TABS zakładki

TABS zakładki

Jedną z przydatnych funkcji dostępnych w programie magazynowym Studio WMS.net jest możliwość konfiguracji zakładek, które wyświetlają się w transakcjach dotyczących szczegółów kartotek i dokumentów.

Konfiguracja zakładek w programie magazynowym Studio WMS.net

Jeśli więc szukasz kompleksowego oprogramowania magazynowego, które umożliwia spersonalizowaną konfigurację interfejsu, Studio WMS.net może być idealnym rozwiązaniem. Dzięki niemu będziesz mógł dostosować system do własnych potrzeb i efektywniej zarządzać magazynem wysokiego składowania.

Aby to zrobić, korzystamy z transakcji o nazwie x_tab.aspx, która pozwala na dostosowanie informacji do naszych potrzeb. Administrator ma kontrolę nad tym, ile zakładek jest wyświetlanych, jakie są ich kolejności oraz jakie transakcje szczegółowe zawierają i prezentują.

Dzięki tej funkcji, użytkownicy programu mogą dostosować jego interfejs do konkretnej sytuacji i preferencji. Oznacza to, że każdy może mieć spersonalizowany widok danych, co ułatwia pracę i zwiększa efektywność.

Warto zaznaczyć, że konfiguracja zakładek w Studio WMS.net to jedna z wielu funkcji tego zaawansowanego programu magazynowego. Pozwala on na pełne zarządzanie magazynem, włącznie z komisjonowaniem, śledzeniem stanów magazynowych, a także generowaniem raportów i analizą danych.

Prosta i Efektywna Personalizacja w Studio WMS.net

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje użyteczną funkcję konfiguracji zakładek. Dzięki temu, użytkownicy mogą łatwo dostosować interfejs do swoich potrzeb. Używamy transakcji o nazwie x_tab.aspx, aby personalizować wyświetlane informacje. Administrator ma pełną kontrolę nad liczbą i kolejnością zakładek oraz ich zawartością.

Spersonalizowany Widok Danych

Dzięki możliwości konfiguracji zakładek, użytkownicy mogą dostosować program do swoich preferencji. Każdy użytkownik może tworzyć spersonalizowany widok danych. To ułatwia pracę i zwiększa efektywność.

Zaawansowane Funkcje Studio WMS.net

Konfiguracja zakładek to tylko jedna z wielu funkcji oferowanych przez Studio WMS.net. Ten zaawansowany program magazynowy umożliwia pełne zarządzanie magazynem. Obejmuje to komisjonowanie, śledzenie stanów magazynowych oraz generowanie raportów i analiz.

Studio WMS.net – Idealne Rozwiązanie dla Twojego Magazynu

Jeśli szukasz kompleksowego oprogramowania magazynowego z możliwością personalizacji, Studio WMS.net jest idealnym wyborem. Dostosuj system do swoich potrzeb i zarządzaj magazynem wysokiego składowania jeszcze efektywniej.

Konfiguracja Zakładek w Studio WMS.net

Jedną z funkcjonalności dostępnych w ramach definicji informacji jest konfiguracja zakładek jakie są wyświetlane w transakcjach wyświetlania szczegółów kartotek czy dokumentów.

Transakcja x_tab.aspx pozwala na wyświetlanie informacji w zdefiniowanych przez administratora zakładkach. Konfigurując program możemy wybrać ile, w jakiej kolejności będą wyświetlane zakładki oraz jakie transakcje szczegółowe będą zawierały i wyświetlały.

x_tab-wywolaj-z-grida

KONFIGURACJA ZAKŁADEK

Listę zakładek definiuje się z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja. W sekcji informacje znajduje się pozycja menu

x_tab-konfiguracja
x_tab-dodaj-zakladke
x_tab-wywolaj

przykładowo chcemy mieć wyświetlaną transakcję składającą się z 3 zakładek na potrzeby informacji dla kartoteki towarowej. Tworzymy więc 3 zapisy i grupujemy je pod wspólną nazwą grupy np. KNASO

GrupaKolejnośćNazwaTekstTransakcja do uruchomienia
KNASO10TAB1Dane podstawowerole_sys/x_cecha.aspx
KNASO20ZALACZNIKZałącznikirole_sys/x_zalacznik.aspx
KNASO30UWAGINotatkirole_sys/x_uwagi.aspx

Kolejność oznacza w jakiej kolejności zakładki będą wyświetlane od lewej strony, nazwa to unikalny identyfikator zakładki w ramach grupy. Tekst to informacja wyświetlana jako tytuł zakładki dla użytkownika. Transakcja do uruchomienia to wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w danej zakładce.

