Transakcja x_tab.aspx

Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za pomocą której można wyświetlać inne transakcje na zasadzie zakładek. Każda ze zdefiniowanych zakładek uruchamia oddzielną transakcję jako oddzielna zakładka. jeżeli transakcja x_tab.aspx zostanie otwarta jako okno DialogBox wówczas nad zakładkami pojawia się pasek z przyciskiem ZAMKNIJ pozwalające na zamykanie wyskakującego okienka.

system WMS Transakcje magazynowe

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za pomocą której można wyświetlać inne transakcje na zasadzie zakładek. Każda ze zdefiniowanych zakładek uruchamia oddzielną transakcję jako oddzielna zakładka. jeżeli transakcja x_tab.aspx zostanie otwarta jako okno DialogBox wówczas nad zakładkami pojawia się pasek z przyciskiem ZAMKNIJ pozwalające na zamykanie wyskakującego okienka.

ZASTOSOWANIE

Transakcja może mieć szerokie zastosowanie do wyświetlania okien z informacjami o podobnej charakterystyce np. jako okna podglądu dla dokumentów, kartotek czy zestawień.

x_tab-konfiguracja

 

x_tab-wywolaj-z-grida

KONFIGURACJA ZAKŁADEK

Listę zakładek definiuje się z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja. W sekcji informacje znajduje się pozycja menu

x_tab-konfiguracja
x_tab-dodaj-zakladke
x_tab-wywolaj

przykładowo chcemy mieć wyświetlaną transakcję składającą się z 3 zakładek na potrzeby informacji dla kartoteki towarowej. Tworzymy więc 3 zapisy i grupujemy je pod wspólną nazwą grupy np. KNASO

GrupaKolejnośćNazwaTekstTransakcja do uruchomienia
KNASO10TAB1Dane podstawowerole_sys/x_cecha.aspx
KNASO20ZALACZNIKZałącznikirole_sys/x_zalacznik.aspx
KNASO30UWAGINotatkirole_sys/x_uwagi.aspx

Kolejność oznacza w jakiej kolejności zakładki będą wyświetlane od lewej strony, nazwa to unikalny identyfikator zakładki w ramach grupy. Tekst to informacja wyświetlana jako tytuł zakładki dla użytkownika. Transakcja do uruchomienia to wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w danej zakładce.

Zakładki jako podgląd kartoteki kontrahenta

GrupaKolejnośćTekstTransakcja do uruchomieniaParametry transakcji
KNKON50Dokumenty magazynowerole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPMAG_ZEST&nridodn=
KNKON60Dokumenty zleceńrole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPZLE_ZEST&nridodn=

Jeżeli tak ustawione zakładki uruchomimy dla kontrahenta

role_sys/x_tab.aspxgrupa=KNKON&refno=
tabs-kartoteka-kontrahenta

URUCHAMIANIE

Transakcję x_tab.aspx można uruchamiać zarówno jako pełne okno niezależne (np. z poziomu menu ULUBIONE) jak i w oknie DialogBox z poziomu transakcji x_grid.aspx

W celu uruchomienia transakcji z zakładkami z poziomu rejestru kartotek towarowych dodajemy przycisk

x_tab-uruchom

Jako parametry transakcji należy przekazać:

  • GRUPA – nazwa grupy zakładek jakie chcemy wykorzystać
  • REFNO – numer referencyjny jaki ma być przekazywany do transakcji w zakładkach. 

np. grupa=KNASO&refno=

który w rejestrze widoczny jest

x_tab-wywolaj-z-grida

w efekcie otwarte zostaje okno DialogBox zawierające transakcję x_tab.aspx, która zawiera 3 zakładki.

x_tab-wywolaj-z-grida-okno

Zmieniając konfigurację, możemy przygotować dowolne podglądy dla kartotek czy dokumentów.

Układ wertykalny

Standardowo transakcja x_tab wyświetla zakładki poziomu (lista przycisków znajduje się ponad właściwym oknem. Możemy jednak zmienić układ na pionowy dodając parametr vertical=1 (x_tab.aspx?vertical=1)

x_tab vertical

Przyciski mogą zawierać dodatkowo definicje obrazków (ikonki)

x_tab vertical ikona

Transakcja x_tab.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Transakcja x_tab.aspx
system magazynowy chmura obliczeniowa
SoftwareStudio

Hosting

Oferujemy rozwiązania wirtualizacji w oparciu o serwery wirtualne VMware oraz Windows Azure. Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe.

dokumentacja systemu WMS
SAdam

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

Program magazynowy z skanerem
SAdam

Program magazynowy z skanerem

Program magazynowy z skanerem od SoftwareStudio składa się z kilku komponentów, które razem tworzą wszechstronny system magazynowy. Redukuje on czas potrzebny na zarządzanie magazynem i zwiększa jego efektywność. Studio WMS.net to oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie usprawnić codzienną pracę w magazynie, poprawiając komfort pracy oraz obniżając koszty operacyjne.

system WMS Zlecenia wydania do realizacji
SAdam

szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych. Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z parametrem transakcja wymuszamy specjalne działanie polegające na odszukiwaniu wskazanej informacji w bazie danych i uruchomieniu wskazanej transakcji do zaprezentowania

Kartoteki wg oddziałów
SAdam

Kartoteki wg oddziałów

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja kartotek wg oddziałów. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie rejestrów kartotek, które są filtrowane według oddziałów. Menu w programie jest dynamicznie generowane i zależy od pozycji oddziałów, które są zdefiniowane przez administratora. W rejestrze dostępne są różne akcje, takie jak dodawanie, edytowanie, dołączanie notatek, załączników lub zdjęć, podgląd oraz tworzenie zestawień obrotów dla kartotek. Dzięki tej funkcji użytkownik może łatwo zarządzać kartotekami według oddziałów, co ułatwia organizację magazynu i kontrolę nad nimi.

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

Konfiguracja informacji

Menu konfiguracja informacji pozwala na zdefiniowanie zestawień i raportów oraz ustawienie dostępu dla zdefiniowanych użytkowników systemu. Ponadto z tego poziomu definiować możemy ustawienia dla podglądu szczegółów informacji np. podgląd kartotek, dokumentów wraz z definicjami zakładek