Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem pozwala na wyświetlanie transakcji menu nawigacyjnego, które udostępnia użytkownikowi zestaw pozycji szczegółowy do wyboru. Przedstawiony opis pokazuje sposób konfiguracji SubMenu w programie do obsługi kartotek kontrahentów wg kilku różnych wariantów.

konfiguracja systemu magazynowego

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem pozwala na wyświetlanie transakcji menu nawigacyjnego, które udostępnia użytkownikowi zestaw pozycji szczegółowy do wyboru. Przedstawiony opis pokazuje sposób konfiguracji SubMenu w programie do obsługi kartotek kontrahentów wg kilku różnych wariantów.

Kontrahenci to ogólne pojęcie w programie StudioSystem, gromadzone są tu dane dotyczące zarówno dostawców, odbiorców, pracowników i dowolnych innych danych kontaktowych przedsiębiorstwa. Przeglądanie jednej listy wszystkich firm zwykle nie jest pożądane przez użytkowników, podział kontrahentów wg kategorii jest więc naturalnym sposobem filtrowania kartotek. Aby użytkownik nie musiał tego robić za każdym razem administrator systemu może tak ustawić transakcję SUBMENU, aby pracownik mógł intuicyjnie wyświetlać listę kartotek danej kategorii.

Przykładowo sub menu kontrahentów zostało zdefiniowane i składa się z 4 pozycji

 • przeglądanie listy wszystkich kartotek ogółem (brak filtrowania)
 • dostawcy
 • kontrahenci
 • odbiorcy
program-studiosystem-kontrahent-submenu

Administrator konfiguruje SubMenu wybierając opcję modułu KONFIGURACJA, Konfiguracja SUBMENU, M01 – pozycje SUBMENU. Tabela konfiguracji SUBMENU składa się z kolumn, które pozwalają określić sposób działania pozycji Submenu. Dla ułatwienia administrator może odfiltrować sobie pozycje z przedziału jaki go interesuje, dla nas ustawiamy filtr na pozycje TYPDOK=KON

program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-filtrowanie

Funkcje poszczególnych kolumn tabeli SUBMENU:

 • TypDok – pozwala oznaczyć jakiego SUBMENU dotyczy dany rekord tabeli
  • KON – submenu kontrahentów
  • ASO – submenu kartotek towarowych
  • KNW – miejsca składowania
 • Role – określa dla jakiej roli dostępne będzie submenu, pozostawienie pozycji pustej powoduje wyświetlanie pozycji w dowolnej roli (ustawienie domyślne)
 • Kto – przypisanie okreslonego użytkownika LOGIN, pole puste wartość domyślna dla wszystkich użytkowników
 • Aktywne – kolumna logiczna TAK/NIE pozwalająca oznaczyć czy dana pozycja ma być wyświetlana
 • Grupa – zdefiniowanie nazwy grupy SubMenu w której będzie wyświetlana dana pozycja
 • Kolejność -numeryczne określenie sortowania odpowiedzialnego za wyświetlanie pozycji submenu w danej grupie – pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna.
 • Nazwa – unikalna nazwa pozycji menu w ramach danej grupy
 • Tekst – opis wyświetlany dla użytkownika
 • Opis dodatkowy – tekst pojawiający się po najechaniu na pozycję myszką
 • Transakcja do uruchomienia – wskazanie co ma się wydarzyć jak użytkownik kliknie myszką na daną pozycję MENU
 • Parametry transakcji – opcjonalne przekazanie parametrów do transakcji, przykładowo parametry oznaczają warunek filtrowania
 • Funkcja – możliwość wyboru ze skorowidza funkcji do wykonania, która zbuduje automatycznie SubMenu zgodnie z jej charakterem, np. lista dokumentów wg statusu czy ścieżki.
 • Widok – nazwa widoku jaki ma być wykonany
 • Obrazek – wybór ze skorowidza ikony dla danej pozycji SubMenu
 • PRX – kod tabeli, kolumna nie jest edytowalna
program-studiosystem-kontrahent-submenu-konfiguracja-knkon

Chcąc rozbudować pozycję SUB Menu po kartoteki pracowników dodajemy nowy rekord do tabeli w następujący sposób:

 • GRUPA – pracownicy
 • KOLEJNOŚĆ – 110 (pozycje pow 100 wyświetlają menu po prawej stronie okna)
 • NAZWA  – PRA
 • TEKST – Umowa o pracę
 • OPIS DODATKOWY – lista kartotek pracowników umowa o pracę
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – role_sys/x_grid.aspx
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – PRX=PRA
 • FUNKCJA – puste
 • WIDOK – knkonm
 • OBRAZEK – wybrać należy pozycję z listy dostępnych ikon.

