Transakcja x_cecha

W programie magazynowym StudioSystem transakcja x_cecha umożliwia rejestrowanie różnorodnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów. Dzięki tej funkcji można gromadzić dane opisowe, wartościowe i daty, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha w programie magazynowym

Ostatecznie, transakcja x_cecha w programie magazynowym StudioSystem to narzędzie, które pozwala użytkownikom indywidualnie dostosować rejestrowanie informacji do swoich potrzeb. To rozwiązanie, które znacząco zwiększa elastyczność i funkcjonalność systemu, umożliwiając bardziej dokładne i precyzyjne zarządzanie danymi w magazynie.

W programie magazynowym StudioSystem istnieje transakcja o nazwie x_cecha, która umożliwia użytkownikom rejestrowanie różnorodnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów. Ta elastyczna funkcja konfiguracji cech pozwala na gromadzenie danych opisowych, wartościowych i daty, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dzięki transakcji x_cecha, użytkownicy mogą swobodnie dodawać i zarządzać informacjami w systemie. Niezależnie od tego, czy chodzi o opisy produktów, wartościowe atrybuty czy daty ważności, ta transakcja umożliwia precyzyjne rejestrowanie danych.

Warto podkreślić, że konfiguracja cech w transakcji x_cecha jest wyjątkowo elastyczna. Można dostosować ją do własnych oznaczeń i potrzeb, co sprawia, że jest idealna do gromadzenia niestandardowych informacji.

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.

Elastyczne rejestrowanie informacji

Transakcja x_cecha pozwala użytkownikom swobodnie dodawać i zarządzać informacjami w systemie. Można rejestrować opisy produktów, wartościowe atrybuty, daty ważności i inne dane.

Konfiguracja cech w transakcji x_cecha jest wyjątkowo elastyczna. Można dostosować ją do własnych oznaczeń i potrzeb, co sprawia, że jest idealna do gromadzenia niestandardowych informacji.

Innowacyjne rozwiązanie

Transakcja x_cecha to narzędzie, które pozwala użytkownikom indywidualnie dostosować rejestrowanie informacji do swoich potrzeb. To rozwiązanie znacząco zwiększa elastyczność i funkcjonalność systemu, umożliwiając bardziej dokładne i precyzyjne zarządzanie danymi w magazynie.

Konfiguracja cech

Konfiguracja cech w transakcji x_cecha odbywa się w kilku krokach:

 1. Wybór typu cechy

W pierwszym kroku należy wybrać typ cechy, którą chcemy skonfigurować. Do wyboru są następujące typy cech:

 • Opisowe
 • Wartościowe
 • Daty
 1. Określenie nazwy cechy

W kolejnym kroku należy określić nazwę cechy. Nazwa powinna być jednoznaczna i łatwa do zapamiętania.

 1. Określenie wartości domyślnej

Opcjonalnie, można określić wartość domyślną dla cechy. Wartość domyślna zostanie ustawiona dla nowych rekordów.

 1. Zdefiniowanie zakresu danych

W przypadku cech wartościowych i dat należy zdefiniować zakres danych, w których będą mogły występować wartości cechy.

 1. Zatwierdzenie konfiguracji

Po określeniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić konfigurację.

Przykłady konfiguracji cech

Poniżej przedstawiono przykłady konfiguracji cech dla każdego typu cech:

Cechy opisowe

 • Nazwa: Kolor
 • Wartość domyślna: Biały

Cechy wartościowe

 • Nazwa: Waga
 • Zakres danych: 0 – 1000 kg

Cechy typu daty

 • Nazwa: Data ważności
 • Zakres danych: Data od – Data do

Transakcja x_cecha to elastyczne i innowacyjne rozwiązanie, które pozwala użytkownikom indywidualnie dostosować rejestrowanie informacji w programie magazynowym StudioSystem.

Poniższy opis prezentuje sposób konfiguracji cech w 3 różnych zakresach danych:

 • cechy opisowe
 • cechy wartościowe (liczby)
 • cechy typu daty (terminy)

Dla dowolnego rejestru (transakacji x_grid_ możemy uruchamiać dowolnie wiele różnych typów cech, poniższym przykładzie zdefiniujemy następujące skorowidze cech:

CEC – cechy opisowe, tekstowe

CD2 – cechy typu data

CD3 – cechy wartościowe

Definiując cechy w poszczególnych skorowidzach należy podawać unikalny kod dla danej cechy max ilość znaków 17 

Następnym krokiem jest udostępnienie użytkownikowi dostępu do funkcjonalności cech z poziomu przeglądania kartotek lub dokumentów, w niniejszym przykładzie cechy zostaną udostępnione z poziomu kartotek kontrahentów, jako 3 oddzielne przyciski paska TOOLBAR.

