Dokumentacja – Tabele SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Dokumentacja - Tabele SQL

Dokumentacja - Tabele SQL w platformie internetowej StudioSystem

Platforma internetowa StudioSystem to potężne narzędzie do zarządzania danymi i konfiguracją, a kluczowym elementem tego systemu są tabele SQL, które służą do przechowywania i organizowania informacji. W tym artykule omówimy, jak te tabele działają i jakie korzyści przynoszą użytkownikom.

StudioSystem działa w oparciu o bazy danych SQL, co oznacza, że wszystkie dane są zapisywane i przetwarzane w tabelach SQL. Jest to niezwykle wydajny sposób przechowywania informacji, co przekłada się na płynność działania systemu.

Niezwykle istotną cechą StudioSystem jest jego wbudowany automatyczny mechanizm, który odczytuje informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Dzięki temu administratorzy i wdrożeniowcy mogą łatwo uzyskać dostęp do dokumentacji dotyczącej struktury bazy danych.

W praktyce oznacza to, że zebrane informacje są prezentowane w formie czytelnych tabel z dokładnym opisem właściwości każdej tabeli i kolumny. To znacznie ułatwia pracę z systemem i pozwala szybko zrozumieć, jak dane są przechowywane i jak można nimi zarządzać.

Podsumowując, tabele SQL w platformie internetowej StudioSystem to kluczowy element umożliwiający efektywne zarządzanie danymi i konfiguracją systemu. Dzięki ich zastosowaniu, użytkownicy mają dostęp do klarownej dokumentacji i mogą swobodnie pracować z danymi, co przekłada się na efektywność i wydajność w pracy z systemem.

Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumentacja

Najważniejsze tabele w systemie

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych tabel występujących w systemie.

NazwaTytułOpis
_achZASTOSOWANIEDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikOpisZapis informacji o zdarzeniach w systemie
_dziennikPowiązanieMożliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane
_errorZASTOSOWANIEZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZASTOSOWANIEZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb. Informacje zawarte to o tym KTO i KIEDY wykonywał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsZASTOSOWANIEModuł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_licencjaZASTOSOWANIEInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikZASTOSOWANIEDefinicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadawania kolejnego numeru.
_menuZASTOSOWANIEKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiZASTOSOWANIEPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryZASTOSOWANIELista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxZASTOSOWANIESkorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_roleZASTOSOWANIEDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokZASTOSOWANIEDefinicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_usersZASTOSOWANIELista użytkowników systemu
_users_cfgZASTOSOWANIELista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązane ze słownikiem USERS
dmcmsZASTOSOWANIEDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dnrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacji
dpcecZASTOSOWANIECechy do dokumentów
dpcmsZASTOSOWANIEPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmZASTOSOWANIEDokumenty roli CRM, zamówienia
dphanZASTOSOWANIEDokumenty handlowe
dpinwZASTOSOWANIEDokumenty inwentaryzacyjne arkusze spisu z natury
dpmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dpnotZASTOSOWANIEUwagi i notatki do dokumentów i kartotek
dpopa
dppalZASTOSOWANIEEwidencja palet i opakowań
dprekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozZASTOSOWANIERola CRM rozliczanie pracowników
dpumoZASTOSOWANIERola CRM umowy
dpuslZASTOSOWANIEDokumenty usług
dpuwaZASTOSOWANIEUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleZASTOSOWANIEDokumenty zleceń
drrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dwrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje
kmasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoRola MMSKartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
knasoRola NARKartoteki magazynowe i wypożyczeń
knasoRola WMSKartoteki magazynowe
knasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, magazynowe inne
kncrmZASTOSOWANIEKartoteki CRM
kngru
knkarZASTOSOWANIEKartoteki CRM
knkonZASTOSOWANIEKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanZASTOSOWANIEKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkZASTOSOWANIEKartoteki MPK
knpalZASTOSOWANIEKartoteki palet i opakowań
knuslZASTOSOWANIEKartoteki usług
knwmsZASTOSOWANIEKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpcmsZASTOSOWANIEKartoteki czynności
kpkarZASTOSOWANIEKartoteki rozliczeń CRM
kpkonZASTOSOWANIEKartoteki rozszerzeń KNKON
x_opisyZASTOSOWANIEStruktura danych bazy
x_raportyZASTOSOWANIEDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeZASTOSOWANIEDefinicje skorowidzów w systemie wg kodów PRX
x_zestawieniaZASTOSOWANIEDefinicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.

Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem to potężne narzędzie do zarządzania danymi i konfiguracją, a kluczowym elementem tego systemu są tabele SQL, które służą do przechowywania i organizowania informacji. W tym artykule omówimy, jak te tabele działają i jakie korzyści przynoszą użytkownikom.
Dokumentacja – Tabele SQL
Program dla magazynu wysokiego składowania
SAdam

Program dla magazynu wysokiego składowania

Program dla magazynu wysokiego składowania jest niezbędny dla efektywnego zarządzania magazynem. Oferuje wiele funkcjonalności, które usprawniają procesy magazynowe i redukują koszty. Integracja z innymi systemami, takimi jak enova, SAP, WAPRO czy Microsoft Dynamics NAV, umożliwia pełne zarządzanie magazynem i automatyzację przepływu informacji. Wśród dostępnych rozwiązań warto zwrócić uwagę na WMS.net, które oferuje zaawansowane funkcje i łatwą integrację z innymi systemami.

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net
SAdam

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

W programie WMS.net korzystamy z prostych i intuicyjnych rozwiązań, które pozwalają na szybki dostęp do potrzebnych danych. Kartoteki magazynowe to nieocenione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową, umożliwiające pełną kontrolę nad informacjami i efektywne zarządzanie nimi.

Kartoteki magazynowe
SAdam

Kartoteki magazynowe w systemie WMS

Program magazynowy to nieocenione narzędzie dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Pomaga śledzić poziomy zapasów, zarządzać zamówieniami i operacjami magazynowymi, co przekłada się na skuteczność i efektywność działania firmy. Dzięki niemu można mieć pewność, że klienci otrzymają produkty w odpowiednim czasie, co wpływa pozytywnie na reputację firmy i zyski.

Miejsca dostawy
SAdam

Miejsca dostawy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje wygodny sposób na dodawanie nowych miejsc dostawy towarów i palet. Wystarczy postępować zgodnie z prostymi krokami, aby wprowadzić te informacje.

x_tab.aspx

Transakcja x_tab pozwala na wyświetlanie informacji w zdefiniowanych przez administratora zakładkach. Konfigurując program możemy wybrać ile, w jakiej kolejności będą wyświetlane zakładki oraz jakie transakcje szczegółowe będą zawierały i wyświetlały. StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za

Definicje kodów PRX
SAdam

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też warto zrozumieć, jakie jest znaczenie tych kodów i jak nimi zarządzać.