Dopisanie

Dopisanie

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia łatwe dodawanie nowych użytkowników. Wystarczy wybrać funkcję NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego. Następnie pojawi się okno do dopisania nowego użytkownika. Proces ten jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu zarządzanie dostępem do programu staje się wygodne i efektywne. W ten sposób, program Studio WMS.net wspiera dynamiczny rozwój i organizację pracy w magazynie.

Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z kilku zakładek

Administratorzy mogą również mieć możliwość konfiguracji dodatkowych ustawień związanych z uprawnieniami dostępu, przynależnością do grup czy zarządzania szczegółowymi danymi profilu użytkownika. Formularz ten jest kluczowym elementem zarządzania użytkownikami w systemach zarządzania magazynem, pozwalając na elastyczne dostosowanie do potrzeb organizacji.

Formularz dopisywania użytkownika w programie magazynowym Studio WMS.net jest narzędziem, które umożliwia administratorom systemu dodawanie nowych użytkowników do aplikacji. Zwykle składa się z pól, które należy wypełnić, takich jak:

 • Login: Unikalny identyfikator użytkownika wykorzystywany do logowania się do systemu.
 • Hasło: Chronione hasło, które użytkownik będzie używał do dostępu do swojego konta.
 • Imię i Nazwisko: Osobiste dane użytkownika, które pomagają w identyfikacji i komunikacji wewnątrz systemu.
 • Stanowisko: Określenie roli zawodowej użytkownika, co może wpływać na zakres jego uprawnień w systemie.
 • Telefon: Kontaktowy numer telefonu użytkownika.
 • E-mail: Adres e-mail użytkownika, używany do komunikacji oraz procesów weryfikacyjnych i odzyskiwania dostępu do konta.
 • Aktywny: Checkbox, który określa, czy konto użytkownika jest aktywne i czy może on korzystać z systemu.

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.

Formularz dopisywania użytkownika w programie magazynowym Studio WMS.net to narzędzie przeznaczone dla administratorów systemu. Umożliwia ono tworzenie nowych kont użytkowników. Formularz ten zawiera pola do wprowadzenia szczegółowych informacji o użytkowniku. Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z 5 zakładek.

Dane podstawowe

Co ważne w zakładce Dane podstawowe uzupełniamy kolejno:

 • Rola – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać czy użytkownik ma mieć uprawnienia do wybranej roli (np. Magazyn), czy też posiadać uprawnienia szersze z dostępem do modułu Administrator.
 • Login – nadajemy unikalny login użytkownika.
 • Nazwisko
 • Imię
 • Rodzaj menu – z listy wybieramy rodzaj budowania menu dla użytkownika. Domyślny rodzaj to DefaultSoftwareStudio.aspx
 • Komórka – z listy wskazujemy domyślna komórkę dla użytkownika.
 • Oddział – z listy wybieramy domyślny oddział dla użytkownika.
 • Magazyn – z listy wybieramy domyślny magazyn dla użytkownika.
 • Aktywne – pole domyślnie zaznaczone. Odznaczenie pola spowoduje, że zalogowanie na dane użytkownika będzie niemożliwe.
 • Ribbon – pole domyśłnie zaznaczone.

Informacje dodatkowe

W zakładce Informacje dodatkowe uzupełniamy kolejno pola:

 • Analityka – pole wykorzystywane w przypadku dostępu do programu przez użytkowników zewnętrznych (klientów). Jeżeli dopisywany użytkownik jest dedykowany dla klienta wówczas w polu ANALITYKA należy wpisać numer referencyjny z kartoteki klienta.
 • Email – adres mailowy użytkownika – adres email może być także wykorzystywany w przypadku logowania z wykorzystaniem formularza SoftwareStudio.
 • Telefon
 • Stanowisko – informacja wybiera z listy rozwijanej.
 • Identyfikator skaner – pole wypełniane tylko i wyłączne przy wykorzystywaniu terminali mobilnych , w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia).
 • Identyfikator karta RCP/KD – pole wykorzystywane przy logowaniu z odczytem z danych z karty RCP/KD.
 • Data ważności konta – z kalendarza można wskazać datę do kiedy konto użytkownika ma swoja ważność.
 • Wersja językowa – pole wykorzystywane przy licencji Multilanguage – w polu wskazujemy w jakim języku mają się wyświetlać opisy użytkownikowi programu.
 • SFID – Identyfikator oddziału – pole wykorzystywane przy pracy wielooddziałowej, w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia),
 • Kod na terminal –  pole wypełniane tylko i wyłączne przy wykorzystywaniu terminali mobilnych, w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia).