NazwaTekstTransakcja do uruchomieniaParametry transakcjiWidok
Cechy CCechyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CD2&format=Calendar&refno=knkonM
Kalendarz
Cechy NCechy Numerycznyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CD3&format=Numeric&refno=knkonM
CechyCechyrole_sys/x_cecha.aspxprx=CEC&refno=knkonM
Opisowe

Najważniejsze przy wywłaniu transakcji role_sys/x_cecha.aspx jest prawidłowe podanie parametrów wywołania:

prx – parametr obowiązkowy określający kod rodzaju skorowidza cech, jaki ma być wykorzystany,

format – parametr opcjonalny, jego brak oznacza wykorzystanie cech typu opisowego

refno – parametr obowiązkowy, wskazuje na pozycje tabeli dla której będą rejestrowane cechy (parametr zawsze z wartością pustą, na końcu listy parametrów)

W efekcie użytkownik ma do dospozycji okna cech:

cechy typu opisowego
cechy typu data
cechy typu wartości – liczby

TECHNICZNE

Zapis cech jest w tabeli dpcec, cechy są zapisywane w kolumnie WARTOSC oraz w zależności od typu danych w kolumnach

– WARTOSC_F – dane wartościowe, kolumna typu float

– WARTOSC_D – dane typu data, kolumna typu date

DEFINIOWANIE SKOROWIDZY CECH

Lista dostępnych skorowidzy cech wynika ze zdefiniowanej listy kodów PRX dla cech

PRXSekcjaOpisPozycja
CD1Definicja cechCechy dokumentów poziom IR
CD2Definicja cechCechy dokumentów poziom IIR
CD3Definicja cechCechy dokumentów poziom IIIR
CECDefinicja cechSkorowidz cechR
CKODefinicja cechCechy kontrahentówR
CPWDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PWR
CPZDefinicja cechCechy dokumentów przyjęć PZR
CREDefinicja cechCechy dokumentów reklamacyjnychR
CRWDefinicja cechCechy dokumentów wydań RWR
CTODefinicja cechCechy towarówR
CWZDefinicja cechCechy dokumentów wydań WZR
CZPDefinicja cechCechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZR
CZWDefinicja cechCechy dokumentów zleceń wydań ZWZR

Transakcja x_cecha

Ostatecznie, transakcja x_cecha w programie magazynowym StudioSystem to narzędzie, które pozwala użytkownikom indywidualnie dostosować rejestrowanie informacji do swoich potrzeb. To rozwiązanie, które znacząco zwiększa elastyczność i funkcjonalność systemu, umożliwiając bardziej dokładne i precyzyjne zarządzanie danymi w magazynie.
Transakcja x_cecha
Program magazynowy, system klasy WMS
SAdam

Program magazynowy, system klasy WMS

#SoftwareStudio specjalizuje się w tworzeniu programów na zamówienie, w tym systemów WMS. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy programy internetowe oraz aplikacje na urządzenia z systemem Android, co pozwala na elastyczne korzystanie z systemu w różnych sytuacjach.

Program online do magazynowania towarów
SAdam

Program online do magazynowania towarów

SoftwareStudio wprowadza innowacyjny Program online do magazynowania towarów, który stanowi kluczowe narzędzie dla efektywnego zarządzania magazynem. Nasze rozwiązanie umożliwia optymalizację procesów związanych z gromadzeniem i przekazywaniem towarów.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

Eksport danych
SAdam

Eksport danych

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net posiada wiele funkcji, w tym funkcję eksportu danych. Aby uruchomić eksport danych, wystarczy kliknąć przycisk znajdujący się w dolnym pasku ekranu. Program umożliwia eksport danych do pliku w wybranym formacie. Gdy wybierzesz odpowiednie polecenie (ikony), pojawi się lista parametrów eksportu danych. Domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNE, co oznacza, że dane z głównej tabeli zostaną wyeksportowane.

SAdam

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla firm. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zapasami, śledzenia przesyłek oraz monitorowania miejsc przechowywania w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i czasu.

Podgląd dokumentu Wz
SAdam

Podgląd dokumentu Wz

W magazynie, aby sprawdzić i zatwierdzić dokument WZ, można przejść do sekcji „Podgląd dokumentu WZ”. Ten proces jest kluczowy dla zapewnienia poprawności i dokładności dokumentów magazynowych.