W efekcie otrzymamy nowe SubMenu

program-studiosystem-kontrahent-submenu-2

Jak szybko wdrożyć system magazynowy wms w magazynie wysokiego składowania?

Microsoft SQL Server jest to główny produkt bazodanowy firmy Microsoft. Ponieważ charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL. W związku z tym, że system magazynowy WMS.net pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Etykiety zawierają stały, niezmienny napis lub grafikę. Etykiety do oznakowania magazynowego są antypoślizgowe, ekstremalnie wytrzymałe i odporne na zużycie. Jeśli wymagana jest częsta zmiana informacji na etykiecie, polecamy okienka podłogowe w różnych formatach. Można w nich umieszczać dowolne etykiety i wymieniać je tak często, jak to potrzebne. Dlatego w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? powinieneś o tym wiedzieć!.

System magazynowy WMS | Więcej na temat Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

System magazynowy WMS

w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? , czyli Software house.

Zarządzanie magazynem WMS. Magazyn Wysokiego Składu wymaga specjalistycznego systemu. Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest oprogramowanie – informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składu. Powinien on zawierać nie tylko podstawowe funkcje, ale także wiele dodatkowych opcji, jak generowanie zestawień, zarządzanie awizacjami, lokalizowanie i wiele innych. Wszystkie te funkcje posiada WMS stworzony przez SoftwareStudio. Usługa wdrożenia Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem obejmuje: doradztwo w zakresie decyzji projektowych, uczestnictwo w spotkaniach z dostawcą oraz przygotowywanie i opiniowanie korespondencji projektowej.

System zarządzania magazynem

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem WMS

Zapisanie wydruku w formacie excela lub pdf wykonywane jest przez polecenie export. Wybierz adres IP do wykorzystania na stronie. Drukarki zm400&trade mają metalową obudowę. Wynika to w głównej mierze z kluczowej roli, jaką spełniają w funkcjonowaniu niemal każdego przedsiębiorstwa. Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Na podstawie danych adresowych kontrahenta (kraj, miejscowość, ulica) program wyświetla w oknie mape z witryny http://maps. Dla każdego towaru powinna być zdefiniowana ilość towaru na palecie oraz ilość towaru w kartonie. Integracja programu magazynowego Android WMS może być przeprowadzona na wiele sposobów. w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? , czyli Software house..

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

Kiedy możesz w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? wdrożyć u siebie w magazynie?

Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć dla dostawców towarów do sieci marketów. Etykiety logistyczne pozwalają na lepszą kontrolę procesów magazynowych, na przykład wydań, przesunięć, składowania, przyjęć. Wdrożenie etykiet GS1 staje się standardem w firmach produkcyjnych i magazynowych.

Aplikacja magazynowa android W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

Jak szybko wdrożyć rozwiązania magazynowe w magazynie wysokiego składowania?

Usługa wdrożenia Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem obejmuje: doradztwo w zakresie decyzji projektowych, uczestnictwo w spotkaniach z dostawcą oraz przygotowywanie i opiniowanie korespondencji projektowej. Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystać z solidnej i sprawdzonej bazy, aby przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta. Gdybyś wdrożył w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? u siebie w magazynie?.

Rozwiązania magazynowe

Rozwiązania magazynowe

Czy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? można używać na smartphonach?

Firmy logistyczne świadczące usługi magazynowania wykorzystują moduł rozliczeń za pomocą, którego program przygotowuje zestawienie rozliczenia kosztów usług magazynowych. Każdy klient może mieć definiowane własne stawki za magazynowanie i operacje magazynowe. Systemy informatyczne typu WMS stanowią rozbudowane specjalistyczne narzędzia wykorzystywane do obsługi procesów magazynowych. Zdarza się, że rozwiązania typu WMS system magazynowy zainstalowany jest w magazynie i ściśle współpracuje z nadrzędnym systemem zarządzającym całym przedsiębiorstwem. Dla zaawansowanych klientów oferujemy licencje developerską. Pozwala ona na modyfikację kodu źródłowego programu na własne potrzeby.

Aplikacja magazynowa

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? Aplikacja magazynowa

Oprogramowanie magazynowe

Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary według klientów i miejsc składowania. Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania – lokalizacje magazynowe. Czy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? można używać na smartphonach?.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE

Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? ?

SoftwareStudio tworzy najlepsze oprogramowanie magazynowe. Dzieje się to dzięki korzystaniu z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz opieraniu się na wyłącznie stabilnych systemach informatycznych. Oprogramowanie od SoftwareStudio to system klasy WMS (Warehouse Management System). Jest to system, który może działać samodzielnie, ale też można automatycznie synchronizować wprowadzane dane z nadrzędnym systemem ERP. WMS od SoftwareStudio to intuicyjny i profesjonalny program do zarządzania magazynem.

