Tabele

Tabele

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, dane są przechowywane w bazie danych w formie tabel. Organizacja tych tabel jest kluczowym elementem, który zapewnia łatwą nawigację i skuteczne zarządzanie informacjami przechowywanymi w systemie.

Organizacja danych w bazie tabel systemu magazynowego Studio WMS.net

Podsumowując, organizacja danych w bazie tabel systemu magazynowego Studio WMS.net jest kluczowym elementem zapewniającym przejrzystość i efektywne zarządzanie informacjami. Dzięki odpowiedniemu podziałowi na dane SYSTEMOWE i UŻYTKOWE, użytkownicy mogą skutecznie korzystać z programu magazynowego oraz dostosowywać go do swoich indywidualnych potrzeb.

Podział danych w tabelach można ogólnie podzielić na dwie kategorie: SYSTEMOWE i UŻYTKOWE.

Dane SYSTEMOWE to informacje konfiguracyjne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Przykłady takich danych to tabelka _menu, która zawiera konfigurację menu systemowego, oraz x_zestawienia, gdzie przechowywane są dane związane z zestawieniami.

Dane SYSTEMOWE obejmują także administrację i konserwację systemu. W tabeli _dziennik zapisywane są dziennik zdarzeń, co pozwala na monitorowanie działania systemu. Tabela _error zawiera informacje o błędach, co ułatwia diagnozowanie problemów i ich rozwiązywanie.

Dane UŻYTKOWE to informacje wykorzystywane przez użytkowników systemu magazynowego. Skorowidze i parametry są przykładami takich danych, które znajdują się w tabelach x_skorowidze i _parametry. Skorowidze pomagają w szybkim odnajdywaniu odpowiednich informacji, a parametry pozwalają dostosować działanie systemu do indywidualnych potrzeb.

Kartoteki to kolejna kategoria danych użytkowych, które rozpoczynają się od litery „k”. Przykładem może być tabela knaso, która zawiera kartoteki klientów. Dzięki nim można efektywnie zarządzać danymi klientów w systemie magazynowym.

Dokumenty to również ważna część danych użytkowych, które zaczynają się od litery „d”. Przykładem może być tabela dpmag, w której przechowywane są dane związane z dokumentami magazynowymi. Dzięki nim można śledzić przepływ towarów i operacje w magazynie.

Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy informacjami jakie przechowują dzięki określonym zasadą.

Ogólnie możemy podzielić informacje na następujące rodzaje:

 • SYSTEMOWE
  • dane konfiguracyjne np. _menu, x_zestawienia
  • administracja i konserwacja np. _dziennik, _error
 • UŻYTKOWE
  • skorowidze i parametry np. x_skorowidze, _parametry
  • kartoteki  (zaczynają się od litery k) np. knaso
  • dokumenty (zaczynają się od litery d) np. dpmag
Nazwa tabeliOpis
_achDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikZapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane.
_errorZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonwyał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsModuł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_komunikatyKomuniakty wyświtlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu
_komunikaty_linkiLinki do transakcji dostęnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu
_licencjaInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikDefincje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru.
_menuKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryLista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxSkorowidz kodów PRX wykorzystwanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_refnoLista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie
_roleDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokDefinicje typów dokumentów wykorzystwyanych w systemie
_usersLista użytkowników systemu
_users_activityAktywność użytkowników systemu
_users_cfgLista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS
CategoriesSkorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiażanie z tabelą (events)
dmcmsDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagDokumenty magazynowe
dnrekDokumenty reklamacji
dpcecCechy do dokumentów
dpcmsPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmDokumenty roli CRM, zamówienia
dpeanWygenerowane kody ean
dphanDokumenty handlowe
dpinwDokumenty inwentaryzacyjne –  arkusze spisu z natury
dpmagDokumenty magazynowe
dpnotZadania
dpopaDokumenty obrotu opakowań, palet
dppalEwidencja palet i opakowań
dprekDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozRola CRM rozliczanie pracowników
dptraZapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magayznowymi dpmag
dpumoRola CRM umowy
dpuslDokumenty usług
dpuwaUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleDokumenty zleceń magazynoywch przyjęć i wydań
drcrmDokumenty modułu CRM
drrekDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dscrmSzczegóły zdarzeń CRM
dwrekDokumenty reklamacyjne, pozycje
EventsZapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu – Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx
kmasoKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoKartoteki towarowe, magazynowe inne
Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
kncrmKartoteki CRM
knetyKartoteki etykiet
kngruKartoteki grup
knkarKartoteki CRM, rozszerzenie KNKON
knkonKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkKartoteki MPK
knpalKartoteki palet i opakowań
knuslKartoteki usług
knwmsKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpasoSzczegóły zapisów KNASO
kpcmsKartoteki czynności
kpkarKartoteki rozliczeń CRM
kpkonKartoteki rozszerzeń KNKON
ResourcesTabela zawiera definicje – skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events).
x_kalendarzDefinicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu
x_opisyInstrukcja – dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji
x_opisy_extZapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu.
x_plikiZbiór plików aspx występujacych w systemie znajdujących sie w folderach zaczynających się na role_
x_pola_dodatkoweDefinicje dodatkowych pól w systemie
x_raportyDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeDefinicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX
x_zawodyLista zawodów
x_zestawieniaDefinicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
x_zestawienia_kolumnyDefinicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel
Microsoft SQL Reporting Services
SAdam