Zakładki jako podgląd kartoteki kontrahenta

GrupaKolejnośćTekstTransakcja do uruchomieniaParametry transakcji
KNKON50Dokumenty magazynowerole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPMAG_ZEST&nridodn=
KNKON60Dokumenty zleceńrole_sys/x_grid.aspxrefno=MEX_DPZLE_ZEST&nridodn=

Jeżeli tak ustawione zakładki uruchomimy dla kontrahenta

role_sys/x_tab.aspxgrupa=KNKON&refno=
tabs-kartoteka-kontrahenta

URUCHAMIANIE

Transakcję x_tab.aspx można uruchamiać zarówno jako pełne okno niezależne (np. z poziomu menu ULUBIONE) jak i w oknie DialogBox z poziomu transakcji x_grid.aspx

W celu uruchomienia transakcji z zakładkami z poziomu rejestru kartotek towarowych dodajemy przycisk

x_tab-uruchom

Jako parametry transakcji należy przekazać:

  • GRUPA – nazwa grupy zakładek jakie chcemy wykorzystać
  • REFNO – numer referencyjny jaki ma być przekazywany do transakcji w zakładkach.

np. grupa=KNASO&refno=

który w rejestrze widoczny jest

x_tab-wywolaj-z-grida

w efekcie otwarte zostaje okno DialogBox zawierające transakcję x_tab.aspx, która zawiera 3 zakładki.

x_tab-wywolaj-z-grida-okno

Zmieniając konfigurację, możemy przygotować dowolne podglądy dla kartotek czy dokumentów.

Obsługa informatyczna firm
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna firm

Outsourcing usług informatycznych to rozwiązanie, które pozwala firmom osiągnąć efektywność i skoncentrować się na swoich głównych celach biznesowych. SoftwareStudio oferuje kompleksową obsługę informatyczną, opierając się na najlepszych rozwiązaniach i niezawodnej infrastrukturze, by sprostać potrzebom każdej firmy.

Hosting aplikacji
SoftwareStudio

Hosting usługi dla logistyki

Mobilna obsługa magazynu i stosowanie nowoczesnych narzędzi, takich jak kolektory danych i system Android, stanowią klucz do osiągnięcia efektywności i konkurencyjności na zmieniającym się rynku biznesowym. Dlatego inwestowanie w te rozwiązania staje się coraz bardziej niezbędne dla przedsiębiorstw działających w sektorze logistyki i gospodarki materiałowej.

Kolory tła kolumny w tabeli
SAdam

Kolory tła kolumny w tabeli

Kiedy projektujemy ustawienia kolorowania w tabelach rejestrów, istnieje pewna hierarchia ważności informacji. Cały proces projektowania opiera się na tym, aby przekazać użytkownikowi najważniejsze informacje w sposób czytelny i intuicyjny. Kolorowanie jest narzędziem, które pozwala wyróżnić istotne dane w tabelach. To pozwala użytkownikowi szybko zidentyfikować kluczowe informacje i podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego ważne jest, aby rozważyć, które dane należy wyróżnić kolorami.

TABS zakładki

Jeśli więc szukasz kompleksowego oprogramowania magazynowego, które umożliwia spersonalizowaną konfigurację interfejsu, Studio WMS.net może być idealnym rozwiązaniem. Dzięki niemu będziesz mógł dostosować system do własnych potrzeb i efektywniej zarządzać magazynem wysokiego składowania.
DEMO
Dokumenty PW zatwierdzone
Joanna Ciebień

Dokumenty PW zatwierdzone

Proces przyjmowania towarów do magazynu jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami. W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele funkcji, które ułatwiają ten proces.

Wydruk dokumentu
SAdam

Wydruk dokumentu

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, ułatwiają proces drukowania dokumentu awizo dostawy. Jest to kluczowy krok w zarządzaniu dostawami w magazynie wysokiego składowania. Aby wydrukować dokument awizo dostawy, wystarczy użyć polecenia z górnego paska przycisków. To intuicyjne rozwiązanie pozwala na błyskawiczne przygotowanie dokumentu.

Wymagania stawiane najlepszym systemom magazynowym
SAdam

Wymagania

Najlepsze systemy magazynowe to te, które skupiają się na efektywnym zarządzaniu magazynem, zapewniają łatwą integrację z innymi systemami, automatyzują procesy, oferują raportowanie i dbają o bezpieczeństwo danych. Dzięki nim firmy mogą skutecznie optymalizować swoje operacje magazynowe i osiągać lepsze wyniki.

Zestawienia

Zestawienia

Program magazynowy jest nieodłączną częścią każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Pełni kluczową rolę w efektywnym magazynowaniu i dystrybuc...

Raporty

Raporty pracy magazynu są nieocenionym narzędziem do zarządzania operacjami magazynowymi. Zapewniając przegląd operacji magazynowych i wgląd w obszary wymag...
TABS zakładki

TABS zakładki

Jedną z przydatnych funkcji dostępnych w programie magazynowym Studio WMS.net jest możliwość konfiguracji zakładek, które wyświetlają się w transakcjach dotyczący...

DETAILS - Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy...

Komunikaty

Korzystanie z oprogramowania skutkuje czasami koniecznością wyświetlania komunikatów informujących użytkowników o wystąpieniu określonego zdarzenia. Za pomoc...

Insert Update

Wiele informacji można dopisywać i edytować w bazie za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx   Transakcja ta na podstawie zdefiniowanych par...

Dashboard

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity - dashboards). Pulpit składa się ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...