Transakcja pozwala na automatyczne generowanie kodów kreskowych lub kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy oraz przekazanych parametrów. Generowanie kodów kreskowych polega na utworzeniu w zdefiniowanym formacie pliku graficznego i zapisanie go w bazie SQL w tabeli dpean w postaci binarnej. Zapisane w tabeli dpean kody kreskowe i kody QR przeznaczone są do wykorzystania na wydrukach generowanych przez SQL Reporting Services (szablony Report Builder 3.0).

Uruchomienie transakcji bez wymaganych parametrów powoduje wyświetlenie okna z komunikatem instruującym o prawidłowych wymaganiach.

kody_kreskowe_komunikat
Transakcja wymaga podania parametrów:

 • tabela – nazwa tabeli z bazy SQL z któej mają być odczytywane wartości do kodowania.
 • kolumna – nazwa kolumny z tabeli (TABELA) której wartość ma być kodowana w postaci kodu kreskowego
 • id – nazwa kolumny identyfikatora tabeli (TABELA), który pozwala jednoznacznie określić wiersz tabeli.

Przykład uruchomienia:

role_sys.aspx?tabela=KNWMS&kolumna=ADRES&id=NRIDWMS

powoduje utworzenie zapisów z kodami dotyczącymi miejsc składowania, kodowana informacja jest to pole ADRES z tabeli KNWMS.

 

Generowanie kodów działa w oparciu o następuje konfiguracje

 • EAN – Rodzaje kodów kreskowych – definiuje z jakiego rodzaju kodów kreskowych będziemy korzystać
  słownik kodów kreskowych
 • EANG – Generowanie kodów kreskowych lista oraz metody generowania kodów.
  generowanie kodów kreskowych

  • TYP – oznacza format kody kreskowego:
   • EAN13
   • EAN39
   • EAN128
   • QR
   • 2of5
  • TYP MIME – oznacza format graficzny tworzonego pliku:
   • domyślnie image/gif,
   • image/png,
   • image/jpeg,
   • image/bmp
  • KOLUMNA(Y) wskazanie z jakiej kolumny w bazie mają być kodowane dane w postaci kodu kreskowego. Program może kodować dane z pojedynczej kolumny lub połączenie kilku kolumn tabeli. przykładowo: ADRES, INDEKS, INDEKS+NRSERII
  • TABELA wskazuje nazwę tabeli lub widoku SQL z którego będą odczytywane dane.
  • FILTROWANIE – wskazuje nazwę kolumny identyfikującej wiersz tabeli wg której będzie poszukiwana wartość do zakodowania. Przykładowo: NRIDASN, NRIDWMS, REFNO.
  • ROZMIAR KODU – podajemy w pikselach rozmiar pliku jaki chcemy utworzyć z kodem. Wielkość drukowanego kodu można zmienić skalując plik na formularzu wydruku RDL.

 

Po utworzeniu kodów wyświetla się komunikat:

kody_kreskowe_generowanie

 

Umieszczanie kodów kreskowych na wydruku RDL

W wydrukach przygotowywanych za pomocą Report Builder możemy umieszczać obiekty graficzne które będą odczytywać grafikę  z bazy i wyświetlać na wydruku. Ponieważ kod kreskowych zapisywany jest w formacie graficznym to możemy go umieszczać na wydrukach. W menu WSTAW wybieramy opcję OBRAZ

report builder wstawianie grafiki

 

 

i ustawiamy właściwości

report builder właściwości grafiki

 

Wybierz źródło obrazu – podajemy Baza danych.

Użyj tego pola – podajemy [KODEAN] nazwę pola zapytania z tabeli dpean,

Użyj tego pliku MIME: podajmy w jakim formacie został zapisany kod kreskowy, domyślnym formatem jest image/gif.

Tak utworzony wydruk wyświetli grafikę, w tym wypadku kod kreskowy.

report builder kod kreskowy