

WMS.net to niezbędny program do prowadzenia magazynu. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawną obsługę większego magazynu i efektywne zarządzanie zapasami. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, integracji z innymi systemami i możliwości optymalizacji procesów logistycznych, WMS.net staje się kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do sukcesu.

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym
SAdam

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Firmy logistyczne specjalizujące się w zarządzaniu magazynami dla swoich klientów mogą zapewnić im dostęp do danych za pomocą internetowego modułu. Internetowy magazyn dla klientów operatora logistycznego jest używany do udostępniania informacji o stanie magazynowym wielu różnym kontrahentom, wraz z możliwością wystawiania dokumentów i kontrolowania operacji magazynowych. Jest to szczególnie przydatne, gdy firma prowadzi magazyn dla innych podmiotów.

Zarządzanie magazynem Online
Paulina Nijak

Zarządzanie magazynem Online

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android.

Przeglądaj bazę danych
SAdam

Przeglądaj bazę danych

Kiedy korzystasz z programu magazynowego Studio WMS.net, masz do dyspozycji zaawansowane funkcje przeglądania bazy danych. To pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie potrzebnych informacji.

Wstęp

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania

x_insert_update.aspx
SAdam

x_insert_update.aspx

W programie StudioSystem dostępna jest uniwersalna transakcja x_insert_update.aspx, która umożliwia użytkownikom wyświetlanie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanych w określonej tabeli.