Program magazynowy

program magazynowy

SoftwareStudio Program magazynowy

Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. Oprogramowanie stosowane w procesach logistycznych to rozwiązania informatyczne, zwane „systemami” WMS.

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Kilka argumentów, aby wdrożyć program magazynowy ! Tak czy inaczej z naszego oprogramowania można korzystać non stop. Ponieważ aplikacja WMS.net dostępna jest on-line.

Programy internetowe oferowane przez SoftwareStudio w tym program magazynowy.

Program magazynowy wyposażony jest w zaawansowane rozwiązania pozwalające na interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów, kartotek za pomocą przeglądarki internetowej.

Internetowy system magazynowy w technologii ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Studio Magazyn WMS.net może być wyposażony w opcjonalny moduł obsługi magazynu za pomocą oprogramowania zainstalowanego na przenośnych urządzeniach (terminale radiowe) zwanych kolektorami danych. Od 2014 roku wykorzystujemy w magazynach mobilne terminale działające na urządzeniach z systemem ANDROID w wersji 4.x. Program magazynowy za pomocą czytnika kodów kreskowych w szybki i jednoznaczny identyfikuje każdą pozycję magazynową z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii i dat produkcji/ terminów przydatności do użycia.


Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie magazynu, a w szczególności magazynu wysokiego składowania, którego zadaniem jest szybka obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez systemu magazynowego. PROGRAM MAGAZYNOWY w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej nośnika logistycznego – palety.

program-magazyn-System-zarządzania-magazynem-WMS

Program magazyn

System zarządzania magazynem WMS. Magazyn, czyli system zarządzania magazynem WMS. Dzięki modułowi Magazyn uzyskujemy większą efektywność zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. System odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Dostarcza aktualnych informacji o stanach, wartości oraz miejscach składowania towarów w magazynie. Pracę z modułem ułatwia możliwość integracji ze standardowymi urządzeniami zewnętrznymi, np. wagi elektroniczne, czytniki kodów kreskowych. Moduł obsługuje dokumenty magazynowe przyjęć i wydań wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala na ewidencję wiele magazynów. Dokumenty i wydruki można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. System umożliwia kontrolę zapasów towarów znajdujących się w magazynach przez stosowanie zapasów minimalnych. Rozbudowane funkcje kartoteki towarowej pozwalają na określanie grup i cech danego towaru (również jako Operacje zbiorcze), co ułatwia zarządzanie kartotekami towarowymi.
Program magazyn

integracja-sap-magazyn-wms-Oprogramowanie-magazynowe

Integracja SAP magazyn WMS

Oprogramowanie magazynowe. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP R3.
Integracja SAP magazyn WMS

program-magazynowy-centra-logistyczne-System-zarządzania-magazynem-WMS

Program magazynowy centra logistyczne

System zarządzania magazynem WMS. Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego PZ, Wydania zewnętrznego WZ, Zmiany lokalizacji ZL, Rozchodu wewnętrznego RW, Przychodu wewnętrznego PW. Dokumenty ZL dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji oraz program magazynowy. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów MWS (magazyn wysokiego składowania) jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Każdy zarejestrowany ruch towaru w magazynie przez magazyniera tworzy historię zdarzeń. Szczegółowe zapisy gwarantują możliwość precyzyjnego śledzenie towaru na każdym etapie przyjmowania, przechowywania i wydania.
Program magazynowy centra logistyczne

program-magazynowo---handlowy-numery-partii-Program-do-prowadzenia-magazynu

Program magazynowo – handlowy numery partii

Program do prowadzenia magazynu. Program od SoftwareStudio służący kontroli powierzchni magazynowej oraz zarządzania wszystkimi procesami posiada także bardzo istotną funkcjonalność dotyczącą numerów partii. Każdy z numerów składa się z kilku liter, albo też cyfr. Przypisuje się go po to, aby łatwo identyfikować dany produkt (między innymi w zależności od tego, jaka jest to seria produktów, gdzie i kiedy został wyprodukowany). Numery partii można z powodzeniem dopisywać w programie WMS, zarówno do asortymentu jednostkowego, czy też grupy produktów. Nowo-wprowadzone produkty można dopisać do istniejącego już w bazie numeru seryjnego. Oprogramowanie informatyczne WSM pozwala na prowadzenie precyzyjnej ewidencji ilościowo-wartościowej z uwzględnieniem numerów seryjnych, a co za tym idzie danych o terminie przydatności asortymentu, jego ilości oraz innych informacji na temat produktów.
Program magazynowo – handlowy numery partii

wapro-wf-mag-moduł-wms-Program-do-prowadzenia-magazynu

WAPRO WF-mag moduł WMS

Program do prowadzenia magazynu. Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania (http://www.imag.pl/).
WAPRO WF-mag moduł WMS

Przyjęte do magazynu towary są umieszczane na nośniku logistycznym – zwykle jest to paleta lub pojemnik – zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane. Paleta otrzymuje identyfikator z kodem kreskowym zawierający unikalny numer nośnika. Paleta jest składowana w lokalizacji, której miejsce jest oznaczone unikalnym kodem, a zakodowany adres zapisany jest także w postaci kodu kreskowego.


Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Tak więc nowoczesny program magazynowy to niezbędne narzędzie pracy magazynów logistycznych, firma produkcyjnych i handlowych.
SoftwareStudio polski producent oprogramowania biznesowego od 2008 roku oferuje rozwiązania do zarządzania magazynami wysokiego składowania w technologii webowej (aplikacje www). Pierwsze wersje systemu zgodne były ze standardem HTML4, w 2013 roku program magazynowy został przebudowany na nowo, zgodnie ze standardem HTML5. Jednocześnie w celu zwiększenia wydajności i elastyczności wdrożyliśmy rozwiązania oparte o JQuery i CSS3. Baza danych została podniesiona do wersji SQL 2012.

Program magazynowy firmy SoftwareStudio można używać na urządzeniach posiadających przeglądarki Internetowe: Chrome, FireFox, Safarii, Edge, Internet Explorer, Opera.

Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie w dowolnym momencie działania systemu. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie.


Określenie konkretnego miejsca składowania, obszaru na magazynie, na którym mogą być składowane lokacje paletowe (palety). Magazynowe lokacje stałe są to także logicznie wydzielone strefy magazynowe dedykowane do określonych celów np. weryfikacji pakowania, rampy rozładunkowe, miejsce odbioru. Lokacja wirtualna w systemie, na którą przesuwany jest towar lub pobierany na potrzeby inwentaryzacji innych lokacji. Zdefiniowana w programie magazynowym taka lokacja nie ma odzwierciedlenia w fizycznej przestrzeni magazynowej.


Ponieważ system do magazynu , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.net!

Wskaźnik produktywności magazynowania pozwala określić efektywność wykorzystania zasobów w procesie magazynowania. Można wyznaczyć ilościowy i wartościowy wskaźnik produktywności magazynowania. Bezpieczny i stabilny system do magazynu oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet. Co charakteryzuje program magazynowy ?.

program magazynowy , czyli Software house.

Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu określa stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu. Magazyny stanowią główne ogniwo w logistycznym łańcuchu dostaw. Rotacja zapasów to wskaźnik pokazujący efektywność wykorzystania zapasów w firmie. Co to jest Warehouse WMS system?

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. . System WMS, czyli koordynowaniu prac magazyn. Wykorzystanie oprogramowania WMS.net w wersji www przekłada się na większą efektywność pracy.

Dlatego system do magazynu warto poznać możliwości!

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców. Oprogramowanie SoftwareStudio ciągle się zmienia, a programiści każdego roku doskonalą wszystkie produkty. Stworzone przez firmę systemy są tak zaprojektowane, aby można było je dostosować do indywidualnych wymagań konkretnego klien. Poczytaj więcej o Programy WMS 2019.. Dlatego program magazynowy wymaga właściwych rozwiązań informatycznych.

Co znaczy system do magazynu ?

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest aplikacja magazynowa OnLine. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu tow. Programiści SoftwareStudio dokładają starań, aby program WMS.net nie był tuzinkowy.

WMS android , czyli Software house.

Program WMS Android stanowi ważny element rozwiązań obsługi magazynu logistycznego, uruchamiając go na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazyniera. Nowoczesny program magazynowy wspiera różne metody kompletacji, także te realizowane za pomocą kolektora wyposażonego w system Android. Dzięki temu w zależności od składowanego towaru, rodzaju zamówień, wielkości magazynu, można wybrać metodę najefektywniejszą dla danego magazynu. Jakimi cechami program magazynowy wyróżnia się na tle innych rozwiązań?.

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć program magazynowy w swojej firmie.

Aby maksymalnie upłynnić pracę oprogramowania dla magazynu wysokiego składowania realizuje się zlecenia systematycznego uzupełnienie towarów rolkami ze stref o niższej dostępności tak by żadne zlecenie nie spowodowało dłuższego przestoju np. ze względu na konieczność wykorzystania specjalistycznego wózka widłowego. Co to jest Oprogramowania dla magazynu wysokiego składowania?

Poza edycjami czysto komercyjnymi Microsoft udostępnia również edycje darmowe do dowolnego zastosowania (w tym komercyjnego). Edycje te mają różnorodne ograniczenia i tak np. do wersji 2000 (8.0) włącznie nie były m.in. ud. Rozwiązania w magazynie, czyli sQL express. Ponieważ program magazynowy, to rozwiązaniem jest oferta SoftwareStudio.

