Multilanguage

Multilanguage

W dobie globalizacji, gdzie przedsiębiorstwa często operują na wielu rynkach międzynarodowych, kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe wspierające różne języki. Studio System, dzięki swoim multilanguage funkcjom, zapewnia efektywne zarządzanie magazynem niezależnie od barier językowych, co jest nieocenionym atutem w międzynarodowej logistyce.

Eliminując bariery językowe i kulturowe

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych mają duże znaczenie w dzisiejszym świecie biznesu. Nasz program magazynowy, WMS.net, oferuje możliwość korzystania z niego nie tylko dla pracowników magazynu, ale także dla klientów, którzy mogą zalogować się do systemu za pomocą przeglądarki internetowej. To niesamowicie wygodne rozwiązanie.

Wielojęzyczność w Studio System – Kluczowe Zalety

 1. Łatwa Komunikacja i Współpraca:
  • Wsparcie wielu języków umożliwia pracownikom z różnych regionów swobodne korzystanie z systemu w ich ojczystym języku, co zwiększa precyzję i efektywność pracy.
  • Przekłada się to na lepszą współpracę między oddziałami firmy w różnych krajach.
 2. Dostosowanie do Lokalnych Wymagań:
  • Możliwość dostosowania oprogramowania do specyficznych wymogów lokalnych rynków, w tym przepisów prawnych, zwyczajów handlowych i języka.
 3. Zwiększenie Skalowalności Biznesu:
  • Wielojęzyczność Studio System pozwala na łatwe skalowanie działalności magazynowej na nowe rynki bez konieczności inwestowania w dodatkowe, lokalne systemy zarządzania.

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych sprawiają, że mogę korzystać z programu magazynowego WMS.net. Mogę to robić nie tylko ja, pracownik magazynu, ale także nasi klienci. Wystarczy, że się zalogują do systemu przez przeglądarkę internetową. To bardzo wygodne rozwiązanie.

W dzisiejszych czasach wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów z różnych krajów. Często pracują tam ludzie posługujący się różnymi językami. Dlatego ważne jest, aby program magazynowy był dostępny w wielu językach. W przypadku WMS.net nie ma z tym problemu. Możemy go używać w różnych językach jednocześnie.

To bardzo przydatne, zwłaszcza gdy mamy klientów zagranicznych. Dzięki temu każdy może korzystać z programu w swoim języku. To ułatwia komunikację i pracę. Elastyczność i dostępność programu WMS.net sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla firm działających na międzynarodowym rynku magazynowym.

Rozwiązanie międzynarodowe

Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej (systemie informatycznym) jest wykorzystywanie platformy StudioSystem. Program ten opracowany w technologii dot net pracując na bazie MS SQL Server udostępnia funkcjonalność MULTILANGUAGE (wielojęzyczność). Włączenie tego modułu powoduje, że menu, rejestry oraz formularze są tłumaczone na podstawie wewnętrznego słownika na określony język dla danego zalogowanego użytkownika programu.

Samoczynne tłumaczenie odbywa się w momencie ładowania transakcji i jest wykonywane niezależnie oddzielnie dla każdego użytkownika systemu. W związku z tym z tego samego rozwiązania równocześnie mogą korzystać użytkownicy zarówno w wersji angielskiej, polskiej jak i dowolnego innego zdefiniowane języka.

MULTILANGUAGE transakcja x_grid

Konfiguracja

W celu rozpoczęcia pracy oprogramowania w trybie MULTILANGUAGE należy kupić licencję na program. Licencja ustawia dodatkowy parametr systemowy w tabeli _parametry, który włącza moduł.

Ponieważ program sprawdza czy użytkownik ma mieć tłumaczone frazy i na jaką wersję językową koniecznym jest zdefiniowane w tabeli użytkowników kod danej wersji językowej jaką się program ma posługiwać. Jeżeli wartość w polu jest pusta to nie wykona się metoda tłumaczeń i wyświetlone zostaną domyślne skonfigurowane frazy.

MULTILANGUAGE ustawienie użytkownika

Kod wersji językowej może być dowolny, jednak zalecamy stosować standardy, dla języka polskiego pl-PL, dla angielskiego uk-UK itd.

Baza danych

Oprogramowanie czerpie „wiedzę” do tłumaczenia z własnej bazy danych (tabela _language), którą można dowolnie zmieniać i uzupełniać o frazy występujące we własnym wdrożeniu systemu. Po uruchomieniu modułu, jeżeli program nie znajdzie frazy do zastąpienia automatycznie wypełnia bazę danych, frazami do przetłumaczenia. Dostęp do bazy tłumaczeń modułu multilanguage jest z poziomu administratora, opcja POMOC

MULTILANGUAGE baza tłumaczeń

Wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów z różnych krajów, co oznacza, że istnieje potrzeba obsługi wielu języków. Dzięki naszej platformie StudioSystem możemy rozwiązać ten problem. Nasz program, oparty na technologii dot net i działający na bazie MS SQL Server, posiada funkcjonalność MULTILANGUAGE (wielojęzyczność).

Dzięki temu modułowi menu, rejestry oraz formularze są automatycznie tłumaczone na wybrany język w zależności od zalogowanego użytkownika. To oznacza, że nasi klienci mogą swobodnie korzystać z programu, niezależnie od tego, w jakim języku operują. To ułatwia wielonarodową współpracę i sprawia, że nasze rozwiązania są jeszcze bardziej dostępne i funkcjonalne.

