Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Kody kreskowe

Wykorzystanie kodów kreskowych 1D i 2D w programach magazynowych

Kody kreskowe 1D, znane również jako kody liniowe, są najbardziej powszechnymi i rozpoznawalnymi kodami kreskowymi. Składają się z ciągu pionowych prążków o różnej grubości i odstępach między nimi. Każdy z tych prążków reprezentuje cyfrę lub literę, co umożliwia szybkie i precyzyjne odczytanie informacji.

Programy magazynowe wykorzystują kody kreskowe 1D do identyfikacji produktów, etykietowania paczek, śledzenia stanów magazynowych oraz zarządzania danymi dotyczącymi dostaw i zamówień. Dzięki odczytowi kodów kreskowych 1D za pomocą skanera lub czytnika, aplikacje magazynowe mogą automatycznie zidentyfikować produkty, przypisać je do odpowiednich lokalizacji w magazynie i generować raporty na temat stanów magazynowych.

Kody kreskowe 2D

Kody kreskowe 2D, znane również jako kody dwuwymiarowe, są bardziej zaawansowaną formą kodów kreskowych. Składają się z kwadratowej lub prostokątnej siatki, w której są umieszczone czarne i białe kwadraty lub punkty. Dzięki większej pojemności, kody kreskowe 2D mogą przechowywać większą ilość informacji w porównaniu do kodów kreskowych 1D.

Programy magazynowe wykorzystują kody kreskowe 2D do przechowywania bardziej szczegółowych danych, takich jak numer seryjny, daty ważności, informacje logistyczne itp. Ponadto, kody kreskowe 2D mogą być również używane do generowania kodów QR, które umożliwiają łatwe i szybkie dostarczenie dodatkowych informacji o produkcie lub przesyłce.

Kody kreskowe

W programie SoftwareStudio, możesz generować kody kreskowe oraz kody QR, korzystając z funkcji bibliotecznych i konfiguracji systemu. Ale dlaczego warto wykorzystać kody kreskowe w programie magazynowym?

Wstęp

Kody kreskowe są niezwykle przydatnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Pozwala to na szybkie i efektywne identyfikowanie produktów oraz ich lokalizacji. Oto kilka powodów, dlaczego warto używać kodów kreskowych w programie SoftwareStudio:

 1. Szybkie skanowanie: Dzięki kodom kreskowym, pracownicy magazynu mogą szybko i dokładnie skanować produkty oraz miejsca składowania. To znacznie przyspiesza proces przyjmowania, wydawania i przemieszczania towarów.
 2. Eliminacja błędów: Użycie kodów kreskowych zmniejsza ryzyko ludzkich błędów. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych, co ogranicza potencjalne pomyłki.
 3. Śledzenie stanu magazynowego: Kody kreskowe pozwalają na bieżące śledzenie ilości produktów w magazynie. To pomaga w zarządzaniu zapasami i unikaniu braków lub nadmiarów.
 4. Optymalizacja przestrzeni: Poprzez precyzyjne oznaczanie miejsc składowania za pomocą kodów kreskowych, można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w magazynie.
 5. Łatwa integracja: Program SoftwareStudio umożliwia łatwą integrację kodów kreskowych z innymi systemami, co ułatwia zarządzanie magazynem w ramach całej firmy.

Wniosek jest jasny – korzystanie z kodów kreskowych w programie SoftwareStudio to sposób na usprawnienie procesów magazynowych, poprawę dokładności i efektywności oraz lepsze zarządzanie zapasami. Dlatego warto rozważyć ich implementację w Twoim magazynie.

Konfiguracja

Administrator w sekcji SYSTEMOWE ma dostęp do skorowidza w którym definiujemy jakie kody kreskowe i z czego mają być tworzone.

 • KOD – dowolne oznaczenie kodu
 • TYP – oznaczenie rodzaju kod kreskowego
  • EAN128
  • EAN13
  • QR
  • CODE39
  • CODE128
  • 2of5
 • TYPMIME
  • image/jpeg
  • image/png
  • image/bmp
  • image/gif
 • KOLUMNA(Y) – informacja o kolumnie lub sumie kolumn tekstowych (varchar) z których będzie kodowana informacja, np. indeks, numer seryjny, miejsce składowania
 • TABELA – nazwa tabeli lub widoku SQL z której mają być odczytane dane do kodowania
 • FILTROWANIE – nazwa kolumny wg której będzie poszukiwana informacja w tabeli.
 • ROZMIAR KOD EAN – podanie wartości w pikselach powoduje nadanie odpowiedniej wysokości generowanego kodu, wartość 0 (zero) oznacza wartość domyślną 80px;
 • ROZMIAR KOD QR – podanie wartość wyznacza rozmiar kodu w pikselach zarówno wysokość jak i szerokość, wartość 0 (zero) oznacza wartość domyślną 140px;
skorowidz generowania kodów kreskowych


