Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.

system WMS Transakcje magazynowe

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.

Poniższy opis prezentuje sposób konfiguracji cech w 3 różnych zakresach danych:

  • cechy opisowe
  • cechy wartościowe (liczby)
  • cechy typu daty (terminy)

Dla dowolnego rejestru (transakacji x_grid_ możemy uruchamiać dowolnie wiele różnych typów cech, poniższym przykładzie zdefiniujemy następujące skorowidze cech:

CEC – cechy opisowe, tekstowe

CD2 – cechy typu data

CD3 – cechy wartościowe

Definiując cechy w poszczególnych skorowidzach należy podawać unikalny kod dla danej cechy max ilość znaków 17 

Następnym krokiem jest udostępnienie użytkownikowi dostępu do funkcjonalności cech z poziomu przeglądania kartotek lub dokumentów, w niniejszym przykładzie cechy zostaną udostępnione z poziomu kartotek kontrahentów, jako 3 oddzielne przyciski paska TOOLBAR.

NazwaTekstTransakcja do uruchomieniaParametry transakcjiWidok
Cechy CCechyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CD2&format=Calendar&refno=knkonM
Kalendarz
Cechy NCechy Numerycznyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CD3&format=Numeric&refno=knkonM
CechyCechyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CEC&refno=knkonM
Opisowe

Najważniejsze przy wywłaniu transakcji role_sys/x_cecha.aspx jest prawidłowe podanie parametrów wywołania:

prx – parametr obowiązkowy określający kod rodzaju skorowidza cech, jaki ma być wykorzystany,

format – parametr opcjonalny, jego brak oznacza wykorzystanie cech typu opisowego

refno – parametr obowiązkowy, wskazuje na pozycje tabeli dla której będą rejestrowane cechy (parametr zawsze z wartością pustą, na końcu listy parametrów)

W efekcie użytkownik ma do dospozycji okna cech:

cechy typu opisowego
cechy typu data
cechy typu wartości – liczby

TECHNICZNE

Zapis cech jest w tabeli dpcec, cechy są zapisywane w kolumnie WARTOSC oraz w zależności od typu danych w kolumnach

– WARTOSC_F – dane wartościowe, kolumna typu float

– WARTOSC_D – dane typu data, kolumna typu date

DEFINIOWANIE SKOROWIDZY CECH

Lista dostępnych skorowidzy cech wynika ze zdefiniowanej listy kodów PRX dla cech

PRXSekcjaOpisPozycja
CD1Definicja cechCechy dokumentów poziom IR
CD2Definicja cechCechy dokumentów poziom IIR
CD3Definicja cechCechy dokumentów poziom IIIR
CECDefinicja cechSkorowidz cechR
CKODefinicja cechCechy kontrahentówR
CPWDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PWR
CPZDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PZR
CREDefinicja cechCechy dokumentów reklamacyjnychR
CRWDefinicja cechCechy dokumentów wydań RWR
CTODefinicja cechCechy towarówR
CWZDefinicja cechCechy dokumentów wydań WZR
CZPDefinicja cechCechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZR
CZWDefinicja cechCechy dokumentów zleceń wydań ZWZR

Transakcja x_cecha

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Transakcja x_cecha
Zlecenia magazynowe OnLine
SAdam

Narzędzia w zakładzie produkcyjnym

Z czasem obszar działania programu w narzędziownia znacznie się rozszerzył i objął również procesy związane z planowanie produkcji, wewnętrznym obrotem dokumentów i zarządzeniem kontaktami z dostawcami.

WMS.net system zarządzania magazynem
admin

Konferencja Oracle OpenWorld

Program WMS.net oferuje rozwiązania do magazynowania towarów. Jak szybko wdrożyć systemy informatyczne w magazynie wms w magazynie wysokiego składowania?

aplikacja-do-magazynu
SAdam

Program magazynowy, program WMS online

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System). Program magazynowy program WMS online stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis). Pozwala na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

SAdam

Wydanie z magazynu

Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów kreskowych znajdujących się na kartonach wyrobów gotowych ułatwia i przyśpiesza operacje związane z obsługą wydania oraz jednoznacznie identyfikuje jaki wyrób gotowy został wydany do jakiego polecenia

Zarządzanie magazynem
SAdam

Zarządzanie magazynem

Kluczem do maksymalnego wykorzystania oprogramowania do zarządzania magazynem jest zapewnienie jego integracji z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Dzięki temu oprogramowanie będzie w stanie zapewnić kompleksowy widok całego magazynu, umożliwiając

Zlecenia przyjęcia oczekujące
Joanna Ciebień

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i usprawnia procesy magazynowe. Pozwala ona na skuteczne zarządzanie zleceniami oczekującymi na przyjęcie towarów do strefy przyjęcia magazynowego.