kody_kreskowe.aspx

kody_kreskowe.aspx

Transakcja o nazwie kody_kreskowe.aspx umożliwia automatyczne generowanie kodów kreskowych oraz kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy i przekazanych parametrów. Ten proces generowania jest niezwykle przydatny i ułatwia tworzenie kodów do różnych celów.

Generowanie kodów kreskowych i kodów QR - kody_kreskowe.aspx

Podstawowym działaniem transakcji jest utworzenie kodów kreskowych w zdefiniowanym formacie pliku graficznego. Następnie te kody są zapisywane w bazie SQL w specjalnej tabeli o nazwie "dpean" w formie binarnej. To oznacza, że kod kreskowy jest przekształcany w dane binarne i przechowywany w bazie danych.

Zapisane w tabeli „dpean” kody kreskowe oraz kody QR są gotowe do wykorzystania na wydrukach generowanych przez SQL Reporting Services, w tym szablonach tworzonych przy użyciu Report Builder 3.0. Można je wykorzystać na różnych dokumentach i wydrukach, co znacząco ułatwia identyfikację produktów czy innych elementów.

Aby skorzystać z tej transakcji, należy podać kilka parametrów:

„tabela” – nazwa tabeli z bazy SQL, z której mają być odczytywane wartości do kodowania.
„kolumna” – nazwa kolumny z tabeli, której wartość ma zostać zakodowana w postaci kodu kreskowego.
„id” – nazwa kolumny identyfikatora tabeli, która jednoznacznie określa wiersz w tabeli, do którego przypisany będzie kod kreskowy.
Dzięki tej transakcji, generowanie kodów kreskowych staje się łatwe i efektywne, co przyczynia się do poprawy procesów identyfikacji i zarządzania danymi.

Transakcja pozwala na automatyczne generowanie kodów kreskowych lub kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy oraz przekazanych parametrów. Generowanie kodów kreskowych polega na utworzeniu w zdefiniowanym formacie pliku graficznego i zapisanie go w bazie SQL w tabeli dpean w postaci binarnej. Zapisane w tabeli dpean kody kreskowe i kody QR przeznaczone są do wykorzystania na wydrukach generowanych przez SQL Reporting Services (szablony Report Builder 3.0).

Uruchomienie transakcji bez wymaganych parametrów powoduje wyświetlenie okna z komunikatem instruującym o prawidłowych wymaganiach.

kody_kreskowe_komunikat

Transakcja wymaga podania parametrów:

 • tabela – nazwa tabeli z bazy SQL z któej mają być odczytywane wartości do kodowania.
 • kolumna – nazwa kolumny z tabeli (TABELA) której wartość ma być kodowana w postaci kodu kreskowego
 • id – nazwa kolumny identyfikatora tabeli (TABELA), który pozwala jednoznacznie określić wiersz tabeli.

Przykład uruchomienia:

role_sys.aspx?tabela=KNWMS&kolumna=ADRES&id=NRIDWMS

powoduje utworzenie zapisów z kodami dotyczącymi miejsc składowania, kodowana informacja jest to pole ADRES z tabeli KNWMS.

Generowanie kodów działa w oparciu o następuje konfiguracje

 • EAN – Rodzaje kodów kreskowych – definiuje z jakiego rodzaju kodów kreskowych będziemy korzystać
  słownik kodów kreskowych
 • EANG – Generowanie kodów kreskowych lista oraz metody generowania kodów.
  generowanie kodów kreskowych
  • TYP – oznacza format kody kreskowego:
   • EAN13
   • EAN39
   • EAN128
   • QR
   • 2of5
  • TYP MIME – oznacza format graficzny tworzonego pliku:
   • domyślnie image/gif,
   • image/png,
   • image/jpeg,
   • image/bmp
  • KOLUMNA(Y) wskazanie z jakiej kolumny w bazie mają być kodowane dane w postaci kodu kreskowego. Program może kodować dane z pojedynczej kolumny lub połączenie kilku kolumn tabeli. przykładowo: ADRES, INDEKS, INDEKS+NRSERII
  • TABELA wskazuje nazwę tabeli lub widoku SQL z którego będą odczytywane dane.
  • FILTROWANIE – wskazuje nazwę kolumny identyfikującej wiersz tabeli wg której będzie poszukiwana wartość do zakodowania. Przykładowo: NRIDASN, NRIDWMS, REFNO.
  • ROZMIAR KODU – podajemy w pikselach rozmiar pliku jaki chcemy utworzyć z kodem. Wielkość drukowanego kodu można zmienić skalując plik na formularzu wydruku RDL.

