Zarządzanie czasem jest pojęciem dość złożonym, pod którym można rozumieć wiele procesów nakierowanych na to, aby zajęcia realizowane przez człowieka były bardziej efektywny i skuteczna zarazem, wraz z wyeliminowaniem pomyłek czy zapomnień.

Pracownik w swoim miejscu pracy ma do wykonania szereg obowiązków, z których niektóre są mniej ważne, a inne powinny mieć przypisany najwyższy priorytet. Utworzenie listy zadań do realizacji na każdy dzień jest bardzo ważną czynnością, wstępem do praktycznego zastosowania zasad zarządzania czasem. Aplikacje internetowe SoftwareStudio pozwalają wykorzystać moduł Scheduler do organizacji czasu pracy poprzez zintegrowany, interaktywny kalendarz.

Oprogramowanie działające przez przez przeglądarkę internetową pozwala pracownikom na odczytywanie informacji z kalendarza, wprowadzanie własnych zapisów, zdarzeń, czy edycję istniejących. Praca programu onLine na wspólnej bazie danych (MS SQL Server 2008/2012) daje dodatkowe korzyści kadrze zarządzającej czasem pracy, a w szczególności handlowców, działu marketingu czy PR. Zastosowanie SCHEDULERa nie ogranicza się wyłącznie do zastosowań w systemie CRM, jest także przydatny w programach typu CMMS gdzie prezentowane są dane związane z harmonogramami przeglądów, napraw czy historią awarii. Inne zastosowanie to moduł REKLAMACJI, gdzie możemy przeglądać KTO i KIEDY złożył reklamację i jaki jest termin rozpatrzenia, w planowaniu urlopów pracowników czy gospodarce transportowej np. ewidencja dostaw do magazynu/fabryki wraz z rezerwacją OnLine bram czy wag towarowych.

Elastyczność zastosowania pozwala na definiowanie wielu kalendarzy, każdy o innych cechach, zasobach i zachowaniach.

Zapamiętywanie danych w centralnym repozytorium pozwala na generowanie przekrojowych raportów i analiz z działań.

kalendarz-miesiac
kalendarz-time-line
organizacja-czasu-pracy-agenda
organizacja-czasu-pracy-nowe
organizacja-czasu-pracy-rok
organizacja-czasu-pracy
kalendarz-time-line
przeglądanie zdarzeń w kalendarzu na zasadzie osi czasu (timeline)
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy widok kalendarza tygodniowy
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy

organizacja czasu pracy