System zarządzania magazynem W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz program na androida ?

Dla zaawansowanych klientów oferujemy licencje developerską. Pozwala ona na modyfikację kodu źródłowego programu na własne potrzeby. Wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych w 2014 roku rozwiązanie na rynku aplikacji biznesowych, dedykowanych do obsługi magazynów – program magazynowy na urządzenia z systemem Android. System Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dominującego od lat systemu Windows CE czy Windows Mobile. Czy na w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? otrzymałeś już ofertę ??.

Program na Androida

Program na Androida

Co znaczy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? ?

Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę laserową, przesuwa się wzdłuż czytanego kodu, w danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to jest odbijane przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski, pola).

Światło odczytuje fotodioda, odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych, natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają sygnały słabsze.

W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest też czas trwania poszczególnych sygnałów.

Czas trwania każdego impulsu koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery lub inne znaki i przesyłane do komputera. Zakup licencji SaaS oprogramowania Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem nie pozwala na jej zmianę na inny rodzaj licencji.

Program do prowadzenia magazynu

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? Program do prowadzenia magazynu

Program do obsługi magazynu

Kolektor danych Android, czyli systemy WMS. Magazynowy program WMS można otwierać poprzez komputery mobilne zwane kolektorami danych.

Kolektor danych z systemem Android może działać w magazynie jako moduł programu WMS.

Nowoczesny program do magazynowania dostępny jest na kolektory z systemem Android, ale też z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową oraz kolektor danych Android.

Bezpieczny i stabilny system do magazynu oferuje aplikacje na terminale radiowe, jak kolektor danych Android, działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet. Nowoczesny program do obsługi magazynu dostępny jest na kolektory z systemem Android, ale też z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Co znaczy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? ?.

PROGRAM DO OBSŁUGI MAGAZYNU

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? w swojej firmie.

Aplikacja będzie mogła funkcjonować poprawnie dopiero wtedy, jak zostaną zdefiniowane konta użytkowników, za pomocą których będą mogli się oni logować do aplikacji. Zadaniem tym zajmuje się specjalny dedykowany użytkownik Administrator, który przypisany jest do roli administracyjnej, za pomocą której ma on dostęp do formularzy zakładania kont użytkownikom różnych grup funkcyjnych (ról).

System magazynowy online W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

Kogo interesuje rotacja towarów ?

Zakup licencji SaaS oprogramowania Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem nie pozwala na jej zmianę na inny rodzaj licencji. Informacja ujmowana w WMS byłaby wprowadzana raz przez pierwszego nadawcę ładunku, a następnie losowo weryfikowana na kolejnych ogniwach sformowanego łańcucha wymiany towarowej. W przypadku niemożliwości wprowadzenia systemu zarządzania we wszystkich powiązanych firmach, podczas awizowania dostawy (tj. importu danego indeksu do WMS) należałoby we właściwościach indeksu wprowadzić temperaturę przechowywania. Co znaczy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? ?.

Rotacja towarów

Rotacja towarów

Aby dowiedzieć się więcej w temacie w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? kliknij tu.

W pierwszym kroku pracownik skanuje numer dokumentu WZ, który będzie realizował, lub wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetlony zostanie numer w górnej części ekranu oraz program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej lub wprowadzając jego numer z klawiatury. Po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie i gdzie ona jest składowana, wyświetlony zostaje duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania. Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu polega na seryjnym potwierdzaniu w programie wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania WZ przez pracownika biura. Ewidencja wydań z magazynu w systemie WMS. Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane (serwer wie z kim ma do czynienia i jakie zasoby może udostępnić etmu użytkownikowi) wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień.

Program do magazynu

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? Program do magazynu

Oprogramowanie dla magazynu

Firmy kurierskie w Polsce, czyli magazynowy system informatyczny. Spośród 150 zarejestrowanych firm kuriersko-pocztowych największą rolę odgrywa tylko 15 przedsiębiorstw, które generują ponad 96 proc. obrotów polskiego rynku. Firmy mniejsze skupiają swoją działalność w segmencie miejskim bardzo dobrze sobie w nim radząc. Przewiduje się, że segment ten dalej będzie się rozwijał w następnych latach, co będzie sprzyjało powstawaniu nowych firm. Mniejsze firmy od tych dużych różnią się tym, że dla nich niemal każda przesyłka jest przesyłką indywidualną. Klient powierzając swoją paczkę może mieć pewność, że w razie problemów z terminowym doręczeniem zostanie zrobione wszystko, aby jego przesyłka dotarła bezpiecznie na czas. Rozwój rynku wymaga od firm kurierskich dopasowania swoich ofert do zmieniających się potrzeb. Obsługa kolejnych branż oraz nowych segmentów klientów będzie wiązała się z koniecznością wykazywania się przez firmy kurierskie coraz większą elastycznością i jakością wykonywanych usług. Wysoką jakością odznaczają się firmy, które oprócz terminowego doręczania przesyłek standardowych również potrafią zaoferować swoim klientom usługi o wartości dodanej, wykraczające poza standardową ofertę. Aby dowiedzieć się więcej w temacie w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? kliknij tu..