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

bazy danych
SoftwareStudio

Bazy danych

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.

Operacje transportowe
SAdam

Operacje transportowe

Studio WMS.net to kompleksowe oprogramowanie dostępne dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Dzięki niemu łatwo można zarządzać operacjami transportowymi, awizować transporty, planować wysyłki oraz kontrolować parking i plac manewrowy. Internet stanowi kluczowe narzędzie w efektywnym wykorzystaniu tych funkcji.

Tabele

Podsumowując, organizacja danych w bazie tabel systemu magazynowego Studio WMS.net jest kluczowym elementem zapewniającym przejrzystość i efektywne zarządzanie informacjami. Dzięki odpowiedniemu podziałowi na dane SYSTEMOWE i UŻYTKOWE, użytkownicy mogą skutecznie korzystać z programu magazynowego oraz dostosowywać go do swoich indywidualnych potrzeb.
DEMO
Przyjęcie zewnętrzne PZ
SAdam

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Przyjęcie Zewnętrzne PZ jest kluczowym elementem w zarządzaniu magazynem. Umożliwia skuteczną kontrolę nad towarami wchodzącymi do magazynu. Dzięki temu procesowi magazyn może efektywnie zarządzać swoimi zasobami.

Inwentaryzacje w realizacji
Joanna Ciebień

Inwentaryzacje w realizacji

W systemie magazynowym Studio WMS.net, inwentaryzacja to kluczowy proces, który pozwala na dokładne określenie stanu zapasów w magazynie. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest Rejestr Dokumentów Inwentaryzacji, który odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu inwentaryzacją.

TABS zakładki
SAdam

TABS zakładki

Jedną z przydatnych funkcji dostępnych w programie magazynowym Studio WMS.net jest możliwość konfiguracji zakładek, które wyświetlają się w transakcjach dotyczących szczegółów kartotek i dokumentów.

Tabele

Tabele

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, dane są przechowywane w bazie danych w formie tabel. Organizacja tych tabel ...
Indeksy

Indeksy

W świecie programów magazynowych, takich jak Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, baza danych odgrywa kluczową rolę w przechowywaniu i zarządzaniu dany...
Widoki

Widoki

Widoki są wirtualnymi tabelami, które zawierają zestawienia danych połączonych relacjami. Są one niezwykle przydatne, ponieważ pozwalają na bardziej przejrz...
Funkcje

Funkcje

Przetwarzanie danych jest kluczowym elementem w zarządzaniu magazynem, dlatego ważne jest, aby było ono szybkie i efektywne. Jednym z narzędzi, które przy...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...