studiosystem

SoftwareStudio studiosystem

Platforma StudioSystem i jej moduł WMS rewolucjonizują sposób, w jaki firmy zarządzają operacjami magazynowymi. Dzięki kompleksowemu pakietowi funkcji platforma StudioSystem i moduł WMS zapewniają firmom narzędzia potrzebne do wydajnego i efektywnego zarządzania operacjami magazynowymi.

Platforma StudioSystem to kompleksowe oprogramowanie, które pomaga firmom organizować i zarządzać swoją działalnością. Ma pomóc usprawnić i zautomatyzować wiele procesów związanych z prowadzeniem firmy, od zarządzania zapasami po obsługę klienta. Moduł WMS (Warehouse Management System) to jedna z kluczowych funkcji platformy StudioSystem.

Moduł WMS został zaprojektowany, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe, zapewniając skuteczny sposób śledzenia zapasów i zarządzania nimi. Umożliwia firmom śledzenie produktów, zarządzanie poziomami zapasów i tworzenie historii zamówień. Moduł WMS zapewnia również narzędzia pomagające firmom zarządzać procesami magazynowania, wysyłki i odbioru.

Moduł WMS jest łatwy w użyciu i zapewnia firmom szczegółowe raporty dotyczące ich zapasów. Umożliwia także firmom dostosowywanie procesów zamówień i wysyłek, dając im elastyczność w spełnianiu potrzeb klientów.

Podsumowując, platforma StudioSystem i moduł WMS rewolucjonizują sposób, w jaki firmy zarządzają operacjami magazynowymi. Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji platforma i moduł zapewniają firmom narzędzia potrzebne do skutecznego i wydajnego zarządzania operacjami magazynowymi.

Platforma StudioSystem oraz moduł WMS

Platforma StudioSystem oraz moduł WMS mają na celu zapewnienie firmom kompleksowego wglądu w ich operacje magazynowe. Obejmuje to możliwość śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i kontrolowania przepływu towarów do iz magazynu. Dodatkowo platforma zapewnia firmom możliwość monitorowania i optymalizacji pracy magazynu, a także tworzenia szczegółowych raportów i analiz.

Moduł WMS stanowi trzon platformy StudioSystem i ma na celu zapewnienie firmom możliwości efektywnego i ekonomicznego zarządzania operacjami magazynowymi. Moduł umożliwia firmom tworzenie zamówień i zarządzanie nimi, śledzenie zapasów i optymalizację wydajności magazynu. Dodatkowo moduł daje firmom możliwość generowania szczegółowych raportów i analiz.

Platforma StudioSystem oraz moduł WMS dostarczają firmom narzędzi potrzebnych do efektywnego i efektywnego zarządzania operacjami magazynowymi. Dzięki możliwości śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i kontrolowania przepływu towarów do i z magazynu firmy mogą mieć pewność, że ich operacje magazynowe przebiegają płynnie i wydajnie. Dodatkowo, dzięki możliwości generowania szczegółowych raportów i analiz, firmy mogą uzyskać cenny wgląd w swoje operacje magazynowe.

program WMS Transakcje StudioSystem

Transakcje StudioSystem

Kiedy zdecydujesz się poprosić o ofertę na transakcje studiosystem ? Czy wiesz już, że potrzebujesz transakcje studiosystem? Zastosowanie rozwiązań internetowych pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania WMS.net z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika.

system magazynowy Kolumny tabeli

Kolory tła kolumny w tabeli

Informacje wyświetlane w tabelach na zasadzie rejestrów (zestawień) można oznaczać w zależności od ważności. Cały proces projektowania ustawień kolorowania polega na.

oprogramowanie magazynowe planowanie

Szukaj transakcji

StudioSystem jako oprogramowanie zbudowane w oparciu o transakcje pozwala budować i prezentować użytkownikom na wiele sposobów wybór transakcji do uruchomienia. Jedną z metod jest specjalna transakcja role_sys/szukaj.aspx, która wyświetla listę dostępnych transakcji MENU użytkownika w postaci okna z kafelkami w stylu METRO (Windows8).

program magazynowy Strona startowa

Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

projektowanie systemu magazynowego

Projektowanie podglądu

StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych pól (kolumn).

system WMS Transakcje magazynowe

Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za pomocą której można wyświetlać inne transakcje na zasadzie zakładek. Każda ze zdefiniowanych zakładek uruchamia oddzielną transakcję jako oddzielna zakładka. jeżeli transakcja x_tab.aspx zostanie otwarta jako okno DialogBox wówczas nad zakładkami pojawia się pasek z przyciskiem ZAMKNIJ pozwalające na zamykanie wyskakującego okienka.

Kody kreskowe

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

system magazynowy grid excel

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji. Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

dokumentacja systemu WMS

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

system WMS Transakcje magazynowe

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.

konfiguracja systemu magazynowego

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem pozwala na wyświetlanie transakcji menu nawigacyjnego, które udostępnia użytkownikowi zestaw pozycji szczegółowy do wyboru. Przedstawiony opis pokazuje sposób konfiguracji SubMenu w programie do obsługi kartotek kontrahentów wg kilku różnych wariantów.

foldery w programie magazynowym

Struktura folderów

Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Ponieważ oferujemy więcej na temat struktura folderów w programie magazynowym znajdziesz na tej stronie. to chcemy abyś z tego korzystał!

WMS Modyfikacja dokumentu WZB

Dokumentacja – Procedury Składowane

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach procedur składowanych zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Aplikacja WMS Podgląd dokumentu RW

Dokumentacja – Widoki SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach widoków SQL bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

DEMO studiosystem

Platforma StudioSystem oraz moduł WMS
DEMO