Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0 (dla SQL 2008 R2).

Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze w zależności od aplikacji np. NAR dla narzędziowni.

Uwaga: standardowo pliki skonfigurowane są do działania na serwerze lokalnym SQL w wersji EXPRESS, jeżeli zainstalowana jest inna instancja SQL serwera to należy odpowiednio ustawić konfigurację raportów zmieniając właściwości raportów – zakładka Properties/ Data Sources

W zależności od wersji programu wykorzystywane są różne foldery dla dokumentów:

 • Program Magazyn – folder WMS
 • Program Reklamacje – folder REK_DOK
 • Program RMA – folder REK_RMA
 • Program CRM – folder CRM_DOK
Reporting Services
Reporting Services

Reporting Services

Reporting Services
Reporting Services
Reporting Services
Reporting Services

Czy zapoznałeś się z ofertą na rozmieszczanie towaru w magazynie ?

Serwer sprawdza tożsamość użytkownika i sam dokonuje weryfikacji czy ma on prawo do użycia danej aplikacji, bez konieczności podawania danych uwierzytelniających. Technologia Voice Picking, czyli technologia głosowa pozwala na kompletację zamówienia poprzez wydawanie poleceń przez magazynowy system informatyczny i przetwarzane ich na komunikat głosowy. Pracownik słyszy polecenia w słuchawce, natomiast ich realizację potwierdza słownie za pomocą mikrofonu. Program WMS.net wspomaga magazyniera w procesie rozmieszczanie towaru w magazynie. Wskazuje także miejsca pobrania podczas zbiórki, kompletacji. Dlatego SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. warto odkrywać możliwości!.

Rozmieszczanie towaru w magazynie | Więcej na temat kompletacja zamówień

Rozmieszczanie towaru w magazynie

Czy chcesz poznać SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. ?

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wag. Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są usługi Web Services.

System do obsługi magazynów

SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. System do obsługi magazynów

Oprogramowanie magazynowe

Rotacja zapasu, czyli oprogramowanie magazynowe. Zapasy – niezależnie od postaci i lokalizacji – różnią się między sobą tzw. rotacją, inaczej szybkością obrotu. Utrzymywane w zapasie dobra mogą rotować szybko, wolno lub mogą nie rotować wcale. Trudno wskazać uniwersalne kryterium pozwalające na jednoznaczne odróżnienie pozycji wolno rotujących od szybko rotujących. Obok szybko i wolno rotujących pozycji asortymentowych możemy spotkać także takie, które – w określonym podziale czasu – w ogóle nie wykazują ruchu. Czy chcesz poznać SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. ?.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. w swojej firmie.

Programy magazynowe dla firm pomagają organizować strukturę magazynu, generują niezbędne dokumenty. A także usprawniają wszelkie procesy związane z przyjęciem towarów do magazynu, ich składowaniem. Ponadto programy zajmują się znakowaniem, przygotowaniem do wysyłki i samą wysyłką. Dzięki temu cała droga poszczególnych produktów, od wprowadzenia ich do magazynu aż do momentu wysłania do klienta, monitorowana jest w ramach jednego systemu WMS.

Znamy 10 powodów, dla których warto wdrożyć system online do magazynu .

Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są usługi Web Services. Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem, każdego dnia wykonują dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów towaru (np.: numer partii produkcji, termin przydatności towaru itp.) Kiedy możesz SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. wdrożyć u siebie w magazynie?.

System online do magazynu

System online do magazynu

Ponieważ oferujemy SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. to chcemy abyś z tego korzystał!

Przydział miejsc magazynowych – w oparciu o zdefiniowane strategie. System WMS wspomaga zarządzanie magazynem ADR ponieważ może wyznaczyć optymalne miejsce dla przyjmowanego towaru. Wybierając miejsce, algorytm może uwzględnić takie aspekty jak np. klasa rotacji artykułu, odległość od miejsca zbiórki, stopień zapełnienia nośnika (palety), wymiary nośnika, klasyfikacja AD. Aplikacje dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność która szybko przyniesie wymierne zyski.

Magazynowy system informatyczny

SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. Magazynowy system informatyczny

Program do prowadzenia magazynu

Magazyn operatora logistycznego, czyli program magazynowy kody kreskowe. Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów.

Prowadzi projekty dedykowane różnym branżom, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.

Usługi logistyczne zajmują bardzo istotne miejsce w krajowej gospodarce.

Wynika to w głównej mierze z kluczowej roli, jaką spełniają w funkcjonowaniu niemal każdego przedsiębiorstwa.