Po utworzeniu kodów wyświetla się komunikat:

kody_kreskowe_generowanie

Umieszczanie kodów kreskowych na wydruku RDL

W wydrukach przygotowywanych za pomocą Report Builder możemy umieszczać obiekty graficzne które będą odczytywać grafikę  z bazy i wyświetlać na wydruku. Ponieważ kod kreskowych zapisywany jest w formacie graficznym to możemy go umieszczać na wydrukach. W menu WSTAW wybieramy opcję OBRAZ

report builder wstawianie grafiki

i ustawiamy właściwości

report builder właściwości grafiki

Wybierz źródło obrazu – podajemy Baza danych.

Użyj tego pola – podajemy [KODEAN] nazwę pola zapytania z tabeli dpean,

Użyj tego pliku MIME: podajmy w jakim formacie został zapisany kod kreskowy, domyślnym formatem jest image/gif.

Tak utworzony wydruk wyświetli grafikę, w tym wypadku kod kreskowy.

report builder kod kreskowy
Kody kreskowe
SAdam

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

Kompletacja enova
SAdam

Kompletacja enova

Produkt można zarówno „wyprodukować” w procesie kompletacji, jak i kupić u zewnętrznego dostawcy; posiadany na stanie produkt można sprzedać, przesunąć do innego magazynu itp. Zasadniczą różnicą pomiędzy kartoteką produktu i towaru jest to, że produkt posiada zakładkę Kompletacja, na której określamy składniki, z jakich może zostać „złożony” dany produkt. Rodzaje kartotek kompletacji – istnieją dwa rodzaje kartotek używanych dla wykonania kompletacji – produkt i receptura. Kartoteka produktu jest bardzo podobna do zwykłej kartoteki towarowej.

Inwentaryzacja w programie WMS
SAdam

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

kody_kreskowe.aspx

Podstawowym działaniem transakcji jest utworzenie kodów kreskowych w zdefiniowanym formacie pliku graficznego. Następnie te kody są zapisywane w bazie SQL w specjalnej tabeli o nazwie "dpean" w formie binarnej. To oznacza, że kod kreskowy jest przekształcany w dane binarne i przechowywany w bazie danych.
DEMO
Zlecenia w realizacji
Joanna Ciebień

Zlecenia w realizacji

Harmonogram pracy magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. To plan, który określa rozkład zadań i operacji w magazynie, mający na celu zapewnienie sprawnego przepływu towarów oraz optymalne wykorzystanie zasobów. W dzisiejszych czasach programy magazynowe i oprogramowanie magazynowe, takie jak aplikacja magazynowa WMS.net, są nieodzownymi narzędziami dla tworzenia i realizacji harmonogramu pracy.

Notatki dotyczące palet
SAdam

Notatki dotyczące palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje opcja, która umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami, obrotami paletami oraz notatkami dotyczącymi palet. Ta funkcja pozwala na podgląd, modyfikacje i dodawanie dowolnych notatek i komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie monitorować i zarządzać swoimi zapasami oraz udokumentować istotne informacje dotyczące palet i asortymentu magazynowego. Studio WMS.net to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania magazynem i gwarantuje pełną kontrolę nad tymi ważnymi aspektami działalności logistycznej.

Wydruk dokumentu dostawy
SAdam

Wydruk dokumentu dostawy

System magazynowy „Studio WMS.net” od SoftwareStudio to doskonałe narzędzie dla firm, które poszukują prostego i skutecznego programu do zarządzania magazynem. Dzięki niemu wydruk dokumentu dostawy staje się banalnie prosty, a cały proces magazynowy staje się bardziej efektywny i przejrzysty.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...