Dokumentacja – Tabele SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Dokumentacja - Tabele SQL

Dokumentacja - Tabele SQL w platformie internetowej StudioSystem

Platforma internetowa StudioSystem to potężne narzędzie do zarządzania danymi i konfiguracją, a kluczowym elementem tego systemu są tabele SQL, które służą do przechowywania i organizowania informacji. W tym artykule omówimy, jak te tabele działają i jakie korzyści przynoszą użytkownikom.

StudioSystem działa w oparciu o bazy danych SQL, co oznacza, że wszystkie dane są zapisywane i przetwarzane w tabelach SQL. Jest to niezwykle wydajny sposób przechowywania informacji, co przekłada się na płynność działania systemu.

Niezwykle istotną cechą StudioSystem jest jego wbudowany automatyczny mechanizm, który odczytuje informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Dzięki temu administratorzy i wdrożeniowcy mogą łatwo uzyskać dostęp do dokumentacji dotyczącej struktury bazy danych.

W praktyce oznacza to, że zebrane informacje są prezentowane w formie czytelnych tabel z dokładnym opisem właściwości każdej tabeli i kolumny. To znacznie ułatwia pracę z systemem i pozwala szybko zrozumieć, jak dane są przechowywane i jak można nimi zarządzać.

Podsumowując, tabele SQL w platformie internetowej StudioSystem to kluczowy element umożliwiający efektywne zarządzanie danymi i konfiguracją systemu. Dzięki ich zastosowaniu, użytkownicy mają dostęp do klarownej dokumentacji i mogą swobodnie pracować z danymi, co przekłada się na efektywność i wydajność w pracy z systemem.

Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumentacja

Najważniejsze tabele w systemie

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych tabel występujących w systemie.

NazwaTytułOpis
_achZASTOSOWANIEDefinicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennikOpisZapis informacji o zdarzeniach w systemie
_dziennikPowiązanieMożliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane
_errorZASTOSOWANIEZapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historiaZASTOSOWANIEZapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb. Informacje zawarte to o tym KTO i KIEDY wykonywał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobsZASTOSOWANIEModuł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_licencjaZASTOSOWANIEInformacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznikZASTOSOWANIEDefinicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadawania kolejnego numeru.
_menuZASTOSOWANIEKonfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_plikiZASTOSOWANIEPersonalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametryZASTOSOWANIELista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prxZASTOSOWANIESkorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_roleZASTOSOWANIEDefinicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdokZASTOSOWANIEDefinicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_usersZASTOSOWANIELista użytkowników systemu
_users_cfgZASTOSOWANIELista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązane ze słownikiem USERS
dmcmsZASTOSOWANIEDokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dnrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacji
dpcecZASTOSOWANIECechy do dokumentów
dpcmsZASTOSOWANIEPozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrmZASTOSOWANIEDokumenty roli CRM, zamówienia
dphanZASTOSOWANIEDokumenty handlowe
dpinwZASTOSOWANIEDokumenty inwentaryzacyjne arkusze spisu z natury
dpmagZASTOSOWANIEDokumenty magazynowe
dpnotZASTOSOWANIEUwagi i notatki do dokumentów i kartotek
dpopa
dppalZASTOSOWANIEEwidencja palet i opakowań
dprekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne
dprek_archiwZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dprozZASTOSOWANIERola CRM rozliczanie pracowników
dpumoZASTOSOWANIERola CRM umowy
dpuslZASTOSOWANIEDokumenty usług
dpuwaZASTOSOWANIEUwagi do dokumentów i kartotek
dpzleZASTOSOWANIEDokumenty zleceń
drrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dwrekZASTOSOWANIEDokumenty reklamacyjne, pozycje
kmasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knasoRola MMSKartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
knasoRola NARKartoteki magazynowe i wypożyczeń
knasoRola WMSKartoteki magazynowe
knasoZASTOSOWANIEKartoteki towarowe, magazynowe inne
kncrmZASTOSOWANIEKartoteki CRM
kngru
knkarZASTOSOWANIEKartoteki CRM
knkonZASTOSOWANIEKartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlanZASTOSOWANIEKartoteki języków i tłumaczeń
knmpkZASTOSOWANIEKartoteki MPK
knpalZASTOSOWANIEKartoteki palet i opakowań
knuslZASTOSOWANIEKartoteki usług
knwmsZASTOSOWANIEKartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpcmsZASTOSOWANIEKartoteki czynności
kpkarZASTOSOWANIEKartoteki rozliczeń CRM
kpkonZASTOSOWANIEKartoteki rozszerzeń KNKON
x_opisyZASTOSOWANIEStruktura danych bazy
x_raportyZASTOSOWANIEDefinicje raportów i konfiguracja
x_skorowidzeZASTOSOWANIEDefinicje skorowidzów w systemie wg kodów PRX
x_zestawieniaZASTOSOWANIEDefinicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.

Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem to potężne narzędzie do zarządzania danymi i konfiguracją, a kluczowym elementem tego systemu są tabele SQL, które służą do przechowywania i organizowania informacji. W tym artykule omówimy, jak te tabele działają i jakie korzyści przynoszą użytkownikom.
Dokumentacja – Tabele SQL
Windows Azure
SAdam

Windows Azure

Windows Azure to platforma, która dostarcza elastyczności, skalowalności i możliwości tworzenia aplikacji w sposób bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą sprostać dynamicznym wymaganiom rynku i wykorzystać pełny potencjał swoich aplikacji.

Windows 8
SoftwareStudio

Windows 8

Windows 8 to system operacyjny, który ma wiele zalet. Jedną z nich jest jego szybkość. Dzięki temu system działa płynnie i efektywnie.

Obsługa programu magazynowego
SAdam

Obsługa programu

TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji (obsługa programu). Są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia. Jednak niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Dokumenty PW bufor
Joanna Ciebień

Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor są nieodłączną częścią systemu WMS oferowanego przez SoftwareStudio. Pozwalają one na bieżące monitorowanie i kontrolowanie przyjęcia towarów do magazynu, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zapasami.

zamowienie_podglad.aspx

Transakcja wyświetla w formie podglądu szczegóły związane z dokumentem zamówienia na pracowników.           PROGRAM MAGAZYNOWY x_panel.aspxTransakcja x_panel.aspx to nowe i innowacyjne rozwiązanie w programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio. Ta

Zlecenia przesunięcia bufor

Menu wyświetla rejestr zleceń przesunięcia w buforze. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.  Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przesunięcia  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie przesunięcia. Polecenie EDYCJA Polecenie wyświetla formularz