Kody kreskowe

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Kody kreskowe

Wykorzystanie kodów kreskowych 1D i 2D w programach magazynowych

Kody kreskowe 1D, znane również jako kody liniowe, są najbardziej powszechnymi i rozpoznawalnymi kodami kreskowymi. Składają się z ciągu pionowych prążków o różnej grubości i odstępach między nimi. Każdy z tych prążków reprezentuje cyfrę lub literę, co umożliwia szybkie i precyzyjne odczytanie informacji.

Programy magazynowe wykorzystują kody kreskowe 1D do identyfikacji produktów, etykietowania paczek, śledzenia stanów magazynowych oraz zarządzania danymi dotyczącymi dostaw i zamówień. Dzięki odczytowi kodów kreskowych 1D za pomocą skanera lub czytnika, aplikacje magazynowe mogą automatycznie zidentyfikować produkty, przypisać je do odpowiednich lokalizacji w magazynie i generować raporty na temat stanów magazynowych.

Kody kreskowe 2D

Kody kreskowe 2D, znane również jako kody dwuwymiarowe, są bardziej zaawansowaną formą kodów kreskowych. Składają się z kwadratowej lub prostokątnej siatki, w której są umieszczone czarne i białe kwadraty lub punkty. Dzięki większej pojemności, kody kreskowe 2D mogą przechowywać większą ilość informacji w porównaniu do kodów kreskowych 1D.

Programy magazynowe wykorzystują kody kreskowe 2D do przechowywania bardziej szczegółowych danych, takich jak numer seryjny, daty ważności, informacje logistyczne itp. Ponadto, kody kreskowe 2D mogą być również używane do generowania kodów QR, które umożliwiają łatwe i szybkie dostarczenie dodatkowych informacji o produkcie lub przesyłce.

Kody kreskowe

W programie SoftwareStudio, możesz generować kody kreskowe oraz kody QR, korzystając z funkcji bibliotecznych i konfiguracji systemu. Ale dlaczego warto wykorzystać kody kreskowe w programie magazynowym?

Wstęp

Kody kreskowe są niezwykle przydatnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Pozwala to na szybkie i efektywne identyfikowanie produktów oraz ich lokalizacji. Oto kilka powodów, dlaczego warto używać kodów kreskowych w programie SoftwareStudio:

 1. Szybkie skanowanie: Dzięki kodom kreskowym, pracownicy magazynu mogą szybko i dokładnie skanować produkty oraz miejsca składowania. To znacznie przyspiesza proces przyjmowania, wydawania i przemieszczania towarów.
 2. Eliminacja błędów: Użycie kodów kreskowych zmniejsza ryzyko ludzkich błędów. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych, co ogranicza potencjalne pomyłki.
 3. Śledzenie stanu magazynowego: Kody kreskowe pozwalają na bieżące śledzenie ilości produktów w magazynie. To pomaga w zarządzaniu zapasami i unikaniu braków lub nadmiarów.
 4. Optymalizacja przestrzeni: Poprzez precyzyjne oznaczanie miejsc składowania za pomocą kodów kreskowych, można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w magazynie.
 5. Łatwa integracja: Program SoftwareStudio umożliwia łatwą integrację kodów kreskowych z innymi systemami, co ułatwia zarządzanie magazynem w ramach całej firmy.

Wniosek jest jasny – korzystanie z kodów kreskowych w programie SoftwareStudio to sposób na usprawnienie procesów magazynowych, poprawę dokładności i efektywności oraz lepsze zarządzanie zapasami. Dlatego warto rozważyć ich implementację w Twoim magazynie.

Konfiguracja

Administrator w sekcji SYSTEMOWE ma dostęp do skorowidza w którym definiujemy jakie kody kreskowe i z czego mają być tworzone.

 • KOD – dowolne oznaczenie kodu
 • TYP – oznaczenie rodzaju kod kreskowego
  • EAN128
  • EAN13
  • QR
  • CODE39
  • CODE128
  • 2of5
 • TYPMIME
  • image/jpeg
  • image/png
  • image/bmp
  • image/gif
 • KOLUMNA(Y) – informacja o kolumnie lub sumie kolumn tekstowych (varchar) z których będzie kodowana informacja, np. indeks, numer seryjny, miejsce składowania
 • TABELA – nazwa tabeli lub widoku SQL z której mają być odczytane dane do kodowania
 • FILTROWANIE – nazwa kolumny wg której będzie poszukiwana informacja w tabeli.
 • ROZMIAR KOD EAN – podanie wartości w pikselach powoduje nadanie odpowiedniej wysokości generowanego kodu, wartość 0 (zero) oznacza wartość domyślną 80px;
 • ROZMIAR KOD QR – podanie wartość wyznacza rozmiar kodu w pikselach zarówno wysokość jak i szerokość, wartość 0 (zero) oznacza wartość domyślną 140px;
skorowidz generowania kodów kreskowych