Przykłady konfiguracji

AktywneKodTypTyp MimeKolumna(y)TabelaFiltrowanie
false128_ADRES_NRSERIIEAN128image/gifADRES+NRSERIIDPMAGREFNO
false128_ADRESEAN128image/gifADRESDPMAGREFNO
true128_INDEKSEAN128image/gifINDEKSKNASONRIDASN
false128_NRIDODNEAN128image/gifNRIDODNKNKONNRIDODN
falseQRCODEQRCODEimage/gifINDEKSKNASONRIDASN
falseQRCODEQRCODEimage/gifNRSERIIDPMAGREFNO

Przykłady wykorzystania w projekcie

KodyKreskowe.KodKreskowy ssKK = new KodyKreskowe.KodKreskowy();

Utworzenie odwołania do przestrzeni kodów kreskowych

ssKK.KodyKreskowe(„3135143623390”);

uruchomiona metoda wygeneruje kody dla pozycji oznaczonych identyfikatorem REFNO =3135143623390

ssKK.KodyKreskowe(„3136142127801”, „knaso”);

uruchomiona metoda wygeneruje kody dla pozycji oznaczonych identyfikatorem REFNO = 3136142127801 wyłącznie dla tabeli KNASO

Utworzone zapisy znajdują się w tabeli dpean

[TYP] – rodzaj kodu kreskowego np. EAN128
[KOD] – informacja zakodowana w postaci kodu kreskowego np. indeks towaru, numer palety, numer miejsca składowania
[TYPMIME] – sposób kodowania np. image/gif
[KODEAN] – informacja zapisana binarnie, w postaci obrazka z kodem kreskowym, kodem QR.

Zapisane kody kreskowe można wykorzystać w projektowaniu wydruków dokumentów i raportów Report Builder.

UWAGA: kody są generowane bez polskich znaków diakrytycznych, są zamieniane na tekst, a znaki specjalne na symbol –

Automatyczne generowanie kodów przy wydruku dokumentu

Transakcja rdlc\wydruk_refno.aspx może automatycznie przed wykonaniem wydruku sprawdzić czy brakuje kodów dla pozycji na drukowanym dokumencie i dla brakujących pozycji zostaną wygenerowane kody (zapisy w tabeli dpean).

Aby wymusić takie działanie transakcji należy jako parametr podać zmienną ean a jako wartość zmiennej symbol tabeli dla jakiej mają być generowane kody np. DPMAG.

ean=DPMAG&typdok=MMS/zam&refno=

generowanie kodów kreskowych przy wydruku dokumentu

System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Dlaczego program magazynowy kody kreskowe?

Kody kreskowe

Kody kreskowe 1D, znane również jako kody liniowe, są najbardziej powszechnymi i rozpoznawalnymi kodami kreskowymi. Składają się z ciągu pionowych prążków o różnej grubości i odstępach między nimi. Każdy z tych prążków reprezentuje cyfrę lub literę, co umożliwia szybkie i precyzyjne odczytanie informacji.
Kody kreskowe
Organizacja czasu pracy
SAdam

Organizacja czasu pracy

Zarządzanie czasem jest kluczowym elementem efektywnej pracy w magazynie. Oznacza to, że pracownik musi skoncentrować się na priorytetowych zadaniach, unikając pomyłek i zapomnień.

Magazyn Wysokiego Składu WMS
SAdam

Magazyn Wysokiego Składu WMS

Magazyn Wysokiego Składu WMS wymaga wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, aby zapewnić efektywne i płynne operacje. Systemy takie jak WMS.net oferują zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające automatyzację procesów magazynowych, planowanie i optymalizację pracy magazynierów, jak również monitoring i kontrolę jakości. Dzięki temu, przedsiębiorstwa w branży logistycznej, zwłaszcza w sektorze 3PL, mogą skutecznie zarządzać magazynem Wysokiego Składu i dostarczać wysoką jakość usług swoim klientom.

Facebook, Google oraz Youtube
SoftwareStudio

Facebook, Google oraz Youtube

Nowa Era Wymaga Innowacyjnych Rozwiązań. Większość producentów oprogramowania nie docenia, że dzisiejsza era informatyki to nie tylko tworzenie programów, ale również umiejętność efektywnego dzielenia się informacjami. Czas, gdy napisanie programu wystarczało, aby go sprzedać, dawno odszedł do lamusa.

Programy magazynowe
SAdam

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć zyski. Odpowiedni program magazynowy usprawni operacje i zoptymalizuje łańcuch dostaw.

knwms_insert.aspx
SAdam

knwms_insert.aspx

Transakcja knwms_insert.aspx to ważne narzędzie w systemie magazynowym Studio WMS.net, rozwijanym przez SoftwareStudio. Pozwala ona na dodawanie i edycję kartotek miejsc składowania, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania magazynem.

Etykiety kartonów
Joanna Ciebień

Etykiety kartonów

Pozycja menu „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczonym przez SoftwareStudio, pełni ważną rolę w procesie wydawania towarów z magazynu, zwłaszcza jeśli chodzi o wydawanie towarów na zewnątrz firmy. W artykule omówimy, jak korzystać z tego formularza wydruku etykiet dla kartonów.