Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem to wszechstronne narzędzie oferowane przez SoftwareStudio, które umożliwia zarządzanie różnymi transakcjami w sposób prosty i wygodny. Jednym z przydatnych elementów tego systemu jest x_tab.aspx, który pozwala na wyświetlanie innych transakcji jako zakładki. Poniżej przedstawiamy, jak można to zrobić i jakie korzyści to niesie.

Transakcja x_tab.aspx

Wykorzystanie x_tab.aspx w StudioSystem

Wykorzystanie x_tab.aspx w StudioSystem to wygodny sposób na organizację pracy i efektywne zarządzanie różnymi transakcjami. Dzięki temu narzędziu możemy łatwo tworzyć zakładki z różnymi transakcjami i korzystać z okna DialogBox, co sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej efektywna i intuicyjna. Dlatego warto poznać możliwości x_tab.aspx w StudioSystem i wykorzystać je w codziennej pracy, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Tworzenie Zakładek z x_tab.aspx

Aby wykorzystać x_tab.aspx do tworzenia zakładek, wystarczy zdefiniować odpowiednie transakcje, które chcemy umieścić jako zakładki. Każda z tych transakcji będzie działać jako oddzielna zakładka, co ułatwia nawigację i organizację pracy.

Otwieranie x_tab.aspx jako Okno DialogBox

Jeśli zdecydujemy się otworzyć transakcję x_tab.aspx jako okno DialogBox, możemy skorzystać z dodatkowej funkcjonalności. Nad zakładkami pojawi się pasek z przyciskiem „ZAMKNIJ”, który umożliwia łatwe zamykanie wyskakującego okienka. To przydatne rozwiązanie, szczególnie gdy chcemy szybko przełączyć się między różnymi transakcjami bez konieczności opuszczania bieżącej strony.

Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za pomocą której można wyświetlać inne transakcje na zasadzie zakładek. Każda ze zdefiniowanych zakładek uruchamia oddzielną transakcję jako oddzielna zakładka. jeżeli transakcja x_tab.aspx zostanie otwarta jako okno DialogBox wówczas nad zakładkami pojawia się pasek z przyciskiem ZAMKNIJ pozwalające na zamykanie wyskakującego okienka.

ZASTOSOWANIE

Transakcja może mieć szerokie zastosowanie do wyświetlania okien z informacjami o podobnej charakterystyce np. jako okna podglądu dla dokumentów, kartotek czy zestawień.

x_tab-konfiguracja

 

x_tab-wywolaj-z-grida

KONFIGURACJA ZAKŁADEK

Listę zakładek definiuje się z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja. W sekcji informacje znajduje się pozycja menu

x_tab-konfiguracja
x_tab-dodaj-zakladke
x_tab-wywolaj

przykładowo chcemy mieć wyświetlaną transakcję składającą się z 3 zakładek na potrzeby informacji dla kartoteki towarowej. Tworzymy więc 3 zapisy i grupujemy je pod wspólną nazwą grupy np. KNASO

GrupaKolejnośćNazwaTekstTransakcja do uruchomienia
KNASO10TAB1Dane podstawowerole_sys/x_cecha.aspx
KNASO20ZALACZNIKZałącznikirole_sys/x_zalacznik.aspx
KNASO30UWAGINotatkirole_sys/x_uwagi.aspx

Kolejność oznacza w jakiej kolejności zakładki będą wyświetlane od lewej strony, nazwa to unikalny identyfikator zakładki w ramach grupy. Tekst to informacja wyświetlana jako tytuł zakładki dla użytkownika. Transakcja do uruchomienia to wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w danej zakładce.

Zakładki jako podgląd kartoteki kontrahenta

GrupaKolejnośćTekstTransakcja do uruchomieniaParametry transakcji
KNKON50Dokumenty magazynowerole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPMAG_ZEST&nridodn=
KNKON60Dokumenty zleceńrole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPZLE_ZEST&nridodn=

Jeżeli tak ustawione zakładki uruchomimy dla kontrahenta

role_sys/x_tab.aspxgrupa=KNKON&refno=
tabs-kartoteka-kontrahenta

URUCHAMIANIE

Transakcję x_tab.aspx można uruchamiać zarówno jako pełne okno niezależne (np. z poziomu menu ULUBIONE) jak i w oknie DialogBox z poziomu transakcji x_grid.aspx

W celu uruchomienia transakcji z zakładkami z poziomu rejestru kartotek towarowych dodajemy przycisk

x_tab-uruchom

Jako parametry transakcji należy przekazać:

  • GRUPA – nazwa grupy zakładek jakie chcemy wykorzystać
  • REFNO – numer referencyjny jaki ma być przekazywany do transakcji w zakładkach. 

np. grupa=KNASO&refno=

który w rejestrze widoczny jest

x_tab-wywolaj-z-grida

w efekcie otwarte zostaje okno DialogBox zawierające transakcję x_tab.aspx, która zawiera 3 zakładki.

x_tab-wywolaj-z-grida-okno

Zmieniając konfigurację, możemy przygotować dowolne podglądy dla kartotek czy dokumentów.