Przykłady konfiguracji

AktywneKodTypTyp MimeKolumna(y)TabelaFiltrowanie
false128_ADRES_NRSERIIEAN128image/gifADRES+NRSERIIDPMAGREFNO
false128_ADRESEAN128image/gifADRESDPMAGREFNO
true128_INDEKSEAN128image/gifINDEKSKNASONRIDASN
false128_NRIDODNEAN128image/gifNRIDODNKNKONNRIDODN
falseQRCODEQRCODEimage/gifINDEKSKNASONRIDASN
falseQRCODEQRCODEimage/gifNRSERIIDPMAGREFNO

Przykłady wykorzystania w projekcie

KodyKreskowe.KodKreskowy ssKK = new KodyKreskowe.KodKreskowy();

Utworzenie odwołania do przestrzeni kodów kreskowych

ssKK.KodyKreskowe(„3135143623390”);

uruchomiona metoda wygeneruje kody dla pozycji oznaczonych identyfikatorem REFNO =3135143623390

ssKK.KodyKreskowe(„3136142127801”, „knaso”);

uruchomiona metoda wygeneruje kody dla pozycji oznaczonych identyfikatorem REFNO = 3136142127801 wyłącznie dla tabeli KNASO

Utworzone zapisy znajdują się w tabeli dpean

[TYP] – rodzaj kodu kreskowego np. EAN128
[KOD] – informacja zakodowana w postaci kodu kreskowego np. indeks towaru, numer palety, numer miejsca składowania
[TYPMIME] – sposób kodowania np. image/gif
[KODEAN] – informacja zapisana binarnie, w postaci obrazka z kodem kreskowym, kodem QR.

Zapisane kody kreskowe można wykorzystać w projektowaniu wydruków dokumentów i raportów Report Builder.

UWAGA: kody są generowane bez polskich znaków diakrytycznych, są zamieniane na tekst, a znaki specjalne na symbol –

Automatyczne generowanie kodów przy wydruku dokumentu

Transakcja rdlc\wydruk_refno.aspx może automatycznie przed wykonaniem wydruku sprawdzić czy brakuje kodów dla pozycji na drukowanym dokumencie i dla brakujących pozycji zostaną wygenerowane kody (zapisy w tabeli dpean).

Aby wymusić takie działanie transakcji należy jako parametr podać zmienną ean a jako wartość zmiennej symbol tabeli dla jakiej mają być generowane kody np. DPMAG.

ean=DPMAG&typdok=MMS/zam&refno=

generowanie kodów kreskowych przy wydruku dokumentu

System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Dlaczego program magazynowy kody kreskowe?

Kody kreskowe

Kody kreskowe 1D, znane również jako kody liniowe, są najbardziej powszechnymi i rozpoznawalnymi kodami kreskowymi. Składają się z ciągu pionowych prążków o różnej grubości i odstępach między nimi. Każdy z tych prążków reprezentuje cyfrę lub literę, co umożliwia szybkie i precyzyjne odczytanie informacji.
Kody kreskowe
Logistyka w szkole
SAdam

Logistyka w szkole

Ponad 6 tysięcy uczniów ze 182 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju weźmie udział w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej – Logistyka w szkole. To o ponad 1,5 tysiąca więcej uczestników niż w zeszłorocznej edycji.

Aplikacje webowe Poznań
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

Program magazynowy online
SoftwareStudio

Informatyka w przemyśle

Nowoczesne rozwiązania informatyczne zachęcają technologów zakładów przemysłowych do stosowania techniki komputerowej w procesach regulacji i sterowania, wymusza to szukanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych, które by, w zadowalający sposób, wykorzystały rozwój technologii. Innymi słowy coraz większe wymagania, stawiane przez procesy technologiczne, wymagają opracowywania nowych rozwiązań lub optymalizacji już istniejących.

system WMS Przesunięcia zmiana lokalizacji
Joanna Ciebień

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzone. Dokumenty rejestrują zmianę lokalizacji towaru w ramach magazynu. Zmiana lokalizacji może być wykonana dla palety lub asortymentu.

system magazynowy Zlecenia przesunięcia
Joanna Ciebień

Zlecenia przesunięcia

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może przynieść wiele korzyści firmom, które muszą zarządzać swoimi zapasami i zamówieniami. To oprogramowanie może pomóc usprawnić proces zamawiania i zmniejszyć nakład pracy ręcznej, dostarczając jednocześnie cennych informacji na temat

datacenter beyond poznań
SAdam

O firmie

Branża informatyczna, w której działa SoftwareStudio jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.