Ponieważ oferujemy WMS android to chcemy abyś z tego korzystał!

Każdy dokument magazynowy posiada swój unikalny folder w którym mogą być przechowywane pliki załączników. Użytkownik w ramach głównego folderu dla dokumentu może tworzyć strukturę drzewiastą dodatkowych folderów organizując sobie dowolnie pliki.. Poczytaj więcej o Załączniki w folderach.. Czas opowiedzieć o program magazynowy.

Kto potrzebuje WMS android ?

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programów komputerowych, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie magazynu, ale poprzez Internet z dowolnego miej. Licencjonowanie oprogramowania WMS.net jest elastyczne. Oferujemy kilka modeli licencjonowania oprogramowania dla program magazynowy.

Dlaczego wydanie magazynowe optymalizuje pracę magazynu?

Limity stanów magazynowych wpływają znacznie na efektywne prowadzenie całej gospodarki magazynowej. Zmniejszają koszt składowania, maksymalizują rotację towarową. Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia. Ponadto magazyn online umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów. Czy zapoznałeś się z program magazynowy ?.

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć program magazynowy w swojej firmie.

Technologia Voice Picking, czyli technologia głosowa pozwala na kompletację zamówienia poprzez wydawanie poleceń przez magazynowy system informatyczny i przetwarzane ich na komunikat głosowy. Pracownik słyszy polecenia w słuchawce, natomiast ich realizację potwierdza słownie za pomocą mikrofonu. Program WMS.net wspomaga magazyniera w procesie rozmieszczanie towaru w magazynie. Wskazuje także miejsca pobrania podczas zbiórki, kompletacji. Co to jest Rozmieszczanie towaru w magazynie?

Można wygenerować gotowe paczki z zewnętrznych aplikacji ( www), wystarczy wywołać odpowiednią funkcję zapisaną w pliku dll, która zawiera być wszystko co pozwoli w sposób łatwy generować niezbędne zapisy do bazy, łączni z d. Oprogramowanie WMS, czyli funkcje w obrocie towarowym . Programiści SoftwareStudio dokładają starań, aby program WMS.net nie był tuzinkowy.

Dlaczego wydanie magazynowe ułatwia pracę w magazynie?

Program WMS firmy SoftwareStudio to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System) służące do zarządzania przepływem towarów w magazynie. Pozwala na automatyczne generowanie zleceń przesunięć towarów, sugeruje ich optymalne rozmieszczenie, prowadzi ich ewidencję ilości. Poczytaj więcej o Program WMS.. Aplikacja WMS.net to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla program magazynowy.

Czy wydanie magazynowe jest dostępny na Androida?

SoftwareStudio Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania oraz dostawcą rozwiązań w chmurze prywatnej działającej na platformie VMWare. Oferujemy profesjonalne usługi informatyczne w Poznaniu, a także obsługujemy firmy międzynarodowe. Proponujemy spersonalizowane rozwiązania informatyczne usprawniające różnorodne procesy w przedsiębiorstwach (od systemów CRM dla handlowców, poprzez outsourcing IT, po programy do zarządzania. Aplikacja WMS.net to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla program magazynowy.

Jakimi cechami WMS webordering wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

Czynności w magazynie realizowane są poprzez czytnikowe terminale mobile z systemem Android. Skanowanie kodów lokalizacji i kodów towarów gwarantuje nam pełną kontrolę składowania jak i poprawnego wydania towarów z magazynu na podstawie dokumentów zleceń wydania. WMS wykorzystuje kody obce z etykiet logistycznych towarów/palet, jak również posiada własny generator etykiet którymi możemy etykietować towary/palety przyjmowane na magazyn. 10 powodów, aby wdrożyć program magazynowy !.

Znamy 10 powodów, dla których warto wdrożyć program magazynowy .

Analiza ABC (metoda ABC, klasyfikacja ABC), polega na ocenie wartości danych dóbr przez pryzmat ich udziału w wartości całkowitego rocznego ich zużycia. Analiza pozwala na ustalenie, które z posiadanych przez przedsiębiorstwo dóbr wymagają specjalnych środków z uwagi na ich wysokie koszty utrzymania ze szczególnych uwzględnieniem kosztów zamrożenia środków obrotowych. Aplikacje WMS można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz na kolektorach Android. Co to jest Aplikacja WMS?

Klienci wymuszają zastosowanie nowoczesnych technologii, dlatego nowoczesne przedsiębiorstwo powinno wdrożyć specjalistyczne, profesjonalne oprogramowanie magazynowe online. Oprogramowanie stosowane w procesach logistycznych to rozwiązani. Moduły systemu WMS, czyli oprogramowanie magazynowe online. Oprogramowanie WMS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne.

