Dokumentacja – Tabele SQL

Dokumentacja – Tabele SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumenty WMS

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumentacja

Najważniejsze tabele w systemie

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych tabel występujących w systemie.

NazwaTytułOpis
_achZASTOSOWANIEDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikOpisZapis informacji o zdarzeniach w systemie
_dziennikPowiązanieMożliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane
_errorZASTOSOWANIEZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZASTOSOWANIEZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb. Informacje zawarte to o tym KTO i KIEDY wykonywał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsZASTOSOWANIEModuł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_licencjaZASTOSOWANIEInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikZASTOSOWANIEDefinicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadawania kolejnego numeru.
_menuZASTOSOWANIEKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiZASTOSOWANIEPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryZASTOSOWANIELista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxZASTOSOWANIESkorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_roleZASTOSOWANIEDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokZASTOSOWANIEDefinicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_usersZASTOSOWANIELista użytkowników systemu
_users_cfgZASTOSOWANIELista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązane ze słownikiem USERS
dmcmsZASTOSOWANIEDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dnrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacji
dpcecZASTOSOWANIECechy do dokumentów
dpcmsZASTOSOWANIEPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmZASTOSOWANIEDokumenty roli CRM, zamówienia
dphanZASTOSOWANIEDokumenty handlowe
dpinwZASTOSOWANIEDokumenty inwentaryzacyjne arkusze spisu z natury
dpmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dpnotZASTOSOWANIEUwagi i notatki do dokumentów i kartotek
dpopa
dppalZASTOSOWANIEEwidencja palet i opakowań
dprekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozZASTOSOWANIERola CRM rozliczanie pracowników
dpumoZASTOSOWANIERola CRM umowy
dpuslZASTOSOWANIEDokumenty usług
dpuwaZASTOSOWANIEUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleZASTOSOWANIEDokumenty zleceń
drrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dwrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje
kmasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoRola MMSKartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
knasoRola NARKartoteki magazynowe i wypożyczeń
knasoRola WMSKartoteki magazynowe
knasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, magazynowe inne
kncrmZASTOSOWANIEKartoteki CRM
kngru
knkarZASTOSOWANIEKartoteki CRM
knkonZASTOSOWANIEKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanZASTOSOWANIEKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkZASTOSOWANIEKartoteki MPK
knpalZASTOSOWANIEKartoteki palet i opakowań
knuslZASTOSOWANIEKartoteki usług
knwmsZASTOSOWANIEKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpcmsZASTOSOWANIEKartoteki czynności
kpkarZASTOSOWANIEKartoteki rozliczeń CRM
kpkonZASTOSOWANIEKartoteki rozszerzeń KNKON
x_opisyZASTOSOWANIEStruktura danych bazy
x_raportyZASTOSOWANIEDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeZASTOSOWANIEDefinicje skorowidzów w systemie wg kodów PRX
x_zestawieniaZASTOSOWANIEDefinicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.

Dokumentacja – Tabele SQL

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Dokumentacja – Tabele SQL
system magazynowy WMS oferta
SAdam

Transakcje dokumentów

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towaru na podstawie awiza dostawy(PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towaru (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

oprogramowanie magazynowe Analiza przedwdrożeniowa
SoftwareStudio

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Ponieważ analiza przedwdrożeniowa programu magazynowego , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.

magazyn wysokiego składowania
SAdam

Magazyny i uprawnienia

Dobry program WMS powinien uwzględniać liczbę produktów, które może pomieścić magazyn, rzeczywistą wielkość magazynu oraz wszelkiego rodzaju automatyzację, która może być obecna w magazynie. Oprogramowanie powinno również pomagać w śledzeniu i monitorowaniu ruchu towarów w całym magazynie, aby zminimalizować czas potrzebny na przyjęcie i wysyłkę towarów.

system WMS Nowe zlecenie wydania
Joanna Ciebień

Nowe zlecenie wydania

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia  ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie

SAdam

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Oprogramowanie WMS to potężne narzędzie do zarządzania przepływem towarów i usług w magazynie. Może służyć do zarządzania przyjęciami zewnętrznymi do magazynu, a także do generowania dokumentów PZ. Może być również wykorzystany do zarządzania stanami magazynowymi

program magazynowy aplikacja WMS
SAdam

Import zlecenia wydania (zamówienia)

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę. Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna   Po uruchomieniu przycisku PRZEGLĄDAJ należy wskazać ścieżkę zapisania pliku