Układ wertykalny

Standardowo transakcja x_tab wyświetla zakładki poziomu (lista przycisków znajduje się ponad właściwym oknem. Możemy jednak zmienić układ na pionowy dodając parametr vertical=1 (x_tab.aspx?vertical=1)

x_tab vertical

Przyciski mogą zawierać dodatkowo definicje obrazków (ikonki)

x_tab vertical ikona

WMS Management System: Optymalizacja Magazynów w Łańcuchu Dostaw

Nowoczesne Rozwiązania dla Efektywnego Zarządzania Magazynem

Zarządzanie magazynem program

Magazyny odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw. Współczesne podejście do zarządzania magazynem opiera się na zintegrowanych systemach, takich jak WMS (Warehouse Management System). Systemy te pozwalają na optymalizację przepływu towarów, minimalizując jednocześnie liczbę operacji manipulacyjnych.

Szybki Dostęp do Danych Dzięki Nowoczesnej Technologii

W programie magazynowym zastosowano innowacyjne rozwiązania dostępu do bazy danych. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że otrzymają szybki i niezawodny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego urządzenia. Szczególnie przydatne jest to rozwiązanie w przypadku korzystania z mobilnych kolektorów danych.

Optymalizacja zarządzania magazynem staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowoczesnym systemom WMS, takim jak nasz, magazyny stają się efektywnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, przyczyniając się do osiągnięcia najlepszej kombinacji maksymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej przy minimalnym nakładzie pracy.

Zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne, a nasze rozwiązania są tutaj, aby pomóc w tym procesie. Optymalizacja magazynu to klucz do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, a nasz system WMS jest narzędziem, które pomaga to osiągnąć.

Odwiedź naszą stronę tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu do zarządzania magazynem.

Transakcja x_tab.aspx

Wykorzystanie x_tab.aspx w StudioSystem to wygodny sposób na organizację pracy i efektywne zarządzanie różnymi transakcjami. Dzięki temu narzędziu możemy łatwo tworzyć zakładki z różnymi transakcjami i korzystać z okna DialogBox, co sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej efektywna i intuicyjna. Dlatego warto poznać możliwości x_tab.aspx w StudioSystem i wykorzystać je w codziennej pracy, aby osiągnąć lepsze rezultaty.
Transakcja x_tab.aspx
Program do magazynu
SAdam

Program do magazynu

Programy do zarządzania magazynem, takie jak WMS.net, umożliwiają łatwe zarządzanie magazynami z dowolnego miejsca, co jest niezwykle wygodne i efektywne dla przedsiębiorstw.

Programowanie SQL
SoftwareStudio

Programowanie SQL

Od połowy lat 90. XX wieku zajmujemy się tworzeniem, rozwojem i serwisem programów związanymi z rejestracją i przetwarzaniem danych. Nasza firma, SoftwareStudio, specjalizuje się w aplikacjach bazodanowych, a w szczególności programowaniu SQL. W naszym dorobku można znaleźć wiele projektów, które były związane z bazami danych typu DBF (FoxPro), MySQL oraz MS SQL Server.

Logistyka farmaceutyków
SAdam

Logistyka farmaceutyków

W obliczu rosnących wyzwań i zmian w branży farmaceutycznej, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem sukcesu dla firm farmaceutycznych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i ścisłemu przestrzeganiu przepisów, firmy mogą zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność oraz transparentność w dostawie leków do pacjentów.

Nowy dokument PW
SAdam

Nowy dokument PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym przyjęcia wewnętrznego oznaczonego jako PW. W artykule omówimy proces tworzenia nowego dokumentu PW i jak system magazynowy ułatwia ten proces.

Instalacja IIS 8.0 na Windows Server
admin

Instalacja IIS 8.0 na Windows Server

Jak zainstalować IIS 8.0 na Windows Server? Jeśli potrzebujesz zainstalować IIS 8.0 na Windows Server, oto kroki, które pomogą ci to zrobić.

Dostawcy i odbiorcy palet
SAdam

Dostawcy i odbiorcy palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieją różne funkcje związane z zarządzaniem dostawcami i odbiorcami palet. Te funkcje pozwalają na efektywne kontrolowanie ruchu palet w magazynie.