Uprawnienia

I wreszcie w zakładce Uprawnienia definiujemy dostęp do poszczególnych funkcji systemu:

 • Kierownik – w zależności od wdrożenia oznaczenie tej funkcji może dawać wyższe uprawnienia w tej samej roli użytkowników.
 • Ulubione – zaznaczenie funkcji daje możliwość samodzielnego zdefiniowania użytkownikom szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych pozycji menu.
 • Koordynator – podobnie jak funkcja Kierownik.
 • Może drukować – dostęp do funkcji drukowania dokumentów
 • Może rejestrować – dostęp do funkcji dopisania kartotek i/lub dokumentów
 • Może grupować – dostęp do uruchamiania funkcji grupowania danych
 • Może eksportować – dostęp do funkcji eksportowania danych z systemu
 • Menu kontekstowe – dostęp do menu kontekstowego
 • Akceptowane adresy IP – lista adresów IP z których może zalogować się użytkownik. W przypadku jeżeli pole zostanie wypełnione, a użytkownik będzie próbował zalogować się z innego adresu IP próba logoowania zakończy sie niepowodzeniem.

W zakładce Uprawnienia SSJob  – zakładka wykorzystywana tylko i wyłącznie w przypadku wykorzystania aplikacji SSJob  – dodatkowa kontrola logowania użytkowników.

Ponadto w zakładce Wygląd programu w polu Strona startowa można wskazać jaka transakcja lub strona ma zostać załadowana po zalogowaniu się do programu.

Polami wymagalnymi przy dopisaniu nowego użytkownika są pola, których opis został wytłuszczony, a więc pola w zakładce Dane podstawowe.

Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie
SAdam

Partie produkcyjne i daty ważności w magazynie

W dobie dynamicznego rozwoju rynku i stale zmieniających się wymagań konsumentów, zarządzanie magazynem staje się coraz bardziej skomplikowane, a efektywne zarządzanie partiami produkcyjnymi i datami ważności produktów jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie partiami produkcyjnymi i terminami ważności może znacząco wpłynąć na redukcję strat, optymalizację procesów magazynowych oraz zwiększenie satysfakcji klienta.

Motorola MC3100
SAdam

Motorola MC3100

Komputer mobilny Motorola MC3100 to zaawansowane urządzenie oparte na nowej architekturze Motorola Mobility Platform Architecture 2.0. Ten komputer oferuje wiele korzyści, w tym wysoką moc przetwarzania, zaawansowane możliwości rejestrowania danych oraz wyjątkową ergonomię. Jest to idealne rozwiązanie dla różnych rodzajów przedsiębiorstw.

Program magazynowy, system klasy WMS
SAdam

Program magazynowy, system klasy WMS

#SoftwareStudio specjalizuje się w tworzeniu programów na zamówienie, w tym systemów WMS. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy programy internetowe oraz aplikacje na urządzenia z systemem Android, co pozwala na elastyczne korzystanie z systemu w różnych sytuacjach.

Dopisanie

Administratorzy mogą również mieć możliwość konfiguracji dodatkowych ustawień związanych z uprawnieniami dostępu, przynależnością do grup czy zarządzania szczegółowymi danymi profilu użytkownika. Formularz ten jest kluczowym elementem zarządzania użytkownikami w systemach zarządzania magazynem, pozwalając na elastyczne dostosowanie do potrzeb organizacji.
DEMO
Dostawy bezpośrednie
SAdam

Dostawy bezpośrednie

Oprogramowanie magazynowe WMS.net ułatwia dostawy bezpośrednie do magazynu. To oznacza, że możesz dokonywać dostaw bez konieczności składania zamówienia lub awizacji dostawy. Dzięki temu proces dostawy jest bardziej efektywny i szybszy. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu magazynem i kontrolowaniu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Dzięki WMS.net możesz śledzić i zarządzać dostawami w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.

x_flagi.aspx
SAdam

x_flagi.aspx

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest transakcja o nazwie „role_sys – x_flagi.aspx”, która pozwala na zapisywanie dodatkowych informacji w dokumentach lub kartotekach w formie tzw. „flag”.

Podgląd dokumentu zlecenia wydania
SAdam

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca podgląd dokumentu zlecenia wydania (ZWZ). Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla efektywnego i przejrzystego zarządzania magazynem.

Dopisanie

Dopisanie

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia łatwe dodawanie nowych użytkowników. Wystarczy wybrać funkcję NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego. Następnie pojawi...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...