Dzięki elastyczności i wielojęzyczności naszych rozwiązań, firma SoftwareStudio może sprostać potrzebom klientów z różnych krajów i ułatwić im zarządzanie swoimi magazynami oraz procesami logistycznymi. To kolejny krok w kierunku usprawnienia działalności i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Funkcjonalności i Możliwości

 • Wsparcie dla Różnych Alfabetów i Języków:
  • System zapewnia wsparcie nie tylko dla języków opartych na alfabecie łacińskim, ale także dla tych, które używają innych alfabetów, takich jak cyrylica czy pismo chińskie.
 • Intuicyjny Interfejs Użytkownika:
  • Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, który można dostosować do potrzeb użytkownika w różnych językach.
 • Dokumentacja i Pomoc Techniczna w Wielu Językach:
  • Dostęp do dokumentacji i wsparcia technicznego w wielu językach, co jest niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów i szkoleniu personelu.

Implementacja i Wdrożenie

Studio System z funkcją wielojęzyczności to nowoczesne rozwiązanie, które wyznacza standardy w międzynarodowym zarządzaniu magazynem. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać swoimi operacjami magazynowymi na całym świecie, eliminując bariery językowe i kulturowe. To nie tylko ułatwia codzienne operacje, ale również otwiera drogę do globalnej ekspansji i sukcesu w międzynarodowej arenie biznesowej.

 • Proces Wdrożenia:
  • Studio System oferuje prosty i przejrzysty proces wdrożenia z możliwością dostosowania ustawień językowych na każdym etapie.
 • Szkolenia i Wsparcie:
  • Firma zapewnia szkolenia i wsparcie w wybranych językach, co ułatwia adaptację systemu w różnych środowiskach kulturowych i językowych.
Reklamacje przez Internet
SAdam

Reklamacje przez Internet

Reklamacje przez Internet to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia zarówno klientom, jak i firmom obsługę reklamacji. Dzięki naszemu oprogramowaniu reklamacje internetowe stają się bardziej efektywne i przyjazne dla użytkowników.

Aplikacja magazynowa Android
SoftwareStudio

Skaner kodów kreskowych Motorola LS4208

Skaner kodów kreskowych Zebra Motorola LS4208 wyróżnia się wyjątkowym mechanizmem skanowania wielowierszowego. Dzięki niemu możliwe jest błyskawiczne i precyzyjne odczytywanie jednowymiarowych kodów paskowych.

Dokumentacja
SAdam

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna jest nieodłącznym elementem skomplikowanych systemów informatycznych. Dzięki niej administratorzy mogą zrozumieć strukturę bazy danych, schemat tabel, relacje między nimi i wiele innych kluczowych informacji.

Multilanguage

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych mają duże znaczenie w dzisiejszym świecie biznesu. Nasz program magazynowy, WMS.net, oferuje możliwość korzystania z niego nie tylko dla pracowników magazynu, ale także dla klientów, którzy mogą zalogować się do systemu za pomocą przeglądarki internetowej. To niesamowicie wygodne rozwiązanie.
DEMO
Przeglądaj bazę danych
SAdam

Przeglądaj bazę danych

Kiedy korzystasz z programu magazynowego Studio WMS.net, masz do dyspozycji zaawansowane funkcje przeglądania bazy danych. To pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie potrzebnych informacji.

Przyjęcie z produkcji
SAdam

Przyjęcie z produkcji

Proces przyjęcia z produkcji wyrobów gotowych do magazynu jest kluczowym etapem w zarządzaniu zapasami i logistyką przedsiębiorstwa. Aby zapewnić efektywną i precyzyjną rejestrację przyjęć, program magazynowy oferuje specjalną transakcję, która umożliwia skanowanie kodów kreskowych na kartonach i rejestrowanie przyjęcia zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie, jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego.

Instalacja i konfiguracja systemu WMS
SAdam

Instalacja i konfiguracja systemu WMS

Programy magazynowe od SoftwareStudio, takie jak Studio WMS.net, to rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem. Jednak przed rozpoczęciem korzystania z tych programów, konieczne jest przeprowadzenie instalacji i konfiguracji systemu WMS. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego procesu.

Logowanie

Logowanie

W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych, dostęp do zaawansowanych systemów zarządzania magazynem, takich jak Studio System, jest klu...
Role w systemie

Role w systemie

Współczesne systemy zarządzania magazynem, takie jak Studio System, oferują zaawansowane funkcje logowania i zarządzania rolami użytkowników. Zrozumienie i właś...
Multilanguage

Multilanguage

W dobie globalizacji, gdzie przedsiębiorstwa często operują na wielu rynkach międzynarodowych, kluczową rolę odgrywa oprogramowanie magazynowe wspierające różne ...
Ribbon

Ribbon

W dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, gdzie efektywność i szybkość są kluczowe, nowoczesne narzędzia do zarządzania magazynem stają się nieodz...
Administrator

Administrator

W dobie rosnącej cyfryzacji procesów magazynowych, rola administratora systemu magazynowego staje się kluczowa w efektywnym zarządzaniu i optymalizacji pra...
Numeracja

Numeracja

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, odpowiednia numeracja stanowi fundament efektywnego śledzenia i zarządzania zas...
Parametry

Parametry

W każdym nowoczesnym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, kluczową rolę odgrywa możliwość dostosowania ustawień przez administratora. Paramet...
Pomoc

Pomoc

Programy działające na platformie StudioSystem w module Administrator oferują sekcję POMOC, która zapewnia dostęp do różnych funkcji. Dzięki sekcji POMOC w ...
Dzienniki

Dzienniki

Dzienniki w systemie Studio System służą do rejestrowania wszystkich działań wykonanych w systemie. Każda operacja, od prostego zapytania do złożonych transak...
Aktywność użytkowników

Aktywność użytkowników

Monitorowanie aktywności użytkowników w programie magazynowym Studio WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zgodności z przep...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...