OPROGRAMOWANIE DLA MAGAZYNU

Czy w jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów? można używać na telefonach?

Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. „co-packing” („pakowanie na zlecenie”), cross-docking – system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców, całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu „miejscu uznanemu”, w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez Internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu Internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Aplikacja magazynowa android W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

 • Magazyny przechowujące towar w zwojach, rolkach czy balach rządzą się nieco zmienionymi procesami, które nie są powszechne w przypadku standardowych rozwiązań magazynowych.
 • Zadaniem gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach handlowych jest przygotowanie odpowiedniego zestawu towarów w odpowiednim miejscu, czasie i ilości, zgodnych z życzeniami i zapotrzebowaniem odbiorcy (użytkownika lub konsumenta).
 • Technologia przetwarzania danych w chmurze stanowi nieocenioną pomoc w efektywnym zarządzaniu łańcuchem logistycznym. Jest skuteczna w integrowaniu wielu procesów, umożliwiając zwiększanie zyskó.
 • W przypadku zwrotów towarów, program magazynowy blokuje przyjmowany towar do czasu przeprowadzenia kontroli jakościowej. Dopiero po pozytywnym wyniku weryfikacji zwróconych przedmiotów, WMS zwalnia blokadę.
 • Towary są odbierane z środka transportu zewnętrznego lub wewnętrznego za pośrednictwem wózków przeładunkowych. Jeżeli poziom magazynu przyjęć jest równy z poziomem terenu można prowadzić załadunek bezpośrednio z wykorzystaniem placu manewrowego.
 • Zarówno przemieszczanie towaru, jak również utrzymanie całej infrastruktury technicznej i utrzymanie zapasów wiąże się z powstawaniem kosztów w obszarze magazynu. Decyzje dotyczące rozmieszczenia produktów w magazynie wpływają na kluczowe wskaźnik.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych dzięki możliwości intuicyjnej obsługi systemu na terminalach.
 • Przez ponad dekadę współpracy z najbardziej wydajnymi magazynami 3PL cały nasz zespół poświęca się tworzeniu technologii i rozwiązań do zarządzania magazynami w oparciu o najlepsze praktyki logistyczne. Oprogramowanie WMS.
 • Nowoczesny program do prowadzenia magazynu powinien być dostępny online. Oznacza to, że program WMS działa w chmurze (Cloud WMS). Takie rozwiązanie pozwala na elastyczny dostęp dla wielu osób w rozproszonej organizacji.
W jaki sposób konfiguracja submenu w programie studiosystem koordynuje pracę magazynierów?

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem
System obsługi magazynu
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Oprogramowanie-dla-narzędziowni
SAdam

Wydawanie narzędzi

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Raport magazynu typu heat mapa
SAdam

Raport magazynu typu heat mapa

Raport magazynu w formie heatmapy jest narzędziem wizualizacji danych, które pozwala na analizę i identyfikację obszarów o różnym natężeniu aktywności w magazynie. Heatmapa prezentuje informacje na temat intensywności ruchu, zagęszczenia towarów lub innych czynników istotnych dla gospodarki magazynowej.

Notatki dotyczące palet
SAdam

Notatki dotyczące palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje opcja, która umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami, obrotami paletami oraz notatkami dotyczącymi palet. Ta funkcja pozwala na podgląd, modyfikacje i dodawanie dowolnych notatek i komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie monitorować i zarządzać swoimi zapasami oraz udokumentować istotne informacje dotyczące palet i asortymentu magazynowego. Studio WMS.net to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania magazynem i gwarantuje pełną kontrolę nad tymi ważnymi aspektami działalności logistycznej.

system magazynowy Problem z uruchomieniem programu
basiap

Problem z uruchomieniem programu

Jeżeli uruchamiamy program za pomocą przeglądarki Internet Explorer, a mimo to po wywołaniu linku z programem pojawia się komunikat Oznacza to, że system Windows automatycznie pobrał aktualizację przeglądarki do wersji 11. Aby móc powrócić do

SAdam

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.