Często znakomitą większość logistyki firmy przejmuje pod swoją opiekę Operator logistyczny świadcząc specjalistyczne usługi co pozwala na skupieniu działalności firmy na jej funkcjach wytwórczych.

Doświadczony Operator logistyczny z łatwością dostosuje profil oferowanych usług do zapotrzebowania zleceniodawcy. Ponieważ oferujemy SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. to chcemy abyś z tego korzystał!.

PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU

Dlatego SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania. warto poznać możliwości!

Podstawowa zmiana konfiguracji systemu polega na indywidualnym ustawieniu MENU dla każdego użytkownika. Administrator za pomocą narzędzi administracyjnych może każdemu użytkownikowi zaprojektować inny układ menu zmieniając kolejność, nazwy (opisy), ikony czy sekcje.

Z poziomu modułu administratora dostępna jest sekcja KONFIGURACJA zawierająca dostęp do PROJEKTANTA MENU. Wyświetlana jest tabela z listą zdefiniowanych użytkowników systemu. Należy zaznaczyć użytkownika dla którego chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji i wybrać z paska menu opcje SEKCJE.

Oprogramowanie magazynowe SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania.

SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania.

SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania.

 • SoftwareStudio dostarcza system WMS oraz aplikację na Android przeznaczone dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Istnieje możliwość dopasowania systemu WMS do specyficznych potrzeb firm.
 • W Polsce dostępne są systemy magazynowe WMS zarówno rodzimych producentów oraz firm zachodnich. Chmura obliczeniowa (cloud computing) zagościła już od dawna w logistyc.
 • Oznaczenie za pomocą kodów kreskowych nie tylko produktów, ale także regałów i lokacji w magazynie pozwala natomiast na łatwą segregację zamówień.
 • WMSy to nie są systemy brane z półki. Wątpię, aby jakiś „gotowiec” zadziałał prawidłowo w dużym magazynie. Chyba, że wystarcza nam informacja typu „górna strefa stanów wysokich”, jeśli chodzi o dokładność informacyjnego zarządzania magazynem.
 • Dobry system informatyczny WMS oznacza, że każdy etap realizacji zamówienia lub innego procesu magazynowego jest widoczny w systemie w czasie rzeczywistym, z pełną identyfikacją osób zaangażowanych w jego realizację.
 • Tak więc nowoczesne rozwiązania magazynowe oznaczają ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów. Dlatego, że posiadamy pełną informację w systemie magazynowym, nie tracimy czasu na jej poszukiwanie w segregatorach.
 • Zintegrowanie WMS z automatyką magazynowa w znaczący sposób ułatwia pracę w magazynie. Automatyczne wyposażenie magazynów obejmuje układnice, regały karuzelowe, regały przesuwne, sortownice towaró.
SoftwareStudio oferuje kompletacja zamówień dla magazynów wysokiego składowania.

Android program magazynowy

Skaner kodów Android

Moduł systemu WMS do pracy na przenośnych urządzeniach tzw. terminale WiFi (kolektory danych). Komunikacja pomiędzy systemem WMS oraz kolektorami odbywa się on-line poprzez sieć WiFi. Każde zdarzenie wykonane na kolektorze przenośnym od razu jest rejestrowane w systemie WMS, a każde zlecenie z systemu magazynowego WMS od razu trafia do kolektora …
program WMS e-commerce

WMS e-commerce

Rozwiązania typu WMS e-commerce służą koordynowaniu prac magazynowych. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania wms. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy erp. Aplikacja magazynowa Android Rozwiązania Typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. #WMS e-commerce …
android w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy online dla klienta

Dlatego program magazynowy online dla klienta warto odkrywać możliwości! Zastosowanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd aplikacji WMS.net do indywidualnych oczekiwań pracowników. Klient magazynu ma dostęp do aplikacji magazynowej za pomocą przeglądarki internetowej. W naszym wypadku jest to serwer Microsoft Windows Server, SQL Server oraz IIS Server. Dostęp do …
program magazynowy

Obsługa programu

Obsługa programu Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji (obsługa programu). Są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia. Jednak niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym …

Pozycjonowanie stron w Internecie

Pozycjonowanie stron w Internecie rozpoczęło się wraz z rozwojem pierwszych wyszukiwarek internetowych. Webmasterzy dążyli do tego, aby ich strona pojawiła się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania dla danego zapytania. Ewolucja wyszukiwarek wywołała ewolucję pozycjonowania, przechodzącego przez wszelkie algorytmy binarne i wektorową analizę treści strony. Dopiero wyszukiwarki oparte na analizie topologii sieci, zliczające …