Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumentacja

Najważniejsze tabele w systemie

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych tabel występujących w systemie.

Nazwa Tytuł Opis
_ach ZASTOSOWANIE Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennik Opis Zapis informacji o zdarzeniach w systemie
_dziennik Powiązanie Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane
_error ZASTOSOWANIE Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historia ZASTOSOWANIE Zapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb. Informacje zawarte to o tym KTO i KIEDY wykonywał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobs ZASTOSOWANIE Moduł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_licencja ZASTOSOWANIE Informacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznik ZASTOSOWANIE Definicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadawania kolejnego numeru.
_menu ZASTOSOWANIE Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_pliki ZASTOSOWANIE Personalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametry ZASTOSOWANIE Lista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prx ZASTOSOWANIE Skorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_role ZASTOSOWANIE Definicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdok ZASTOSOWANIE Definicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_users ZASTOSOWANIE Lista użytkowników systemu
_users_cfg ZASTOSOWANIE Lista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązane ze słownikiem USERS
dmcms ZASTOSOWANIE Dokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmag ZASTOSOWANIE Dokumenty magazynowe
dnrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacji
dpcec ZASTOSOWANIE Cechy do dokumentów
dpcms ZASTOSOWANIE Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrm ZASTOSOWANIE Dokumenty roli CRM, zamówienia
dphan ZASTOSOWANIE Dokumenty handlowe
dpinw ZASTOSOWANIE Dokumenty inwentaryzacyjne arkusze spisu z natury
dpmag ZASTOSOWANIE Dokumenty magazynowe
dpnot ZASTOSOWANIE Uwagi i notatki do dokumentów i kartotek
dpopa
dppal ZASTOSOWANIE Ewidencja palet i opakowań
dprek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne
dprek_archiw ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dproz ZASTOSOWANIE Rola CRM rozliczanie pracowników
dpumo ZASTOSOWANIE Rola CRM umowy
dpusl ZASTOSOWANIE Dokumenty usług
dpuwa ZASTOSOWANIE Uwagi do dokumentów i kartotek
dpzle ZASTOSOWANIE Dokumenty zleceń
drrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dwrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne, pozycje
kmaso ZASTOSOWANIE Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knaso Rola MMS Kartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
knaso Rola NAR Kartoteki magazynowe i wypożyczeń
knaso Rola WMS Kartoteki magazynowe
knaso ZASTOSOWANIE Kartoteki towarowe, magazynowe inne
kncrm ZASTOSOWANIE Kartoteki CRM
kngru
knkar ZASTOSOWANIE Kartoteki CRM
knkon ZASTOSOWANIE Kartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlan ZASTOSOWANIE Kartoteki języków i tłumaczeń
knmpk ZASTOSOWANIE Kartoteki MPK
knpal ZASTOSOWANIE Kartoteki palet i opakowań
knusl ZASTOSOWANIE Kartoteki usług
knwms ZASTOSOWANIE Kartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpcms ZASTOSOWANIE Kartoteki czynności
kpkar ZASTOSOWANIE Kartoteki rozliczeń CRM
kpkon ZASTOSOWANIE Kartoteki rozszerzeń KNKON
x_opisy ZASTOSOWANIE Struktura danych bazy
x_raporty ZASTOSOWANIE Definicje raportów i konfiguracja
x_skorowidze ZASTOSOWANIE Definicje skorowidzów w systemie wg kodów PRX
x_zestawienia ZASTOSOWANIE Definicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android, albo też w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do tego samego...

Program magazyn

Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania. Program WF-Mag...

Program do gospodarki magazynowej

Gospodarka magazynowa stanowi obok transportu jedną z najważniejszych ogniw w sferze logistyki. Dobrze zorganizowane procesy magazynowe powodują szybki przepływ materiałów od dostawcy do odbiorcy towaru. Dobrze opracowany system...

Program magazynowy, mobilna obsługa magazynu

Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilna obsługa magazynu. Rozwiązanie to kierowane jest do właścicieli i operatorów magazynów wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe zapewnia pomoc przy zwiększeniu...

APLIKACJE WMS

Prosty programu WMS wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. APLIKACJE WMS (więcej…)

Lokalizacja palet

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba lokalizacji palet. Szczególnie pożądane jest posiadanie szczegółowej informacji, gdzie w danej chwili znajdują się palety. Lokalizacja palet - informacja tak potrzebna jest...