Dowiedz się więcej na temat WMS webordering !

Rozwiązanie typu program do awizacji dostaw znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, które wymagają zapewnienia lepszej obsługi kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.. Poczytaj więcej o PROGRAM DO AWIZACJI DOSTAW.. Bezpieczeństwo danych naszych klientów to nasz priorytet. Przykładowo standardem jest szyfrowanie danych za pomocą protokołów TLS.

Co robić, aby WMS webordering pracował dla mnie?

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.. Aplikacja WMS.net może być używana jednocześnie przez tysiące pracowników, ponieważ dostępna jest online.

Kilka argumentów, aby wdrożyć magazyn program !

Nowoczesny system WMS dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz produkcyjnych. Firmy, które posiadają magazyny, do kilkuset użytkowników magazynowych, o średniej ilości przepływów towarowych zarządzanych standardowymi operacjami magazynowymi. Ponieważ , dlatego PROGRAM MAGAZYNOWY Sprawdź na demo program magazynowy !.

Kiedy wdrożysz program magazynowy w magazynie wysokiego składowania?

Oprogramowanie na urządzenia przenośne to jedno z najpopularniejszych rozwiązań aplikacji mobilnych dla magazynu. Znaki i etykiety podłogowe produkowane są na kompozycie. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych np. magazyn, hala produkcyjna lub też inne miejsca gdzie warto oznakować podłogę w celu identyfikacji towaru. Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na uszkodzenia. Co to jest Funkcje programu magazynowego?

Terminal radiowy w magazynie wysokiego składu lub kolektor danych jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN (Wifi) i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kon. Moduły systemu WMS, czyli terminal radiowy. Oprogramowanie WMS.net może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory). Tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań.

Poznaj argumenty za tym, aby użyć magazyn program !

System magazynowy SQL dzięki instalacji na serwerze może udostępniać wybrane dane dla kontrahentów. Oprogramowanie daje również spore możliwości integracji z innymi systemami np. księgowymi, a sama instalacja nie wymaga posiadan. Poczytaj więcej o System magazynowy online.. Czy możesz sobie wyobrazić program magazynowy bez wdrożonego programu WMS.net do jego obsługi?

Kilka argumentów, aby wdrożyć magazyn program !

WMS system magazynowy. Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań: budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmi. Tak czy inaczej z naszego oprogramowania można korzystać non stop. Ponieważ apliakcja WMS.net dostępna jest on-line.WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Systemy IT w magazynie
SoftwareStudio

Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408

Wielokierunkowy czytnik przemysłowy Motorola DS 3408 o rozdzielczości 640 x 480 px czyta kody kreskowe jednowymiarowe 1D, dwuwymiarowe 2D oraz kody pocztowe. Tylko DS 3408 z serii DS3400 charakteryzuje się tak dużą ilością interfejsów, dzięki czemu łatwo dostosowuje się do potrzeb klienta. Urządzenie jest niezwykle odporne na wstrząsy i upadki.

program magazynowy, program do magazynowania
Paweł Tyszkiewicz

Usługi magazynowe – Rozliczenie Kosztów

Koszty przyjęcia i wydania palet oraz magazynowania obliczane się przez program na podstawie dokumentów magazynowych. Ilość palet ustalana się według numerów nośników. Jako datę wykonania operacji przyjmuję się datę dokumentu. Koszt magazynowania oblicza się dla każdego dnia przechowywania palety w magazynie. Jeżeli paleta zostanie przyjęta i wydana w tym samym dniu wówczas okres magazynowania będzie wynosił 1 dzień.

cross docking
Paweł Tyszkiewicz

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking w programie WMS.net polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu.

parametry systemu magazynowego
SAdam

parametry_systemu.aspx

Większość ustawień platforma StudioSystem realizuje w oparciu o szablony per rola lub użytkownik, jednak jest część parametrów globalnych definiowanych dla całego systemu. Ilość tych parametrów nie jest duża, a część dostępną dla administratora (widoczną) można

program magazynowy Lokalizacje
SAdam

dpmag_insert_p.aspx

Uniwersalna transakcja przyjęć palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr przy uruchamianiu). Standardowo obsługuje przyjęcia z zewnątrz PZ i wewnętrzne PW.

WMS Modyfikacja dokumentu WZB
SAdam

Role w systemie

Korzystanie z platformy StudioSystem przez użytkowników podzielone jest na różne role. ROLA w programie to zestaw funkcji (określonych transakcji) powiązanych ze sobą określoną logiką. Podział na role pozwala na łatwą i szybką organizację podziału kompetencji